Pełna lista obserwacji drużyny

JYC : Jakub Czerwiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5123630 2021.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5123629 2021.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5120452 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5120451 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5120450 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5120449 2021.01.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5120448 2021.01.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5120447 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5120446 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5120445 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5120444 2021.01.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5120443 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5120442 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5120440 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5120439 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5120438 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5120437 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5120436 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5110590 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5110589 2021.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5110588 2021.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5110587 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5110586 2021.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5105819 2021.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5105820 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5105821 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5105822 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5105810 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5105818 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5105817 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5105808 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5105809 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5105811 2021.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5105812 2021.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5105813 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5105814 2021.01.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5105816 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5081936 2021.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5081934 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5081935 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5081933 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5081932 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5082705 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5082706 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5082709 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5082704 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5081931 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5082703 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5082710 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5082708 2021.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5082707 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5055441 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5055440 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5055442 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5055439 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5055438 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5054603 2021.01.06 mapa