Pełna lista obserwacji drużyny

b_tomek : Tomasz Blachucik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4938561 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4938560 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4938501 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4938497 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4938498 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4938499 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4938500 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 4938496 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4938494 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4938495 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4938493 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4938491 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4938492 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925778 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4921878 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4921877 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4921876 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4921875 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4921874 2020.11.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4921873 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4921872 2020.11.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4921871 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4921870 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4921869 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4921868 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4921867 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4921866 2020.11.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4874833 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4874834 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4867228 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4867226 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4867227 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4867225 2020.10.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4867220 2020.10.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4867223 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4867222 2020.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4867219 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4867221 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4867218 2020.10.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4867216 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 4867215 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4867213 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4867214 2020.10.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4867212 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4867210 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4867211 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4867208 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4867207 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 4867206 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 76 4867209 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4867205 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4867204 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4867203 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4867202 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4867201 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4867200 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 4856850 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 4856849 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 4856848 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4856843 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4856842 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4856847 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4856846 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4856845 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4856844 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4856841 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4856840 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4856839 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4856837 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4856836 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4856835 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4856834 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4856833 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4852033 2020.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4852034 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4852037 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 4852035 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 4852036 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4852038 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4852032 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4852540 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4852539 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4852538 2020.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4852544 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4852537 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4852543 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4852545 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4852541 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4852542 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4852536 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4852535 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4852534 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4852532 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4852533 2020.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4852531 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4852530 2020.10.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4852071 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4852070 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4852067 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4852069 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4852066 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4852065 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4852063 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4852060 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4852062 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4852061 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4852059 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4852057 2020.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4852058 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4852056 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4852051 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4852050 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4852055 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4852052 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4852054 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4852045 2020.10.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4852047 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4852046 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4852053 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4852042 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4852049 2020.10.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 37 4852043 2020.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4852048 2020.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4852041 2020.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4852044 2020.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4852040 2020.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4826176 2020.10.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4826172 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4826173 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4826175 2020.10.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4826174 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4826171 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4826170 2020.10.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4826168 2020.10.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4826167 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4826166 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4817634 2020.10.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4817263 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4817262 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4817261 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4817259 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4817260 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4817255 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4817254 2020.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4817253 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4817256 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4817257 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4817252 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4817251 2020.10.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4817258 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4817250 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 4817248 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4817249 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4817247 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4817246 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4817245 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4817244 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4817243 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4783328 2020.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4783327 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4783326 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4783325 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4783320 2020.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4783323 2020.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4783322 2020.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4783321 2020.09.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4783324 2020.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4783319 2020.09.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4783318 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4783317 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4783316 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4783315 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4783314 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4783313 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 4783311 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4783312 2020.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4783310 2020.09.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4765774 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4765773 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765772 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4765771 2020.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4765770 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4765768 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4765769 2020.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4765766 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4765767 2020.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4765765 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 4765764 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4765763 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4765762 2020.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 50 4765761 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4765760 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4765758 2020.09.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4765757 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4765759 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4765756 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4765755 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4765753 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4765754 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4765752 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4765751 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4765750 2020.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4765749 2020.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4765746 2020.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4765747 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4765748 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4763321 2020.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4763317 2020.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4763318 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4763319 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4763316 2020.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4763320 2020.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4763315 2020.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4763314 2020.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4763311 2020.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4763313 2020.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4763312 2020.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4763310 2020.09.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4763308 2020.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4763309 2020.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4763307 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4721420 2020.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4721419 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4721418 2020.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4697315 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4688185 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4681670 2020.08.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4681669 2020.08.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4677247 2020.08.06 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4677248 2020.08.06 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4674736 2020.08.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4674732 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4674734 2020.08.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4674731 2020.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4674735 2020.08.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4674730 2020.08.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4674729 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4674728 2020.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4674726 2020.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4674727 2020.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4674724 2020.08.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4674723 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4674725 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 4659452 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4659451 2020.07.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4659450 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4655151 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4655150 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644502 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4644496 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4644495 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4644493 2020.07.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4644494 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4644492 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644488 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4644491 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4644490 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4644487 2020.07.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4644489 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4644485 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4644484 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4644486 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4644483 2020.07.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4644482 2020.07.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4644481 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644480 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644479 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4644477 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4644478 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4644476 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4642063 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4642064 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4642062 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4642061 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4642060 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4640337 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4640336 2020.07.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4640335 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4640334 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4640333 2020.07.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4640332 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4640331 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4640330 2020.07.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4640329 2020.07.