Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitoterapia : Piotr Górski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6089119 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6082714 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6082713 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6082767 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 6082759 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6082757 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6082753 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6082754 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6082771 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6082751 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6082746 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6082745 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6082737 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6082734 2021.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6082733 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6082727 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6082724 2021.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6082722 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6082718 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6082776 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6082756 2021.09.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6082768 2021.09.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6082755 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6082772 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6082763 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6082748 2021.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6082741 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 6082743 2021.09.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6082742 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6082738 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6082731 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6082726 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6082725 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6082729 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6082721 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6082775 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6082766 2021.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6082765 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6082777 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6082764 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6082778 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6082760 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6082758 2021.09.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6082774 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6082762 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6082773 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6082750 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6082749 2021.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6082747 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6082736 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6082744 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6082712 2021.09.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6082711 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6082710 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6082707 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6082706 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6082709 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6082704 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6082708 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6082703 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6082705 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6082702 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6082700 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6082701 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6082698 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6082699 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6082697 2021.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6082752 2021.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6082761 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6082770 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6082769 2021.09.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6082740 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6082735 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6082739 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6082732 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6082728 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6082730 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6082723 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6082720 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6082717 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6082719 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6082716 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6082715 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6077815 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6077814 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6077813 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6077811 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6077812 2021.09.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6077810 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6077807 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6077809 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6077806 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6077808 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6077805 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6077804 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6073543 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6069707 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6069706 2021.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6069705 2021.09.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6069702 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6069703 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6069704 2021.09.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6069701 2021.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6069698 2021.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6069697 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6069699 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069696 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6069695 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069694 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069692 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6069693 2021.09.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6069691 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6069690 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6069688 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6069689 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6069687 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069686 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6069683 2021.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6069684 2021.09.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6069685 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6069682 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6069681 2021.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6069680 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6069678 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6069677 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6069679 2021.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6069675 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6069676 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6069674 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 6069671 2021.09.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6069673 2021.09.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6069672 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6069667 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6069669 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6069666 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6069665 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6069670 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6069664 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6069668 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6069661 2021.09.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6069663 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6069660 2021.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6069662 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6069659 2021.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6069658 2021.09.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6064913 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064928 2021.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6064930 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6064912 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6064911 2021.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6064910 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6064933 2021.09.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6064927 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064932 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6064925 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6064926 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6064924 2021.09.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6064923 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6064922 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6064921 2021.09.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6064920 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6064917 2021.09.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6064919 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6064918 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6064916 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064929 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6064915 2021.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6064931 2021.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6064909 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6064908 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6064907 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6064906 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6064905 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6064904 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6064902 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6064914 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064903 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064901 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6064900 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6064899 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6064897 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064896 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6064898 2021.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6059071 2021.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6059066 2021.09.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6059070 2021.09.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6059068 2021.09.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6059063 2021.09.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6059064 2021.09.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6059065 2021.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6059062 2021.09.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6059061 2021.09.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6059069 2021.09.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6059067 2021.09.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 6059060 2021.09.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6059059 2021.09.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6059058 2021.09.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6059056 2021.09.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6059057 2021.09.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6059055 2021.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6059054 2021.09.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6059053 2021.09.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6059051 2021.09.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6059050 2021.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6059048 2021.09.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6059047 2021.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6059046 2021.09.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6059052 2021.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6059045 2021.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6059044 2021.09.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6059043 2021.09.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 6059049 2021.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6059042 2021.09.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6057024 2021.09.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6052161 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6052163 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6052162 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6052160 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6052159 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6052158 2021.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6052157 2021.09.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 6050639 2021.09.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6050784 2021.09.12 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6050782 2021.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6049361 2021.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6049360 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049362 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049359 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6049358 2021.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6049363 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6049365 2021.09.