Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6285914 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6285915 2021.12.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6285916 2021.12.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6285917 2021.12.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6285918 2021.12.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6285919 2021.12.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6285920 2021.12.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 6285921 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285922 2021.12.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6285923 2021.12.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6285926 2021.12.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6285927 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6285928 2021.12.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6285929 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6285930 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6285931 2021.12.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6285933 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6285934 2021.12.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6285936 2021.12.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6285937 2021.12.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6285938 2021.12.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6285940 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6285942 2021.12.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6285943 2021.12.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6285944 2021.12.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6285945 2021.12.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6285946 2021.12.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6285948 2021.12.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6285949 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6277827 2021.12.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6277828 2021.12.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6277829 2021.12.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6277830 2021.12.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 6277831 2021.12.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6277833 2021.12.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6277835 2021.12.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6277838 2021.12.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6277839 2021.12.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6277840 2021.12.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6277842 2021.12.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6277843 2021.12.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6277844 2021.12.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6277846 2021.12.13 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 6277864 2021.12.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6262671 2021.12.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6262687 2021.12.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6262688 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6262681 2021.12.05 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 120 6262685 2021.12.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6262673 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6262668 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6262667 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6262669 2021.12.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6262670 2021.12.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6262665 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6262682 2021.12.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6262664 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6262677 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6262675 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6262680 2021.12.05 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 6262672 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6262683 2021.12.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6262674 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6262663 2021.12.05 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6262661 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6262678 2021.12.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251791 2021.12.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6251792 2021.12.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251793 2021.12.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6251794 2021.12.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6251795 2021.12.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6251796 2021.12.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6251797 2021.12.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6251798 2021.12.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6251799 2021.12.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6251800 2021.12.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6251801 2021.12.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6251807 2021.12.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6250730 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250731 2021.11.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6250732 2021.11.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6250733 2021.11.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6250734 2021.11.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6250735 2021.11.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6250736 2021.11.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6250737 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250738 2021.11.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250739 2021.11.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6250740 2021.11.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6250741 2021.11.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6250742 2021.11.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2000 6250557 2021.11.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6250559 2021.11.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6250560 2021.11.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6250561 2021.11.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6250562 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6250563 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6250564 2021.11.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6250565 2021.11.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6250566 2021.11.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6250567 2021.11.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6250568 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250569 2021.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6250570 2021.11.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6250571 2021.11.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6250575 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6250576 2021.11.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6250577 2021.11.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6250578 2021.11.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 300 6250579 2021.11.29 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6250580 2021.11.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6250581 2021.11.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6250582 2021.11.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6242524 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6242525 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6242526 2021.11.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6242527 2021.11.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6242528 2021.11.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6242529 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242530 2021.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6242531 2021.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6242532 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242533 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242534 2021.11.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6242535 2021.11.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6242536 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242537 2021.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6242538 2021.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6242539 2021.11.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6242540 2021.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6242541 2021.11.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6242542 2021.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6242543 2021.11.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6242544 2021.11.26 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 6242547 2021.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6242550 2021.11.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6242551 2021.11.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6240767 2021.11.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6240768 2021.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6240769 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6240770 2021.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6240774 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6240775 2021.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6240776 2021.11.25 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6241058 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6241059 2021.11.25 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 6237790 2021.11.23 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 6237791 2021.11.23 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6233498 2021.11.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6233499 2021.11.19 mapa
rzadki alka, Alca torda 7 6233500 2021.11.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 6233501 2021.11.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6233502 2021.11.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6233503 2021.11.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6233504 2021.11.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6233505 2021.11.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6233506 2021.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6233507 2021.11.19 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 7 6233508 2021.11.19 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 6233509 2021.11.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6233510 2021.11.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6233511 2021.11.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6233512 2021.11.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6233513 2021.11.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6233514 2021.11.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6233515 2021.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6233516 2021.11.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6233517 2021.11.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6233518 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233519 2021.11.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6233521 2021.11.19 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6226228 2021.11.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6226229 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6226230 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6226231 2021.11.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6226232 2021.11.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 6226233 2021.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6226234 2021.11.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6226235 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6226236 2021.11.18 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 6226237 2021.11.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6226238 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6226239 2021.11.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6226240 2021.11.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6226241 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6226242 2021.11.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 6226243 2021.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6226244 2021.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6221100 2021.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6221101 2021.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6221102 2021.11.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6221103 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6221104 2021.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6221105 2021.11.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6221106 2021.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6221107 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221108 2021.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6221109 2021.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6221110 2021.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6221111 2021.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6221112 2021.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 6221113 2021.11.15 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 6209388 2021.11.11 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 7 6209408 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6193686 2021.11.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6193687 2021.11.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6193688 2021.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6193689 2021.