Pełna lista obserwacji drużyny

Andrzej Błażewicz : Andrzej Błażewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5649026 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5649025 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643222 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5643221 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5643220 2021.05.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5643219 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5643217 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5643218 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5643216 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5643238 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5643237 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643236 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643235 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5643234 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5643232 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5643233 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643230 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5643228 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5643231 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5643229 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5643226 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5643227 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643225 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5643224 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5643223 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5643214 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5643215 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5643213 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 800 5643212 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1000 5643211 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5643210 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5643209 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5643207 2021.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5643206 2021.05.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5643205 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5643208 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5643204 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5643203 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5643201 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5643200 2021.05.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5643202 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5637847 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5637842 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5637843 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637845 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5637840 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5637837 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5637841 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5637839 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5637835 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5637836 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5637834 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637844 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637846 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5637838 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5637863 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5637862 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5637859 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5637861 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637860 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5637858 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5637864 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5637857 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5637856 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5637854 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5637853 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5637855 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5637850 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637849 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5637851 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5637852 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5637480 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5623963 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5623961 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5623958 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5623960 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5623962 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5623959 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5623956 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5623957 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5623954 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5623953 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5623955 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5623952 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5623951 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5616942 2021.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5616998 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5616993 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5616944 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5616981 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5616975 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5616988 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5616963 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5616955 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616991 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616989 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5616990 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616985 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616970 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616982 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5616965 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5616978 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5616984 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5616996 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5616967 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5616973 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616999 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5616940 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5616945 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5616952 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5616950 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5616948 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5616151 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5586977 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5586976 2021.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5586975 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5495095 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5458469 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5458470 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5458468 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5458464 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5458466 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5458467 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5458463 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5458465 2021.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5458462 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5458460 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5458459 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5458461 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5458457 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5458458 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5458486 2021.04.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5458485 2021.04.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5458483 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5458481 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5458484 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5458482 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5458480 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5458479 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5458478 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5458477 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5458475 2021.04.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5458476 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5458473 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5458474 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5458472 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5458471 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5445470 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5445471 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5432127 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5432124 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5432125 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5432123 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5432126 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5432138 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5432142 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5432133 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5432139 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5432141 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432143 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5432130 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5432137 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5432140 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5432134 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5432132 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5432136 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5432135 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5432128 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5432129 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5432131 2021.04.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5430623 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5430615 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5430697 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5412457 2021.04.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5412458 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5412460 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5412459 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5412455 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5412456 2021.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5412452 2021.04.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5412453 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5412454 2021.04.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5412461 2021.04.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5412451 2021.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5401226 2021.04.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5401225 2021.04.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5401224 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5401218 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5401223 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5401220 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5401219 2021.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5401216 2021.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5401217 2021.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5401222 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5401221 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5401215 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5401214 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5401212 2021.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5401213 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5401211 2021.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5401210 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5401209 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5401208 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5401207 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5401203 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5401205 2021.04.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5401206 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5401204 2021.04.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5401200 2021.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5401197 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5401201 2021.04.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5401202 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5401195 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5401199 2021.04.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5401196 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5401198 2021.04.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5401194 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5401193 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5397382 2021.04.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5397381 2021.04.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5397362 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5397363 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5397364 2021.04.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5391858 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5388737 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5388736 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5383057 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5383045 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5383042 2021.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5383043 2021.04.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5383044 2021.04.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5383035 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5383038 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5383040 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5383034 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5383032 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5383028 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5383033 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5383029 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5383030 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5383037 2021.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5383039 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5383031 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5383025 2021.04.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5383027 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5383036 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5383026 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5364096 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5364097 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5364098 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5364094 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5364095 2021.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5364093 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5364092 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5364088 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5364090 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5364089 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5364091 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5364087 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5364085 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5364086 2021.03.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5364084 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5349397 2021.03.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5349396 2021.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 5349395 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5349390 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349393 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5349394 2021.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5349391 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5349392 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5349389 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5349388 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5349387 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5349386 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5349385 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5349384 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5347706 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5335655 2021.03.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5335653 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5335654 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5335656 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5335672 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5335670 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5335671 2021.03.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5335668 2021.03.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5335667 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5335669 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5335666 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5335663 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5335665 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5335664 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5335661 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5335660 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5335662 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5335659 2021.