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6049364 2021.09.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6049353 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6049357 2021.09.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6050783 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6049286 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6049287 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6049288 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6049289 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6049290 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6049291 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6049292 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6049293 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6049294 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6049295 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6049296 2021.09.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6049298 2021.09.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6049299 2021.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6049300 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6049301 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6049302 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6049303 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6049304 2021.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6049305 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6049306 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6049307 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 6049308 2021.09.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6049309 2021.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6049310 2021.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6049311 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6049312 2021.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6049313 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6049314 2021.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6049315 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6049316 2021.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6049317 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6049318 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6049319 2021.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6049320 2021.09.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6049322 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6049323 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6049324 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6049325 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6049326 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6049327 2021.09.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6049328 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6049329 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6049330 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049331 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6049332 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6049333 2021.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6049335 2021.09.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6049337 2021.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6049338 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6049339 2021.09.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 6049340 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6049341 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 25 6049342 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6049344 2021.09.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6049345 2021.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6049346 2021.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 6049347 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 75 6049348 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6049349 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6049350 2021.09.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 6049351 2021.09.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6049352 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6040207 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6040206 2021.09.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6040204 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6040205 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040203 2021.09.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6040201 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6040202 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6040200 2021.09.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6040198 2021.09.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6040195 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6040196 2021.09.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6040197 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6040199 2021.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6040194 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6040193 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6040190 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6040188 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6040187 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6040186 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6040184 2021.09.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6040191 2021.09.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6040189 2021.09.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6040192 2021.09.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6040182 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6040181 2021.09.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6040183 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6040179 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6040180 2021.09.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6038137 2021.09.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6038134 2021.09.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6038136 2021.09.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6038135 2021.09.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6036610 2021.09.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6018383 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6008045 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6008044 2021.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6008043 2021.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6008042 2021.08.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6008041 2021.08.29 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6008039 2021.08.29 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6008040 2021.08.29 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6008038 2021.08.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6008048 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6005247 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6001607 2021.08.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6001605 2021.08.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6001606 2021.08.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5999133 2021.08.26 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5999131 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5999134 2021.08.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5999132 2021.08.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5999130 2021.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5999129 2021.08.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5999128 2021.08.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5999126 2021.08.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5999127 2021.08.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5999125 2021.08.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5999124 2021.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 5996985 2021.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5996984 2021.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5996983 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 5996982 2021.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5996981 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 12 5996980 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5996998 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5996999 2021.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5996997 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5997001 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5997000 2021.08.25 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5996996 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5996995 2021.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5996994 2021.08.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 5996992 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5996993 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5996991 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5996990 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5996989 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5996988 2021.08.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 5996987 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5996986 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 5992628 2021.08.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5992629 2021.08.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5992626 2021.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5992627 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5992625 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5992624 2021.08.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5992623 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5992622 2021.08.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5992621 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5992620 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5992618 2021.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5992616 2021.08.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5992617 2021.08.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5992615 2021.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5992614 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5992619 2021.08.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5992613 2021.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5992612 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5992611 2021.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5992610 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5992608 2021.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5992609 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5994246 2021.08.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5999184 2021.08.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5991436 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5991435 2021.08.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5991437 2021.08.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5991434 2021.08.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5991432 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5991433 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5991431 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5991429 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5991430 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5991428 2021.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5991423 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5991426 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5991424 2021.08.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5991425 2021.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5991427 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5991422 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5991420 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5991419 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 13 5991418 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5991417 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5991415 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5991416 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5991414 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5991412 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5991413 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5987079 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5987078 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5987076 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5987077 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5987075 2021.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5987058 2021.08.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5987057 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5987056 2021.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5987055 2021.08.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5987054 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5987052 2021.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5987053 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5987049 2021.08.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5987047 2021.08.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5987048 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5987050 2021.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5987051 2021.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5987046 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987045 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5987044 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5987043 2021.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5987073 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5987070 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5987071 2021.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5987072 2021.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5987074 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5987068 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987064 2021.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5987069 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5987066 2021.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5987065 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987067 2021.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5987063 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5987060 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987062 2021.08.