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6193690 2021.11.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6193691 2021.11.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6193692 2021.11.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6193693 2021.11.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6194289 2021.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 18 6184750 2021.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6184751 2021.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6184752 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6184753 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6184754 2021.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6184755 2021.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6184756 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6184757 2021.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6184758 2021.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6184759 2021.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6184760 2021.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6184761 2021.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6184762 2021.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6184763 2021.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6184764 2021.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6184765 2021.11.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6182966 2021.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6171311 2021.10.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6171312 2021.10.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6171340 2021.10.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 130 6171341 2021.10.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6171342 2021.10.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 6171380 2021.10.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6171434 2021.10.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6171435 2021.10.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6171460 2021.10.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6167349 2021.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6167352 2021.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6167354 2021.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6167356 2021.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6167359 2021.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6167362 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6167365 2021.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6167372 2021.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6167376 2021.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6167377 2021.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6167443 2021.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6167444 2021.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6167446 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6167447 2021.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6167451 2021.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6167462 2021.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6167463 2021.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6167477 2021.10.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6161866 2021.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6161867 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6161868 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6161869 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6161870 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6161871 2021.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6161872 2021.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6161873 2021.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 6161874 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6161875 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6161876 2021.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6161877 2021.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6161878 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6161879 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6161880 2021.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6161881 2021.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6161882 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6161883 2021.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6161884 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6164896 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6155014 2021.10.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6155015 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6155016 2021.10.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6155017 2021.10.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6155018 2021.10.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6155019 2021.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6155020 2021.10.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6155021 2021.10.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6155022 2021.10.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6155023 2021.10.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6155024 2021.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 6155025 2021.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6155026 2021.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6155027 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6155028 2021.10.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6155029 2021.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6155030 2021.10.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6155031 2021.10.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6155032 2021.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6155033 2021.10.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6155049 2021.10.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6155050 2021.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6149666 2021.10.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6149667 2021.10.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6149668 2021.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6149670 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6149671 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6149672 2021.10.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6149673 2021.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6149674 2021.10.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6149676 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6149677 2021.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6149678 2021.10.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6149680 2021.10.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6149682 2021.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 6149683 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6149684 2021.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6149685 2021.10.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6149686 2021.10.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6149687 2021.10.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6149688 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6149689 2021.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6149690 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6149691 2021.10.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6149692 2021.10.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6149693 2021.10.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6149695 2021.10.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6149696 2021.10.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6149698 2021.10.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6149699 2021.10.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6149700 2021.10.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6149702 2021.10.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6149705 2021.10.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 6150397 2021.10.19 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6145710 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 6145709 2021.10.17 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6141792 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6141793 2021.10.16 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6141794 2021.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6141795 2021.10.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6141796 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6141797 2021.10.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6141798 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6141799 2021.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6141800 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6137980 2021.10.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6137981 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6137978 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 6138465 2021.10.15 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6137992 2021.10.14 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 6137991 2021.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6137983 2021.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6137985 2021.10.14 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 22 6137984 2021.10.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6137988 2021.10.14 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6137995 2021.10.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6137990 2021.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6137989 2021.10.14 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6137994 2021.10.14 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6137997 2021.10.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6138036 2021.10.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6138122 2021.10.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6138140 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6131556 2021.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6131558 2021.10.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6131559 2021.10.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6131560 2021.10.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6131561 2021.10.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6131562 2021.10.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6131563 2021.10.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6131584 2021.10.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6131611 2021.10.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6131796 2021.10.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6131543 2021.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6131544 2021.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6131545 2021.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6131546 2021.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6131547 2021.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6131548 2021.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6131549 2021.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6131550 2021.10.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6131551 2021.10.11 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 4 6131552 2021.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6131553 2021.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6131554 2021.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6131555 2021.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 300 6120030 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 6120031 2021.10.08 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 2 6120032 2021.10.08 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6120036 2021.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 6120037 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6120039 2021.10.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6120041 2021.10.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6120042 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6120043 2021.10.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6120050 2021.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6120051 2021.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6120053 2021.10.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6116579 2021.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6116580 2021.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6116581 2021.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6116582 2021.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6116583 2021.10.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6116584 2021.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6116585 2021.10.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6116586 2021.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6116587 2021.10.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 6116588 2021.10.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6116589 2021.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6116590 2021.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6116591 2021.10.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6116592 2021.10.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6116593 2021.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6116594 2021.10.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6116595 2021.10.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 7 6116596 2021.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6116597 2021.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6116598 2021.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6116599 2021.10.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6116600 2021.10.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6116601 2021.