Pełna lista obserwacji drużyny

Rudolfy : Anna Iłczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5054661 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5054700 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5054719 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5054724 2021.01.06 mapa