Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5647604 2021.05.15 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5647605 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5647606 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5647607 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5647608 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5647609 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5647611 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5647612 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5647613 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5647614 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5640291 2021.05.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5644503 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5644504 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644505 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5644507 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5644508 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644512 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5644513 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5644514 2021.05.14 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 5638365 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5638366 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5638370 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5638371 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5638374 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638404 2021.05.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5638406 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5638407 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5638408 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5633010 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5633012 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5633014 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5633018 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 500 5633027 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5633030 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5633031 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633034 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5633035 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 700 5633038 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5633039 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5633041 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5633045 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5633047 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5627889 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5627891 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5627892 2021.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 5627893 2021.05.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5627894 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5627895 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5627896 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5627897 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5627899 2021.05.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 5627901 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5609028 2021.05.09 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5609029 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5609031 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5608821 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5608842 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5608819 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5608883 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5608845 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5609627 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5608822 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5608823 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5608843 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5608835 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5608836 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5608870 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5608875 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5608869 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5608881 2021.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5608854 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5608885 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5608863 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5608855 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5608876 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5608874 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5608837 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5608858 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5608857 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5608880 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5608865 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5609641 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5608877 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5608893 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5608965 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5608860 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5608897 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5608967 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5608889 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5609373 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5609372 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5608980 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5608978 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5608981 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5608973 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5608989 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5608982 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5608987 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5608969 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5608985 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5608970 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5608966 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5608891 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5608990 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5608976 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5608988 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5608974 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5608814 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5608816 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5608815 2021.05.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5608817 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5608813 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609024 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5609017 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5609013 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5609015 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5609016 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5609025 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5609011 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5609027 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5609026 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5609037 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5609018 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5609023 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5609021 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5609362 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5609336 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5609361 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5609332 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5609298 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5609306 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5609359 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5609315 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5609326 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5609369 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609036 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5609364 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5609356 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609346 2021.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5609370 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5609371 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5609035 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5609365 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5609318 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5609363 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5609317 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5609357 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5609344 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5609343 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5609341 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5609331 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5609339 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5609358 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5609325 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5609338 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5609367 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5609348 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609320 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5609323 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5579508 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5579509 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5579510 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5579511 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5579512 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5579513 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5579514 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5579517 2021.05.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5579518 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5579519 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5579585 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5580723 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5580724 2021.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5580725 2021.05.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5577762 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577763 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5577764 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5577765 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5577766 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5577767 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5577768 2021.05.05 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5577779 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5577780 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5577781 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 5577782 2021.05.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5577783 2021.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5577784 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5577786 2021.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5577787 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5577789 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5577791 2021.05.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5577792 2021.05.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5583136 2021.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5583137 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5583138 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568288 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5568289 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5568290 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5568344 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568345 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5568346 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5568358 2021.05.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5568359 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5568419 2021.05.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5568420 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5568421 2021.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5568477 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5568510 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5568511 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568627 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5568646 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5568914 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5568915 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5568918 2021.05.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5568972 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5569007 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5569047 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5569401 2021.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5569404 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5569405 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5569466 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5560421 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5560422 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5560424 2021.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5560426 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5560427 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5560428 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5560432 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5560830 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5560860 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5557404 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5557406 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5557407 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5557409 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5557410 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5557411 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5557413 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5557414 2021.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5557441 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5557442 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5546452 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5546454 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5546457 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5546460 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5546462 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5546465 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5546486 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5546487 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5546489 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5546504 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5546527 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5546530 2021.05.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5549237 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5536212 2021.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5534151 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534149 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5534139 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5534140 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5534137 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5534145 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5534138 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5534146 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5534150 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5534147 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5534148 2021.04.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5534144 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5532089 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5532090 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5532091 2021.04.29 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5532092 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5532093 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5532094 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5528317 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5528318 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5528319 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5528320 2021.04.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5528555 2021.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5520530 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 5520531 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 5520532 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5520533 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5520534 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5520535 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5520536 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5520537 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5520538 2021.04.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5520539 2021.04.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5520542 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5520589 2021.04.