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4640328 2020.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4640326 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4640327 2020.07.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4640325 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4640324 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4640323 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4640322 2020.07.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4640321 2020.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4638067 2020.07.19 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4633403 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4633402 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4633401 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4633400 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4633399 2020.07.18 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4633396 2020.07.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4633398 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4633397 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4633393 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4633394 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4633391 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4633392 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4633390 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4630862 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4630860 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4630861 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4630859 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4630421 2020.07.18 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4630420 2020.07.18 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4628896 2020.07.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4628895 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4628893 2020.07.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4628892 2020.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4628891 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4628890 2020.07.17 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4628889 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4628888 2020.07.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4626740 2020.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4626739 2020.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4626741 2020.07.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4626736 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4626737 2020.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4626734 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4626738 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4626735 2020.07.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4626733 2020.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4618927 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4615266 2020.07.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4615262 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4615265 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615263 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4615261 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4615264 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4615260 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4615259 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4615258 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4615257 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4615255 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4615252 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4615256 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4615251 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4615254 2020.07.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4615250 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615253 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4615248 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4615249 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615247 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4615246 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4615245 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4615244 2020.07.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4615242 2020.07.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4615243 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4598684 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4598683 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4598682 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4598680 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4598678 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4598679 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4598681 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4598676 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4598677 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4598673 2020.07.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4598675 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4598674 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4598670 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4598671 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4598672 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4598669 2020.07.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4598668 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4592197 2020.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4592194 2020.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4592195 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592193 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4592196 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592192 2020.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4592188 2020.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4592191 2020.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4592189 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4592190 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4592187 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4581586 2020.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4581587 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4581585 2020.06.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4579495 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4579102 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4579103 2020.06.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4579104 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4579105 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4579106 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4579107 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4579108 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4579109 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4566328 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4566323 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4566332 2020.06.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4566322 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4566334 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4566324 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4566333 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4566329 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4566331 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4566325 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4566330 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4566335 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4566327 2020.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4566326 2020.06.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4527935 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4527934 2020.06.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4527933 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4527931 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4527936 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4527930 2020.06.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4527929 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4527932 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527928 2020.06.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4527925 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4527926 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4527927 2020.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4527923 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4527924 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4527921 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4527920 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4527919 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4527922 2020.06.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4527917 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4527918 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4527915 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4527912 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4527914 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4527916 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4527911 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4527910 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4527908 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4527907 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4527905 2020.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4527906 2020.06.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4527904 2020.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4527903 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4527901 2020.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4527902 2020.06.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4527900 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4527899 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4527898 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4527897 2020.06.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4527895 2020.06.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4527896 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527894 2020.06.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4527892 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527893 2020.06.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4527891 2020.06.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4523779 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4523777 2020.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4523778 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4519663 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4519662 2020.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4519661 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4519659 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4519660 2020.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 4519658 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4519657 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4519656 2020.06.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4519655 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4519678 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4519677 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4519679 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4519676 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4519674 2020.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4519675 2020.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4519673 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4519672 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4519671 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4519670 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4519669 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4519668 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4519667 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4519666 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4519665 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4519664 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4519654 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4519653 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4519652 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4519651 2020.06.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4519650 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4519649 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4519648 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4519647 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4519646 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4519644 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4519645 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4519643 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4519642 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4519641 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4519640 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4519639 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4478750 2020.06.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4477668 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477667 2020.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4477665 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4477666 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4477663 2020.06.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4477664 2020.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4477662 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4477661 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4477660 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4477658 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4477659 2020.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4477613 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4477615 2020.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4477612 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4477614 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4477610 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4477611 2020.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4477609 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4477607 2020.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4477608 2020.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4477605 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4477606 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477604 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4477601 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477603 2020.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4477600 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4477602 2020.06.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4473824 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4473815 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4473814 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4473813 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4473812 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4473811 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4473810 2020.06.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4473816 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4473809 2020.06.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4473808 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4473806 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4473807 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4473805 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473804 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473803 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4473801 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 4473802 2020.06.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4455508 2020.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4455507 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4455510 2020.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4455509 2020.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4449619 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4449618 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4449617 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4449616 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4449615 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4449614 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4449613 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4449611 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4449612 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4449608 2020.05.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4449609 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4449610 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4449607 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4449606 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4449605 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4449604 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4449603 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4449602 2020.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4449599 2020.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4449600 2020.05.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4449601 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4449598 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4449595 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4449596 2020.