Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Kras : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5657660 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5657659 2021.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5657658 2021.05.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5657657 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5657656 2021.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5657541 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657090 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5657091 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5657089 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5657088 2021.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 4 5657087 2021.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5657085 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5657086 2021.05.16 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5656542 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5647510 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5647511 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5647493 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5646949 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5646901 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5646902 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5646899 2021.05.15 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5646896 2021.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5646898 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5646895 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5646900 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646897 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5646893 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5646892 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646890 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5646894 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5646891 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5646889 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5646888 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646886 2021.05.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5646885 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5646887 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5642164 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5642165 2021.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5642160 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5642163 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5642162 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5642161 2021.05.14 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5637745 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5637547 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5637550 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637549 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5637551 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5637542 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637543 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5637548 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5637546 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637544 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637545 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5637541 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5637538 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637540 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5637539 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5617976 2021.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5617974 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5617973 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5617972 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5617971 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5617975 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5617970 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5602252 2021.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5602251 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601952 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5601951 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5601949 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5601950 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5601947 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5601948 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5599513 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5590903 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5590901 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5590902 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5590900 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5590269 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5590268 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5590267 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5590264 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5590265 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5590263 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5599404 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5599405 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5590111 2021.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5590106 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5590109 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5590107 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5590108 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5590105 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5590104 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5590110 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5590103 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5590102 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5590101 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5590100 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5590098 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5590099 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5590097 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5590096 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5590095 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5582582 2021.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5582583 2021.05.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5582581 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5582580 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5582579 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5582578 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5582577 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5582576 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5582574 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5582575 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5582573 2021.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5582572 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5582571 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5581833 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5581620 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5581618 2021.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5581617 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5581619 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5581616 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5581615 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5581614 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5581611 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5581612 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5581613 2021.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5581610 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5572675 2021.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5572674 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5572673 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5572485 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5572449 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5566241 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5566240 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5564533 2021.05.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5564532 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5563892 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5563890 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5563893 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5563891 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5563889 2021.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5563888 2021.05.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5563007 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5560400 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5560398 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5560399 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5560397 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5560396 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5560173 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5560172 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5560171 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5560170 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5560169 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5560168 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5560167 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5560166 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5560164 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5560165 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5560163 2021.05.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5556521 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5556522 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5556520 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5549599 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5549596 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5549597 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5549595 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5549598 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5547880 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547868 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5547867 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547865 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5547864 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5547866 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5547863 2021.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5547862 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5547861 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5547860 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5547857 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5547859 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5547856 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5547858 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5547855 2021.05.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5547854 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5547853 2021.05.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5547852 2021.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5546320 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5546319 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5546318 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5546317 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5546316 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5545792 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545793 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5545791 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5540205 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5540204 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5534520 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5534517 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5534518 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5534519 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5528683 2021.04.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5528570 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5528569 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5528568 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528566 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5528567 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5528564 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5528565 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5528561 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5528563 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5528562 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5528558 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5528559 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5528560 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5528557 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5529811 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5486334 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5486332 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5486333 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5480713 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5480714 2021.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5480710 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5480711 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5480712 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5480709 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5465022 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5465021 2021.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5464773 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5464565 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5464564 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5464561 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5464556 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464563 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5464562 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5464560 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5464554 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5464558 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5464552 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5464555 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5464553 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5464557 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5464550 2021.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5464548 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5464551 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5464549 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5462710 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5462709 2021.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5462708 2021.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5462706 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5462707 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5454856 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5448820 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5446719 2021.04.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5446716 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5446717 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5446718 2021.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5446720 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5446715 2021.04.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5446714 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5440498 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5440497 2021.04.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5439877 2021.04.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5439875 2021.04.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5439874 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5439876 2021.04.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5439872 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5439873 2021.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5436294 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5436293 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5436292 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5436291 2021.04.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5436290 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 8 5436289 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5436288 2021.04.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5436287 2021.04.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5436286 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5429130 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5429131 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5429129 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429133 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5429132 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5425477 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5425478 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5425472 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5425471 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5425409 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5425408 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425407 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5424794 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5424792 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5424793 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5424788 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5424790 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5424789 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5424787 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5424791 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5424177 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5424178 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5424171 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5424172 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5424168 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5424169 2021.04.