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5520590 2021.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5520615 2021.04.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5520622 2021.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5520700 2021.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5520702 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5520704 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5520705 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5520708 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5520711 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5520770 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5520772 2021.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5520824 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5520882 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5520883 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5520884 2021.04.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5521229 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5521230 2021.04.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5521362 2021.04.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5521363 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5521364 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5521365 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5521423 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5521654 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5516464 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5516465 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 5516467 2021.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5516471 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5516472 2021.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5516474 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5517058 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5517060 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5517061 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5517062 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5517064 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5517065 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5517066 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5517067 2021.04.26 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5517519 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5517521 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5517522 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5517524 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5517525 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5517527 2021.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5512850 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5512912 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5512914 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5512915 2021.04.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5512916 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5512917 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5512959 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5512961 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5512967 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5512969 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5512970 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5512972 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5512973 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5512975 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5512976 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5512977 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5512979 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5512980 2021.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5512981 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5489576 2021.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5489578 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5489580 2021.04.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5489581 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5489582 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5489583 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5489594 2021.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5490798 2021.04.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5490799 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490800 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 5490801 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5490802 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5490803 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5490804 2021.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5490805 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490808 2021.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5490809 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5490810 2021.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5490811 2021.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5490812 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5490813 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5490814 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5490815 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5490816 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5490817 2021.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5490818 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5490819 2021.04.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 5490820 2021.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5490821 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5483759 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5483761 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5483763 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5483764 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5483768 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5483770 2021.04.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5483777 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5483784 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5483785 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5483786 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5484855 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5484864 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5484865 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5484866 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5484867 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5484868 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5484869 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5484870 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5484871 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5484872 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5484873 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5484874 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5484875 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5486799 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5486800 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5486801 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5486802 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486803 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5486804 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486806 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5486807 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5486808 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5486809 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5486810 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5486811 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486812 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5486813 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5486814 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 40 5486815 2021.04.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5486816 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486817 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5486818 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5486819 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5486820 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5486821 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5486822 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5486823 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5486824 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486825 2021.04.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5486826 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5486827 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5486828 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5486829 2021.04.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5486830 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486831 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486832 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5486833 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5479792 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5479793 2021.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5479794 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5479795 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5479837 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5479844 2021.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5479845 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5464798 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5464821 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5464764 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5464796 2021.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5464918 2021.04.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5464487 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5464486 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5464533 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5464489 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5464492 2021.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5464532 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5464491 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5464535 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5464618 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5464759 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5464765 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5464612 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5464693 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5464610 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464638 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5464637 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5464620 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464703 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5464617 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5464641 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464705 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5464644 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5464643 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5464615 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5464840 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5464886 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5464804 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5464802 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5464776 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5464920 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5464793 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5464919 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5464809 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5464808 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464807 2021.04.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5464823 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5464760 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5464925 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464761 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5464769 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464772 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464813 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5464812 2021.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5464766 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5464815 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464811 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5464770 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5464924 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5464922 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5452284 2021.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5452285 2021.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5452286 2021.04.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5452287 2021.04.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5452288 2021.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5452289 2021.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5452290 2021.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5452291 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5452292 2021.04.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5452303 2021.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5452304 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5452305 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5452307 2021.04.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5452321 2021.04.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5449829 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5449830 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5449831 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5449832 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 5449833 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5449834 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5449835 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5449836 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5449837 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5449839 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5449840 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5449841 2021.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5449842 2021.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 5449843 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5449844 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5449845 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5449846 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5449847 2021.04.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5449848 2021.04.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5449849 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449850 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449866 2021.04.15 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5449904 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5440154 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5440155 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5440156 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5440157 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5440158 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5440159 2021.04.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5440160 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5440161 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5440164 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5440165 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5440166 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5440167 2021.04.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5440168 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5440169 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5324264 2021.03.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5324253 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5324243 2021.03.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5324178 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5324262 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5324197 2021.03.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 5324172 2021.03.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5324166 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5324196 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5324251 2021.03.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5324250 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5324255 2021.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5324256 2021.03.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5324254 2021.03.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5324247 2021.03.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5324266 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5324257 2021.03.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5324185 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5324259 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5324267 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5324261 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5324265 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5324260 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5324263 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5324258 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5324252 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5324249 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5324248 2021.