Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6056747 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6056748 2021.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6056749 2021.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6056750 2021.09.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6056751 2021.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6056752 2021.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6056754 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6056755 2021.09.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6056764 2021.09.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6056765 2021.09.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6056766 2021.09.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6056768 2021.09.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6056778 2021.09.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6056787 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6056848 2021.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6056852 2021.09.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6056853 2021.09.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6056856 2021.09.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6056881 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6056883 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6056921 2021.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6056923 2021.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6056935 2021.09.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6056947 2021.09.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6056948 2021.09.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6057025 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6057063 2021.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6057069 2021.09.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6057288 2021.09.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6051834 2021.09.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6051835 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6051836 2021.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6051837 2021.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6051838 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6051839 2021.09.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6051841 2021.09.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6051843 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6051845 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6051847 2021.09.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6051849 2021.09.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6051870 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6051920 2021.09.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 28 6051931 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051947 2021.09.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6051948 2021.09.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6051964 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6051989 2021.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 6051995 2021.09.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6052093 2021.09.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6052268 2021.09.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6052334 2021.09.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6052335 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 13 6052387 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6052589 2021.09.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6052707 2021.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6053044 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6050151 2021.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6050152 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6050153 2021.09.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6050161 2021.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6050165 2021.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6050167 2021.09.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6050169 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6050170 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6050172 2021.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6050189 2021.09.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6050190 2021.09.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6050192 2021.09.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6050197 2021.09.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6050198 2021.09.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6041936 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6041937 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6041938 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6041939 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 6041940 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6041941 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6041942 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 6042155 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6042156 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6042157 2021.09.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6042158 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6042279 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6042280 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6042283 2021.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6042284 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6044236 2021.09.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 6044237 2021.09.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6044238 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6044239 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6044240 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6044241 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6044242 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6044243 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6040122 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6040123 2021.09.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6040124 2021.09.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6040125 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040134 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6040137 2021.09.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6040138 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6040155 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6040226 2021.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6040242 2021.09.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6040247 2021.09.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6040252 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040343 2021.09.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6040377 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6040439 2021.09.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6040441 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6040448 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6040478 2021.09.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6040498 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6040573 2021.09.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6040585 2021.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6040741 2021.09.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6040751 2021.09.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6040819 2021.09.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6040820 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6037885 2021.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6037886 2021.09.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6037887 2021.09.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6037888 2021.09.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6037889 2021.09.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6037891 2021.09.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6037892 2021.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6037893 2021.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6037894 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037895 2021.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6037896 2021.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6037898 2021.09.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6037905 2021.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6037906 2021.09.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6037909 2021.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6037915 2021.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6037918 2021.09.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6037920 2021.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6037921 2021.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6037922 2021.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6037980 2021.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6032707 2021.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6032708 2021.09.07 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6032709 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6032723 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6032724 2021.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6033305 2021.09.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6033306 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6033307 2021.09.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6033308 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033309 2021.09.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6033310 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033311 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6033322 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6033324 2021.09.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6033327 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033334 2021.09.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6033348 2021.09.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6033410 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6031348 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6031349 2021.09.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 6031358 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6031360 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6031363 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6031365 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6031421 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6031451 2021.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6031452 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6031453 2021.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6031454 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6031455 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6031457 2021.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6031458 2021.09.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6031739 2021.09.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6031803 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6026721 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6026722 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026723 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6026724 2021.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6026725 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6026726 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6026316 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6026317 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6026318 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6026319 2021.09.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6026320 2021.09.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6026321 2021.09.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6026322 2021.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026323 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6026324 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6026325 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6026326 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6020498 2021.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6020523 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6020524 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6020530 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6020531 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6020534 2021.09.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6020537 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6020546 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020552 2021.09.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6020567 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6020624 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6020667 2021.09.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6020700 2021.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6020899 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6020908 2021.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6020909 2021.09.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 7 6017329 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6017330 2021.09.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 6017331 2021.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6017332 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6017333 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6017334 2021.09.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6017335 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6017336 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6017337 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6018475 2021.09.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6018476 2021.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6018489 2021.09.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6018490 2021.09.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6018525 2021.09.02 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 3 6015633 2021.09.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6015634 2021.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6015635 2021.09.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6015636 2021.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6015637 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6015638 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6015659 2021.09.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6015660 2021.09.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6015661 2021.09.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6015663 2021.09.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6015682 2021.09.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6012295 2021.08.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6012296 2021.08.30 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 6012297 2021.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6012298 2021.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6012300 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6012301 2021.08.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6012700 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6012702 2021.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6012703 2021.08.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6012704 2021.08.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6012706 2021.08.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6012707 2021.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6012708 2021.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6012709 2021.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6012710 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6012711 2021.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6012721 2021.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6009536 2021.08.29 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 6009537 2021.08.29 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6009538 2021.08.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6009539 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6009540 2021.08.29 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6009541 2021.08.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6009542 2021.08.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6009543 2021.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6009544 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6009545 2021.08.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6009546 2021.08.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6009547 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6009548 2021.08.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6009549 2021.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 6009550 2021.08.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6009551 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6009552 2021.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6009561 2021.08.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6003762 2021.08.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6003763 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6003764 2021.08.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6003765 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6003775 2021.08.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6003776 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6003777 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6003782 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6003783 2021.