Pełna lista obserwacji drużyny

Magdalena M : Magdalena Matuszewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6018137 2021.09.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5795716 2021.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5795722 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5795721 2021.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5795720 2021.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5795719 2021.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5795718 2021.06.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5795717 2021.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5753176 2021.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5735588 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5735587 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5735585 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5735559 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5733529 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651745 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5651750 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651747 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5651748 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5651746 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5651749 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5651744 2021.05.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5651743 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5583982 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5583981 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5542279 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5542278 2021.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5508804 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5508803 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5508802 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5508801 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5508800 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5508798 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5508797 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5508796 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5508795 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5508794 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5508793 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5508792 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5508791 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5508790 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5508788 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5508787 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5508786 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5501362 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501361 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5501360 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5501359 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5501358 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501357 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5501356 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501355 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5501354 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5501345 2021.04.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5501353 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5501352 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5501351 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5501350 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5501349 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5501347 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501346 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5501342 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5501344 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5501343 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5501341 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5501340 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5501339 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5501338 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5501337 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5501336 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5501335 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5501334 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5501333 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5501332 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5500606 2021.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5510330 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5487031 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5487028 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5487030 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5487029 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5487026 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5487025 2021.04.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5487022 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5487033 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5487027 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5487021 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5487020 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5487023 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5487019 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5487018 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5487024 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5487016 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5487017 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5487032 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5481186 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5481185 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5481184 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5481183 2021.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5481182 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5481180 2021.04.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5481179 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5433798 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5422221 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5440571 2021.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5440559 2021.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5440558 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5440557 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5440556 2021.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5440555 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5440566 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5440560 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5440561 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5440562 2021.04.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5440569 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5440568 2021.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5440567 2021.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5440572 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5440565 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5440564 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5440563 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5440570 2021.04.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5422223 2021.04.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5422222 2021.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5392257 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5392255 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5392235 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5392242 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5392241 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5392240 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5392239 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5392238 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5392237 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5392244 2021.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5392246 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5392256 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5392253 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5392252 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5392251 2021.04.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5392250 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5392248 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5392236 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5392232 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5392234 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5392233 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5392230 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5392231 2021.03.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5392228 2021.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5354924 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5354923 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5354920 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5336225 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5336226 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5336227 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5336228 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5336229 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5336233 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5336223 2021.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5322175 2021.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5322174 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5322173 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5322176 2021.03.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5322177 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5322172 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5322171 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5311155 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5311154 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5309548 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5309547 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5309544 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5309542 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5309541 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5309543 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5313756 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5309549 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5309552 2021.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5309540 2021.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5293372 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5293371 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5277385 2021.03.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5277384 2021.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5274740 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5274741 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5249688 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5249687 2021.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5249686 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5249684 2021.03.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5249685 2021.03.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5245903 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 5245904 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5218899 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5214498 2021.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5214499 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5214500 2021.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5214501 2021.02.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5204287 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5204289 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5204285 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5204288 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5204290 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5204283 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5204282 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5204291 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5204281 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5186599 2021.02.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5186600 2021.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5186598 2021.02.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5186596 2021.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5169139 2021.02.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5169138 2021.02.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5169137 2021.02.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5143505 2021.02.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5143504 2021.02.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5143503 2021.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5143502 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5141128 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5134525 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5134526 2021.01.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5134523 2021.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5134527 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5134524 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5134520 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5134522 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5134521 2021.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5134519 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134518 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5134515 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5131469 2021.01.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5131467 2021.01.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5131477 2021.01.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5131466 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5131465 2021.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 5130048 2021.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5130047 2021.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5130046 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5130045 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5130043 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5130044 2021.01.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5126421 2021.01.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5126420 2021.01.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5126419 2021.01.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5126418 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5126417 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5126416 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5126415 2021.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5126414 2021.01.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5126410 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5126411 2021.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5126409 2021.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 5126412 2021.01.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5126406 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5126408 2021.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5126407 2021.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 46 5126405 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5126404 2021.01.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5126403 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5126401 2021.01.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5126400 2021.01.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5124688 2021.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5124687 2021.01.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5120352 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5119639 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5111807 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5111805 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5111803 2021.01.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5111806 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5111802 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5111801 2021.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5111804 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5111798 2021.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5111797 2021.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5111796 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5110251 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5110250 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5110249 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 5106287 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5106285 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5106283 2021.01.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5106282 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5106284 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5103614 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5102544 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5102543 2021.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5102504 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5102503 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5093728 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5091919 2021.01.06 mapa