Pełna lista obserwacji drużyny

JYC : Jakub Czerwiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643442 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5643441 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5643440 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5643439 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5643438 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5643434 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5643435 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5643436 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643437 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5643433 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5643432 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5628761 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5628760 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5442292 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5442291 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5442290 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5442288 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5442287 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5442286 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5442285 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5442284 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5442293 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5442294 2021.04.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5442302 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5442301 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5442300 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5442299 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5442298 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5442289 2021.04.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5442297 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 5442296 2021.04.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 5442295 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 5441853 2021.04.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5441852 2021.04.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5442127 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5442128 2021.04.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5442129 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5442130 2021.04.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5442131 2021.04.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5442132 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5442133 2021.04.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5374352 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5374351 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5374350 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5374349 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5374348 2021.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5374347 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5374346 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5374345 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5374344 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5374353 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5374354 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5374366 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5374365 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5374364 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5374363 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5374359 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5374358 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5374357 2021.04.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5374356 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5374355 2021.04.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5365888 2021.03.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5352266 2021.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5352267 2021.03.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5352268 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5352269 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5352270 2021.03.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5352271 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5337652 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5337649 2021.03.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5337651 2021.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5337647 2021.03.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5337650 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5337646 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5337648 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5337666 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5337668 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5337667 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5337665 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5337664 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5337663 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5337661 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5337662 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5337660 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5337659 2021.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5337656 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5337658 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5337655 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5337654 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5337653 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5337657 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5337645 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5337644 2021.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5337642 2021.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5337643 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5337640 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5337639 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5337638 2021.03.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5337637 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5337636 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5337634 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5337635 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5337633 2021.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5337630 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5337632 2021.03.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5337631 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5330153 2021.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5330152 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5330151 2021.03.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5321095 2021.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5321096 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5321094 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5321093 2021.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5321092 2021.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5321091 2021.03.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5321089 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5321090 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5316122 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5316121 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5316124 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5316120 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5316123 2021.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5316118 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5316119 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5316117 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5311976 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5310126 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5310127 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5310128 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5310129 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5310130 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5310131 2021.03.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5310132 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5310125 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5310124 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5310123 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5310122 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5310121 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5310120 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5310119 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5310118 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5310117 2021.03.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5310116 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5310133 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5310134 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5310135 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5310154 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5310153 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5310150 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5310148 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5310147 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5310146 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5310145 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5310144 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 27 5310136 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5310137 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5310138 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5310139 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5310140 2021.03.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5310142 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5310143 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 5307700 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5303542 2021.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5303543 2021.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5303541 2021.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5303539 2021.03.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5303540 2021.03.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5303538 2021.03.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5303537 2021.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5262359 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5239426 2021.03.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5239155 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5239434 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5239433 2021.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5239432 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5239431 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5239430 2021.03.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5239429 2021.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5239428 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5239427 2021.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5239435 2021.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5239436 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5239437 2021.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5239496 2021.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5239495 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5239494 2021.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5239493 2021.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5239492 2021.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5239442 2021.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5239441 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5239440 2021.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5239439 2021.03.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5239438 2021.03.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5227532 2021.02.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5225515 2021.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5225514 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5225513 2021.02.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5225512 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5225511 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5225516 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5225517 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5225518 2021.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5225519 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5225520 2021.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5225521 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5225522 2021.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5225523 2021.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5210793 2021.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5210792 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5210791 2021.02.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5210790 2021.02.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5210789 2021.02.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5210788 2021.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5210787 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5210795 2021.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5210802 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5210801 2021.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5210800 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5210799 2021.02.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5210798 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5210797 2021.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5210796 2021.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5167982 2021.02.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5167981 2021.02.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5167980 2021.02.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5167979 2021.02.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5167978 2021.02.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 5167977 2021.02.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5167983 2021.02.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5167984 2021.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5167985 2021.02.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5167991 2021.02.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5167990 2021.02.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5167989 2021.02.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5167988 2021.02.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5167987 2021.02.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5167986 2021.02.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5156828 2021.02.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5146487 2021.02.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5138988 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 5138995 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5138998 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5138997 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5138996 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5138994 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5138993 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5138992 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5138991 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5138990 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5138989 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5138999 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5139000 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5139010 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5139009 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5139008 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5139007 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5139006 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5139005 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5139004 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5139003 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5139002 2021.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5139001 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5136542 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5136549 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5136548 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5136547 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5136546 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5136545 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5136544 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5136554 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5136550 2021.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5136560 2021.01.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5136559 2021.01.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5136558 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5136557 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5136556 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5136555 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5136553 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5136552 2021.01.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5129447 2021.01.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5129448 2021.01.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5129449 2021.01.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5129450 2021.01.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5129451 2021.01.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5129452 2021.01.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5129453 2021.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5123630 2021.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5123629 2021.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5120452 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5120451 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5120450 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5120449 2021.01.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5120448 2021.01.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5120447 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5120446 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5120445 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5120444 2021.01.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5120443 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5120442 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5120440 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5120439 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5120438 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5120437 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5120436 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5110590 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5110589 2021.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5110588 2021.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5110587 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5110586 2021.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5105813 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5105811 2021.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5105812 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5105817 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5105810 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5105809 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5105808 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5105814 2021.01.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5105816 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5105818 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5105819 2021.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5105820 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5105821 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5105822 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5081936 2021.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5081934 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5081935 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5081933 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5081932 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5082705 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5082706 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5082709 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5082704 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5081931 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5082703 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5082710 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5082708 2021.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5082707 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5055441 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5055440 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5055442 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5055439 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5055438 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5054603 2021.01.06 mapa