Pełna lista obserwacji drużyny

Maksymilian Trubacz : Maksymilian Trubacz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5408815 2021.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 5408804 2021.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5408803 2021.04.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5408800 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5408801 2021.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5408802 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5409245 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5374320 2021.04.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5374321 2021.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 22 5374325 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5374324 2021.04.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5374323 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5374322 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5374315 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5374313 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5374316 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5374317 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5374319 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5374314 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 5409242 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5409243 2021.03.31 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5360142 2021.03.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5360145 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5360146 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5360147 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5360148 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5360149 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 5360150 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5360154 2021.03.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5360641 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5354330 2021.03.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5354335 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5354272 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5354277 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5354280 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5354288 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 5354296 2021.03.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5354308 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5354287 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5354311 2021.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 5354319 2021.03.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5360965 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5323410 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5323431 2021.03.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 5323434 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5323443 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5323448 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5323450 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5323456 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5323460 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5321874 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5321875 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5321876 2021.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5321877 2021.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5321878 2021.03.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5321883 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 5323407 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5318391 2021.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5318390 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5318387 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5318386 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5310166 2021.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5318384 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 5318383 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5318382 2021.03.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5318381 2021.03.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5318380 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 5318379 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5318378 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5318377 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 71 5318392 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5318393 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5318385 2021.03.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5318517 2021.03.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5318516 2021.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5318429 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5318427 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5318426 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5318425 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5318424 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 32 5318423 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 161 5318421 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5318418 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 5318417 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5318416 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5318415 2021.03.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5309920 2021.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5309923 2021.03.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5309989 2021.03.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5310004 2021.03.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5310009 2021.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5292915 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5292914 2021.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5292903 2021.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5292902 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5292891 2021.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5292656 2021.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5292623 2021.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5292622 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5292917 2021.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5292937 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5293643 2021.03.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5293097 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 5292962 2021.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5292959 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5292955 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5292952 2021.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5292948 2021.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5285145 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5285146 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5285148 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5285151 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5285147 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5271422 2021.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5271423 2021.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5285246 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5285227 2021.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5285219 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5285225 2021.03.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5285223 2021.03.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5285178 2021.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5285208 2021.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5285202 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5285210 2021.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5285201 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5285182 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5237641 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5237657 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5237663 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5237664 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5237665 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5237667 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5237669 2021.02.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5237640 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5237675 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 46 5212792 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5212801 2021.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5212780 2021.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5212783 2021.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5212784 2021.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5212785 2021.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5212786 2021.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5212787 2021.02.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5212789 2021.02.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 5208997 2021.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 5208998 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5208999 2021.02.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5209000 2021.02.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5209001 2021.02.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5209002 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 5209003 2021.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5208996 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 19 5208995 2021.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 5208994 2021.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5208987 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5208988 2021.02.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5208989 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5208991 2021.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5208992 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5208993 2021.02.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5158310 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5134539 2021.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 73 5121902 2021.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5121903 2021.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5121904 2021.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5121905 2021.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5121899 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 5121897 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5121890 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5121882 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5108326 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5108339 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5108340 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5108341 2021.01.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5105629 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5105631 2021.01.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5105634 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5105639 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5105640 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5105725 2021.01.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5082230 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5082229 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5082228 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5082225 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 71 5082207 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5082118 2021.01.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5082025 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5081974 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5081970 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5081960 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5082231 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 5082234 2021.01.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5082304 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5082297 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5082295 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5082294 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5082291 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5082273 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5082271 2021.01.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5082267 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5082236 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5082235 2021.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5077990 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5076109 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5076108 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5076107 2021.01.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5066647 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5066766 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 5057659 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5057658 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052367 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5052358 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 5052357 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052224 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5052219 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052216 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5052203 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 5052200 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 5052196 2021.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5052194 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052193 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5052176 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 5052220 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5052400 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5052403 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5052436 2021.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5052684 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5052683 2021.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5052682 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5052690 2021.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 3 5052675 2021.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 5052672 2021.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5052669 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5052667 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5052676 2021.01.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5052511 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5052444 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 5052443 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5052437 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5049062 2021.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5049061 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5049059 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5049058 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5049036 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5049064 2021.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5049065 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5049841 2021.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5049071 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5049070 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5049069 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5049067 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5045403 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5045814 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5045815 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5045816 2021.01.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5045826 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045827 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041306 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 21 5041282 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5041234 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041230 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 5041228 2021.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5041224 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5041223 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5041220 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 5041217 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5041141 2021.01.03 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 6 5041190 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5041296 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5041297 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5046605 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5046604 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5043000 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042998 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 13 5041359 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041357 2021.01.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5041313 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5041311 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041310 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5041308 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5034508 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5034507 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5034506 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5034505 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034504 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5034503 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5034518 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034513 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5034514 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5036362 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5036361 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5036360 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036359 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5036358 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5036356 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5033362 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5033370 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5033373 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5033374 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5033375 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5033377 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5033380 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5033383 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5033385 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5033360 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5033386 2021.01.01 mapa