Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Dziadkiewicz : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6077192 2021.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6077191 2021.09.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6077189 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6077190 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6077188 2021.09.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6077187 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6077186 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6077184 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6077183 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6077182 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6077185 2021.09.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 6077181 2021.09.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6079481 2021.09.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6079632 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6074863 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6074864 2021.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6074865 2021.09.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6074866 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6074867 2021.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6074868 2021.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 6073763 2021.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6073761 2021.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 21 6073762 2021.09.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6069778 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6069776 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6069777 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6069779 2021.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6069773 2021.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6069775 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6069774 2021.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6063572 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6063571 2021.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6063570 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6063568 2021.09.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6063566 2021.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6063567 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6063565 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6063569 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6063563 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6063564 2021.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6063562 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6063561 2021.09.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6045755 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045754 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6045752 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6045753 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6045751 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6045750 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045749 2021.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6045748 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6045747 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6045746 2021.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6038493 2021.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6038492 2021.09.09 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6038490 2021.09.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6038491 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6038488 2021.09.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 6038484 2021.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6038487 2021.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6038485 2021.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6038486 2021.09.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6038482 2021.09.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6038483 2021.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6038481 2021.09.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6038480 2021.09.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6038478 2021.09.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6038489 2021.09.09 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6038477 2021.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6038475 2021.09.09 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6038474 2021.09.09 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 6038479 2021.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6038476 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6029353 2021.09.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6029350 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6029349 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6027512 2021.09.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6027509 2021.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6027508 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6027513 2021.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6027507 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6027506 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6027510 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6027505 2021.09.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6027504 2021.09.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6027502 2021.09.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 6027501 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6027503 2021.09.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6027500 2021.09.05 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 6027499 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6030042 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6030075 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6026301 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6026298 2021.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6026300 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6026299 2021.09.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6026297 2021.09.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6019785 2021.09.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6019786 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6019784 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6019783 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6019781 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6019782 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003975 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6003974 2021.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6003973 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 6003972 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6003971 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003970 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6003969 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6003968 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003967 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6003966 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6003964 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6003965 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6003963 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5995973 2021.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5995972 2021.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5995971 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5995970 2021.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5995969 2021.08.25 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5995968 2021.08.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5995967 2021.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5995966 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5995965 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5995964 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5995963 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5995962 2021.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 5995961 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 5995959 2021.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 5995957 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5995960 2021.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 5995958 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 31 5995956 2021.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5993240 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5985478 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5985477 2021.08.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5985475 2021.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5985476 2021.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5985474 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5985473 2021.08.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5985472 2021.08.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5985471 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5985470 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5985469 2021.08.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5985468 2021.08.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5985467 2021.08.21 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5985466 2021.08.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5985465 2021.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5985464 2021.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5985463 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5985462 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5985459 2021.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5985461 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5985460 2021.08.21 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5985458 2021.08.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5985457 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5981700 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5981704 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5981703 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5981701 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5981702 2021.08.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5981699 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5977496 2021.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5977495 2021.08.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5977494 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5977493 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5977492 2021.08.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5976412 2021.08.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5965825 2021.08.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5965824 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5952021 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5952019 2021.08.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5952020 2021.08.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5952018 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5952017 2021.08.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5952016 2021.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5951999 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5952000 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5952013 2021.08.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5951998 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5952015 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5952014 2021.08.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5952008 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5952012 2021.08.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5952007 2021.08.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5951996 2021.08.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5951997 2021.08.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5952010 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5952009 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5952005 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5952004 2021.08.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5952002 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5952006 2021.08.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5952011 2021.08.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5951995 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5951994 2021.08.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5952003 2021.08.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5951993 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5951992 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5951991 2021.08.07 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5952001 2021.08.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5951990 2021.08.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5951989 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5951988 2021.08.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5951986 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5951985 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5951987 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5951984 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5944476 2021.08.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5943568 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 5943311 2021.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5943312 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 17 5943310 2021.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5943309 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5943308 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5943307 2021.08.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5943306 2021.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5943305 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5943303 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 5943304 2021.08.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5943301 2021.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5943300 2021.08.03 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5943302 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5938473 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5938472 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5938471 2021.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5939364 2021.08.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 4 5938469 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5938467 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5938468 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5938466 2021.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5938465 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5938464 2021.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5938463 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5938461 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5938462 2021.08.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5938460 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5935841 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5935840 2021.07.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5935839 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5935838 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5935836 2021.07.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5935837 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5935834 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5935835 2021.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5924023 2021.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5913523 2021.07.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5913521 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5913522 2021.07.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5913519 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5913520 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5913518 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5913517 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5913516 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5913515 2021.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5913512 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5913514 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5913513 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5913511 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5913510 2021.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5913509 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5868177 2021.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5868175 2021.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5868178 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5868173 2021.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5868172 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5868174 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5868171 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5868169 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5868170 2021.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5868167 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5868168 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5868165 2021.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5868166 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5854550 2021.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5854549 2021.