Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Dziadkiewicz : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5122783 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5122782 2021.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5122781 2021.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5122780 2021.01.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5122779 2021.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5122777 2021.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5122778 2021.01.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5111718 2021.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5111292 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5111208 2021.01.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5111207 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5111206 2021.01.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 5111205 2021.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5111204 2021.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5111203 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5111202 2021.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5111201 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5111200 2021.01.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5111199 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5110948 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5110947 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5110946 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5110899 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5110900 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5110898 2021.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5110897 2021.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5110895 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5110896 2021.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5110894 2021.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5110893 2021.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5110891 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5110892 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5110890 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5110889 2021.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5110888 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5107397 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5098480 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5098481 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5098479 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5098478 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5093849 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5092702 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 5092700 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5092701 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5092699 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5092698 2021.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5092696 2021.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 5092695 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5092697 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5092693 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5101815 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5092694 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5087555 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087554 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5087556 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5081817 2021.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5081815 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5081816 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5081814 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5081813 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5081812 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5078262 2021.01.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5074546 2021.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5074545 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5074544 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5074541 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5074542 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5074539 2021.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5074540 2021.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5074543 2021.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5074538 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5073921 2021.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5073920 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5073919 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5073918 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5073917 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5073916 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5073915 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073914 2021.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5073913 2021.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5073912 2021.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5073911 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5063345 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5063344 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5052072 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052071 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5040913 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5040912 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5040911 2021.01.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5040910 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5040908 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5040906 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5040909 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5040907 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5040905 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040252 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5040253 2021.01.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5040248 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5040251 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5041216 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5040250 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5040249 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5040247 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5040245 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5040246 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 5040244 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033988 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5026752 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5026751 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5026750 2021.01.01 mapa