Pełna lista obserwacji drużyny

Maksymilian Szyszka : Maksymilian Szyszka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5109999 2021.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5109998 2021.01.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5109997 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 20 5110000 2021.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5095663 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095647 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5085621 2021.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 5085617 2021.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5080046 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5080044 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5077460 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5077459 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5077461 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5077462 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5077463 2021.01.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5077464 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5077465 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5077466 2021.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5077467 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5077442 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5077458 2021.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5077457 2021.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5077446 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5077445 2021.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5077444 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5077443 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5077441 2021.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5077440 2021.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5077439 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5077438 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5077447 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5077448 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5077456 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5077455 2021.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5077454 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5077453 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5077452 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5077451 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5077450 2021.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5077449 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5077431 2021.01.12 mapa