Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitoterapia : Piotr Górski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5652814 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5652812 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5652815 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5652810 2021.05.15 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5652807 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5652806 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5652809 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5652804 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5652805 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5652803 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5652829 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5652827 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5652828 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5652825 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5652826 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5652824 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5652823 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5652822 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5652821 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5652820 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652818 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5652819 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5652817 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5652811 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5652813 2021.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5652808 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5652801 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5652800 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5652799 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5652797 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5652798 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5652802 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5652796 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5652794 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5652793 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5652792 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5652795 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5652791 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5652790 2021.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5652788 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5652789 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5652787 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5648111 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5648113 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5648110 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5648116 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5648106 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5648104 2021.05.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5648109 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5648108 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5648098 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5648097 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5648096 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5648131 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5648127 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5648130 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5648135 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5648132 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5648134 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5648126 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5648133 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5648123 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5648122 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5648124 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5648128 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5648121 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5648120 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5648119 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5648125 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5648118 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5648117 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5648114 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5648105 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5648112 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5648107 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5648103 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5648102 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5648101 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5648100 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5648099 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5648095 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5648094 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5648093 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5648092 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638440 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5638446 2021.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5638442 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5638443 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5638444 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5638438 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5638436 2021.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5638445 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5638439 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5638441 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5638437 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638426 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5638435 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638425 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5638431 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5638421 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5638432 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5638428 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5638427 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5638429 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5638424 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5638420 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5638419 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5638418 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5638417 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638416 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5638415 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5638422 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632882 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632879 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5632880 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5632883 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5632881 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5632877 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5632878 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5632876 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5632874 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5632875 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5632872 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5632870 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5632871 2021.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5632867 2021.05.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5632863 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5632869 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5632864 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5632865 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5632866 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5632868 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5622543 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5622545 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5622542 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5622541 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5622539 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5622537 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5622538 2021.05.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5622536 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5622560 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5622561 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5622559 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622558 2021.05.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5622557 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5622556 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5622555 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5622554 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5622552 2021.05.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5622553 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5622551 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5622550 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5622548 2021.05.11 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5622549 2021.05.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5622547 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 5622546 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5611384 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5611381 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5611378 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5611379 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5611377 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5611382 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5611380 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5611383 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5611385 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5611374 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611369 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5611366 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5611372 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5611368 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5611375 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5611376 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611367 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611365 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611364 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5611363 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5611395 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5611401 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5611394 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5611398 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5611393 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5611399 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5611396 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5611406 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5611388 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5611390 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5611392 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5611389 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5611391 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611386 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5611387 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611361 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611362 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5611360 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5611352 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5611359 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5611351 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5611356 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5611358 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5611357 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5611350 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5611355 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611347 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611346 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5611349 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5611354 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5611348 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5603751 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5603839 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5603841 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5603834 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5603832 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5603838 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5603835 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5603753 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5603790 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5603768 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5603760 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603764 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5603741 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5603681 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5603762 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5603684 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5603758 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5603739 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5603702 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5603738 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5603743 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5603756 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 5603746 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5603747 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5603749 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5603788 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5603793 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5603810 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5603809 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5603785 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5603814 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5603812 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5603787 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5603773 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5603807 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5603805 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5603808 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5603856 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5603775 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5603778 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5603780 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5603777 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5603784 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5603794 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5603797 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5603803 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5603801 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5603802 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 5603799 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5603795 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5583421 2021.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5583420 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5583417 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5583419 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5583416 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5583415 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5583414 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5583435 2021.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5583434 2021.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5583436 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5583437 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5583431 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5583433 2021.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5583432 2021.05.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5583427 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5583430 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5583426 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5583429 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5583428 2021.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5583424 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5583425 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5583423 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5583422 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5583411 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5583412 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5583406 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5583407 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5583410 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5583409 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5583408 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5583405 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5583402 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5583404 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5583400 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5583399 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5583403 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5583401 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5583397 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5583398 2021.05.