Pełna lista obserwacji drużyny

Andrzej Błażewicz : Andrzej Błażewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6283057 2021.12.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6283056 2021.12.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6283055 2021.12.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6283052 2021.12.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6283053 2021.12.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6283054 2021.12.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6283051 2021.12.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6280651 2021.12.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6280648 2021.12.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6280650 2021.12.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6280649 2021.12.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6280647 2021.12.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 6215493 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6215491 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6215494 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6215492 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6215490 2021.11.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6215489 2021.11.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6215488 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6051789 2021.09.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6051791 2021.09.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6051790 2021.09.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6051788 2021.09.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6051787 2021.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6051786 2021.09.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6051785 2021.09.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6051784 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6051783 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6051782 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6051781 2021.09.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6051780 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6051779 2021.09.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6051778 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6051777 2021.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 6051776 2021.09.14 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6051774 2021.09.14 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6051775 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 6051773 2021.09.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6051772 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6051771 2021.09.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6051770 2021.09.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6051807 2021.09.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6051806 2021.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 6051805 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6051804 2021.09.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6051803 2021.09.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6051802 2021.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6051801 2021.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6051800 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6051799 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6051796 2021.09.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6051797 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6051798 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6051795 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6051794 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6051793 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6051792 2021.09.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6043985 2021.09.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6043983 2021.09.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6043980 2021.09.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6043982 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6043979 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6043981 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6043978 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6043977 2021.09.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6043975 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 6043976 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6043972 2021.09.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6043974 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6043973 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6043968 2021.09.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6043969 2021.09.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 6043971 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6043967 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6043964 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6043970 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6043965 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6043966 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6043962 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042168 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6042167 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6042166 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6042165 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6042164 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6042163 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6042162 2021.09.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6042161 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5971909 2021.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5971908 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5971907 2021.08.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5971924 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5971925 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5971918 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5971923 2021.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5971922 2021.08.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5971917 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5971921 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5971919 2021.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5971920 2021.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5971916 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5971914 2021.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5971915 2021.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 5971913 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5971912 2021.08.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5971911 2021.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5971910 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5971898 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5971906 2021.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5971897 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5971896 2021.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5971905 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5971902 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5971904 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5971903 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5971900 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5971901 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5971899 2021.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5971895 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5971892 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5971894 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5971893 2021.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5971891 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5957893 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5957897 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 5957892 2021.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5957891 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5957896 2021.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5957895 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5957889 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5957894 2021.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5957888 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5957890 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5957887 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5957886 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5957885 2021.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5955436 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5955433 2021.08.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5955435 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5955434 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5955432 2021.08.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5955430 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5955431 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5955427 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5955428 2021.08.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5955426 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5955429 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5955425 2021.08.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5909323 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5897958 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5897957 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5883706 2021.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5883705 2021.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5883703 2021.07.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5883702 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5883704 2021.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5883701 2021.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5883700 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5883699 2021.07.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5883698 2021.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5883696 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5883695 2021.07.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5883697 2021.07.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5883694 2021.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5883737 2021.07.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5883733 2021.07.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5883730 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5883731 2021.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5883728 2021.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5883727 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5883723 2021.07.10 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5883721 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5883717 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5883718 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5883714 2021.07.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5883712 2021.07.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5883711 2021.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5883713 2021.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5883708 2021.07.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5883707 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5883738 2021.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5883735 2021.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5883734 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5883732 2021.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5883729 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5883736 2021.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5883726 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5883725 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5883724 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5883722 2021.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5883720 2021.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5883719 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5883715 2021.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5883710 2021.07.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5883716 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5883709 2021.07.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5865912 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5863571 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5863572 2021.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5863573 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5863574 2021.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863575 2021.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5863576 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863577 2021.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5863578 2021.07.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5863579 2021.07.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5863580 2021.07.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5863581 2021.07.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5863582 2021.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5863583 2021.07.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5863584 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5863588 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5863589 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5863590 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5863591 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5863592 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5863593 2021.07.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5863594 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5863595 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5863596 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5863597 2021.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5863598 2021.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5863599 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5863600 2021.07.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5863601 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5863602 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5863603 2021.07.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5863604 2021.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5863605 2021.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5863606 2021.07.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5863607 2021.07.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5863608 2021.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5863609 2021.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5863610 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5863611 2021.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5863612 2021.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5863613 2021.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5863614 2021.07.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5863615 2021.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5863616 2021.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5863617 2021.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5863618 2021.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5863619 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5863620 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5863621 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5863622 2021.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5863623 2021.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5863624 2021.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5839277 2021.06.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 5839276 2021.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5839189 2021.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 20 5839186 2021.06.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5839185 2021.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5839190 2021.06.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5839188 2021.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5839184 2021.06.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5839182 2021.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5839183 2021.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5839181 2021.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5839178 2021.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5839179 2021.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5839180 2021.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5839177 2021.06.