Pełna lista obserwacji drużyny

Hanna Pomorska : Hanna Pomorska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4683729 2020.08.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 4683728 2020.08.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 110 4683727 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4683726 2020.08.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4683725 2020.08.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4683724 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4683723 2020.08.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4683722 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4683721 2020.08.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4683720 2020.08.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4683745 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4683744 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4683743 2020.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4683742 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4683741 2020.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4683740 2020.08.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4683739 2020.08.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4683738 2020.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4683737 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4683736 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4683735 2020.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4683734 2020.08.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4683733 2020.08.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4683732 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4683731 2020.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4683730 2020.08.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4682590 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4684619 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4684642 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4684643 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4684644 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4684645 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4684647 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4684649 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4680708 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4680709 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4680713 2020.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4680714 2020.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4678479 2020.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4678478 2020.08.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4678477 2020.08.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4678476 2020.08.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4678475 2020.08.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4678474 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4678473 2020.08.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4678472 2020.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4678471 2020.08.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4667733 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4667734 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4667732 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667731 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4667730 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4667677 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4667647 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4667503 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4667502 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4667500 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4663954 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4663913 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4663903 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4663638 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4663522 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4663521 2020.08.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4663464 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4664394 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4664395 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4664396 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4664397 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4664398 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4664399 2020.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4664400 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4661252 2020.07.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4661445 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661446 2020.07.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4658068 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4658067 2020.07.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4658066 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4658065 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4658064 2020.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4658063 2020.07.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4658062 2020.07.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4658061 2020.07.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4658060 2020.07.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4658059 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4658058 2020.07.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4658057 2020.07.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4658056 2020.07.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4658055 2020.07.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4658054 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4658053 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4658052 2020.07.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4658051 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4658050 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4656431 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4656432 2020.07.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4656433 2020.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4656434 2020.07.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4656435 2020.07.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4656811 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4659626 2020.07.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4655054 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654615 2020.07.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4654614 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4654174 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4654173 2020.07.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4653964 2020.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4653963 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4653962 2020.07.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4653961 2020.07.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4653960 2020.07.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4653959 2020.07.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4653958 2020.07.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4653957 2020.07.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4653956 2020.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4653955 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4653954 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4653953 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4653952 2020.07.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4653951 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4653950 2020.07.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4653949 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4653948 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652457 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4651708 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4651707 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4651114 2020.07.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4651113 2020.07.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4651112 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4651111 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651110 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4651109 2020.07.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4651108 2020.07.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4651107 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4651106 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4651105 2020.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4651104 2020.07.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4651103 2020.07.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4651102 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4649381 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4650339 2020.07.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4642897 2020.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4642896 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4642895 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4642894 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4642893 2020.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4642276 2020.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4642275 2020.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4642274 2020.07.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4642273 2020.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4642272 2020.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4642271 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4642270 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4642269 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4642268 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4636027 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4635696 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4635695 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4635112 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4635110 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4635109 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4635111 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4635108 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4637601 2020.07.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4633541 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4632277 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4632276 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4632275 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4632274 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4632273 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 4632272 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 4631408 2020.07.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4630864 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4630827 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4630819 2020.07.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4623777 2020.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4612082 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612083 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4612084 2020.07.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4596386 2020.07.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4595871 2020.07.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4595666 2020.07.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4595664 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4595297 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4595292 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4595293 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4595285 2020.07.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4595242 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4595241 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4595136 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4595135 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4594932 2020.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4594011 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4593162 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4593016 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4593015 2020.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4593014 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4593013 2020.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 4593012 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4593011 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4593010 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593009 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4593008 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4593007 2020.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4593006 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4593005 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4593004 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4593003 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4593002 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4593001 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4593000 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4592999 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4592998 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4592997 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4592996 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4592995 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4592994 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592993 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4592992 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4592991 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4592990 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4592989 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4592988 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592987 2020.07.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4592986 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4592985 2020.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4592984 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4592983 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4592982 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592981 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4592980 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592979 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4592978 2020.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4592977 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4592976 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4592975 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4592974 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592973 2020.07.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4592972 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592971 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4592970 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592969 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4592968 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4592967 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4592966 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4592965 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4592964 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4592963 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4592962 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4592961 2020.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4592960 2020.07.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4592959 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4592958 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4592957 2020.07.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4592956 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4592955 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4592954 2020.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4592953 2020.07.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4592952 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4592951 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4592950 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4592949 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4592948 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4592947 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4592946 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4592945 2020.07.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4592944 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592943 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592942 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4594885 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4589495 2020.07.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4589496 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4589497 2020.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4589498 2020.07.