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4449597 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4449594 2020.05.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4449592 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4449593 2020.05.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4449591 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4449589 2020.05.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4449590 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4444534 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4444532 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4444535 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4444531 2020.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4444533 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4444528 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4444529 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4444530 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4444527 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4444526 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4441996 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4441994 2020.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4441995 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4441993 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4441991 2020.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4441992 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4441989 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4441987 2020.05.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4441990 2020.05.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4441988 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4441986 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441983 2020.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4441984 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4441985 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4441978 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4441981 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4441980 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4441982 2020.05.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4441979 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4439478 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4439475 2020.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4439477 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4439474 2020.05.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4439476 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4439471 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4439472 2020.05.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4439470 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4439473 2020.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4439469 2020.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4439467 2020.05.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4439466 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4439468 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4439465 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4423869 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4423868 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4423867 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423866 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4423865 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4423864 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4423863 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423862 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423861 2020.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4423860 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4423859 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4423858 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4423856 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4423857 2020.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4423854 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4423855 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4423852 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4423853 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4423851 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4423848 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4423849 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4423847 2020.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4423846 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4423850 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4423845 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423844 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4423843 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423841 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4423842 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4423840 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4422248 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4422246 2020.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4422247 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4422243 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4422244 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4422245 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4422242 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4422241 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4422240 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4422237 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4422236 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4422238 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4422239 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4422234 2020.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4422235 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4412534 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4412538 2020.05.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4412536 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4412537 2020.05.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4412531 2020.05.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4412533 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4412535 2020.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4412532 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4412529 2020.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4412530 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4412528 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4412527 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4408003 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403844 2020.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4403842 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403843 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403841 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4403840 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403839 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4403838 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4403837 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403836 2020.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4403828 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4403829 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4403834 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4403833 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4403832 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4403827 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403835 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403831 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4403826 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403830 2020.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4403824 2020.05.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4403825 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4403823 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403822 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4403821 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4403808 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403807 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4403806 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4403805 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4400569 2020.05.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4400567 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4400568 2020.05.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4400564 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4400566 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4400565 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4400561 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4400563 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4400562 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4398174 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4398188 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4398173 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4398172 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4398171 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4398169 2020.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4398170 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4398168 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4398167 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4398165 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4398164 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4398166 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4398187 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4398186 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4398185 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4398184 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4398190 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4398191 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4398183 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4398181 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4398182 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4398180 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4398179 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4398178 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4398177 2020.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4398176 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4398189 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4398175 2020.05.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4397584 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4397583 2020.05.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4397581 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4397582 2020.05.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4397580 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4397578 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4397579 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4397577 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4397576 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4397575 2020.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4397574 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4385971 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4385970 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4385968 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4385969 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4385972 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4385967 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4385966 2020.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4385965 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4385964 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385962 2020.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4385963 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4385961 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385960 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385959 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4385958 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4385957 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4385988 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4385986 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4385987 2020.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4385984 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4385983 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4385982 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4385981 2020.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4385980 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4385979 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4385978 2020.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4385977 2020.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4385974 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4385976 2020.05.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4385975 2020.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4385973 2020.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4361515 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4361514 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4361513 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4361512 2020.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4361516 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4361517 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4361511 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346971 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4346970 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4346969 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4340454 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4340453 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4340452 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4337851 2020.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4337850 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4337852 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4337849 2020.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4337847 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4337848 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4337846 2020.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4337845 2020.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4332917 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4332918 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4308717 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4308715 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4308714 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4308716 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4308718 2020.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4297798 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4297799 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4288375 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4288374 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4288372 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4288376 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4288370 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4288373 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4288369 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4288371 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4288366 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4288368 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4288367 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4288365 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4288364 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4288363 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4288361 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4288360 2020.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4288359 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4288362 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4288357 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4288356 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4288358 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4288355 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4288354 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4288353 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4273559 2020.04.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4273558 2020.04.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4273557 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4272762 2020.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4264873 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4264874 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4264875 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4233124 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4233123 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4233122 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4233121 2020.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4253502 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4253501 2020.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4253500 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4253499 2020.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4253498 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4253497 2020.04.