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6003785 2021.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6003786 2021.08.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6003787 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6003810 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6003811 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 8 6003822 2021.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6003842 2021.08.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6003859 2021.08.28 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6004309 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6004319 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6004696 2021.08.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6004697 2021.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6006462 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6006889 2021.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6000682 2021.08.27 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6000864 2021.08.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6000866 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6000867 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6000868 2021.08.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6001018 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6001116 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6001144 2021.08.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6001281 2021.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6001282 2021.08.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6001283 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6001284 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6001285 2021.08.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6001298 2021.08.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6001878 2021.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6001879 2021.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6001880 2021.08.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6001982 2021.08.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6002289 2021.08.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6000491 2021.08.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5992852 2021.08.23 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 6 5992853 2021.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5992854 2021.08.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5992855 2021.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5992856 2021.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5992857 2021.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5992858 2021.08.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5992859 2021.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5992860 2021.08.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5992861 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5992862 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5992863 2021.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5992864 2021.08.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5992865 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5983771 2021.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5983772 2021.08.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5983773 2021.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983774 2021.08.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5983835 2021.08.20 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 5979844 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5974487 2021.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5974488 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5974489 2021.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5974490 2021.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5974491 2021.08.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5974492 2021.08.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5974496 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5975850 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5975851 2021.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5975852 2021.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5975855 2021.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5975856 2021.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5975959 2021.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5975960 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5975962 2021.08.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5964190 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 5964191 2021.08.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5964192 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5964193 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5964194 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5964195 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5964196 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5964197 2021.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5964198 2021.08.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5964201 2021.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5964206 2021.08.12 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5963062 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5963064 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5963066 2021.08.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5963068 2021.08.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5963079 2021.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5963081 2021.08.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5963084 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5963085 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5963086 2021.08.11 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5963087 2021.08.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5963089 2021.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5963232 2021.08.11 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 5960233 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5960234 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5960235 2021.08.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5960236 2021.08.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5960248 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5960249 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5960250 2021.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5960251 2021.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5960252 2021.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5960253 2021.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5960255 2021.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5960256 2021.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5960257 2021.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5960258 2021.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5960259 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5957346 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5957103 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5957344 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5957345 2021.08.08 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5957102 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5956769 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5956770 2021.08.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5956771 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5956772 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5956774 2021.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5956775 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5956776 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5956777 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5956778 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5956779 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5956780 2021.08.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 5952546 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5942266 2021.08.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5942267 2021.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5942268 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5942285 2021.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5942302 2021.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5942380 2021.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5942381 2021.08.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5858295 2021.07.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5858294 2021.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5858296 2021.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5858297 2021.07.01 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 5858293 2021.07.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5858292 2021.07.01 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5858078 2021.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 5859929 2021.07.01 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 5859133 2021.07.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5859135 2021.07.01 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5852835 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5838143 2021.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5838144 2021.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5838145 2021.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5838146 2021.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5838147 2021.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5838148 2021.06.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5838149 2021.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5838150 2021.06.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5838151 2021.06.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5838152 2021.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5838153 2021.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5838154 2021.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5838155 2021.06.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 5802505 2021.06.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5802506 2021.06.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5802507 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5802508 2021.06.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5802509 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5802510 2021.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5790288 2021.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5790290 2021.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5790291 2021.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5790294 2021.06.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5790295 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5790296 2021.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5790297 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5790298 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5790299 2021.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5790300 2021.06.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5790303 2021.06.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5790316 2021.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5790514 2021.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5790525 2021.06.10 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 5 5783181 2021.06.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5783182 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5783183 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5783184 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5783185 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5783186 2021.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5783187 2021.06.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5783189 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5783190 2021.06.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5783192 2021.06.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5783245 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5783246 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5783247 2021.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5783767 2021.06.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5783770 2021.06.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5783771 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5783773 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5783775 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5783776 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5783778 2021.06.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5783801 2021.06.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5783807 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5783813 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5783817 2021.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5740575 2021.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5740576 2021.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5740577 2021.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5740578 2021.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5740579 2021.06.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5740580 2021.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5740581 2021.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5740582 2021.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5740583 2021.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5740584 2021.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5740585 2021.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5740586 2021.06.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5740587 2021.06.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5740588 2021.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5731684 2021.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5731685 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5731713 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5731714 2021.05.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5731715 2021.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5731716 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5731717 2021.05.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5731718 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5731719 2021.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5731724 2021.05.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5731884 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5731886 2021.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5732039 2021.05.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5732040 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5732249 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5732256 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5719386 2021.05.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5719387 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5719397 2021.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5719398 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5715568 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5715563 2021.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5715564 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5715565 2021.05.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5715567 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5715566 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5715560 2021.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5715562 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5715558 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5715554 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5715557 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5715556 2021.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5715561 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5715555 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5715582 2021.05.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5715573 2021.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5715580 2021.05.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5715587 2021.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5715592 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5715576 2021.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5715581 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5715577 2021.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5715584 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5715579 2021.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5715571 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5715586 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5715583 2021.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5715572 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5715574 2021.05.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5715585 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5715589 2021.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5715588 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5715590 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5715575 2021.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5715591 2021.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5715578 2021.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5706529 2021.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5706530 2021.05.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5706531 2021.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5706545 2021.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5706546 2021.