Pełna lista obserwacji drużyny

Łęgowy Ejber : Marcin Wojtkowiak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4937449 2020.11.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 4937473 2020.11.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 4937474 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4937475 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 4937476 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4937491 2020.11.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4937494 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4937497 2020.11.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 4937500 2020.11.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 4937532 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4923613 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4923611 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4923612 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4923610 2020.11.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 4923609 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4921960 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921958 2020.11.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 9 4921959 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 4921957 2020.11.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4921956 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4921955 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4921954 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4921953 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4921952 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4921951 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4918195 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 4918193 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4918194 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 4918192 2020.11.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 12 4918191 2020.11.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4913784 2020.11.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4913785 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4913783 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4913782 2020.11.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 4913781 2020.11.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 4913780 2020.11.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 4913779 2020.11.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4913778 2020.11.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4913777 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4896175 2020.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4896174 2020.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4896173 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4896172 2020.11.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4896171 2020.11.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4895545 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4895544 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4895542 2020.11.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4895541 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 4895543 2020.11.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4895540 2020.11.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4886457 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4890110 2020.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4890111 2020.11.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 24 4890112 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4886072 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4886073 2020.10.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4886071 2020.10.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4875143 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4875142 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4875144 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4875141 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4875140 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4875145 2020.10.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 4868534 2020.10.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4868533 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4868532 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4868531 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4868530 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4868528 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4868529 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4867407 2020.10.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4867409 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4867408 2020.10.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4867410 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4866250 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4866251 2020.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 4866252 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4866249 2020.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4866248 2020.10.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4861939 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4857481 2020.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4857480 2020.10.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4857479 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4857476 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4857478 2020.10.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 256 4857477 2020.10.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4857474 2020.10.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4857472 2020.10.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 4857475 2020.10.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4857473 2020.10.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4857471 2020.10.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4857470 2020.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4857469 2020.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4857467 2020.10.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4857468 2020.10.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 4855685 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4855683 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4855682 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4855681 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4855678 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 200 4855680 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 500 4855684 2020.10.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4855679 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4855675 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4855676 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4855677 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4850274 2020.10.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4850277 2020.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4850276 2020.10.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4850271 2020.10.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4850272 2020.10.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4850273 2020.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4850275 2020.10.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4850270 2020.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4842083 2020.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4842084 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4842082 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4842081 2020.10.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4842079 2020.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 4842080 2020.10.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4842078 2020.10.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4826940 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4826941 2020.10.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 100 4826939 2020.10.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 18 4826938 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4824622 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 16 4824620 2020.10.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4824618 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4824619 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 4824623 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4824621 2020.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4824616 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4824617 2020.10.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4824615 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4824614 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 4824613 2020.10.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4824612 2020.10.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4824611 2020.10.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4824022 2020.10.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4823926 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4823925 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4823923 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 4823924 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4823922 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4823921 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4823920 2020.10.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4823919 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 286 4824695 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4824744 2020.10.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4824745 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4824749 2020.10.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4824751 2020.10.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4824753 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4824755 2020.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 4824783 2020.10.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4824784 2020.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4824785 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4824788 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4824790 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 17 4822680 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822681 2020.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4822221 2020.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4822222 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4822223 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4822224 2020.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4822219 2020.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4822216 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822215 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4822218 2020.10.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 11 4822213 2020.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4822214 2020.10.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 4822212 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4821961 2020.10.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4821962 2020.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4821964 2020.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4821960 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4821963 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4821959 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4821958 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4821957 2020.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4812897 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 4812896 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4812895 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4812809 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4812810 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4812410 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4812404 2020.10.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4812403 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4810104 2020.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4810106 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4810105 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4810103 2020.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4810101 2020.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4810102 2020.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4809811 2020.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4808734 2020.10.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4808735 2020.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4808733 2020.10.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4808732 2020.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4808731 2020.10.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 7 4808161 2020.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4808144 2020.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4808142 2020.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4807112 2020.09.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4807110 2020.09.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4803975 2020.09.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4803853 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4803854 2020.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4803855 2020.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4803871 2020.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4803872 2020.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4803880 2020.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4803882 2020.09.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4803884 2020.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4803886 2020.09.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4803896 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4803898 2020.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4803900 2020.09.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4803901 2020.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4803876 2020.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4803879 2020.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4803878 2020.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 4803875 2020.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4803874 2020.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4803877 2020.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 4801014 2020.