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5576167 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5576166 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5576164 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5576165 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576162 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576163 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5576161 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5576160 2021.05.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5576158 2021.05.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5576157 2021.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5576156 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5576159 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5576154 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5576153 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5576155 2021.05.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5576152 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5576150 2021.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5576149 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5576147 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5576145 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5576144 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5576143 2021.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5576142 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5576146 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5576141 2021.05.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5576140 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576139 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5576138 2021.05.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5576137 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5576135 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5576134 2021.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5576136 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5576133 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5576132 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5576131 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5576130 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5576128 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5576126 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5576127 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5576125 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5576124 2021.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5576123 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5576129 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5576121 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5576122 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5577857 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572743 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568844 2021.05.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5568843 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5568841 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568842 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568845 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568840 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568839 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568838 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5568837 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568836 2021.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5568835 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5568834 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568833 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5568832 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5568831 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568828 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5568830 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5568827 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568825 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568826 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5568829 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5568824 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568823 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568822 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568821 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5568820 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5568819 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568818 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568817 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568815 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5568816 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568814 2021.05.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5568812 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5568811 2021.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5568810 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568813 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5568809 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5568807 2021.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5568808 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5568805 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5568806 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5568803 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5568804 2021.05.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5568802 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5568800 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5568799 2021.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5568801 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5563797 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5563798 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5563799 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5563796 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5563795 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5563794 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5563793 2021.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5543496 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5542655 2021.05.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5534108 2021.04.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5534107 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5534105 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534106 2021.04.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5534104 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5534103 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5534101 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5534100 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534099 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5534102 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5534098 2021.04.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5534097 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534096 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534095 2021.04.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5534045 2021.04.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5534044 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5534042 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5534043 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5534041 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5534039 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5534061 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5534038 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5534040 2021.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5534035 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5534037 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5534036 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5534034 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5534031 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5534033 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534032 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5534081 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5534090 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5534074 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5534088 2021.04.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5534072 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5534068 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5534066 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5534084 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5534063 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5534059 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534057 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5534056 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5534051 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5534055 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5534046 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5534049 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5534080 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5534078 2021.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5534091 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5534079 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5534075 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5534073 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5534070 2021.04.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5534089 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5534064 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5534065 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5534053 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5534058 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5534052 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5534048 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5534050 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5534047 2021.04.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5534094 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5534083 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5534082 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5534093 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5534092 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5534077 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5534087 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5534085 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5534071 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5534069 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5534067 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5534060 2021.04.29 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5534076 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5534062 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5534086 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5534054 2021.04.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 5534028 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5534025 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5534026 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5534029 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5534027 2021.04.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5534022 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5534030 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5534023 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534024 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5534019 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5534021 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5534018 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5534016 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5534020 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5534017 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5534015 2021.04.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5524730 2021.04.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5524734 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5524735 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5524729 2021.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5524732 2021.04.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5524733 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5524728 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5524731 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5502173 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5502172 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5502170 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5502167 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5502166 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5502161 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5502168 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5502158 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5502157 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5502153 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5502150 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5502148 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5502165 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5502171 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5502169 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5502162 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5502159 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5502164 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5502160 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5502163 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5502152 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5502154 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5502151 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5502155 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5502149 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5502146 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5502156 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5502147 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5493153 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493159 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5493151 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5493148 2021.04.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5493161 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493146 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5493147 2021.04.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5493154 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5493155 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5493160 2021.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5493158 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5493167 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5493152 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5493168 2021.04.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5493166 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5493165 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5493150 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5493163 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5493162 2021.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5493164 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493157 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5493149 2021.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5493156 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5492744 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5492743 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5492742 2021.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5492741 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5492740 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5492739 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5492738 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5492737 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5492736 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5492735 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5492734 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5492732 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5492733 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5492731 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5492722 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5492723 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5492730 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5492721 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5492729 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5492725 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5492720 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5492728 2021.