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6116602 2021.10.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6116603 2021.10.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6116604 2021.10.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 21 6116605 2021.10.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6116606 2021.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6114568 2021.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6114569 2021.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6114570 2021.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6114571 2021.10.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6114572 2021.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6114573 2021.10.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6114574 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6114575 2021.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6114576 2021.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6114577 2021.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6114578 2021.10.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6114579 2021.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6114580 2021.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6114581 2021.10.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6114582 2021.10.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6114583 2021.10.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6114584 2021.10.06 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6114585 2021.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6112549 2021.10.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6112550 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6112551 2021.10.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6112552 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6112553 2021.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6112554 2021.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6112555 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6112556 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6112557 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6112558 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 6112559 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6112560 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6112561 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6112562 2021.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6112563 2021.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6112564 2021.10.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6112565 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 6112566 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6112567 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6112568 2021.10.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6112569 2021.10.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6112570 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6112585 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6112588 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6112589 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6112590 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6112591 2021.10.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6112592 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6112593 2021.10.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6099691 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6099692 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6099693 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6099694 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6099695 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 6099696 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6099697 2021.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6099698 2021.10.02 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6099700 2021.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6099705 2021.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6099706 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6099707 2021.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6099708 2021.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6099709 2021.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6099710 2021.10.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6099711 2021.10.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6099713 2021.10.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6099714 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6099715 2021.10.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6099716 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6099718 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6099719 2021.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6099720 2021.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6099721 2021.10.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6099727 2021.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6096524 2021.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6096528 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096529 2021.10.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6096530 2021.10.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6096531 2021.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6096533 2021.10.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6096534 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6096535 2021.10.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6096555 2021.10.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6096556 2021.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 6096557 2021.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6096558 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6096559 2021.10.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6096560 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6096561 2021.10.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6096562 2021.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6096563 2021.10.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6096564 2021.10.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6096565 2021.10.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6096566 2021.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6096567 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6096568 2021.10.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 6096569 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6096570 2021.10.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6096571 2021.10.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6093601 2021.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6093602 2021.09.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6093603 2021.09.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6093604 2021.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6093608 2021.09.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6093609 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6093612 2021.09.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6093613 2021.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6093615 2021.09.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6093616 2021.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6093617 2021.09.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6090530 2021.09.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6090531 2021.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6090532 2021.09.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6090533 2021.09.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6090534 2021.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6090535 2021.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6090536 2021.09.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 32 6090537 2021.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6090538 2021.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6090562 2021.09.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6090563 2021.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6090564 2021.09.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6090565 2021.09.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 17 6090592 2021.09.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6090594 2021.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 6090600 2021.09.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6090603 2021.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6090605 2021.09.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6090608 2021.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6090614 2021.09.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6090622 2021.09.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6090643 2021.09.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6090645 2021.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6090647 2021.09.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6090677 2021.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6090679 2021.09.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6090681 2021.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6090740 2021.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6090754 2021.09.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6090777 2021.09.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6090843 2021.09.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6090928 2021.09.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6091363 2021.09.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6091364 2021.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6091713 2021.09.29 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6093091 2021.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6089983 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6089974 2021.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6089973 2021.09.28 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6089980 2021.09.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6089984 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6089982 2021.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6089979 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6089977 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6089975 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6089981 2021.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6089978 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6089976 2021.09.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6087854 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6087855 2021.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6087856 2021.09.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6087857 2021.09.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6087858 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6087859 2021.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6087861 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6087863 2021.09.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6087864 2021.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6087870 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6087873 2021.09.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6087875 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 6087879 2021.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6087880 2021.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 7 6087881 2021.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6087888 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6087891 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6087892 2021.09.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6087893 2021.09.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6087894 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6087896 2021.09.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6087897 2021.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6087898 2021.09.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6087932 2021.09.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6087933 2021.09.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6087950 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6087984 2021.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6087997 2021.09.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6087999 2021.09.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6088001 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6088002 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6088004 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6088005 2021.09.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6088097 2021.09.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 6088126 2021.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6088283 2021.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 6088298 2021.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 600 6088353 2021.09.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6088937 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6088938 2021.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6089044 2021.09.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6089070 2021.09.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6090454 2021.09.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6090455 2021.09.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6084981 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6084982 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 6084983 2021.09.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6084984 2021.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6084985 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6084992 2021.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6084994 2021.