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5424170 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5424166 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5424164 2021.04.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5424167 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5424161 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5424165 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5424162 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5424159 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5424163 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5424160 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5414295 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5414293 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5414292 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5414291 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5414289 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5414290 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5414288 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5414286 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5414285 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5414284 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5414283 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5414282 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5414281 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5414279 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 5414277 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5414280 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5414278 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5414275 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5414276 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5414273 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5414274 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5414272 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5414271 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5411309 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5411310 2021.04.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5411307 2021.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5411308 2021.04.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5411306 2021.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5411305 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 5411304 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5401930 2021.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5401931 2021.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5401932 2021.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5401933 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5401934 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5401935 2021.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5401936 2021.04.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5401937 2021.04.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 5401938 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5397842 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5394392 2021.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5394393 2021.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5394391 2021.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5394210 2021.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5394211 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5394163 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5394162 2021.04.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5394161 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5394157 2021.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5394158 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5394160 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5394159 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5394043 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5394044 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5393904 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5393905 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5393903 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5393902 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5393906 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5393708 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393700 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5393629 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5393628 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5393626 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5393627 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5393625 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393621 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5393624 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5393620 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5393622 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5393623 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5393619 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5393452 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 5393429 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393428 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5393427 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5393430 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5393426 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5393425 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5393423 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5393420 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5393419 2021.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5393422 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5393424 2021.04.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5393421 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5393418 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5393417 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5393414 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5393416 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5393415 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5393413 2021.04.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5393411 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5393412 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 5393410 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5392788 2021.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5392789 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5392736 2021.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5390552 2021.04.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5390551 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5390549 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5390555 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5390550 2021.04.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5390547 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5390546 2021.04.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5390541 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5390545 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5390548 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5390544 2021.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5390543 2021.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5390539 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5390542 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5390540 2021.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5390537 2021.04.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5390887 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5390538 2021.04.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5390554 2021.04.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5390553 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5390536 2021.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5390534 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5390535 2021.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5386649 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5384634 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5384635 2021.04.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5384627 2021.04.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5384622 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5384623 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5384624 2021.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5384625 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5384626 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5384628 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5384629 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5384630 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5384631 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5384632 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5384633 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5384604 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5384605 2021.04.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5384606 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5384607 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5384608 2021.04.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5384609 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5384610 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5384642 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5385070 2021.04.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5385071 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 5376088 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5375650 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5375527 2021.04.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5375314 2021.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5375313 2021.04.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5375312 2021.04.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 5375311 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5379884 2021.04.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5379885 2021.04.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5375216 2021.04.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5375215 2021.04.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5375214 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5375213 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5375212 2021.04.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5379825 2021.04.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5379826 2021.04.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5379827 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5379828 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5375211 2021.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5375210 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5375207 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5375209 2021.04.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5375204 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5375208 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5375206 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5375201 2021.04.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5375202 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5375205 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5375199 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5375200 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5375198 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5375196 2021.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5375197 2021.04.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5375195 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5375194 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5371753 2021.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5371752 2021.04.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5371751 2021.04.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5371750 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371749 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5371747 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5371748 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5371613 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5371612 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5365840 2021.03.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5365839 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5365838 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5365836 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5365835 2021.03.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5365837 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5365834 2021.03.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5365833 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5365832 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5365831 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5365830 2021.03.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5365492 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5365491 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5365493 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5365490 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5365489 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5365488 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5365486 2021.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5365487 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5365485 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5360612 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5360611 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5360613 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5360402 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5360397 2021.03.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5360398 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5360399 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5360401 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5360400 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5360403 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5360396 2021.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5360395 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5358468 2021.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5358467 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5358466 2021.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5358465 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5358464 2021.03.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5358463 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5358462 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5358460 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5358461 2021.03.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5358459 2021.03.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5358458 2021.03.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5355325 2021.03.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5355326 2021.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5355324 2021.03.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5355280 2021.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5355278 2021.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5355277 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5355279 2021.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5355275 2021.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5355274 2021.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 5353258 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5353130 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5353136 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5353133 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 26 5353131 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5353135 2021.03.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5353129 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5353134 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5353132 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352224 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5352223 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5352222 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5352221 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5352220 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5351917 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5351916 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5351915 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5351913 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5351911 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5351914 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5351912 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5351910 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5351909 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5351907 2021.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5351908 2021.03.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5351906 2021.