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4801013 2020.09.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4801012 2020.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4801011 2020.09.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4801010 2020.09.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4801009 2020.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 4801008 2020.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4801007 2020.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4801006 2020.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4801005 2020.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4801004 2020.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 4801003 2020.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4801002 2020.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4801001 2020.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4799358 2020.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4799360 2020.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4799359 2020.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4799298 2020.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4799299 2020.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 300 4799295 2020.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 200 4799294 2020.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4799297 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4799293 2020.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4799296 2020.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4799292 2020.09.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4795416 2020.09.24 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4795415 2020.09.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 4795417 2020.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4795418 2020.09.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4795414 2020.09.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4795413 2020.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4792217 2020.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4792219 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4792220 2020.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4792215 2020.09.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4792216 2020.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4792212 2020.09.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4792213 2020.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4792218 2020.09.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4792214 2020.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4791809 2020.09.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 21 4791808 2020.09.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4788717 2020.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4788720 2020.09.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4788718 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4788719 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4788716 2020.09.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4788709 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4788711 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4788713 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4788712 2020.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4788714 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4788715 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4788710 2020.09.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4767672 2020.09.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4767671 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4767654 2020.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4767655 2020.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4767652 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4767653 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4767651 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4767650 2020.09.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4767648 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4767649 2020.09.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4767647 2020.09.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4767646 2020.09.13 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4767645 2020.09.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4767644 2020.09.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4767643 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4767642 2020.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4767641 2020.09.13 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4767639 2020.09.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4767640 2020.09.13 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4767638 2020.09.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4767635 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4767637 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4767633 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4767636 2020.09.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4767632 2020.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4767634 2020.09.13 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4775774 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4766157 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4766156 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4766159 2020.09.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4766154 2020.09.12 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4766158 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4766155 2020.09.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4766152 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4766153 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4766151 2020.09.12 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4766150 2020.09.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 4766149 2020.09.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4766148 2020.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 50 4775775 2020.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4775776 2020.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4775777 2020.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4775778 2020.09.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4775779 2020.09.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4775780 2020.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 4775789 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4775790 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4775791 2020.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4775792 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4775793 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4775794 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4775796 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4775797 2020.09.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4775798 2020.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4775799 2020.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4775800 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4761908 2020.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4761909 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4761907 2020.09.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4761901 2020.09.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4761274 2020.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 4761273 2020.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 4761267 2020.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4758151 2020.09.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4758152 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4758150 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4758149 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4758148 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4758146 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4758147 2020.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4758145 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4758144 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4758143 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4758142 2020.09.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4758141 2020.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4746292 2020.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4746291 2020.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4745286 2020.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4745294 2020.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4745295 2020.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4745296 2020.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4745299 2020.09.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4745300 2020.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4745301 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4745302 2020.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4737952 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4737953 2020.08.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4737951 2020.08.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4737830 2020.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4737829 2020.08.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4737831 2020.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4737828 2020.08.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4737827 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4737826 2020.08.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4737824 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4737825 2020.08.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4723244 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4723243 2020.08.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4723242 2020.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4723241 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4723240 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4723239 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4723238 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4723237 2020.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4723236 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4723235 2020.08.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4723234 2020.08.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4723233 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 4719893 2020.08.24 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4719891 2020.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4719892 2020.08.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4719895 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4719894 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4709510 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4709511 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4709507 2020.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4709509 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 20 4709508 2020.08.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4709506 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 40 4700646 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4700647 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4700649 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4700652 2020.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4700680 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4694649 2020.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4694648 2020.08.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4694646 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 30 4694647 2020.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4694636 2020.08.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4694635 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4684509 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4684511 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4684508 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4684510 2020.08.09 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4684507 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4684506 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 34 4684505 2020.08.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4671584 2020.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4667937 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4667936 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4667934 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4667935 2020.08.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4669314 2020.08.02 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4669315 2020.08.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4669316 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4669317 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4669318 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 4669319 2020.08.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4652661 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4652660 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4652659 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4652658 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4652657 2020.07.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4652656 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4652655 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652654 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4652653 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4652652 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4652651 2020.07.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4652650 2020.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4652649 2020.07.21 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4618763 2020.07.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4609911 2020.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4598774 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4598791 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4598800 2020.07.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4598802 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598804 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4598805 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4609909 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4609907 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4609908 2020.07.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4609906 2020.07.