Pełna lista obserwacji drużyny

Rudolfy : Anna Iłczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5614195 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5614194 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5614193 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5614192 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5614191 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5614190 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5614172 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5614171 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5614170 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5054724 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5054719 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5054700 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5054661 2021.01.06 mapa