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4253496 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4253495 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4253494 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4253493 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4253492 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4253491 2020.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4253490 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4253489 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4253488 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4253487 2020.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4253486 2020.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4253485 2020.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4253484 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4253483 2020.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4253482 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4253481 2020.04.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4253480 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4253479 2020.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4253478 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4253477 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4253476 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4253475 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4253474 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4253473 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4253472 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4196280 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4196277 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4196281 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4196279 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4196276 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4196275 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4173061 2020.04.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4149866 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4149867 2020.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4149865 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4149864 2020.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4149863 2020.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4149892 2020.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4149893 2020.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4149888 2020.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4149889 2020.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4149887 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4149885 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4149882 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4149883 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4149880 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4149877 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4149874 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4149875 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4149872 2020.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4149871 2020.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4149869 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4149868 2020.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4149894 2020.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4149895 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4149896 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4149891 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4149898 2020.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4149899 2020.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 4149890 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4149897 2020.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4149886 2020.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4149884 2020.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4149881 2020.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4149876 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4149879 2020.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4149878 2020.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4149873 2020.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4149870 2020.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4149861 2020.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4149859 2020.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4149862 2020.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4149858 2020.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4149860 2020.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4149856 2020.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4149855 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4149853 2020.04.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4149857 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4149854 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4149852 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4149851 2020.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4149850 2020.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4149849 2020.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4149847 2020.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4149848 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4121930 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4121931 2020.04.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4121929 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4121928 2020.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4121926 2020.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4121924 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121925 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4121923 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4121922 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4121921 2020.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 32 4121920 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4121919 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4121918 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4121916 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4121917 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4121915 2020.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4121914 2020.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4121913 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4121912 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4121910 2020.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4121911 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4121909 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4121908 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4121907 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4121906 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4121903 2020.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4121904 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4121902 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4121901 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4121905 2020.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4121900 2020.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4121946 2020.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4121947 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4121944 2020.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4121945 2020.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4121943 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4121942 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121941 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4121940 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121939 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121937 2020.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4121935 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4121938 2020.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4121936 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121934 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4121933 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4121932 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121898 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4121899 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4121897 2020.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4121896 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4121895 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4121894 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4121892 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4121893 2020.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4121890 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4121889 2020.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4121888 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4121891 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4121887 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4121885 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4121884 2020.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4121886 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4107197 2020.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4107196 2020.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4107195 2020.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4107194 2020.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4107193 2020.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 4107192 2020.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4107136 2020.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4107135 2020.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4107134 2020.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4107133 2020.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4107132 2020.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4093767 2020.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4093766 2020.03.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4093791 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4093792 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4093798 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4093789 2020.03.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4093787 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4093784 2020.03.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4093781 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4093779 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4093776 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4093777 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4093775 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4093772 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4093771 2020.03.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4093769 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4093768 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4093797 2020.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 4093796 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4093794 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4093799 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4093793 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4093788 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4093790 2020.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4093786 2020.03.29 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4093785 2020.03.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4093783 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4093782 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4093780 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4093778 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4093774 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4093773 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4093770 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 4093760 2020.03.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4093759 2020.03.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4093765 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4093758 2020.03.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4093763 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4093757 2020.03.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4093755 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4093753 2020.03.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4093754 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4093752 2020.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4093751 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4093761 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4093750 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4093749 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4093745 2020.03.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4093762 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4093747 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4093748 2020.03.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4093746 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4093744 2020.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4093741 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4093743 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4093742 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4093740 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4093738 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4093739 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4093764 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4093737 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4093736 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4093735 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4093734 2020.03.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4090016 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4090015 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4076316 2020.03.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4076317 2020.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4076313 2020.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4076315 2020.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4076318 2020.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4059900 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4059899 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4059898 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4059897 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4059896 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4059895 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4059894 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4059893 2020.03.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4059892 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4059891 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4059890 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4059914 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4059916 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4059913 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4059912 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4059910 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4059911 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4059908 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4059909 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4059907 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4059906 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4059905 2020.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4059904 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4059903 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4059902 2020.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4059901 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4059889 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4059888 2020.03.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4059887 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4059886 2020.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4059885 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4059884 2020.03.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4059882 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4059883 2020.03.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4059881 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4059880 2020.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4059879 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4059878 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4059877 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4059875 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4059876 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4059874 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4035629 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4035628 2020.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4035627 2020.03.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4035626 2020.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4035625 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4035624 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4025175 2020.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4025176 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4025177 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4025174 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4021446 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4021445 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4021444 2020.03.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla