Pełna lista obserwacji drużyny

Maksymilian Szyszka : Maksymilian Szyszka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 26 5861088 2021.07.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5812621 2021.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5788987 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5788986 2021.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5721582 2021.05.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5715551 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 5715548 2021.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5715726 2021.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5715727 2021.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5715728 2021.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5712047 2021.05.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5665852 2021.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5665662 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5619244 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5621053 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5619248 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619249 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5619259 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5609612 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5609616 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5609618 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5609619 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5610095 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5586770 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5586772 2021.05.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5578072 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5578071 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5564247 2021.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5534664 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5534661 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5528649 2021.04.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5528647 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5518660 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5511244 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5447570 2021.04.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5443780 2021.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417323 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5408510 2021.04.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5408511 2021.04.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5401897 2021.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5401886 2021.04.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5367243 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5367242 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5360841 2021.03.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5357152 2021.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5357143 2021.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5357141 2021.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5341550 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5337670 2021.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5332902 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332901 2021.03.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5332900 2021.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5321418 2021.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5317360 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5317362 2021.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 5317363 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5317364 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5317365 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5304558 2021.03.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5298968 2021.03.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5298969 2021.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5295698 2021.03.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5295697 2021.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5270806 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5258939 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5258943 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5258948 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5258951 2021.03.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 5263732 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5246789 2021.03.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 5246785 2021.03.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5242576 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5219212 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5219213 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5219214 2021.02.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5219215 2021.02.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5219216 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5219217 2021.02.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5219218 2021.02.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5219613 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1000 5219986 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5215665 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5215667 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5215669 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5211784 2021.02.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5208044 2021.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5208043 2021.02.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5196703 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5198227 2021.02.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5186595 2021.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5186594 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5186592 2021.02.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5186591 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5179652 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5144957 2021.02.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5144958 2021.02.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5179768 2021.02.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5132634 2021.01.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5127373 2021.01.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5127372 2021.01.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5109997 2021.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5109998 2021.01.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5109999 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 20 5110000 2021.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5095663 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095647 2021.01.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5196912 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5085621 2021.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 5085617 2021.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5080046 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5080044 2021.01.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5077446 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5077447 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5077448 2021.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5077449 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5077450 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5077445 2021.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5077444 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5077443 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5077442 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5077441 2021.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5077440 2021.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5077439 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5077438 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5077455 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5077451 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5077452 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5077453 2021.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5077467 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5077466 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5077465 2021.01.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5077464 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5077463 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5077462 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5077461 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5077460 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5077459 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5077458 2021.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5077457 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5077456 2021.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5077454 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5077431 2021.01.12 mapa