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5324268 2021.03.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5324193 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5324191 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5324229 2021.03.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5324192 2021.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5324182 2021.03.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5324184 2021.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5324227 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5324176 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5324232 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5324194 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5324195 2021.03.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5324174 2021.03.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5324173 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5324189 2021.03.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5324167 2021.03.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5324169 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5324170 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5324190 2021.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5324208 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5324246 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5324168 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5324175 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5324171 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5324187 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5324188 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5324269 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5324180 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5324242 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5324241 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5324244 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5324245 2021.03.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5316188 2021.03.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5315226 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5316839 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra 1 5316487 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5316490 2021.03.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 5316495 2021.03.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5316496 2021.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5316498 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5316499 2021.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 5316501 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 5316510 2021.03.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5316511 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5316512 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5316513 2021.03.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5316514 2021.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5316515 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5316530 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 42 5309446 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5312654 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 5312655 2021.03.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5312656 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5312658 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5312660 2021.03.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5302855 2021.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5302856 2021.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5302911 2021.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5302912 2021.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5302913 2021.03.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5303039 2021.03.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5303559 2021.03.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5303560 2021.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5303561 2021.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5303562 2021.03.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5303563 2021.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5303564 2021.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5303565 2021.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5303566 2021.03.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5303567 2021.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5303568 2021.03.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5303569 2021.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5303570 2021.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5303642 2021.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5303643 2021.03.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5296094 2021.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5296101 2021.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5296107 2021.03.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5296112 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5296113 2021.03.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5296114 2021.03.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5296115 2021.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5296116 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5296117 2021.03.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5296119 2021.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5296136 2021.03.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5296138 2021.03.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5296139 2021.03.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5296140 2021.03.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5296157 2021.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5296166 2021.03.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5296170 2021.03.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5296249 2021.03.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5296301 2021.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5296338 2021.03.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5296821 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5296868 2021.03.16 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5283288 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5283290 2021.03.13 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5283292 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5283295 2021.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5283297 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5283298 2021.03.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5283301 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5283303 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5283304 2021.03.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 4 5283395 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5283396 2021.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5277299 2021.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5277300 2021.03.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5277301 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5277302 2021.03.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5277303 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5273798 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5273796 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5273797 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5273793 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5273791 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5273792 2021.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5273790 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5273789 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5273787 2021.03.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5273788 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5273781 2021.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5273794 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5273795 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5273782 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5273783 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5273786 2021.03.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5273784 2021.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5273785 2021.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5263560 2021.03.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5263559 2021.03.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5263533 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5263490 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5263464 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5263502 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5263465 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5263463 2021.03.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 5263503 2021.03.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5263491 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5263500 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5263492 2021.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5263555 2021.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 50 5263556 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5263470 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 5263466 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5263469 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5263539 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5263507 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5263487 2021.03.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5263508 2021.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5263541 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5263514 2021.03.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5263512 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5263536 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5263454 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5263453 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5263455 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5263538 2021.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5263552 2021.03.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5263553 2021.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5263545 2021.03.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5263547 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5263544 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5263543 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5263493 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5263499 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5263496 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5263497 2021.03.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5263498 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5263488 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5263511 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5263452 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5263526 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5263528 2021.03.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5263505 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5263506 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5263549 2021.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5263542 2021.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5263550 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5263548 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5263551 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5263546 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5263486 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5263489 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5263494 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5263471 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5263530 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5263531 2021.03.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5263735 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5248608 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5248609 2021.03.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5248610 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5248611 2021.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5248612 2021.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5248647 2021.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 5248710 2021.03.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5248799 2021.03.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5248800 2021.03.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5248801 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5248829 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5240531 2021.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5240532 2021.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5240533 2021.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5240534 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5240535 2021.03.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5240536 2021.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5240552 2021.03.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5240555 2021.03.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5240558 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 5240559 2021.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5240562 2021.03.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5240597 2021.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 5240599 2021.03.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5240601 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5240602 2021.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5240606 2021.03.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5241014 2021.03.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5241015 2021.03.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5241016 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 5241017 2021.03.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5241018 2021.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5241019 2021.03.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5241072 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5241074 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 5241089 2021.03.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5241143 2021.03.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5241144 2021.03.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 5241145 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5241146 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5241147 2021.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5241148 2021.03.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5241149 2021.03.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5241662 2021.03.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5241663 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5241664 2021.03.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 5241665 2021.03.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5241666 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5241667 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5241668 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5241669 2021.03.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5241670 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5241671 2021.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5241704 2021.03.02 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5242677 2021.03.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 5243434 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5238369 2021.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5238371 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5238372 2021.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5238373 2021.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5238374 2021.03.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5238642 2021.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5238643 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5238644 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5238722 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5238734 2021.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5239252 2021.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5239254 2021.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5239255 2021.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5239256 2021.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5239257 2021.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5239258 2021.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5239259 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 5239260 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5239261 2021.03.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 17 5239262 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5239263 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5239264 2021.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5239265 2021.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5239266 2021.03.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5239267 2021.