Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Kras : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6120074 2021.10.08 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 25 6120072 2021.10.08 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6120073 2021.10.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6120070 2021.10.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6120071 2021.10.08 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6120003 2021.10.08 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6120002 2021.10.08 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 25 6120001 2021.10.08 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6117348 2021.10.07 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6117349 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6117347 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6117346 2021.10.07 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6117342 2021.10.07 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6117343 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6117339 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6117340 2021.10.07 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6117338 2021.10.07 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6117341 2021.10.07 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 6117337 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6117336 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6117335 2021.10.07 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6094660 2021.09.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6094659 2021.09.30 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6094658 2021.09.30 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6094655 2021.09.30 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6094656 2021.09.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6094654 2021.09.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6094657 2021.09.30 ŚL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 6094653 2021.09.30 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6073849 2021.09.23 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6073847 2021.09.23 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6073848 2021.09.23 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6073850 2021.09.23 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6073846 2021.09.23 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6061197 2021.09.18 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042116 2021.09.11 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6042115 2021.09.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6042114 2021.09.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6036018 2021.09.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6036016 2021.09.08 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6036017 2021.09.08 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6036014 2021.09.08 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6036015 2021.09.08 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6036019 2021.09.08 ŚL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6033857 2021.09.07 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 24 6033858 2021.09.07 ŁD mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 6033859 2021.09.07 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6033860 2021.09.07 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6033861 2021.09.07 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6033862 2021.09.07 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 6033863 2021.09.07 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 14 6033864 2021.09.07 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6033865 2021.09.07 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6033866 2021.09.07 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6031580 2021.09.06 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6031579 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6031576 2021.09.06 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6031575 2021.09.06 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 10 6031574 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6031468 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6031467 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6031466 2021.09.06 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6031463 2021.09.06 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6031464 2021.09.06 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6031461 2021.09.06 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6031465 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6031460 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6031459 2021.09.06 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6031462 2021.09.06 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6027137 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6026946 2021.09.05 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 6026554 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6026548 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6026549 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6026348 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6026347 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6026346 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6026345 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6026342 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6026341 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6026340 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026344 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6026339 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6026338 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6026337 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6026343 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6026336 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6026334 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6026335 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6026333 2021.09.05 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6026331 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6026332 2021.09.05 ŚL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6026329 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6026330 2021.09.05 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6009744 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6009745 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6009742 2021.08.29 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009743 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6009741 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6009739 2021.08.29 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 200 6009740 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6009738 2021.08.29 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 6009737 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 6009736 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 6009735 2021.08.29 ŁD mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6009734 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6009733 2021.08.29 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 6009732 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6009731 2021.08.29 ŁD mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 30 6009730 2021.08.29 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 6009729 2021.08.29 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6009728 2021.08.29 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5968880 2021.08.14 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5939395 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5939396 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5939393 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5939394 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5939391 2021.08.01 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5939390 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5939392 2021.08.01 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5939388 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5939389 2021.08.01 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5939387 2021.08.01 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5939386 2021.08.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5939328 2021.07.29 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5939325 2021.07.29 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5939326 2021.07.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5939327 2021.07.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5939324 2021.07.29 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5928744 2021.07.27 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5928745 2021.07.27 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5928741 2021.07.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5928743 2021.07.27 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5928739 2021.07.27 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5928742 2021.07.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5928738 2021.07.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5928737 2021.07.27 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5928740 2021.07.27 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5928736 2021.07.27 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5928734 2021.07.27 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5928735 2021.07.27 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 5928733 2021.07.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5923933 2021.07.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5923932 2021.07.25 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5923934 2021.07.25 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5923931 2021.07.25 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5922997 2021.07.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5922996 2021.07.25 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5922995 2021.07.25 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5922994 2021.07.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5922998 2021.07.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5920593 2021.07.24 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5920591 2021.07.24 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5920592 2021.07.24 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5920590 2021.07.24 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5918081 2021.07.24 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5918080 2021.07.24 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5918079 2021.07.24 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 5891775 2021.07.13 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5873442 2021.07.06 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5873440 2021.07.06 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5873441 2021.07.06 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5873438 2021.07.06 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5873439 2021.07.06 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5866014 2021.07.04 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5866013 2021.07.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5866012 2021.07.04 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5865477 2021.07.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5865478 2021.07.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5865476 2021.07.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5865474 2021.07.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5865475 2021.07.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5865473 2021.07.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5865472 2021.07.04 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5865465 2021.07.03 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5865466 2021.07.03 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5865467 2021.07.03 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5831129 2021.06.21 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 12 5831127 2021.06.21 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5826081 2021.06.20 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5826080 2021.06.20 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5826079 2021.06.20 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5826082 2021.06.20 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 5826077 2021.06.20 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5826078 2021.06.20 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 5812098 2021.06.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5812097 2021.06.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5807281 2021.06.14 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5807280 2021.06.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5807205 2021.06.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5807204 2021.06.14 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5807202 2021.06.