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6084995 2021.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6084998 2021.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6084999 2021.09.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6085001 2021.09.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6085004 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6085011 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6085093 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 6085094 2021.09.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6085121 2021.09.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6085123 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6085128 2021.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6085133 2021.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6085161 2021.09.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6085162 2021.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6085195 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6085231 2021.09.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6085304 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 6085335 2021.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6085345 2021.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 6085358 2021.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 6085366 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6085372 2021.09.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6085880 2021.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6086079 2021.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6086175 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6086314 2021.09.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6086321 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6086605 2021.09.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6087002 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6081600 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6081606 2021.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6081609 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6081611 2021.09.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6081613 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6081615 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6081616 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 6081631 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 6081711 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6081747 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6081749 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6081750 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6081751 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 6081752 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6081753 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6081754 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081755 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081763 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6081766 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6081774 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 6081775 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6081778 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6081780 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6081782 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6081877 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6081830 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2000 6081828 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6081831 2021.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6081827 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 6081826 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6081829 2021.09.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6081832 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6081821 2021.09.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6081833 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081835 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6081834 2021.09.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6081820 2021.09.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6081822 2021.09.25 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6081823 2021.09.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 48 6081825 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6081812 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6081814 2021.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6081811 2021.09.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6081838 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 6081837 2021.09.25 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 7 6081836 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6075753 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6075754 2021.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6075755 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6075757 2021.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6075759 2021.09.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6075760 2021.09.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6075761 2021.09.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6075773 2021.09.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6072575 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6072576 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6072577 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6072578 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6072579 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6072580 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6072581 2021.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6072582 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072583 2021.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6072584 2021.09.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6072585 2021.09.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6072586 2021.09.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6072587 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6072645 2021.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6072647 2021.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6072649 2021.09.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6072650 2021.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6072651 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6072663 2021.09.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 17 6072732 2021.09.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6072733 2021.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6072740 2021.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6072774 2021.09.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6072825 2021.09.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6072895 2021.09.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6072900 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 6073037 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6073680 2021.09.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6073688 2021.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6073771 2021.09.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6073853 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 6071184 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 6071185 2021.09.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6071186 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6071187 2021.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6071188 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6071190 2021.09.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6071191 2021.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6071192 2021.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6071193 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6071194 2021.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6071195 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6071196 2021.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6071197 2021.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6071198 2021.09.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6071199 2021.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6071201 2021.09.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6071202 2021.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6071203 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 6071204 2021.09.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6071205 2021.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6071206 2021.09.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6071207 2021.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6071209 2021.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6071315 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6071349 2021.09.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6071439 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6068751 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6068752 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6068753 2021.09.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6068754 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068755 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6068756 2021.09.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6068758 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6068760 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6068761 2021.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6068762 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6068763 2021.09.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6068764 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6068765 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6068771 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6068773 2021.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6068783 2021.09.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6068788 2021.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6068856 2021.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6068885 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6068886 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6068887 2021.09.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6068899 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6068909 2021.09.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6068918 2021.09.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6068919 2021.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6069142 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6069204 2021.09.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6069277 2021.09.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6069365 2021.09.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6069771 2021.09.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6069882 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6067431 2021.09.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6067432 2021.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6067433 2021.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6067434 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6067435 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6067436 2021.09.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6067437 2021.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6067438 2021.09.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6067439 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6067440 2021.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6067441 2021.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6067614 2021.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068282 2021.09.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 120 6061810 2021.09.18 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6061809 2021.09.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6061808 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6061819 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6061824 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6061821 2021.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6061820 2021.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6061822 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6061817 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6061816 2021.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6061818 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6061823 2021.09.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6061825 2021.09.18 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 6061826 2021.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6056747 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6056748 2021.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6056749 2021.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6056750 2021.09.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6056751 2021.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6056752 2021.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6056754 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6056755 2021.09.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6056764 2021.09.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6056765 2021.09.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6056766 2021.09.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6056768 2021.09.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6056778 2021.09.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6056787 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6056848 2021.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6056852 2021.09.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6056853 2021.09.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6056856 2021.09.