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5839175 2021.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5839176 2021.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5818588 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5818589 2021.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5818587 2021.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5818586 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5818585 2021.06.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5818583 2021.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5818582 2021.06.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5818581 2021.06.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5818580 2021.06.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5752270 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5752269 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5752268 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5752267 2021.06.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5752266 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5752265 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5752264 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5752263 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5752262 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5752258 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5752259 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5752261 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5752260 2021.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5746526 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5746528 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5746496 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5746498 2021.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5746497 2021.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5746495 2021.06.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5746527 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5746530 2021.06.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5746529 2021.06.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5745724 2021.06.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5746483 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5746484 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5746485 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5746486 2021.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5746487 2021.06.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5746488 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5746489 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5746490 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5746491 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5746492 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5746493 2021.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5746494 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5746499 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5746500 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5746501 2021.06.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5746502 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5746503 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5746504 2021.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5746505 2021.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5746506 2021.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5746507 2021.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5746508 2021.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5746509 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5746510 2021.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5746511 2021.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5746512 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5746513 2021.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5746514 2021.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5746515 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5746516 2021.06.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5746517 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5746518 2021.06.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5746519 2021.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5746520 2021.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5746521 2021.06.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5746522 2021.06.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5746523 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5746524 2021.06.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5746525 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5746531 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5746532 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5746533 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5746534 2021.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5746535 2021.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5746536 2021.06.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5746537 2021.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5746538 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5746539 2021.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5746540 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5746541 2021.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5746542 2021.06.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5746543 2021.06.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5746544 2021.06.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5724656 2021.05.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5724655 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5724654 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5724672 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5724669 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5724670 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5724668 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5724671 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5724667 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5724665 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5724666 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5724664 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5724662 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5724661 2021.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5724663 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5724659 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5724658 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5724660 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5724657 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5724485 2021.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5724484 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 5724364 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 5724363 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5724365 2021.05.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5724361 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5724362 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5724337 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5724334 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5724336 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5724332 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5724335 2021.05.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5724333 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5724331 2021.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5724329 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5724330 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5724328 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5724327 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5724326 2021.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5724154 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5718940 2021.05.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5718939 2021.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5718938 2021.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5718934 2021.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5718933 2021.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5718929 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5718927 2021.05.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5718926 2021.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5718925 2021.05.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5718931 2021.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5718922 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5718928 2021.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5718923 2021.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5718924 2021.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5718920 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5718921 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 5718919 2021.05.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5718777 2021.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5718751 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5718752 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5718750 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5718753 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 20 5718749 2021.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5718747 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5718746 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 30 5718745 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5718744 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 5718748 2021.05.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5718743 2021.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5724426 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 5724427 2021.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5700458 2021.05.24 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5700368 2021.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 5699704 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5699703 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5699701 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5699705 2021.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5699699 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5699700 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 25 5699702 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 5699698 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5699177 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5699174 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5699170 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5699172 2021.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5699171 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5699173 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5699176 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5699167 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5699169 2021.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5699168 2021.05.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5699175 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5698946 2021.05.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 5698945 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5692701 2021.05.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5692700 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 5692720 2021.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5692719 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5692717 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 5692718 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5670316 2021.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5670315 2021.05.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5670314 2021.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5670313 2021.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5670311 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5670312 2021.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5670310 2021.05.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5670309 2021.05.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5670308 2021.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5670307 2021.05.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 5670306 2021.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5670304 2021.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5670302 2021.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5670305 2021.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5670300 2021.05.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5670303 2021.05.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5670298 2021.05.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5670301 2021.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5670299 2021.05.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5670297 2021.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5670295 2021.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5670296 2021.05.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5670294 2021.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5670292 2021.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5670293 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5670291 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5669206 2021.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5669205 2021.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5669203 2021.05.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5669204 2021.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5669202 2021.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5669200 2021.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5669201 2021.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5669199 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 5669198 2021.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5669196 2021.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5669197 2021.05.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5658706 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5658704 2021.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5658700 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5658701 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5658699 2021.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5658698 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5649026 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5649025 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643222 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5643221 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5643220 2021.05.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5643219 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643217 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5643218 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5643216 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5643238 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5643237 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643236 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643235 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5643234 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5643232 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5643233 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643230 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5643228 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5643231 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643229 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5643226 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5643227 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643225 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5643224 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5643223 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5643214 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643215 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5643213 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 800 5643212 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1000 5643211 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5643210 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5643209 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5643207 2021.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5643206 2021.05.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5643205 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5643208 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5643204 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643203 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5643201 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5643200 2021.05.