Pełna lista obserwacji drużyny

Sekta Ornito : Kasia Wadych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5476488 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5446216 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5446213 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5446214 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5446215 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5446252 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5368192 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5368130 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5368154 2021.03.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5368156 2021.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5368157 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5368158 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5368159 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5368160 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5368162 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5368163 2021.03.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5368164 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5368165 2021.03.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5368166 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5368153 2021.03.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5368152 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5368129 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5368131 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5368128 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5368116 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5368086 2021.03.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5368132 2021.03.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5368133 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5368134 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5368148 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5368085 2021.03.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5368150 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5368151 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5368149 2021.03.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5368169 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5368182 2021.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5368183 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5368184 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5368186 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5368187 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5368188 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5368189 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5368190 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5368167 2021.03.30 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5368181 2021.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5368180 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5368179 2021.03.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5368170 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5368171 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5368172 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5368173 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5368174 2021.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5368175 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5368176 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5368177 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5368178 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5446348 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5446390 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5446374 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5446356 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5446344 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5446326 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5188010 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5188011 2021.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5188049 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5188005 2021.02.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5188006 2021.02.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 27 5184463 2021.02.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5186924 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5186188 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5185174 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5184471 2021.02.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5184469 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 5184467 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5184466 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5184465 2021.02.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5184456 2021.02.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5184454 2021.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5184450 2021.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5184472 2021.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5184473 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5184537 2021.02.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5184538 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5184539 2021.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5184663 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5184672 2021.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5184809 2021.02.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5184973 2021.02.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5184984 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5174943 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 35 5166596 2021.02.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5166598 2021.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5166600 2021.02.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5166602 2021.02.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5166603 2021.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5166606 2021.02.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5166608 2021.02.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5166625 2021.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5166632 2021.02.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5166689 2021.02.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5166716 2021.02.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5166718 2021.02.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5166605 2021.02.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5166868 2021.02.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5166841 2021.02.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5164479 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5164490 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5160256 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5160259 2021.02.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5160210 2021.02.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5160247 2021.02.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5160248 2021.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5160252 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5160260 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5160250 2021.02.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5153986 2021.02.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5153985 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5162431 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5162436 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5171009 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5170983 2021.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5171007 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5171006 2021.01.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5170989 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5160298 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5160293 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5160268 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5074525 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5074524 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5074523 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5074526 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5051639 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051631 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5050525 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050489 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5160334 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5036989 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5036988 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5036987 2021.01.02 mapa