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4578384 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578382 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4578381 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4578380 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4578383 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4578379 2020.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4578375 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4578374 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4578378 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4578377 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4578376 2020.06.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4570120 2020.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4549500 2020.06.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4549499 2020.06.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4549498 2020.06.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4549494 2020.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4549495 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4549497 2020.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4549496 2020.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4549492 2020.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4549491 2020.06.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4549490 2020.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4534256 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4534255 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4534254 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4534253 2020.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4534252 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4534251 2020.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4515418 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4511201 2020.06.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4510875 2020.06.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4506589 2020.06.09 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4505809 2020.06.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4505810 2020.06.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4505811 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4505812 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4505813 2020.06.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4505814 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4505815 2020.06.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4505816 2020.06.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4503456 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4503455 2020.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4503453 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4503454 2020.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4503452 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4503450 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4503451 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4503448 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4503447 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4503446 2020.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4503444 2020.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4503445 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4503449 2020.06.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4503443 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4480100 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4480099 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4479958 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4479957 2020.06.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4479953 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4479955 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4479956 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4479952 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4479954 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4479951 2020.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4478767 2020.06.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4478768 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4478761 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4478760 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4478759 2020.06.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4475372 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4475370 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4475373 2020.06.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4475368 2020.06.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 15 4475369 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4470613 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4470612 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4470610 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4470611 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4470609 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4470607 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4470608 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4469313 2020.06.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4469315 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4469314 2020.06.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4469312 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4457413 2020.05.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4457412 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4457410 2020.05.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4457411 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4433650 2020.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4433649 2020.05.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4433648 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4433646 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4414891 2020.05.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4414890 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4414892 2020.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4414889 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4414888 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4414886 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4414883 2020.05.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4414882 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4414887 2020.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4414884 2020.05.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4414881 2020.05.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4414880 2020.05.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4404548 2020.05.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4404547 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4404546 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 4404545 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4399874 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4399875 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4399871 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4399872 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4399870 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4399873 2020.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4399868 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4399869 2020.05.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4399867 2020.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4399520 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4399519 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4399518 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4399421 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4399420 2020.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4399419 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4399418 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4399417 2020.05.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4399416 2020.05.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4399415 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4399414 2020.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4399413 2020.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4399412 2020.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4399411 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4399410 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4399409 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4399408 2020.05.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4396202 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4396201 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4396200 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4396199 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4396198 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4396197 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4396196 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4396195 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4396194 2020.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4396193 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4396192 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4396191 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4396171 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4396170 2020.05.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4396169 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4396168 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4396167 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4396166 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4396165 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4396164 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4396163 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4396162 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4396161 2020.05.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4396160 2020.05.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4396159 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4396157 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4396158 2020.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4396156 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4369218 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2000 4363988 2020.05.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4359963 2020.05.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4359678 2020.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4359494 2020.05.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4359320 2020.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4359318 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4359317 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4359319 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4359314 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4359316 2020.05.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4359315 2020.05.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4358080 2020.05.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4355710 2020.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4355709 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4355708 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4355707 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4355706 2020.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4355705 2020.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4355703 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4355701 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4355702 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4355704 2020.05.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4355699 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4355700 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4355697 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4355698 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4355695 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4355696 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4355694 2020.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4355693 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4355691 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4355692 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4355690 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4355689 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4355687 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4355688 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4355686 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4355685 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 8 4355684 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4355683 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4355682 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4355681 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4355680 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4355679 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4339042 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4335909 2020.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4334255 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4334256 2020.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4333938 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4333940 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4333937 2020.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4333935 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4333936 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4333939 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4333934 2020.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4333932 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4333933 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4333931 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4333930 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4333928 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4333929 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4333927 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4332178 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4337882 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4337883 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4337884 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4328128 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4325392 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4325393 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4325394 2020.