Pełna lista obserwacji drużyny

Maksymilian Trubacz : Maksymilian Trubacz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5121904 2021.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5121903 2021.01.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 73 5121902 2021.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5121905 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5121882 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5121890 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 5121897 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5121899 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5108326 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5108339 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5108340 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5108341 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5105631 2021.01.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5105634 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5105639 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5105640 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5105725 2021.01.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5105629 2021.01.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5082229 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5082228 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5082225 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 71 5082207 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5082236 2021.01.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 16 5082202 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5082118 2021.01.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5082025 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5081974 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5081970 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5081960 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5082230 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5082231 2021.01.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5082203 2021.01.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5082304 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5082297 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5082295 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5082294 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5082291 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5082273 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5082271 2021.01.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5082267 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5082235 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 5082234 2021.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5077990 2021.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5076107 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5076108 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5076109 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5066766 2021.01.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5066647 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 5057659 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5057658 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052367 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5052400 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5052403 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5052436 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5052358 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 5052357 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5052224 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 5052220 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5052219 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052216 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5052437 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 5052443 2021.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5052684 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5052683 2021.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5052682 2021.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 3 5052675 2021.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 5052672 2021.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5052669 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5052667 2021.01.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5052511 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5052444 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5052690 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5052203 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 5052200 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 5052196 2021.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5052194 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052193 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5052176 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5052676 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5049061 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5049059 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5049058 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5049036 2021.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5049062 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5049064 2021.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5049065 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5049067 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5049069 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5049070 2021.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5049071 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5049841 2021.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5045815 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5045814 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5045403 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5045816 2021.01.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5045826 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045827 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 21 5041282 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5041234 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041230 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 5041228 2021.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5041224 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5041223 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5041220 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 5041217 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5041296 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5041141 2021.01.03 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 6 5041190 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5041297 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041306 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5046605 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5046604 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5043000 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042998 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 13 5041359 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041357 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5041308 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041310 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5041311 2021.01.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5041313 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5034514 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034513 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5034508 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5034507 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5034506 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5034505 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5034503 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034504 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5034518 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5036362 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5036361 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5036360 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036359 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5036358 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5036356 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5033362 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5033370 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5033373 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5033374 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5033375 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5033377 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5033380 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5033383 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5033360 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5033386 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5033385 2021.01.01 mapa