Pełna lista obserwacji drużyny

Robert Wojciechowski : Robert Wojciechowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5110514 2021.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5110513 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109787 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5105754 2021.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5105752 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5105751 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5105750 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5105748 2021.01.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5105749 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5105746 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5105744 2021.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5105745 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5105743 2021.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5105742 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5105740 2021.01.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5105747 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5105739 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5105737 2021.01.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5105738 2021.01.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 13 5105753 2021.01.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5109786 2021.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5102109 2021.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5099038 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5099036 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5099037 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5099035 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5099034 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5099039 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099101 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5099102 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5099103 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5099104 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5099116 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5099107 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5099106 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5073227 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5067499 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5067307 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067306 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5067130 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5073225 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5073226 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5060097 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5058814 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5058675 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5058673 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5058674 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058671 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5058672 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5056721 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5055364 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5055363 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5055362 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5050396 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5050353 2021.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5048789 2021.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5048849 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5048926 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5048927 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5099105 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5048790 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5048788 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5048787 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5048786 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5048785 2021.01.01 mapa