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5854548 2021.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5854520 2021.06.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5854519 2021.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5854521 2021.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5846164 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5846163 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5846162 2021.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5846161 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5846165 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5825838 2021.06.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5772518 2021.06.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5772516 2021.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5772515 2021.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5772514 2021.06.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5772511 2021.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5772513 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5772512 2021.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5772509 2021.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5772510 2021.06.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5772508 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5772507 2021.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5772506 2021.06.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5772505 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5772502 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5772503 2021.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5772504 2021.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5772501 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5772500 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5772499 2021.06.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5772517 2021.06.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5772497 2021.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5772498 2021.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5772495 2021.06.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5772494 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5772496 2021.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5772493 2021.06.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5772492 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5772488 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5772491 2021.06.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5772489 2021.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5772490 2021.06.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5772486 2021.06.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5772485 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5772487 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5772484 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5751553 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5743791 2021.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5705019 2021.05.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5703252 2021.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5703250 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5703249 2021.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5703251 2021.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5703248 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5703246 2021.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5703245 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5703243 2021.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5703247 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5703244 2021.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5703241 2021.05.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5703240 2021.05.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5703242 2021.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5703238 2021.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5703239 2021.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5703236 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5703233 2021.05.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5703234 2021.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5703235 2021.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5703232 2021.05.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5703237 2021.05.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 5703230 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5703229 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5703231 2021.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5703228 2021.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5703227 2021.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5685283 2021.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5685281 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5680228 2021.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5680229 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5680227 2021.05.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5680226 2021.05.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5680225 2021.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5658462 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5654944 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5654943 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5654942 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5654941 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5654940 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5645600 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5645601 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5645599 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5645598 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5645597 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645596 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5645595 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5645594 2021.05.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5645593 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5646338 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5645592 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5649750 2021.05.15 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5646725 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5645591 2021.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5645589 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5645590 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5641279 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5605332 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5601237 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5601235 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5601236 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5601234 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5601232 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5601233 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5601230 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5601231 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5601228 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5601227 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5601229 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5601226 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601225 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5601224 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5601223 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5601222 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5601221 2021.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5601220 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5601219 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5601218 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5595228 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5595227 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5581853 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5575093 2021.05.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5568752 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5554114 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5553806 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5553807 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5553804 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5553802 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5553803 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5553805 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5553801 2021.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5553800 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5553799 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5553798 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5553304 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553303 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5553301 2021.05.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5553299 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553297 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5553295 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553293 2021.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5553294 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5553290 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5553291 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5553289 2021.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5553288 2021.05.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 5553313 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5553315 2021.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5553312 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5553311 2021.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5553314 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5553310 2021.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5553309 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5553308 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5553307 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5553305 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5553306 2021.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5553302 2021.05.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 5553300 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5553296 2021.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5553298 2021.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5553292 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5553164 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5553163 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5553162 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5553161 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5545733 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5545732 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5545731 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5545730 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5545729 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5545728 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5545727 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5545726 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 5545725 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5545723 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5545724 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5545722 2021.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5533836 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5533835 2021.04.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5533833 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5533834 2021.04.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5533831 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5533832 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5533830 2021.04.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 5533829 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5533828 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5533824 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5533825 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5533827 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5533826 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5533823 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5515427 2021.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5515426 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5515423 2021.04.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5515422 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5515421 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5515420 2021.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5515419 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5515418 2021.04.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5476601 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5461930 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5461928 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5461927 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5461931 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5461926 2021.04.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 130 5461925 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5461929 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5461932 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5461922 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5461923 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5461924 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 5461921 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5461919 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5461920 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5461918 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5461917 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5461916 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5461915 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5461913 2021.04.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5461912 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5461914 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5461911 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5461910 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5443450 2021.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5375723 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5375722 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5375721 2021.04.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5375724 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5375720 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5375719 2021.04.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5375717 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5375716 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5375715 2021.04.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 38 5375714 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5375712 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5375713 2021.04.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5375691 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5375711 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5375710 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5375709 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5374376 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5360267 2021.03.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5360264 2021.03.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5360266 2021.03.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5360263 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5360265 2021.03.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5352401 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5352408 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5352407 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5352402 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5352410 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352403 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5352405 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5352399 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5352406 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5352396 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5352398 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5352404 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5352397 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5352400 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5352395 2021.03.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5352393 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352394 2021.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5337778 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5334090 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5330519 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5329869 2021.03.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5329870 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5329866 2021.03.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5329868 2021.03.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5329867 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5329865 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5329864 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5329863 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5329861 2021.03.