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5643202 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5637847 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5637842 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5637843 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637845 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5637840 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5637837 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5637841 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5637839 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5637835 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5637836 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5637834 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637844 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637846 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5637838 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5637863 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5637862 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5637859 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5637861 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637860 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5637858 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5637864 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5637857 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5637856 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5637854 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5637853 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5637855 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5637850 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637849 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5637851 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5637852 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5637480 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5623963 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5623961 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5623958 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5623960 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5623962 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5623959 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5623956 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5623957 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5623954 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5623953 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5623955 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5623952 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5623951 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5616942 2021.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5616998 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5616993 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5616944 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5616981 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5616975 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5616988 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5616963 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5616955 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616991 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616989 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5616990 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616985 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616970 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616982 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5616965 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5616978 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5616984 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5616996 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5616967 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5616973 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616999 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5616940 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5616945 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5616952 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5616950 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5616948 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5616151 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5586977 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5586976 2021.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5586975 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5495095 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5458469 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5458470 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5458468 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5458464 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5458466 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5458467 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5458463 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5458465 2021.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5458462 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5458460 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5458459 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5458461 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5458457 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5458458 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5458486 2021.04.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5458485 2021.04.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5458483 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5458481 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5458484 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5458482 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5458480 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5458479 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5458478 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5458477 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5458475 2021.04.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5458476 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5458473 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5458474 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5458472 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5458471 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5445470 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5445471 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5432127 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5432124 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5432125 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5432123 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5432126 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5432138 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5432142 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5432133 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5432139 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5432141 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432143 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5432130 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5432137 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5432140 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5432134 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5432132 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5432136 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5432135 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5432128 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5432129 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5432131 2021.04.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5430623 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5430615 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5430697 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5412457 2021.04.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5412458 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5412460 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5412459 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5412455 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5412456 2021.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5412452 2021.04.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5412453 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5412454 2021.04.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5412461 2021.04.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5412451 2021.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5401226 2021.04.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5401225 2021.04.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5401224 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5401218 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5401223 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5401220 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5401219 2021.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5401216 2021.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5401217 2021.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5401222 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5401221 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5401215 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5401214 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5401212 2021.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5401213 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5401211 2021.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5401210 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5401209 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5401208 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5401207 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5401203 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5401205 2021.04.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5401206 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5401204 2021.04.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5401200 2021.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5401197 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5401201 2021.04.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5401202 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5401195 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5401199 2021.04.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5401196 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5401198 2021.04.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5401194 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5401193 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5397382 2021.04.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5397381 2021.04.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5397362 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5397363 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5397364 2021.04.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5391858 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5388737 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5388736 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5383057 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5383045 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5383042 2021.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5383043 2021.04.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5383044 2021.04.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5383035 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5383038 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5383040 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5383034 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5383032 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5383028 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5383033 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5383029 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5383030 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5383037 2021.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5383039 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5383031 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5383025 2021.04.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5383027 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5383036 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5383026 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5364096 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5364097 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5364098 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5364094 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5364095 2021.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5364093 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5364092 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5364088 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5364090 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5364089 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5364091 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5364087 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5364085 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5364086 2021.03.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5364084 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5349397 2021.03.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5349396 2021.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 5349395 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5349390 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349393 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5349394 2021.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5349391 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5349392 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5349389 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5349388 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5349387 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5349386 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5349385 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5349384 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5347706 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5335655 2021.03.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5335653 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5335654 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5335656 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5335672 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5335670 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5335671 2021.03.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5335668 2021.03.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5335667 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5335669 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5335666 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5335663 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5335665 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5335664 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5335661 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5335660 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5335662 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5335659 2021.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5335658 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5335657 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5311705 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5311706 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5311704 2021.03.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5289921 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5289920 2021.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5289919 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5289918 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5289916 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5289915 2021.03.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5289911 2021.03.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5289912 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5289917 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5289910 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5289908 2021.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5289909 2021.03.