Pełna lista obserwacji drużyny

Filip Zieliński : Zieliński Filip


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5083239 2021.01.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5083238 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5083224 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5083223 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 25 5083222 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5083221 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5049833 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5049834 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5049835 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5049836 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5049837 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5049947 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5049832 2021.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5049831 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5044496 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5044497 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5044503 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5044509 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5044531 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5044533 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5044536 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5044538 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5044539 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5044540 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5035004 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5034997 2021.01.01 mapa