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5806897 2021.06.14 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5806898 2021.06.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5806895 2021.06.14 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5806896 2021.06.14 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5806894 2021.06.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5806893 2021.06.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5803028 2021.06.13 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5803025 2021.06.13 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5803027 2021.06.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5803026 2021.06.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5803032 2021.06.13 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5803031 2021.06.13 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5803029 2021.06.13 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5803030 2021.06.13 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5803024 2021.06.13 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5795470 2021.06.11 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5795468 2021.06.11 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 5795471 2021.06.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5795469 2021.06.11 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5795467 2021.06.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5794762 2021.06.11 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5794761 2021.06.11 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5794759 2021.06.11 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5794760 2021.06.11 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5794697 2021.06.11 MZ mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 5789654 2021.06.10 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5781964 2021.06.07 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5781696 2021.06.07 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 5781698 2021.06.07 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5781697 2021.06.07 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5771994 2021.06.06 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5771374 2021.06.06 ŚL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5769542 2021.06.05 ŚL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5768306 2021.06.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5768221 2021.06.05 ŚL mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5756190 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5756189 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5756188 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5756186 2021.06.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5756185 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5756187 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5756184 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5756183 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 5756182 2021.06.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5751662 2021.06.03 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5751660 2021.06.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5751661 2021.06.03 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5751659 2021.06.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5750171 2021.06.03 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5750172 2021.06.03 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5750170 2021.06.03 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5750169 2021.06.03 ŚL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5750168 2021.06.03 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5750167 2021.06.03 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5750166 2021.06.03 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5746345 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5746342 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5746341 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5746343 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5746344 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5746340 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5746339 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5745783 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5745785 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5745781 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5745784 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5745782 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5745779 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5745778 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5745780 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5745775 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5745776 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5745777 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5745774 2021.06.02 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5745771 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5745773 2021.06.02 ŚL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5745770 2021.06.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5745772 2021.06.02 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5743072 2021.06.01 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5742641 2021.06.01 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5742578 2021.06.01 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5742420 2021.06.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5741547 2021.06.01 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5726556 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5726554 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5726553 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5726555 2021.05.29 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5726557 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5726552 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5726551 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5726550 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5726112 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726073 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5726072 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5726074 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5726070 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5726071 2021.05.29 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5726069 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5726068 2021.05.29 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5726067 2021.05.29 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 5 5714863 2021.05.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5714865 2021.05.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5714864 2021.05.27 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5714862 2021.05.27 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 5710957 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5710344 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5710342 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5710343 2021.05.26 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5710345 2021.05.26 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5710341 2021.05.26 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5710340 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5710339 2021.05.26 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 11 5709712 2021.05.26 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5709710 2021.05.26 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5709709 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5709711 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5709708 2021.05.26 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5709707 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5709706 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5709705 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5709704 2021.05.26 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5709703 2021.05.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5693249 2021.05.23 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5693247 2021.05.23 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5693248 2021.05.23 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5693245 2021.05.23 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5693244 2021.05.23 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5693246 2021.05.23 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5693243 2021.05.23 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5693242 2021.05.23 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5693241 2021.05.23 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 5691109 2021.05.22 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5691108 2021.05.22 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5691107 2021.05.22 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5691106 2021.05.22 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5691105 2021.05.22 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5682515 2021.05.21 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5682516 2021.05.21 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5682512 2021.05.21 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5682509 2021.05.21 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5682511 2021.05.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5682508 2021.05.21 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5682510 2021.05.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5673606 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5673603 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5673604 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5673602 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5673605 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5673601 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5673600 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5673599 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5673598 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5673595 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5673596 2021.05.19 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5673597 2021.05.19 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5673594 2021.05.19 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5673593 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5672413 2021.05.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5672411 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5672412 2021.05.19 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5672410 2021.05.19 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5657660 2021.05.16 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5657659 2021.05.16 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5657658 2021.05.16 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5657657 2021.05.16 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5657656 2021.05.16 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5657541 2021.05.16 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657090 2021.05.16 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5657091 2021.05.16 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5657089 2021.05.16 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5657088 2021.05.16 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 4 5657087 2021.05.16 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5657085 2021.05.16 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5657086 2021.05.16 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5656542 2021.05.16 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5647510 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5647511 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5647493 2021.05.15 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5646949 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5646901 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5646902 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5646899 2021.05.15 ŚL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5646896 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5646898 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5646895 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5646900 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646897 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5646893 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5646892 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646890 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5646894 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5646891 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5646889 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5646888 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646886 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5646885 2021.05.15 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5646887 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5642164 2021.05.14 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5642165 2021.05.14 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5642160 2021.05.14 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5642163 2021.