Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5102436 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5102432 2021.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5102433 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 28 5102434 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5102435 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5102475 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5102437 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5102438 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5102439 2021.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5102442 2021.01.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5102443 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5102444 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5093676 2021.01.17 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5093682 2021.01.17 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 4 5093675 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093687 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 5093688 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5093686 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5080592 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5080593 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5080594 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5080595 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5080596 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5080597 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5080598 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 5080599 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5081140 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5079976 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5079975 2021.01.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 5078595 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5078594 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5078593 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5078592 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5078591 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5079977 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5079985 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5079986 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079978 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5079984 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5079983 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5079982 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5079981 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5079980 2021.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5079979 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5076947 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5076946 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5076944 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5076945 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 5076948 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5076949 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5076950 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5077003 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5076954 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5076953 2021.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5076952 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5076943 2021.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5076938 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5076939 2021.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5077004 2021.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5077029 2021.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5074535 2021.01.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5073636 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5074561 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5074560 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5074559 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5074558 2021.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5074555 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5074554 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5074551 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5074550 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5074549 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5074562 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5074563 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5074564 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5074693 2021.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5074672 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074640 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5074601 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5074570 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5074569 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5074568 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5074567 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5074566 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5074565 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5068416 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5068417 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5068418 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5068419 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5068420 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068423 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5068422 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5068424 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5062828 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5062827 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5062826 2021.01.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5062824 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5061400 2021.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5060787 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5060789 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060791 2021.01.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5060797 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5060826 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5060855 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5060870 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 17 5060882 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5060883 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5060884 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5061004 2021.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5061102 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5061105 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5061106 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5061110 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5059876 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5059774 2021.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5059372 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5059373 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5059374 2021.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5059375 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059376 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059377 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5059378 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5059390 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5059472 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5059724 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5059657 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5059656 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059612 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5059611 2021.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5059497 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5059474 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5055503 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5055505 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5055504 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5055506 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5055507 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5055658 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5055659 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5055660 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5055665 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5055666 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5055680 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5055695 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5055699 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5052364 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5052365 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5048896 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5048857 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5048848 2021.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5048843 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 5048842 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5048841 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5048840 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5048839 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5048838 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5048837 2021.01.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5049182 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5049183 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5049194 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5049193 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5049192 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5049190 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5049189 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5049188 2021.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5049187 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5049186 2021.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 5049185 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5049184 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5045828 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5045817 2021.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5045799 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5045798 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5045797 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5045253 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5045238 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5046874 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045836 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5046869 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5046870 2021.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5047352 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5046877 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5046876 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5046875 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5046873 2021.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5046872 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5046871 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5040066 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5039917 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5039877 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5039876 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5039873 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5039872 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5039864 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5039863 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5039879 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5041057 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5041058 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041059 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5044184 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5042034 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5042032 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5042019 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5042017 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5042016 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5042015 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5041482 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041074 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5034010 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5034006 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5034005 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5034002 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5034001 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034000 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035246 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5035245 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5035931 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5035266 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5035264 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5035263 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5035262 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 5035258 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5035251 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5029427 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5029429 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029430 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5029431 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5029432 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5029423 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5029433 2021.01.01 mapa