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5239268 2021.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5239283 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5239284 2021.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5239285 2021.03.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 5236669 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5236670 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 5236672 2021.02.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5236674 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5236676 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5236678 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5236681 2021.02.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5236682 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5236685 2021.02.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5214202 2021.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5214204 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5214206 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5214209 2021.02.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5214212 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5214215 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5214218 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5214220 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5214228 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5214231 2021.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5214267 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5214294 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5209565 2021.02.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5209921 2021.02.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5209922 2021.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5209923 2021.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5209924 2021.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 70 5209934 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5209942 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5209959 2021.02.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5209960 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5211089 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5211090 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5211091 2021.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5211092 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5211093 2021.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5211094 2021.02.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5206331 2021.02.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5206332 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5206349 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5206350 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5206352 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5206503 2021.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5206512 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5206598 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5206599 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5206600 2021.02.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5193894 2021.02.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5193890 2021.02.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5193891 2021.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5193898 2021.02.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5193897 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5193896 2021.02.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5193895 2021.02.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5193893 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5185696 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5185704 2021.02.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5185706 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5185707 2021.02.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5185731 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5185732 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5185730 2021.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5185712 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5185709 2021.02.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5185711 2021.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5185736 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5185739 2021.02.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5185745 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5185740 2021.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5185744 2021.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5185741 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5185737 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 5185735 2021.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5185701 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5185699 2021.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5185703 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5185702 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 5185697 2021.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5185762 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5185761 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5185753 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5185756 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 5185755 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5185759 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5185760 2021.02.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5185749 2021.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5185750 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5185751 2021.02.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5185777 2021.02.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5185778 2021.02.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5185757 2021.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 5185758 2021.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5185747 2021.02.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5185748 2021.02.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5185746 2021.02.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5182103 2021.02.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5182104 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5182105 2021.02.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5182106 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5182107 2021.02.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5182108 2021.02.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5182109 2021.02.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5182121 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5182123 2021.02.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5182124 2021.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5182125 2021.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5182361 2021.02.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5182362 2021.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5182363 2021.02.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5182364 2021.02.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5182365 2021.02.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5182366 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5182368 2021.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5182369 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5182372 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5182460 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5182461 2021.02.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5177315 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5177324 2021.02.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5177325 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5165796 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5165821 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5165820 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5165818 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5165822 2021.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5165824 2021.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5165784 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5165828 2021.02.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5165826 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5165817 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5165800 2021.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5165798 2021.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5165801 2021.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5165799 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 17 5165797 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5165790 2021.02.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5165785 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5165788 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5165789 2021.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5165794 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5165787 2021.02.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5165786 2021.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5165793 2021.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5165792 2021.02.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5165791 2021.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5165795 2021.02.09 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 70 5163376 2021.02.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5163378 2021.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5163389 2021.02.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5163391 2021.02.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5163394 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 5152356 2021.02.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 12 5152357 2021.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5152358 2021.02.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 5152359 2021.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 5152360 2021.02.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5152361 2021.02.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5152363 2021.02.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5152367 2021.02.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5152369 2021.02.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5152370 2021.02.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5153388 2021.02.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5149542 2021.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5149543 2021.02.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5149544 2021.02.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5149554 2021.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5149555 2021.02.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5149556 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5149557 2021.02.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5149558 2021.02.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5149559 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5149561 2021.02.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5149591 2021.02.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5146702 2021.02.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 5146701 2021.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5146704 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5146703 2021.02.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5146706 2021.02.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5146707 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5146708 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5134665 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5134670 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5134673 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5134672 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5134668 2021.01.30 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5134662 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5134664 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5134676 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5134674 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5134677 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134680 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5134678 2021.01.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 5134683 2021.01.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5134684 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5128288 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5128296 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5128295 2021.01.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5128300 2021.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5128291 2021.01.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5128292 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5128290 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5128297 2021.01.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5128294 2021.01.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5128299 2021.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5128289 2021.01.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5127855 2021.01.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5127856 2021.01.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5127857 2021.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5127858 2021.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5127859 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5127860 2021.01.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5127861 2021.01.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5127862 2021.01.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5127863 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5127865 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5127866 2021.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5127867 2021.01.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5127868 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 5126907 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5126908 2021.01.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5126909 2021.01.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5126910 2021.01.27 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5126911 2021.01.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5126912 2021.01.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5126913 2021.01.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5126914 2021.01.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5126915 2021.01.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5126916 2021.01.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5123758 2021.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5123759 2021.01.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5123760 2021.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5123761 2021.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5123762 2021.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5123765 2021.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5123781 2021.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5123802 2021.01.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5123803 2021.01.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5123804 2021.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5123811 2021.01.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5124184 2021.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5124185 2021.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5124186 2021.01.26 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5124187 2021.01.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5124188 2021.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5124189 2021.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5124190 2021.01.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5124379 2021.01.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5124387 2021.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5119137 2021.01.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5120322 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5120323 2021.01.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5119155 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5119156 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5120325 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5120324 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5119158 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5119153 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5118952 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118930 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5118897 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5118879 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5118936 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5118933 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5118951 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5118883 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5120316 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5118928 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5118922 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5118881 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118880 2021.01.24 mapa