Pełna lista obserwacji drużyny

Robert Wojciechowski : Robert Wojciechowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6170489 2021.10.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6170484 2021.09.17 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 6170487 2021.09.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 6170486 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 6 6170485 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6170488 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5900339 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5864415 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5864416 2021.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5864417 2021.07.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5864414 2021.07.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5864413 2021.07.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5850489 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5850490 2021.06.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 5726437 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5709476 2021.05.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5709477 2021.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5709475 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5669433 2021.05.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5655729 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5655730 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5655204 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5655724 2021.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5655727 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655731 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5655726 2021.05.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5655725 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5655732 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5655723 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5655722 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5655721 2021.05.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5655733 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5655728 2021.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5618333 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5618332 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5655736 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5655738 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5655739 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5655737 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5655734 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5655718 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5655740 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5655719 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655720 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5655735 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5655741 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5655756 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5655757 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5655758 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5655759 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5655760 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5655761 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5655762 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5655763 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5655764 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5655765 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5655755 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5655754 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5655753 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5655742 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5655743 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5655744 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5655745 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5655746 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5655747 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5655748 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5655749 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655750 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5655751 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5655752 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5579505 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5574913 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5541243 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5526056 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5510689 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5510687 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5510688 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5510686 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5510475 2021.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5510474 2021.04.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5510473 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5510472 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5510471 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5510690 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5510691 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5510700 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5510699 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5510698 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5510697 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5510696 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5510695 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5510694 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5510693 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5510692 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5510470 2021.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5510469 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5440690 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5440680 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5423813 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5423812 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363084 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5363083 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5363082 2021.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5363081 2021.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5363080 2021.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5363079 2021.03.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5346954 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5346953 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5346952 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5339208 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5306294 2021.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5306292 2021.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5306293 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5306291 2021.03.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5268113 2021.03.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5268012 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5268011 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5247687 2021.03.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5247686 2021.03.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5247685 2021.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5247684 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5247683 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5247682 2021.03.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5247680 2021.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5247681 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5247679 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5221844 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5221843 2021.02.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5221842 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5221841 2021.02.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5221840 2021.02.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5221839 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5221838 2021.02.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5221837 2021.02.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5200613 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5200612 2021.02.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5200611 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5200609 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5204863 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5200610 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5200608 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5200607 2021.02.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5190003 2021.02.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5190002 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5143977 2021.02.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5139322 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5139321 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5139320 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5139319 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5139317 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5139318 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5139315 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5139314 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5139316 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5139313 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5139312 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5139311 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5139308 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5139309 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5139310 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5139307 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5139306 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5139305 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5139304 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5139303 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5139302 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5139301 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5110514 2021.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5110513 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109787 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5105754 2021.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5105752 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5105751 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5105750 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5105748 2021.01.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5105749 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5105746 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5105744 2021.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5105745 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5105743 2021.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5105742 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5105740 2021.01.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5105747 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5105739 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5105737 2021.01.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5105738 2021.01.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5109786 2021.01.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 13 5105753 2021.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5102109 2021.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5099038 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5099036 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5099037 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5099035 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5099034 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5099039 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5099102 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099101 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5099103 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5099116 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5099107 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5099106 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5099104 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5073227 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5067499 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5067307 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067306 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5067130 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5073225 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5073226 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5060097 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5058814 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5058675 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5058673 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5058674 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058671 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5058672 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5056721 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5055364 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5055363 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5055362 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5050396 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5050353 2021.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5048789 2021.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5099105 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5048849 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5048927 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5048926 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5048785 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5048790 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5048788 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5048787 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5048786 2021.01.01 mapa