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5642162 2021.05.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5642161 2021.05.14 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5637745 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5637547 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5637550 2021.05.13 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637549 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5637551 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5637542 2021.05.13 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637543 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5637548 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5637546 2021.05.13 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637544 2021.05.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637545 2021.05.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5637541 2021.05.13 ŚL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5637538 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637540 2021.05.13 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5637539 2021.05.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5617976 2021.05.10 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5617974 2021.05.10 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5617973 2021.05.10 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5617972 2021.05.10 ŚL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5617971 2021.05.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5617975 2021.05.10 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5617970 2021.05.10 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5602252 2021.05.09 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5602251 2021.05.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601952 2021.05.09 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5601951 2021.05.09 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5601949 2021.05.09 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5601950 2021.05.09 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5601947 2021.05.09 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5601948 2021.05.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5599513 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5590903 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5590901 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5590902 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5590900 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5590269 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5590268 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5590267 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5590264 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5590265 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5590263 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5599404 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 5599405 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5590111 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5590106 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5590109 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5590107 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5590108 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5590105 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5590104 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5590110 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5590103 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5590102 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5590101 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5590100 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5590098 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5590099 2021.05.08 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5590097 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5590096 2021.05.08 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5590095 2021.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5582582 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5582583 2021.05.06 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5582581 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5582580 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5582579 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5582578 2021.05.06 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5582577 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5582576 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5582574 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5582575 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5582573 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5582572 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5582571 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5581833 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5581620 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5581618 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5581617 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5581619 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5581616 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5581615 2021.05.06 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5581614 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5581611 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5581612 2021.05.06 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5581613 2021.05.06 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5581610 2021.05.06 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5572675 2021.05.04 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5572674 2021.05.04 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5572673 2021.05.04 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5572485 2021.05.04 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5572449 2021.05.04 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5566241 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5566240 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5564533 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5564532 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5563892 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5563890 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5563893 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5563891 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5563889 2021.05.03 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5563888 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5563007 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5560400 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5560398 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5560399 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5560397 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5560396 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5560173 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5560172 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5560171 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5560170 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5560169 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5560168 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5560167 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5560166 2021.05.03 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5560164 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5560165 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5560163 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5556521 2021.05.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5556522 2021.05.02 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5556520 2021.05.02 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5549599 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5549596 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5549597 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5549595 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5549598 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5547880 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547868 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5547867 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547865 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5547864 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5547866 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5547863 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5547862 2021.05.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5547861 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5547860 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5547857 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5547859 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5547856 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5547858 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5547855 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5547854 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5547853 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5547852 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5546320 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5546319 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5546318 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5546317 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5546316 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5545792 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545793 2021.05.01 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5545791 2021.05.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5540205 2021.04.30 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5540204 2021.04.30 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5534520 2021.04.29 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5534517 2021.04.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5534518 2021.04.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5534519 2021.04.29 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5528683 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5528570 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5528569 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5528568 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528566 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5528567 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5528564 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5528565 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5528561 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5528563 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5528562 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5528558 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5528559 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5528560 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5528557 2021.04.28 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 5529811 2021.04.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5486334 2021.04.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5486332 2021.04.21 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5486333 2021.04.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5480713 2021.04.20 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5480714 2021.04.20 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5480710 2021.04.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5480711 2021.04.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5480712 2021.04.20 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5480709 2021.04.20 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5465022 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5465021 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5464773 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5464565 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5464564 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5464561 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5464556 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464563 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5464562 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5464560 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5464554 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5464558 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5464552 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5464555 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5464553 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5464557 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5464550 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5464548 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5464551 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5464549 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5462710 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5462709 2021.04.18 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5462708 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5462706 2021.04.