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5987059 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 5987061 2021.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5987039 2021.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5987040 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5987041 2021.08.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5987038 2021.08.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5987042 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5987037 2021.08.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5987036 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5987035 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5987033 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5987034 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5987032 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5987031 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5987030 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5987029 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987027 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987028 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5978994 2021.08.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5978995 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5978992 2021.08.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5978993 2021.08.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5978991 2021.08.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5978990 2021.08.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5978988 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5978989 2021.08.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5978986 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5978987 2021.08.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5979010 2021.08.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5979011 2021.08.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5979008 2021.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5979006 2021.08.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5979005 2021.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5979007 2021.08.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5979009 2021.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5979004 2021.08.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5979003 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5979001 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5979000 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5979002 2021.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5978997 2021.08.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5978998 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5978996 2021.08.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5978999 2021.08.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5971697 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5971699 2021.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5971694 2021.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5971688 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5971693 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5971696 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5971689 2021.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5971691 2021.08.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5971695 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5971698 2021.08.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5971687 2021.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5971690 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5971686 2021.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5971685 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5971683 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5971684 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5971682 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5971680 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5971681 2021.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5971678 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5971675 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5971676 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5971679 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5971677 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5971670 2021.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5971674 2021.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5971672 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5971671 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5971673 2021.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5966650 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966649 2021.08.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5966648 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5966647 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966643 2021.08.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5966646 2021.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5966644 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5966642 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966645 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966641 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5966640 2021.08.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5966639 2021.08.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5966638 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966636 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5966637 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966634 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5966632 2021.08.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5966635 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5966631 2021.08.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5966629 2021.08.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5966630 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5966633 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5966627 2021.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5966628 2021.08.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5966626 2021.08.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5966625 2021.08.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5966624 2021.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5964189 2021.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5964188 2021.08.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5964187 2021.08.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5964183 2021.08.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5964186 2021.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5964184 2021.08.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5964181 2021.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5964182 2021.08.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5964185 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5964180 2021.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5964178 2021.08.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5964179 2021.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5964177 2021.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5964175 2021.08.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5964176 2021.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5964174 2021.08.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5959802 2021.08.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5959801 2021.08.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5959804 2021.08.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5959800 2021.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5959799 2021.08.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5959806 2021.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5959805 2021.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5959803 2021.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5959798 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5959797 2021.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5959795 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5959794 2021.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5956768 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5956763 2021.08.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5956765 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5956764 2021.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5956762 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5956767 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5956766 2021.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5956761 2021.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5956760 2021.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5956759 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5956758 2021.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5956757 2021.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5956756 2021.08.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5956753 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5956755 2021.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5956751 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5956750 2021.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5956754 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5956747 2021.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5956752 2021.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5956748 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5956749 2021.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5956746 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5952152 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5952151 2021.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5952168 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5952167 2021.08.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5952166 2021.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5952165 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5952164 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5952163 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5952162 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5952161 2021.08.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5952160 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 5952159 2021.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5952158 2021.08.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5952157 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5952155 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5952154 2021.08.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5952153 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5952150 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5952149 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5952148 2021.08.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5952147 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5952146 2021.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5952145 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5952144 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5952142 2021.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5952143 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5952141 2021.08.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5952140 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5952139 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5952138 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5952137 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5952136 2021.08.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5952135 2021.08.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5980523 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5944953 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5944951 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5944950 2021.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5944952 2021.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5944948 2021.08.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5944949 2021.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5937851 2021.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5930282 2021.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5930281 2021.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5930280 2021.07.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5930279 2021.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5930278 2021.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5930277 2021.07.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5928239 2021.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5928238 2021.07.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5928236 2021.07.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5928237 2021.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5928235 2021.07.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5928234 2021.07.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5928233 2021.07.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5926192 2021.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5926191 2021.07.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5926190 2021.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5926189 2021.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5926188 2021.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5926187 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5926186 2021.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5926185 2021.07.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5926183 2021.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5926184 2021.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5922978 2021.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5918879 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5918880 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5918876 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5918878 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5918877 2021.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5918248 2021.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5978330 2021.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5916159 2021.