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4325395 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4325396 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4325397 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4325398 2020.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4325399 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4323025 2020.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4323024 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4323026 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4323023 2020.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4322233 2020.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4322231 2020.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4322232 2020.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4322230 2020.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4322228 2020.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4322227 2020.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4322229 2020.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4322226 2020.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4321795 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4321794 2020.05.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4321796 2020.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4321797 2020.05.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4325385 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4325386 2020.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4321792 2020.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4321793 2020.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4321791 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4321790 2020.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4321787 2020.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4321789 2020.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4321788 2020.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4318517 2020.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4318518 2020.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4318516 2020.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4318515 2020.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4317979 2020.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4317980 2020.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4317978 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4317977 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4317976 2020.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4317975 2020.05.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4317973 2020.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4317974 2020.05.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4317971 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4317972 2020.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4313078 2020.05.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4313079 2020.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4313076 2020.05.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4313077 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4313075 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4305747 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4305744 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4305745 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4305743 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4305742 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4305740 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4305741 2020.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4305739 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4305247 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4305248 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4303332 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4303330 2020.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4303331 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 4303329 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4303328 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4303326 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4303323 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4303327 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4303325 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4303322 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4303324 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4303321 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4303320 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4303319 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4303318 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4303317 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4303315 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4303314 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4303313 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4303316 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4303312 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4286556 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4286555 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4286554 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4276163 2020.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4274265 2020.04.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4274264 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4274263 2020.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4274261 2020.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4274260 2020.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4274262 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4274259 2020.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4274257 2020.04.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 12 4279809 2020.04.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4279811 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4279816 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4279817 2020.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4279818 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4279819 2020.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4279820 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4279822 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4279823 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4279826 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4279827 2020.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4279829 2020.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4279833 2020.04.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4279835 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4274256 2020.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4274258 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4274255 2020.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4274253 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274251 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4274254 2020.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4274252 2020.04.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4279600 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4279605 2020.04.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 4279607 2020.04.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4279610 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4279614 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4279625 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4279628 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4279637 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4279638 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4279639 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 11 4279640 2020.04.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 4279641 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4279642 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4279643 2020.04.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4279644 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4279645 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4279646 2020.04.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4279647 2020.04.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4279654 2020.04.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4279657 2020.04.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4279659 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4279660 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4279661 2020.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 20 4279662 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 4279663 2020.04.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4279664 2020.04.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4279665 2020.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4279666 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4279667 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4279668 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4279669 2020.04.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4279670 2020.04.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4279671 2020.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4279673 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4279701 2020.04.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4279703 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4279704 2020.04.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4279705 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4279706 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4231390 2020.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4231391 2020.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4231388 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4231389 2020.04.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4231382 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4224301 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4224300 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4224299 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4204687 2020.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4204686 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4204685 2020.04.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4200175 2020.04.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4200176 2020.04.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4198068 2020.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4193585 2020.04.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4190341 2020.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4190066 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4189821 2020.04.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4189820 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4189819 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4189822 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4189157 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4189156 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4189155 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4189153 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4189154 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4185844 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4185843 2020.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4185842 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4179189 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4179188 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4179186 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4179187 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4169231 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4157098 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4157095 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4157097 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4157094 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4157093 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4156823 2020.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4156822 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4156820 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4156819 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4156818 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4156821 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4156816 2020.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4156817 2020.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4156815 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4155879 2020.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4155855 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155853 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4155854 2020.04.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4155843 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4152304 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4152303 2020.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4152300 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4152301 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4152302 2020.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4151474 2020.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4151471 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4151472 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4151473 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4151470 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4151469 2020.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4151468 2020.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4151466 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4151467 2020.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4140102 2020.04.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4136044 2020.04.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4124537 2020.04.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4124536 2020.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4124421 2020.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4124390 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4124388 2020.04.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4124387 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4124391 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4124392 2020.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4124389 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4124066 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4124067 2020.04.