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5462707 2021.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5454856 2021.04.17 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5448820 2021.04.15 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5446719 2021.04.14 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5446716 2021.04.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5446717 2021.04.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5446718 2021.04.14 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5446720 2021.04.14 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5446715 2021.04.14 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5446714 2021.04.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5440498 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5440497 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5439877 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5439875 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5439874 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5439876 2021.04.12 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5439872 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5439873 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5436294 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5436293 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5436292 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5436291 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5436290 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 8 5436289 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5436288 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5436287 2021.04.12 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5436286 2021.04.12 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429130 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5429131 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5429129 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429133 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5429132 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5425477 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5425478 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5425472 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5425471 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5425409 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5425408 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425407 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5424794 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5424792 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5424793 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5424788 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5424790 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5424789 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5424787 2021.04.11 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5424791 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5424177 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5424178 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5424171 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5424172 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5424168 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5424169 2021.04.11 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5424170 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5424166 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5424164 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5424167 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5424161 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5424165 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5424162 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5424159 2021.04.11 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5424163 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5424160 2021.04.11 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5414295 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5414293 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5414292 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5414291 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5414289 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5414290 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5414288 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5414286 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5414285 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5414284 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5414283 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5414282 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5414281 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5414279 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 5414277 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5414280 2021.04.10 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5414278 2021.04.10 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5414275 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5414276 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5414273 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5414274 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5414272 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5414271 2021.04.10 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5411309 2021.04.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5411310 2021.04.09 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5411307 2021.04.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5411308 2021.04.09 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5411306 2021.04.09 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5411305 2021.04.09 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 5411304 2021.04.09 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5401930 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5401931 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5401932 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5401933 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5401934 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5401935 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5401936 2021.04.06 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5401937 2021.04.06 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 5401938 2021.04.06 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5397842 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5394392 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5394393 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5394391 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5394210 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5394211 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5394163 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5394162 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5394161 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5394157 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5394158 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5394160 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5394159 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5394043 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5394044 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5393904 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5393905 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5393903 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5393902 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5393906 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5393708 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393700 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5393629 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5393628 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5393626 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5393627 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5393625 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393621 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5393624 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5393620 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5393622 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5393623 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5393619 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5393452 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 5393429 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393428 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5393427 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5393430 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5393426 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5393425 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5393423 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5393420 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5393419 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5393422 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5393424 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5393421 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5393418 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5393417 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5393414 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5393416 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5393415 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393413 2021.04.05 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5393411 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5393412 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 5393410 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5392788 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5392789 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5392736 2021.04.05 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5390552 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5390551 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5390549 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5390555 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5390550 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5390547 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5390546 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5390541 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5390545 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5390548 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5390544 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5390543 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5390539 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5390542 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5390540 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5390537 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5390887 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5390538 2021.04.04 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5390554 2021.04.04 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5390553 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5390536 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5390534 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5390535 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5386649 2021.04.04 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5384634 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5384635 2021.04.03 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5384627 2021.04.03 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5384622 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5384623 2021.04.03 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5384624 2021.04.03 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5384625 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5384626 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5384628 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5384629 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5384630 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5384631 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5384632 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5384633 2021.04.03 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5384604 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5384605 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5384606 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5384607 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5384608 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5384609 2021.04.03 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5384610 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5384642 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5385070 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5385071 2021.04.