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5492719 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5492727 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5492718 2021.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5492726 2021.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5492717 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5492724 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5492716 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5491747 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5491746 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5484183 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5484197 2021.04.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5484199 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5484193 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5484196 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5484198 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5484194 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5484195 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5484192 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5484191 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5484190 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5484189 2021.04.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5484188 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5484186 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5484185 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5484187 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5484184 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5478053 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5478051 2021.04.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5478050 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5478047 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5478045 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5478046 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5478043 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5478041 2021.04.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5478036 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5478034 2021.04.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5478032 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5478033 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5478035 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5478059 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5478058 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5478057 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5478060 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5478056 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5478054 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5478049 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5478055 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5478048 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5478042 2021.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5478040 2021.04.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5478044 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5478039 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5478037 2021.04.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5478038 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5478028 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5478030 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5478029 2021.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5478026 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5478027 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5478024 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5478022 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5478025 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5478023 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5478021 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5478019 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5478020 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5478018 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5478015 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5478016 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5478017 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5466420 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5466419 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5463936 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5463935 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5463932 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5463937 2021.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5463931 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5463929 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5463925 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5463926 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5463921 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5463918 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5463919 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5463944 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5463945 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5463942 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5463940 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5463941 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5463939 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5463943 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5463938 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5463934 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5463933 2021.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5463928 2021.04.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 5463924 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5463927 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5463923 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5463922 2021.04.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5463899 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5463900 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5463897 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5463898 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5463896 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5463894 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5463895 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5463891 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5463890 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5463889 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5463886 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5463888 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5463884 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5463883 2021.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5463882 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5463881 2021.04.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5463880 2021.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5463878 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5463879 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5463876 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5463877 2021.04.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5463875 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5463874 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5463873 2021.04.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5463872 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5463871 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5463870 2021.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5463869 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5463916 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5463914 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5463915 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5463912 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5463911 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5463913 2021.04.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5463908 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5463910 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5463909 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5463907 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5463905 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5463906 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5463904 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5463903 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5463902 2021.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5463901 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5460473 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5445399 2021.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5445402 2021.04.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5445400 2021.04.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5445401 2021.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5445398 2021.04.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5445396 2021.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5445397 2021.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5445393 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5445395 2021.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5445392 2021.04.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5445389 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5445386 2021.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5445388 2021.04.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5445387 2021.04.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5445385 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5445384 2021.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5445383 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5445382 2021.04.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5445381 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5445380 2021.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5445379 2021.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5445378 2021.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5445377 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5445376 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5445375 2021.04.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5445374 2021.04.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5447615 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5436045 2021.04.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5436044 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5436043 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5436041 2021.04.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5436042 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5436039 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5436040 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5436035 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5436038 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5436037 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5436036 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429413 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5429415 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429414 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5429417 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5429410 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429411 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429409 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429412 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429407 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5429408 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5429433 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 5429422 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5429421 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429429 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429425 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5429430 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5429432 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5429420 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429426 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5429428 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5429431 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5429427 2021.04.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5429424 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5429416 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5429419 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5429418 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5429406 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5429401 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5429402 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5429404 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429400 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5429405 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5429399 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5429395 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429396 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5429398 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5429397 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5429394 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5429393 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5429392 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5429391 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5429385 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5429389 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5429388 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5429390 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429387 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5429384 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429383 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5429386 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5429382 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5429376 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5429381 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5429380 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5429377 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5429375 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5429379 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5429378 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5418126 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5418125 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418123 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5418169 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5418167 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5418168 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5418166 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5418161 2021.04.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5418157 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5418154 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5418155 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5418153 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5418149 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5418145 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5418143 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5418147 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5418141 2021.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5418138 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418170 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5418165 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5418163 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5418164 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5418162 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5418159 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5418158 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5418152 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5418151 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5418150 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5418148 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5418144 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418140 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5418146 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5418139 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5418119 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5418117 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5418118 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5418114 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5418111 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5418115 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5418116 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5418112 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5418113 2021.