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4124064 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4124063 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4124062 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4124065 2020.04.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4123924 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4123922 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4123925 2020.04.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4123921 2020.04.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4123923 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4121082 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121070 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4121071 2020.04.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4121069 2020.04.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4121068 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4121066 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4121067 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4121065 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4121064 2020.04.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4121063 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4118527 2020.04.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4116309 2020.04.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4116310 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4116311 2020.04.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4115811 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4115812 2020.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4115810 2020.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4115809 2020.04.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4115808 2020.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4111117 2020.04.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4111060 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4109566 2020.04.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4105101 2020.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4105102 2020.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4105100 2020.03.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4104996 2020.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4101235 2020.03.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4101236 2020.03.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4106556 2020.03.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4106557 2020.03.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4106558 2020.03.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4106559 2020.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4106562 2020.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 4106563 2020.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4094272 2020.03.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4099166 2020.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4099167 2020.03.29 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4083166 2020.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4082661 2020.03.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4082659 2020.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4082658 2020.03.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4082657 2020.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4082660 2020.03.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4082656 2020.03.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4099168 2020.03.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4099169 2020.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4099170 2020.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4099171 2020.03.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4079387 2020.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4079386 2020.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4079385 2020.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4079384 2020.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4079383 2020.03.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 4079382 2020.03.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4079381 2020.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4076292 2020.03.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4076293 2020.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4076294 2020.03.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4076295 2020.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4076296 2020.03.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4076297 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4076298 2020.03.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4076299 2020.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4070934 2020.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4070935 2020.03.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4070933 2020.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4070932 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4070930 2020.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4070931 2020.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 4070929 2020.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4061255 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4061253 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4061254 2020.03.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4061251 2020.03.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4061252 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4060803 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4060801 2020.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4060799 2020.03.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4060800 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4060802 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4060798 2020.03.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4046410 2020.03.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4046409 2020.03.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4046408 2020.03.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4046407 2020.03.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4045739 2020.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4045737 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4045738 2020.03.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4045736 2020.03.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4047118 2020.03.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4037474 2020.03.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4037473 2020.03.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4037472 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4037471 2020.03.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4037470 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4029007 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4029006 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4029005 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4029003 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4029004 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4029002 2020.03.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4029001 2020.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4027293 2020.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4027292 2020.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4021169 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4021168 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4021170 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4021167 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4021166 2020.03.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4021165 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4021164 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4021163 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4021160 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4021161 2020.03.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4021159 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4021162 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4012831 2020.03.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4012830 2020.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4012827 2020.03.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4012828 2020.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4012829 2020.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4012826 2020.03.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4012825 2020.03.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4012823 2020.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4012822 2020.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4012824 2020.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4012821 2020.03.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4012820 2020.03.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4012819 2020.03.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4012818 2020.03.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4012817 2020.03.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4012816 2020.03.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4012813 2020.03.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4012815 2020.03.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4012814 2020.03.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4012810 2020.03.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4012812 2020.03.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4012811 2020.03.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4011915 2020.03.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4011916 2020.03.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4011917 2020.03.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4011918 2020.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4011919 2020.03.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4011920 2020.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4011921 2020.03.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 4011922 2020.03.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 4011924 2020.03.11 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 4011925 2020.03.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4011927 2020.03.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4011928 2020.03.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4011929 2020.03.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4011930 2020.03.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4011931 2020.03.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4011932 2020.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4011933 2020.03.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4011934 2020.03.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4011935 2020.03.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4011936 2020.03.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4011937 2020.03.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4011938 2020.03.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4011939 2020.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4011940 2020.03.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4011941 2020.03.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4000234 2020.03.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4002580 2020.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4000242 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4000241 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4000240 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4000239 2020.03.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4000238 2020.03.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4000237 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4000236 2020.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4000235 2020.03.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3993573 2020.03.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3991025 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3983037 2020.03.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3983036 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3983035 2020.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3982932 2020.03.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3982931 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3982930 2020.03.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 3982929 2020.03.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3982928 2020.03.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3982927 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3982926 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3982925 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 3982924 2020.03.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 3982923 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3982922 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3982921 2020.03.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3984900 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3984905 2020.03.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 3984906 2020.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3984917 2020.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3984928 2020.03.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3984930 2020.03.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3984965 2020.03.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3985055 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 3985059 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 3985060 2020.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3985061 2020.03.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3981475 2020.03.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 3981476 2020.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3981474 2020.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 3981478 2020.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 3981473 2020.03.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 3981472 2020.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3981477 2020.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3981471 2020.03.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3981470 2020.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 3981469 2020.03.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 3981468 2020.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3981466 2020.03.04 mapa