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5289906 2021.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5286354 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5286352 2021.03.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5286351 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5286353 2021.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5286350 2021.03.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5286348 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5286349 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5286347 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5261831 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5261827 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5261826 2021.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5261832 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5261830 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5261828 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5261829 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5217634 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5213987 2021.02.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5213988 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5213986 2021.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5213985 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5213984 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5213982 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5213983 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5213981 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5213980 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5213979 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5213976 2021.02.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5213977 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5213978 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5213975 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5213974 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5189268 2021.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5189267 2021.02.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5185391 2021.02.16 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5185389 2021.02.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5185390 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5185387 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5185388 2021.02.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5185386 2021.02.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5177918 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5173721 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5160375 2021.02.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5160374 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5160373 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5160371 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160372 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5160370 2021.02.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5160368 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160369 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5160367 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5160366 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5155995 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5155997 2021.02.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5155996 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5155991 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5155993 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5155992 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5155990 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5155994 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5155989 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5152309 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5152308 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5152307 2021.02.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5151898 2021.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5151897 2021.02.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5151896 2021.02.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5151895 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5151893 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5151892 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5151894 2021.02.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5151891 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5151889 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5151890 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5151820 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5151819 2021.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5151818 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5151817 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 5151816 2021.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5151815 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5151776 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5151777 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5151775 2021.02.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5151774 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5150634 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5150633 2021.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5150632 2021.02.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5150631 2021.02.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5150629 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5150630 2021.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5150628 2021.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5150625 2021.02.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5150626 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5150627 2021.02.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5149298 2021.02.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5149296 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 5149297 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5149295 2021.02.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5149294 2021.02.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5149293 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5149292 2021.02.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5149290 2021.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5149291 2021.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5149034 2021.02.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5149033 2021.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5149032 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5149031 2021.02.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5146298 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146299 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5146301 2021.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5146292 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5146291 2021.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5146293 2021.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5146296 2021.02.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5146300 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5146297 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146069 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5146068 2021.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5146067 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5146065 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5146066 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5146064 2021.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5145974 2021.02.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5145972 2021.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5145973 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5145971 2021.02.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5145970 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5143702 2021.02.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5138158 2021.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5137889 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5137888 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5137890 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5137887 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5137886 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5137884 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5137885 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5137883 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5137881 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5137882 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5137880 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118457 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5118456 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5118455 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118453 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5118454 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5118452 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5118451 2021.01.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5118450 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5118448 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5118449 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5114247 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5114246 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5114243 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5114245 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5114244 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5114241 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5114242 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5114240 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5114239 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5114237 2021.01.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5114238 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5114236 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5105573 2021.01.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5105572 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5105570 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5105571 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5105569 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5105568 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5105567 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5105566 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5105564 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5105565 2021.01.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5105563 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5102839 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5102838 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5102837 2021.01.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5102836 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5102835 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5102834 2021.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5102833 2021.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5102832 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5102831 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5101026 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5101023 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5101027 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5101024 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5101025 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5101022 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5101021 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5101020 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5101019 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5076126 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5076124 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5076125 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5076122 2021.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5076123 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5076121 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5074683 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074684 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5074682 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5074678 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5074681 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5074680 2021.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5074677 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5074679 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5074676 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5074675 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5074674 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5074673 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5073614 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5073613 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5073612 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5073611 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5073610 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5073609 2021.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5073608 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072196 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5072195 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5072194 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5072193 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5072192 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5072191 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5072190 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5072189 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5072188 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5072187 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5072186 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5067282 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064001 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064000 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5063999 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063564 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5063563 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5063562 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5063561 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5063559 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5063560 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063558 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5063557 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5063556 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5063553 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5063555 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5063554 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5063552 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5063551 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5058769 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5054064 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054062 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5054063 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5052711 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5052710 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052712 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5052709 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5052707 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5052708 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5052706 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052704 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5052705 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5036679 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5036680 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5036678 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5036676 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036677 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5036675 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036674 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5036672 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5036673 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029491 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5029490 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5029489 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5029488 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5028322 2021.01.01