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5418108 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5418107 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5418109 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418110 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5418106 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5418104 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5418105 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5418142 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5418135 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5418134 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5418132 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5418137 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5418133 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5418131 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5418129 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5418130 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418136 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5418128 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5418127 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5418124 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5418121 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5418120 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5418102 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5418103 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5418101 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5418100 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5418099 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5418098 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5418097 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5418096 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5418095 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5418090 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5418093 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5418089 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5418091 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5418092 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5418094 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5418088 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5411351 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5411350 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5411349 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5408434 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5408432 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5408433 2021.04.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5408431 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5408429 2021.04.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5408427 2021.04.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5408424 2021.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5408430 2021.04.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5408428 2021.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5408425 2021.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5408426 2021.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5408423 2021.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5408421 2021.04.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5408420 2021.04.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5408422 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5408419 2021.04.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5401584 2021.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5401583 2021.04.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5395761 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5395760 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5395762 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5395763 2021.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5368816 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5368689 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5368688 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5368686 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5368684 2021.04.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5368685 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368682 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368683 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5368681 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5368680 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5368679 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5368678 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368677 2021.04.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5368676 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368675 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5368674 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5368673 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5368672 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5368671 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5368670 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5368669 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5368668 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5368667 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5368666 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5368665 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5368663 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5368664 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5368662 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5368660 2021.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5368661 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5365941 2021.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5365939 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5365940 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5365937 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5365938 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5354425 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5354424 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5350897 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5340785 2021.03.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5340790 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5340792 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5340786 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5340778 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340789 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5340779 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340776 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5340775 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340774 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340768 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5340769 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5340764 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340771 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340763 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5340808 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340809 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5340807 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5340805 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5340804 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340801 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5340802 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5340803 2021.03.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5340796 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340800 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5340806 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340797 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340795 2021.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5340798 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5340799 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5340794 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5340793 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5340788 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340791 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5340787 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5340784 2021.03.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5340782 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5340780 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5340783 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5340781 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5340777 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5340772 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5340773 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5340770 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5340767 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5340766 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5340765 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5340761 2021.03.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5340762 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5340760 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5340759 2021.03.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5340755 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5340758 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5340754 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5340757 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5340756 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5340752 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5340753 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5340750 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5340749 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5340748 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5340751 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5340747 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5334665 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 5334662 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5334664 2021.03.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5334661 2021.03.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5334659 2021.03.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5334658 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5334656 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5334657 2021.03.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5334654 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5334652 2021.03.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5334655 2021.03.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5334653 2021.03.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5334651 2021.03.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5334649 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334648 2021.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5334647 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5334646 2021.03.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5334644 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5334645 2021.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5334681 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5334680 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334677 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334679 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5334678 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5334676 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5334675 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5334674 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5334673 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5334672 2021.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5334671 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5334670 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334667 2021.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5334669 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5334666 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5334668 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5334641 2021.03.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5334642 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5334637 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5334639 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5334638 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5334636 2021.03.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5334635 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5334632 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5334633 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5334634 2021.03.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5334631 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5334630 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5334628 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5334627 2021.03.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5331105 2021.03.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5331103 2021.03.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5331104 2021.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5326671 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5326669 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5326670 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5326668 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5326667 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5326666 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326664 2021.03.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5326665 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326663 2021.03.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5326662 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5326660 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326659 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5326661 2021.03.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5326658 2021.03.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5326719 2021.03.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5326718 2021.03.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5326716 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5326717 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5326715 2021.03.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5326714 2021.03.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5326713 2021.03.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5326712 2021.03.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5326711 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326710 2021.03.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5326709 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5326708 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326707 2021.03.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5326705 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5326706 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5326704 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5326685 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5326683 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5326680 2021.03.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5326681 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326684 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326686 2021.03.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5326696 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5326678 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326682 2021.03.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5326679 2021.03.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5326676 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5326677 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5326675 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5326672 2021.03.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5326674 2021.03.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5326673 2021.03.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 5326703 2021.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5326701 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5326700 2021.03.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5326699 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5326697 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5326695 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5326694 2021.03.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5326693 2021.03.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5326691 2021.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5326690 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5326689 2021.03.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5326692 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5326702 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5326687 2021.03.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5326688 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5326654 2021.03.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5326656 2021.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5326655 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5326653 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5326651 2021.03.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5326652 2021.03.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5326650 2021.03.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5326648 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1