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 5706651 2021.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5706653 2021.05.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5706737 2021.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5706743 2021.05.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5706750 2021.05.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5706753 2021.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5706807 2021.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5706832 2021.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5706884 2021.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5706888 2021.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5706926 2021.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5706933 2021.05.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5706950 2021.05.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5706970 2021.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5706973 2021.05.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5707098 2021.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5707099 2021.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5703815 2021.05.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5683339 2021.05.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5683340 2021.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5683341 2021.05.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5683342 2021.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5683343 2021.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5683344 2021.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5683346 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5683347 2021.05.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5683348 2021.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5683350 2021.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5683482 2021.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5683484 2021.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5665013 2021.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5665014 2021.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5665015 2021.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5665016 2021.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5665017 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5665020 2021.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5665021 2021.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5665037 2021.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5665039 2021.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5665040 2021.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5665041 2021.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5665042 2021.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5665044 2021.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5665053 2021.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5665133 2021.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5665134 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5647604 2021.05.15 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5647605 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5647606 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5647607 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5647608 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5647609 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5647611 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5647612 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5647613 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5647614 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5640291 2021.05.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5644503 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5644504 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644505 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5644507 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5644508 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644512 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5644513 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5644514 2021.05.14 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 5638365 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5638366 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5638370 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5638371 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5638374 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638404 2021.05.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5638406 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5638407 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5638408 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5633010 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5633012 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5633014 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5633018 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 500 5633027 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5633030 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5633031 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633034 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5633035 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 700 5633038 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5633039 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5633041 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5633045 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5633047 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5627889 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5627891 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5627892 2021.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 5627893 2021.05.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5627894 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5627895 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5627896 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5627897 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5627899 2021.05.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 5627901 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5609028 2021.05.09 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5609029 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5609031 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5608821 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5608842 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5608819 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5608883 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5608845 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5609627 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5608822 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5608823 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5608843 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5608835 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5608836 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5608870 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5608875 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5608869 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5608881 2021.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5608854 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5608885 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5608863 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5608855 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5608876 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5608874 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5608837 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5608858 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5608857 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5608880 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5608865 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5609641 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5608877 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5608893 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5608965 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5608860 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5608897 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5608967 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5608889 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5609373 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5609372 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5608980 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5608978 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5608981 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5608973 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5608989 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5608982 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5608987 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5608969 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5608985 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5608970 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5608966 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5608891 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5608990 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5608976 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5608988 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5608974 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5608814 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5608816 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5608815 2021.05.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5608817 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5608813 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609024 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5609017 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5609013 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5609015 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5609016 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5609025 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5609011 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5609027 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5609026 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5609037 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5609018 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5609023 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5609021 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5609362 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5609336 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5609361 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5609332 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5609298 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5609306 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5609359 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5609315 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5609326 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5609369 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609036 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5609364 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5609356 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609346 2021.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5609370 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5609371 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5609035 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5609365 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5609318 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5609363 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5609317 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5609357 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5609344 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5609343 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5609341 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5609331 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5609339 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5609358 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5609325 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5609338 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5609367 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5609348 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609320 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5609323 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5579508 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5579509 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5579510 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5579511 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5579512 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5579513 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5579514 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5579517 2021.05.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5579518 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5579519 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5579585 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5580723 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5580724 2021.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5580725 2021.05.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5577762 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577763 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5577764 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5577765 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5577766 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5577767 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5577768 2021.05.05 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5577779 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5577780 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5577781 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 5577782 2021.05.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5577783 2021.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5577784 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5577786 2021.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5577787 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5577789 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5577791 2021.05.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5577792 2021.05.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5583136 2021.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5583137 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5583138 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568288 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5568289 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5568290 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5568344 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568345 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5568346 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5568358 2021.05.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5568359 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5568419 2021.05.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5568420 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5568421 2021.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5568477 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5568510 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5568511 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568627 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5568646 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5568914 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5568915 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5568918 2021.05.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5568972 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5569007 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5569047 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5569401 2021.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5569404 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5569405 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5569466 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5560421 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5560422 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5560424 2021.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5560426 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5560427 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5560428 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5560432 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5560830 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5560860 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5557404 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5557406 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5557407 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5557409 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5557410 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5557411 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5557413 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5557414 2021.