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5914382 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5913976 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5913975 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5913974 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5913972 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5913973 2021.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5912338 2021.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5912337 2021.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5912336 2021.07.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5911468 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5909817 2021.07.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5909818 2021.07.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5906428 2021.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5906429 2021.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5897822 2021.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5897821 2021.07.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5897820 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5897818 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5897817 2021.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5897816 2021.07.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5897815 2021.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5897814 2021.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5897813 2021.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5897812 2021.07.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5893732 2021.07.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5893582 2021.07.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5893583 2021.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 5893584 2021.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5893585 2021.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5893586 2021.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5893587 2021.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5893588 2021.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5893589 2021.07.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5893590 2021.07.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5893591 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5893592 2021.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5893593 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5893594 2021.07.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 5893595 2021.07.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5893596 2021.07.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5893597 2021.07.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5893598 2021.07.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5893599 2021.07.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5893600 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1100 5893601 2021.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5893602 2021.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5893603 2021.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5893604 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5893605 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5893606 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5893607 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5893608 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5893609 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5893610 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5893611 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5893612 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5893613 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 250 5893614 2021.07.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5893615 2021.07.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5893616 2021.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5893617 2021.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 220 5893618 2021.07.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5893619 2021.07.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 5893620 2021.07.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5893621 2021.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5893622 2021.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5893623 2021.07.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 12 5893624 2021.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 210 5893625 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 5893626 2021.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5893627 2021.07.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5893628 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5893629 2021.07.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5893630 2021.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5893631 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5893632 2021.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5893633 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5893634 2021.07.13 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 5893636 2021.07.13 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5893637 2021.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5893638 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5893639 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 5893640 2021.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5893641 2021.07.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5893642 2021.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5893643 2021.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5893644 2021.07.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5893645 2021.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5893646 2021.07.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5893647 2021.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5893648 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5893649 2021.07.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5893650 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5893651 2021.07.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5893652 2021.07.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5893653 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5893654 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5893655 2021.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5893656 2021.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5893657 2021.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 5893658 2021.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5893659 2021.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5893660 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5893661 2021.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5893662 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5893663 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5893664 2021.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5893665 2021.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5893666 2021.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5893667 2021.07.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5893668 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5893669 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5893670 2021.07.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5893671 2021.07.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5893672 2021.07.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5893673 2021.07.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5893674 2021.07.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5893675 2021.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5893676 2021.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5893677 2021.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5879396 2021.07.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5879395 2021.07.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5879394 2021.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5879393 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5879392 2021.07.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5879391 2021.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5879390 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5879389 2021.07.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5879388 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5879386 2021.07.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5879387 2021.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5879385 2021.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5879383 2021.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5879382 2021.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5879384 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5879381 2021.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5879380 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5879379 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5879378 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5879377 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5879376 2021.07.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5879375 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5879373 2021.07.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5879372 2021.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5879370 2021.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5879371 2021.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5879368 2021.07.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5879369 2021.07.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5879367 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5879366 2021.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5879365 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5879364 2021.07.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5879361 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5879362 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5879360 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5879358 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5879359 2021.07.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5879357 2021.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5879356 2021.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5879354 2021.07.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5879355 2021.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5879352 2021.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5879353 2021.07.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5878301 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5866876 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5866877 2021.07.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5866875 2021.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5866878 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5866874 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5866873 2021.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5866872 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5866871 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5866868 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5866870 2021.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5866869 2021.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5866867 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5866866 2021.07.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5866865 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5866861 2021.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5866864 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5866863 2021.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5866860 2021.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5866862 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5866857 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5866858 2021.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5866856 2021.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5866859 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5866855 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5866854 2021.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5866850 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5866853 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5866849 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5866852 2021.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5866851 2021.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5861819 2021.07.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5861815 2021.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5861820 2021.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5861818 2021.07.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5861817 2021.07.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5861814 2021.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5861816 2021.07.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5861812 2021.07.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5861809 2021.07.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5861813 2021.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5861811 2021.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5861808 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5861810 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5861807 2021.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5861805 2021.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5861806 2021.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5850583 2021.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5850582 2021.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5850580 2021.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5850581 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5850578 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5850577 2021.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5850575 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5850576 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5850574 2021.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5850573 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5850572 2021.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5850571 2021.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5850599 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5850598 2021.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5850597 2021.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5850596 2021.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5850595 2021.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5850594 2021.06.