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5335658 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5335657 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5311705 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5311706 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5311704 2021.03.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5289921 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5289920 2021.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5289919 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5289918 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5289916 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5289915 2021.03.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5289911 2021.03.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5289912 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5289917 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5289910 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5289908 2021.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5289909 2021.03.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5289906 2021.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5286354 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5286352 2021.03.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5286351 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5286353 2021.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5286350 2021.03.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5286348 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5286349 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5286347 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5261831 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5261827 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5261826 2021.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5261832 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5261830 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5261828 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5261829 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5217634 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5213987 2021.02.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5213988 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5213986 2021.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5213985 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5213984 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5213982 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5213983 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5213981 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5213980 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5213979 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5213976 2021.02.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5213977 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5213978 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5213975 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5213974 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5189268 2021.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5189267 2021.02.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5185391 2021.02.16 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5185389 2021.02.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5185390 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5185387 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5185388 2021.02.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5185386 2021.02.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5177918 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5173721 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5160375 2021.02.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5160374 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5160373 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5160371 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160372 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5160370 2021.02.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5160368 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160369 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5160367 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5160366 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5155995 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5155997 2021.02.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5155996 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5155991 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5155993 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5155992 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5155990 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5155994 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5155989 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5152309 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5152308 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5152307 2021.02.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5151898 2021.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5151897 2021.02.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5151896 2021.02.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5151895 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5151893 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5151892 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5151894 2021.02.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5151891 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5151889 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5151890 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5151820 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5151819 2021.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5151818 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5151817 2021.02.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 5151816 2021.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5151815 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5151776 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5151777 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5151775 2021.02.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5151774 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5150634 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5150633 2021.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5150632 2021.02.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5150631 2021.02.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5150629 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5150630 2021.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5150628 2021.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5150625 2021.02.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5150626 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5150627 2021.02.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5149298 2021.02.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5149296 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 5149297 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5149295 2021.02.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5149294 2021.02.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5149293 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5149292 2021.02.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5149290 2021.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5149291 2021.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5149034 2021.02.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5149033 2021.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5149032 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5149031 2021.02.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5146298 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146299 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5146301 2021.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5146292 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5146291 2021.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5146293 2021.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5146296 2021.02.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5146300 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5146297 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146069 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5146068 2021.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5146067 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5146065 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5146066 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5146064 2021.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5145974 2021.02.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5145972 2021.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5145973 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5145971 2021.02.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5145970 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5143702 2021.02.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5138158 2021.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5137889 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5137888 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5137890 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5137887 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5137886 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5137884 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5137885 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5137883 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5137881 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5137882 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5137880 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118457 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5118456 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5118455 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118453 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5118454 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5118452 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5118451 2021.01.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5118450 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5118448 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5118449 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5114247 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5114246 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5114243 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5114245 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5114244 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5114241 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5114242 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5114240 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5114239 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5114237 2021.01.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5114238 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5114236 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5105573 2021.01.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5105572 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5105570 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5105571 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5105569 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5105568 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5105567 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5105566 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5105564 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5105565 2021.01.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5105563 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5102839 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5102838 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5102837 2021.01.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5102836 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5102835 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5102834 2021.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5102833 2021.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5102832 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5102831 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5101026 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5101023 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5101027 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5101024 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5101025 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5101022 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5101021 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5101020 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5101019 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5076126 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5076124 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5076125 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5076122 2021.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5076123 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5076121 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5074683 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074684 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5074682 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5074678 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5074681 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5074680 2021.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5074677 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5074679 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5074676 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5074675 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5074674 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5074673 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5073614 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5073613 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5073612 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5073611 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5073610 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5073609 2021.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5073608 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072196 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5072195 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5072194 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5072193 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5072192 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5072191 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5072190 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5072189 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5072188 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5072187 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5072186 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5067282 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064001 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064000 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5063999 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063564 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5063563 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5063562 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5063561 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5063559 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5063560 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063558 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5063557 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5063556 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5063553 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5063555 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5063554 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5063552 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5063551 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5058769 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5054064 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054062 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5054063 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5052711 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5052710 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052712 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5052709 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5052707 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5052708 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5052706 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052704 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5052705 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5036679 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5036680 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5036678 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5036676 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036677 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5036675 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036674 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5036672 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5036673 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029491 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5029490 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5029489 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5029488 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5028322 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5028321 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5028320 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5028319 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5028318 2021.01.01 mapa