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 5376088 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5375650 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5375527 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5375314 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5375313 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5375312 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 5375311 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5379884 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5379885 2021.04.02 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5375216 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5375215 2021.04.02 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5375214 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5375213 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5375212 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5379825 2021.04.02 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5379826 2021.04.02 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5379827 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5379828 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5375211 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5375210 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5375207 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5375209 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5375204 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5375208 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5375206 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5375201 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5375202 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5375205 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5375199 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5375200 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5375198 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5375196 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5375197 2021.04.02 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5375195 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5375194 2021.04.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5371753 2021.04.01 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5371752 2021.04.01 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5371751 2021.04.01 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5371750 2021.04.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371749 2021.04.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5371747 2021.04.01 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5371748 2021.04.01 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5371613 2021.04.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5371612 2021.04.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5365840 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5365839 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5365838 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5365836 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5365835 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5365837 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5365834 2021.03.31 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5365833 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5365832 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5365831 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5365830 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5365492 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5365491 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5365493 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5365490 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5365489 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5365488 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5365486 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5365487 2021.03.31 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5365485 2021.03.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5360612 2021.03.30 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5360611 2021.03.30 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5360613 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5360402 2021.03.30 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5360397 2021.03.30 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5360398 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5360399 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5360401 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5360400 2021.03.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5360403 2021.03.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5360396 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5360395 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5358468 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5358467 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5358466 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5358465 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5358464 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5358463 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5358462 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5358460 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5358461 2021.03.30 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5358459 2021.03.30 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5358458 2021.03.30 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5355325 2021.03.29 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5355326 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5355324 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5355280 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5355278 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5355277 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5355279 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5355275 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5355274 2021.03.29 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 5353258 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5353130 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5353136 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5353133 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 26 5353131 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5353135 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5353129 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5353134 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5353132 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352224 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5352223 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5352222 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5352221 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5352220 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5351917 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5351916 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5351915 2021.03.28 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5351913 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5351911 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5351914 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5351912 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5351910 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5351909 2021.03.28 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5351907 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5351908 2021.03.28 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5351906 2021.03.28 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5351904 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5351905 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5348062 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5348063 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5347404 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5347405 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5347403 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5347271 2021.03.28 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5342518 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5342498 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5342497 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5342457 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5342456 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5341877 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341876 2021.03.27 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5341819 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5341821 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5341820 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5341818 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5339976 2021.03.27 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5339832 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339831 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339833 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5339830 2021.03.27 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5339829 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5339828 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5339576 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5339577 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5339575 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5339574 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5339573 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5339257 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5339256 2021.03.27 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5339232 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339230 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339229 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339231 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5339228 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339227 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5339226 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5339225 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5339224 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5339223 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5339222 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5339221 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5339220 2021.03.27 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5339219 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339218 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5331826 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5331824 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5331825 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5331823 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5331822 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5331566 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5331502 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5331501 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5331498 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5331497 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5331495 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 38 5331494 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5331496 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5331493 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5331492 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5331491 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5331490 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5331365 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5331366 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5331364 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5331361 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5331362 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5331363 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5331284 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5331285 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5331283 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5331275 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5331276 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5331277 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5331272 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5331274 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5331273 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5331269 2021.03.25 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5331270 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5331271 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5331268 2021.03.25 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5324424 2021.03.23 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5324396 2021.03.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5324389 2021.03.23 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5324387 2021.03.23 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5324390 2021.03.23 ŚL