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5351904 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5351905 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5348062 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5348063 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5347404 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5347405 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5347403 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5347271 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5342518 2021.03.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5342498 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5342497 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5342457 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5342456 2021.03.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5341877 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341876 2021.03.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5341819 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5341821 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5341820 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5341818 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5339976 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5339832 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339831 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339833 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5339830 2021.03.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5339829 2021.03.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5339828 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5339576 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5339577 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5339575 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5339574 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5339573 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5339257 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5339256 2021.03.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5339232 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339230 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339229 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339231 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5339228 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339227 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5339226 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5339225 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5339224 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5339223 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5339222 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5339221 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5339220 2021.03.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5339219 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339218 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5331826 2021.03.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5331824 2021.03.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5331825 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5331823 2021.03.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5331822 2021.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5331566 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5331502 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5331501 2021.03.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5331498 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5331497 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5331495 2021.03.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 38 5331494 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5331496 2021.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5331493 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5331492 2021.03.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5331491 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5331490 2021.03.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5331365 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5331366 2021.03.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5331364 2021.03.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5331361 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5331362 2021.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5331363 2021.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5331284 2021.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5331285 2021.03.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5331283 2021.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5331275 2021.03.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5331276 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5331277 2021.03.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5331272 2021.03.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5331274 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5331273 2021.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5331269 2021.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5331270 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5331271 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5331268 2021.03.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5324424 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5324396 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5324389 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5324387 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5324390 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 5324388 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5317659 2021.03.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5317658 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5315504 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5315502 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5315503 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5315501 2021.03.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 23 5315500 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5315499 2021.03.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5357966 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5308651 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5308650 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5308531 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5308530 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5308529 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5308528 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5308527 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5308431 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5308429 2021.03.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5308430 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5308303 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5308263 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5308264 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5308239 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5308238 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5308237 2021.03.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5308236 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5308235 2021.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5308234 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5308233 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5308232 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5308230 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5308231 2021.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5308229 2021.03.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5308227 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5308228 2021.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5308226 2021.03.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5307773 2021.03.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5307771 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5307772 2021.03.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5307770 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5307769 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 5307768 2021.03.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5317652 2021.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5299515 2021.03.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5299513 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5299514 2021.03.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5280569 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5261878 2021.03.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5261090 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5260975 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5260974 2021.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5260973 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5260972 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5260970 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5260971 2021.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5260969 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5260967 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5260968 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5260965 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5260964 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5260961 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5260962 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5260963 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5260960 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5255583 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5255582 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5255581 2021.03.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5255580 2021.03.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5255577 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5255578 2021.03.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5255579 2021.03.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5255576 2021.03.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5254976 2021.03.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5254925 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5254926 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5254924 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5254922 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 5254923 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5254696 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5254695 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5254694 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5254577 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5254535 2021.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5254534 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5254468 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5254467 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5254465 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5254463 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5254461 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5254462 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5254459 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5254458 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5254460 2021.03.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5254457 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 5254464 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5254455 2021.03.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5254454 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5254456 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5254453 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5254452 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5254451 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5254450 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5252372 2021.03.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5252367 2021.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5252368 2021.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5252366 2021.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 47 5252365 2021.03.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 5245867 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5245868 2021.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 46 5245866 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5245750 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5245748 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5245749 2021.03.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5245745 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5245747 2021.03.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5245746 2021.03.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5245744 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5245743 2021.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5245742 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5245741 2021.03.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5245740 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5242352 2021.03.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5242080 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5242076 2021.03.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5242078 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5242079 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5242077 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5242075 2021.03.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5242073 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5242074 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 5242072 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5236005 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5233643 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5233642 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5233641 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5233640 2021.02.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5233638 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5233637 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5233636 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5235737 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 5235739 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5235740 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5235735 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 5235736 2021.02.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5231385 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5231386 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 5231383 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 100 5231384 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5229898 2021.02.27 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5229895 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5229897 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5229896 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5229892 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5229893 2021.02.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 5229894 2021.02.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5229881 2021.02.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5229882 2021.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5229883 2021.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5229884 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5229885 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5229886 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5229887 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5229888 2021.02.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5229889 2021.02.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5229890 2021.02.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5229891 2021.02.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5225724 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5225722 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5225723 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5225721 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5225719 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5225720 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5225718 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5225717 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5225716 2021.02.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5225715 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5222822 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5222821 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5222820 2021.02.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5222819 2021.02.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5222818 2021.02.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5225760 2021.02.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5218997 2021.02.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5218999 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5218998 2021.02.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5218996 2021.02.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5218994 2021.02.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5218993 2021.02.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5218990 2021.02.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5218989 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5218995 2021.02.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5218992 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5218991 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5218988 2021.02.