Pełna lista obserwacji drużyny

Hajstra : Amadeusz Muszyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5659854 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5644348 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5644283 2021.05.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5644270 2021.05.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5638540 2021.05.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5638559 2021.05.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5632389 2021.05.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5627537 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5627543 2021.05.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5627468 2021.05.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5627494 2021.05.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5621218 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5598890 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5598889 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5598888 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5598917 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5598931 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5587080 2021.05.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5578806 2021.05.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5572999 2021.05.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5571747 2021.05.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5571734 2021.05.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5565759 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5565824 2021.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5565814 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5565812 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5565807 2021.05.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5565767 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5565773 2021.05.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5551533 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5551528 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5551526 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5551518 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5551509 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5551508 2021.05.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5539943 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5539961 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5539901 2021.04.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5539902 2021.04.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5539868 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5529959 2021.04.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5524312 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5523004 2021.04.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5518797 2021.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5518749 2021.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5518715 2021.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5510654 2021.04.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5510645 2021.04.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5510642 2021.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5510566 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5510561 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5510557 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5510608 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5501608 2021.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5501634 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5501627 2021.04.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5501569 2021.04.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5491251 2021.04.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5485137 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5485132 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5485128 2021.04.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5485113 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5467769 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5467730 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5459561 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5459521 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5459520 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5459506 2021.04.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5459487 2021.04.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5459463 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5443621 2021.04.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5440372 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5440359 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5440347 2021.04.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5440346 2021.04.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5433942 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5433901 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5421100 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5421102 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5421110 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5421086 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5421085 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5421078 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5412299 2021.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 70 5401101 2021.04.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5401102 2021.04.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5397487 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5389339 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5389298 2021.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 5383541 2021.04.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5383536 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5383516 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5383486 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5383481 2021.04.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5383476 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5378246 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5378257 2021.04.02 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5372305 2021.04.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5372284 2021.04.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5367779 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5357528 2021.03.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5357541 2021.03.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5344661 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5344624 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5337837 2021.03.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5337722 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5337762 2021.03.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5316165 2021.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5301781 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5301747 2021.03.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5298753 2021.03.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5294816 2021.03.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5291099 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5284482 2021.03.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5278735 2021.03.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5278717 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5270739 2021.03.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5266990 2021.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8000 5266985 2021.03.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5266984 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5266978 2021.03.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5256876 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5256874 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5256848 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4000 5256847 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5256839 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5253181 2021.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5249995 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5242965 2021.03.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5242951 2021.03.02 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5242938 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5239944 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5239946 2021.03.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5239936 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5239916 2021.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5229094 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5229096 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5229085 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5229084 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5229080 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5229068 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15000 5228250 2021.02.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5228276 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10000 5228273 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5228272 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5228270 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 5228295 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5228294 2021.02.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5228215 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10000 5228213 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5228232 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5219572 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5215883 2021.02.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5215882 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5211535 2021.02.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5211524 2021.02.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5208274 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5208296 2021.02.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5208781 2021.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5204467 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5204461 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5204428 2021.02.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 5204397 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5196910 2021.02.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5186260 2021.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5182963 2021.02.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5182953 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5182925 2021.02.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5179854 2021.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5179856 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5179829 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5179824 2021.02.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5179823 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5183790 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5174161 2021.02.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5174113 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 5171731 2021.02.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5167801 2021.02.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5168292 2021.02.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5164623 2021.02.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5161014 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4000 5161002 2021.02.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5161001 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5147238 2021.02.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5143918 2021.02.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5138791 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5138788 2021.01.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5138787 2021.01.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5138786 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5138774 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5138763 2021.01.31 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5145076 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5135243 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5134782 2021.01.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5134780 2021.01.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5134779 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5134773 2021.01.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5134768 2021.01.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5134761 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134760 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134746 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5133935 2021.01.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5133960 2021.01.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5133948 2021.01.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5133993 2021.01.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5133918 2021.01.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5130746 2021.01.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5121718 2021.01.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5121716 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5121717 2021.01.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5106527 2021.01.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5106513 2021.01.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5103635 2021.01.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5102684 2021.01.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5092808 2021.01.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5092796 2021.01.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5087962 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5082541 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064550 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058777 2021.01.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5055423 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5055418 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5048947 2021.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5047227 2021.01.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5040710 2021.01.03 mapa