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6056881 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6056883 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6056921 2021.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6056923 2021.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6056935 2021.09.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6056947 2021.09.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6056948 2021.09.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6057025 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6057063 2021.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6057069 2021.09.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6057288 2021.09.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6051834 2021.09.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6051835 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6051836 2021.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6051837 2021.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6051838 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6051839 2021.09.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6051841 2021.09.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6051843 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6051845 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6051847 2021.09.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6051849 2021.09.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6051870 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6051920 2021.09.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 28 6051931 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051947 2021.09.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6051948 2021.09.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6051964 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6051989 2021.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 6051995 2021.09.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6052093 2021.09.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6052268 2021.09.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6052334 2021.09.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6052335 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 13 6052387 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6052589 2021.09.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6052707 2021.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6053044 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6050151 2021.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6050152 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6050153 2021.09.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6050161 2021.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6050165 2021.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6050167 2021.09.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6050169 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6050170 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6050172 2021.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6050189 2021.09.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6050190 2021.09.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6050192 2021.09.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6050197 2021.09.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6050198 2021.09.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6041936 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6041937 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6041938 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6041939 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 6041940 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6041941 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6041942 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 6042155 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6042156 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6042157 2021.09.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6042158 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6042279 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6042280 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6042283 2021.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6042284 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6044236 2021.09.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 6044237 2021.09.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6044238 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6044239 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6044240 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6044241 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6044242 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6044243 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6040122 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6040123 2021.09.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6040124 2021.09.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6040125 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040134 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6040137 2021.09.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6040138 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6040155 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6040226 2021.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6040242 2021.09.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6040247 2021.09.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6040252 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040343 2021.09.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6040377 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6040439 2021.09.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6040441 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6040448 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6040478 2021.09.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6040498 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6040573 2021.09.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6040585 2021.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6040741 2021.09.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6040751 2021.09.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6040819 2021.09.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6040820 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6037885 2021.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6037886 2021.09.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6037887 2021.09.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6037888 2021.09.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6037889 2021.09.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6037891 2021.09.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6037892 2021.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6037893 2021.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6037894 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037895 2021.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6037896 2021.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6037898 2021.09.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6037905 2021.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6037906 2021.09.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6037909 2021.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6037915 2021.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6037918 2021.09.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6037920 2021.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6037921 2021.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6037922 2021.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6037980 2021.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6032707 2021.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6032708 2021.09.07 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6032709 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6032723 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6032724 2021.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6033305 2021.09.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6033306 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6033307 2021.09.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6033308 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033309 2021.09.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6033310 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033311 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6033322 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6033324 2021.09.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6033327 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033334 2021.09.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6033348 2021.09.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6033410 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6031348 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6031349 2021.09.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 6031358 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6031360 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6031363 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6031365 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6031421 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6031451 2021.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6031452 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6031453 2021.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6031454 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6031455 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6031457 2021.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6031458 2021.09.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6031739 2021.09.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6031803 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6026721 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6026722 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026723 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6026724 2021.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6026725 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6026726 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6026316 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6026317 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6026318 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6026319 2021.09.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6026320 2021.09.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6026321 2021.09.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6026322 2021.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026323 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6026324 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6026325 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6026326 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6020498 2021.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6020523 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6020524 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6020530 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6020531 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6020534 2021.09.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6020537 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6020546 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020552 2021.09.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6020567 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6020624 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6020667 2021.09.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6020700 2021.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6020899 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6020908 2021.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6020909 2021.09.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 7 6017329 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6017330 2021.09.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 6017331 2021.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6017332 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6017333 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6017334 2021.09.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6017335 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6017336 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6017337 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6018475 2021.09.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6018476 2021.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6018489 2021.09.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6018490 2021.09.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6018525 2021.09.02 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 3 6015633 2021.09.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6015634 2021.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6015635 2021.09.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6015636 2021.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6015637 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6015638 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6015659 2021.09.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6015660 2021.09.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6015661 2021.09.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6015663 2021.09.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6015682 2021.09.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6012295 2021.08.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6012296 2021.08.30 mapa
rzadki uszatka błotna,