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5557441 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5557442 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5546452 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5546454 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5546457 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5546460 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5546462 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5546465 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5546486 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5546487 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5546489 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5546504 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5546527 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5546530 2021.05.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5549237 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5536212 2021.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5534151 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534149 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5534139 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5534140 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5534137 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5534145 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5534138 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5534146 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5534150 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5534147 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5534148 2021.04.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5534144 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5532089 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5532090 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5532091 2021.04.29 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5532092 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5532093 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5532094 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5528317 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5528318 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5528319 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5528320 2021.04.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5528555 2021.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5520530 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 5520531 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 5520532 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5520533 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5520534 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5520535 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5520536 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5520537 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5520538 2021.04.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5520539 2021.04.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5520542 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5520589 2021.04.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5520590 2021.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5520615 2021.04.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5520622 2021.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5520700 2021.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5520702 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5520704 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5520705 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5520708 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5520711 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5520770 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5520772 2021.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5520824 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5520882 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5520883 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5520884 2021.04.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5521229 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5521230 2021.04.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5521362 2021.04.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5521363 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5521364 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5521365 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5521423 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5521654 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5516464 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5516465 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 5516467 2021.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5516471 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5516472 2021.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5516474 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5517058 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5517060 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5517061 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5517062 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5517064 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5517065 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5517066 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5517067 2021.04.26 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5517519 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5517521 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5517522 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5517524 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5517525 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5517527 2021.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5512850 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5512912 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5512914 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5512915 2021.04.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5512916 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5512917 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5512959 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5512961 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5512967 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5512969 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5512970 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5512972 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5512973 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5512975 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5512976 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5512977 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5512979 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5512980 2021.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5512981 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5489576 2021.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5489578 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5489580 2021.04.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5489581 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5489582 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5489583 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5489594 2021.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5490798 2021.04.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5490799 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490800 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 5490801 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5490802 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5490803 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5490804 2021.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5490805 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490808 2021.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5490809 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5490810 2021.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5490811 2021.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5490812 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5490813 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5490814 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5490815 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5490816 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5490817 2021.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5490818 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5490819 2021.04.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 5490820 2021.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5490821 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5483759 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5483761 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5483763 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5483764 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5483768 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5483770 2021.04.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5483777 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5483784 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5483785 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5483786 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5484855 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5484864 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5484865 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5484866 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5484867 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5484868 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5484869 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5484870 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5484871 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5484872 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5484873 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5484874 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5484875 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5486799 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5486800 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5486801 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5486802 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486803 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5486804 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486806 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5486807 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5486808 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5486809 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5486810 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5486811 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486812 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5486813 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5486814 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 40 5486815 2021.04.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5486816 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486817 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5486818 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5486819 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5486820 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5486821 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5486822 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5486823 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5486824 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486825 2021.04.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5486826 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5486827 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5486828 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5486829 2021.04.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5486830 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486831 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486832 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5486833 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5479792 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5479793 2021.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5479794 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5479795 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5479837 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5479844 2021.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5479845 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5464798 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5464821 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5464764 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5464796 2021.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5464918 2021.04.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5464487 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5464486 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5464533 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5464489 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5464492 2021.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5464532 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5464491 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5464535 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5464618 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5464759 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5464765 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5464612 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5464693 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5464610 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464638 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5464637 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5464620 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464703 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5464617 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5464641 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464705 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5464644 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5464643 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5464615 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5464840 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5464886 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5464804 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5464802 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5464776 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5464920 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5464793 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5464919 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5464809 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5464808 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464807 2021.04.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5464823 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5464760 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5464925 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464761 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5464769 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464772 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464813 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5464812 2021.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5464766 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5464815 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464811 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5464770 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5464924 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5464922 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5452284 2021.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5452285 2021.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5452286 2021.04.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5452287 2021.04.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5452288 2021.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5452289 2021.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5452290 2021.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5452291 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5452292 2021.04.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5452303 2021.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5452304 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5452305 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5452307 2021.04.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5452321 2021.04.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5449829 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5449830 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5449831 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5449832 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 5449833 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5449834 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5449835 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5449836 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5449837 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5449839 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5449840 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5449841 2021.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5449842 2021.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 5449843 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5449844 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5449845 2021.04.15 mapa