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5329862 2021.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5329860 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5326238 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5326237 2021.03.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5326236 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5326235 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5326232 2021.03.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5326234 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5326231 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5326233 2021.03.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5326230 2021.03.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5326229 2021.03.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5326228 2021.03.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5326227 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5326226 2021.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5326224 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5326222 2021.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5326225 2021.03.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5326223 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 37 5326221 2021.03.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5323245 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5316264 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5316265 2021.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5294443 2021.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5294444 2021.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5294441 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5294442 2021.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5294437 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5294439 2021.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5294440 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5294438 2021.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5294436 2021.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5275683 2021.03.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5275682 2021.03.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5275684 2021.03.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5275681 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5275680 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5275679 2021.03.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5275678 2021.03.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5275677 2021.03.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5261318 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5260526 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5260523 2021.03.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5260525 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5260522 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5260524 2021.03.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5260520 2021.03.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5260521 2021.03.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 5260518 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5260519 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5260517 2021.03.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5260516 2021.03.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5260514 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5260515 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5260513 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5260512 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5260511 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5254469 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5249153 2021.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5249151 2021.03.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5249150 2021.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5249149 2021.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5249152 2021.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5239420 2021.03.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 5239419 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5239421 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5239422 2021.03.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5218067 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5218068 2021.02.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5218066 2021.02.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5218062 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5218065 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218060 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5218061 2021.02.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5199728 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5199724 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5199725 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5199727 2021.02.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5199726 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5199723 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5199721 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5199722 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5199720 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5199718 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5199717 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5199715 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5199719 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 5199716 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5199714 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5199713 2021.02.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5199527 2021.02.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5199526 2021.02.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5194369 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5190754 2021.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5190755 2021.02.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5190756 2021.02.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5190757 2021.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5190758 2021.02.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5190759 2021.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5190760 2021.02.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5190761 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5190762 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5190763 2021.02.18 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5190752 2021.02.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5173287 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5173286 2021.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5173245 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5173244 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5173048 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5173049 2021.02.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5173047 2021.02.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5173050 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5173045 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5173046 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5173043 2021.02.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5173044 2021.02.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5173042 2021.02.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5173041 2021.02.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 5173040 2021.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5173039 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5166595 2021.02.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5166593 2021.02.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5166594 2021.02.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5156563 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5156293 2021.02.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 5156292 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5156290 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5156291 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5156289 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5156219 2021.02.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5156218 2021.02.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5156217 2021.02.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5156216 2021.02.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5156215 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5156213 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5156214 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5156212 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5156211 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5156210 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5154207 2021.02.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5148024 2021.02.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5142996 2021.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5138078 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5138079 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5138077 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5138076 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5138074 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5138075 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5138073 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5138071 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5138070 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5138072 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 16 5138069 2021.01.31 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 5133005 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5132997 2021.01.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5132996 2021.01.30 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5132995 2021.01.30 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5132998 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5132993 2021.01.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5132994 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5132992 2021.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5132991 2021.01.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5132990 2021.01.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 13 5132989 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5132988 2021.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 5132987 2021.01.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5132942 2021.01.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5122783 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5122782 2021.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5122781 2021.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5122780 2021.01.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5122779 2021.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5122777 2021.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5122778 2021.01.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5111718 2021.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5111292 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5111208 2021.01.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5111207 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5111206 2021.01.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 5111205 2021.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5111204 2021.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5111203 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5111202 2021.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5111201 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5111200 2021.01.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5111199 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5110948 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5110947 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5110946 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5110899 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5110900 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5110898 2021.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5110897 2021.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5110895 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5110896 2021.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5110894 2021.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5110893 2021.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5110891 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5110892 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5110890 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5110889 2021.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5110888 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5107397 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5098480 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5098481 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5098479 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5098478 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5093849 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5092702 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 5092700 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5092701 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5092699 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5092698 2021.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5092696 2021.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 5092695 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5092697 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5092693 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5101815 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5092694 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5087555 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087554 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5087556 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5081817 2021.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5081815 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5081816 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5081814 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5081813 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5081812 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5078262 2021.01.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5074546 2021.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5074545 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5074544 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5074541 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5074542 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5074539 2021.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5074540 2021.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5074543 2021.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5074538 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5073921 2021.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5073920 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5073919 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5073918 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5073917 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5073916 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5073915 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073914 2021.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5073913 2021.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5073912 2021.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5073911 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5063345 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5063344 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5052072 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052071 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5040913 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5040912 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5040911 2021.01.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5040910 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5040908 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5040906 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5040909 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5040907 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5040905 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040252 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5040253 2021.01.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5040248 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5040251 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5041216 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5040250 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5040249 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5040247 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5040245 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5040246 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 5040244 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033988 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5026752 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5026751 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5026750 2021.01.01 mapa