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5850593 2021.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5850592 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5850591 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5850590 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5850589 2021.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5850588 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5850587 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5850586 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5850585 2021.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5850584 2021.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5850570 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5850566 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5850567 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5850568 2021.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5850569 2021.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5850559 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5850565 2021.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5850564 2021.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5850557 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5850560 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5850563 2021.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5850562 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5850561 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5850556 2021.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5850558 2021.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5850555 2021.06.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5843784 2021.06.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5823785 2021.06.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5823786 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5823787 2021.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5823783 2021.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5823784 2021.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5823781 2021.06.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5823782 2021.06.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5823780 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5816571 2021.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5816570 2021.06.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5816569 2021.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5816568 2021.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5816567 2021.06.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5816566 2021.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5816565 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5816557 2021.06.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5816564 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5816562 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5816560 2021.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5816558 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5816556 2021.06.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5816563 2021.06.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5816561 2021.06.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5816555 2021.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5816551 2021.06.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5816552 2021.06.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5816553 2021.06.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5816559 2021.06.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5816554 2021.06.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5816550 2021.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5813220 2021.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5813218 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5813219 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5813216 2021.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5813217 2021.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5813235 2021.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5813236 2021.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5813234 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5813233 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5813232 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5813231 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5813230 2021.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5813229 2021.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5813228 2021.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5813227 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5813226 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5813225 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5813224 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5813222 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5813223 2021.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5813221 2021.06.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5813214 2021.06.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5813211 2021.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5813212 2021.06.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5813215 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5813213 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5813209 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5813208 2021.06.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5813207 2021.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5813206 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5813204 2021.06.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5813205 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5813203 2021.06.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5813202 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5813200 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5813201 2021.06.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5813210 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5813182 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5813183 2021.06.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5813181 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5813180 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5813179 2021.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5813177 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5813175 2021.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5813176 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5813172 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5813170 2021.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5813171 2021.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5813169 2021.06.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5813168 2021.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5813173 2021.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5813199 2021.06.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 5813198 2021.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5813196 2021.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5813197 2021.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5813195 2021.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5813193 2021.06.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5813194 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5813192 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5813191 2021.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5813190 2021.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5813188 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5813187 2021.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5813189 2021.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5813186 2021.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5813184 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5813185 2021.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5801380 2021.06.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5801379 2021.06.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5801378 2021.06.13 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5801406 2021.06.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5798583 2021.06.12 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5798582 2021.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5794471 2021.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5794469 2021.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5794470 2021.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5794468 2021.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5794467 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5794465 2021.06.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5794466 2021.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5794463 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5794464 2021.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5794462 2021.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5794461 2021.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5794459 2021.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5794460 2021.06.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5794458 2021.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5794457 2021.06.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5794456 2021.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5794455 2021.06.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5794454 2021.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5794453 2021.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5794452 2021.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5794449 2021.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5794451 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5794448 2021.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5794450 2021.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5794447 2021.06.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5794445 2021.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5794446 2021.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5794444 2021.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5794443 2021.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5794442 2021.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5786987 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786986 2021.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786985 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786984 2021.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5786983 2021.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786982 2021.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786981 2021.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5786980 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786979 2021.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5786978 2021.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5786977 2021.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786976 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786975 2021.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5786974 2021.06.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5786972 2021.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5786971 2021.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5786968 2021.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786966 2021.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786965 2021.06.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5786970 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786964 2021.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5786969 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5786963 2021.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5786962 2021.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786961 2021.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5786960 2021.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5786967 2021.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5786959 2021.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5786956 2021.06.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5786958 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786957 2021.06.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5783432 2021.06.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5783431 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5783429 2021.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5783430 2021.06.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5783428 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5783427 2021.06.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5783426 2021.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5783424 2021.06.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5783425 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5783423 2021.06.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 5783421 2021.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5783419 2021.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5783422 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5783420 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5783417 2021.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5783415 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5783416 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5783414 2021.06.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5783418 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5783413 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5783412 2021.06.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5783411 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5783410 2021.06.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5783408 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5783409 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5783407 2021.06.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5781270 2021.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5772808 2021.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5772807 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5772806 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5772805 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5772804 2021.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5772802 2021.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5772803 2021.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5772801 2021.06.06