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5218987 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5218986 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5216991 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5216990 2021.02.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5216902 2021.02.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5216901 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5216900 2021.02.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5216882 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5216883 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5216881 2021.02.25 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5216880 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5214630 2021.02.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5214631 2021.02.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5214629 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5213410 2021.02.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5213409 2021.02.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5213408 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5211253 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5211189 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5211188 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5211190 2021.02.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5211187 2021.02.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 5211186 2021.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5211185 2021.02.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5211183 2021.02.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5211184 2021.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5211181 2021.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5211182 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5211180 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5211178 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5211179 2021.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5209655 2021.02.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 5209653 2021.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5209656 2021.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5209650 2021.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5209651 2021.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5209654 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5209652 2021.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5209648 2021.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5209649 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5209647 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5209644 2021.02.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5209645 2021.02.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5209646 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5207905 2021.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5207904 2021.02.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5207903 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5207901 2021.02.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5207900 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5207902 2021.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5207898 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5207899 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5207897 2021.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5207362 2021.02.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5207361 2021.02.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5206763 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5206762 2021.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5206760 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5206761 2021.02.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5206758 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5206759 2021.02.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5194796 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194795 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5194794 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 47 5194793 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5205929 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5205930 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5205931 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5205932 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5205933 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 5193012 2021.02.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5193011 2021.02.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5193000 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5193001 2021.02.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5192998 2021.02.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5192999 2021.02.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5192994 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5192995 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5192996 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5192997 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5192993 2021.02.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5192992 2021.02.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5192019 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5192022 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5192020 2021.02.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5192021 2021.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5191856 2021.02.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5191851 2021.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5191850 2021.02.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 5191852 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5191848 2021.02.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5191849 2021.02.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5191846 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5191847 2021.02.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 5191844 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5191845 2021.02.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5191843 2021.02.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5190180 2021.02.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5190182 2021.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5190179 2021.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5190183 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5190178 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5190177 2021.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5190176 2021.02.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5190181 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5187673 2021.02.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5187672 2021.02.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5178396 2021.02.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5178373 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5178351 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5178352 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5178350 2021.02.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5178349 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5178189 2021.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5178191 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5178190 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5178188 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5178187 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5178056 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5178057 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5178055 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 6 5178054 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5178053 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 5177738 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5177735 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 13 5177737 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5177736 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 5177734 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5177566 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5177565 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177564 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 5177401 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5177402 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5177403 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5177400 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5177399 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5177398 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5177028 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5177026 2021.02.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5177027 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5177025 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177006 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 5176985 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5176984 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5176983 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 5176982 2021.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5176981 2021.02.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5176980 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5176979 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 17 5176978 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 13 5176977 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5176976 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5176975 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5166638 2021.02.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5166639 2021.02.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5168398 2021.02.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5168399 2021.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5168400 2021.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5159065 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5159064 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5159063 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5159062 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5159061 2021.02.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 5159060 2021.02.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 5159059 2021.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 17 5159058 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5155014 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5155013 2021.02.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5155012 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5155011 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5155010 2021.02.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5155009 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5155008 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5155007 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 5154574 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 5154575 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5153011 2021.02.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 5152765 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5148918 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5148919 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5148917 2021.02.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5148916 2021.02.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5148915 2021.02.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5149822 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5148129 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5148128 2021.02.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5148127 2021.02.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5148126 2021.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5146866 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5146865 2021.02.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5146864 2021.02.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 5146863 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5146862 2021.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5147123 2021.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5144402 2021.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5144401 2021.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5144400 2021.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5144244 2021.02.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5144243 2021.02.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 5144241 2021.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5144242 2021.02.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5144093 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5144092 2021.02.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5144091 2021.02.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5144034 2021.02.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5144033 2021.02.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5144032 2021.02.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5144031 2021.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5137875 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5137876 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5137702 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5137701 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5137699 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137700 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5137592 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137564 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5137563 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5137565 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 13 5137562 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5137561 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5137560 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5136911 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 5136912 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5136901 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 5136902 2021.01.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5136903 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5136904 2021.01.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 10 5136905 2021.01.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5136906 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5136907 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5136908 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5136909 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5136910 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5134186 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 47 5134185 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5135831 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5135832 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5135833 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5131742 2021.01.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5131743 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5131741 2021.01.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5131740 2021.01.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5131738 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5131739 2021.01.29 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5131737 2021.01.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5131735 2021.01.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5131734 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5130168 2021.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 19 5130166 2021.01.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5130167 2021.01.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 5130165 2021.01.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5128939 2021.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5128938 2021.01.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5128929 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5128721 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5127995 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5127994 2021.01.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5127993 2021.01.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 5127992 2021.01.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5127988 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5127986 2021.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5127987 2021.01.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5127922 2021.01.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5127725 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5127723 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5127724 2021.01.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5127722 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5124609 2021.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5124563 2021.01.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5124405 2021.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5124404 2021.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124403 2021.01.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5124378 2021.01.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5124370 2021.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5124367 2021.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5112762 2021.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5112763 2021.01.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5112764 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5112765 2021.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5112766 2021.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5112767 2021.01.22 mapa