Pełna lista obserwacji drużyny

Barbara Netczuk : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6170490 2021.10.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6065570 2021.09.19 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 6065565 2021.09.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 5986874 2021.08.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5918293 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 6 5918294 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5900340 2021.07.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5864409 2021.07.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5864408 2021.07.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5861195 2021.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5828157 2021.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5828156 2021.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5828155 2021.06.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 5726438 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5709479 2021.05.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5709478 2021.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5667413 2021.05.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5655992 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5655955 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5655670 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5655669 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5655671 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5655685 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5655686 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5655687 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5655688 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5655689 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5655690 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5655691 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5655692 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5655693 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5655694 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5655684 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5655683 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5655672 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5655673 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5655674 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5655675 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5655676 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5655677 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5655678 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5655679 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5655680 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5655681 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5655682 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5655695 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5655696 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5655709 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5655710 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5655711 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5655712 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5655713 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5655714 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655715 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5655716 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5655717 2021.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5655708 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655707 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5655698 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5655699 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5655700 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5655701 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5655702 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5655703 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5655704 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5655705 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5655706 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5655697 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5655668 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5655667 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5591870 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5591783 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5591781 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5591784 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5591782 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5591780 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5590838 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5579478 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5577586 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5574914 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5655956 2021.04.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5549657 2021.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5511073 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5511070 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5511071 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5511072 2021.04.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5655990 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5655989 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5655993 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5655991 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5511069 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5511068 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5511067 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5511055 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5511056 2021.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5511057 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5511058 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5511059 2021.04.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5511060 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5511061 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5511062 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5511063 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5511064 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5511065 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5511066 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5452332 2021.04.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5452322 2021.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5449903 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5440673 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5423814 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5423811 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5362890 2021.03.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5362891 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5340966 2021.03.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5302574 2021.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5299421 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5293145 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5256101 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5256103 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5256100 2021.03.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5256102 2021.03.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5201194 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5201195 2021.02.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5201193 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5201192 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5203685 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5196696 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5196697 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5196698 2021.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5196702 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5139344 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5139343 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5139342 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5139340 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5139341 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5139339 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5139337 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5139338 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5139335 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5139334 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 5139336 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5139332 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5139333 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5139330 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5139331 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5139329 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5139328 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5139327 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5107323 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5105086 2021.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5105085 2021.01.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5109785 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5105084 2021.01.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5105083 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5105081 2021.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5105082 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5105080 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5105079 2021.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5105078 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5104664 2021.01.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5104618 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5104610 2021.01.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5104607 2021.01.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 13 5105556 2021.01.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5093724 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5093722 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5093723 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5067636 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5067134 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5067133 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5066070 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5066049 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5066048 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5066047 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5066029 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5066050 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5049820 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5047962 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5048270 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065993 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5066012 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5047961 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5066000 2021.01.01 mapa