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4588323 2020.07.01 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4570063 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4571717 2020.06.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4571735 2020.06.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4571788 2020.06.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4571789 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4571858 2020.06.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4566407 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4564991 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4564989 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4564988 2020.06.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4564241 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4563226 2020.06.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4562399 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4562371 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 4562339 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4562336 2020.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4561978 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4561976 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4561975 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4561972 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4561974 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4561970 2020.06.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4561973 2020.06.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4561971 2020.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4561969 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4561968 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4561967 2020.06.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4561966 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4559664 2020.06.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4559663 2020.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4559661 2020.06.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4559657 2020.06.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4559656 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4559662 2020.06.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4559655 2020.06.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4559654 2020.06.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4559653 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4559660 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4559652 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4559659 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4559658 2020.06.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4559651 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4559650 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4559648 2020.06.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4559649 2020.06.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4561977 2020.06.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4555559 2020.06.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4555498 2020.06.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4555497 2020.06.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4555496 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555495 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4555494 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4555493 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555492 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555491 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555490 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4555489 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4555488 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555487 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555486 2020.06.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4559326 2020.06.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4559327 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4559328 2020.06.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4559329 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4559330 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4552564 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4546934 2020.06.18 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4547130 2020.06.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4547131 2020.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 4547132 2020.06.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4547448 2020.06.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4547472 2020.06.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4540147 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4540145 2020.06.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4540146 2020.06.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4547464 2020.06.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4530414 2020.06.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4530373 2020.06.14 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4529834 2020.06.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4529833 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4529832 2020.06.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4529779 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4529768 2020.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4529709 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4529708 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4529679 2020.06.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4529671 2020.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4529619 2020.06.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4529620 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4529577 2020.06.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4529576 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4532028 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4532041 2020.06.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4521616 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4521571 2020.06.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 4521570 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4521569 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4521568 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4521345 2020.06.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4521344 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4521343 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4521342 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4521341 2020.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4521340 2020.06.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4521339 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4518945 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518929 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518928 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518927 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518926 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4518880 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518878 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518877 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518876 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4518857 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518832 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518831 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4518830 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518829 2020.06.12 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4540418 2020.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4518694 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4518623 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4518598 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4518564 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518565 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518431 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518417 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518416 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518371 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518356 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4507636 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4507607 2020.06.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4507534 2020.06.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4507535 2020.06.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 130 4507533 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4507532 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4507419 2020.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4507418 2020.06.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4507415 2020.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4507416 2020.06.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4507303 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4507225 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4507227 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 59 4507226 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4507188 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4507187 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4505914 2020.06.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4505913 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4505912 2020.06.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4505911 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4505910 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4505909 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4505908 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4505907 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4505900 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4505892 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4505846 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4505845 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4505844 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4505808 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4505788 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4505787 2020.06.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4505757 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4505722 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4505683 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4502862 2020.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4502861 2020.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4502863 2020.06.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4502860 2020.06.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4502858 2020.06.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4502859 2020.06.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4502857 2020.06.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4502855 2020.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4502856 2020.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4502854 2020.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4502853 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4502852 2020.06.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4502849 2020.06.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4502851 2020.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4502850 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4499496 2020.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4499202 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4496857 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4496856 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4496855 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4496854 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4496853 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4496852 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4496851 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4496850 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4496849 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4496848 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4496847 2020.06.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4496846 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4496845 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4496844 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4495801 2020.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4495800 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4495799 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4495798 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495797 2020.06.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4495796 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4495795 2020.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4493517 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4493535 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4493536 2020.06.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4488040 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4493571 2020.06.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4483408 2020.06.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 4483313 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4483170 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4483168 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4483169 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4483166 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4483167 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4483165 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4482959 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4482958 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4482833 2020.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4482828 2020.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4482831 2020.06.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 4482829 2020.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4482830 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4482832 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4482792 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4482785 2020.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4482717 2020.06.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4482716 2020.06.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4482710 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4482709 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4482707 2020.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4482708 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4482705 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4482706 2020.06.04 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4487018 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4487019 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477127 2020.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4477126 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4477125 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477124 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477123 2020.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4477122 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4477121 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4477119 2020.06.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4477120 2020.06.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4477118 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4476425 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4476282 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476254 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4476255 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4476251 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4476256 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476252 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4476253 2020.06.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4476249 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4476250 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4476248 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4476247 2020.06.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4475965 2020.06.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4475902 2020.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4475863 2020.06.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4475864 2020.06.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4475862 2020.06.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4477356 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4466461 2020.05.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4466459 2020.05.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4466460 2020.05.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4465448 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4465447 2020.05.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4465446 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4465445 2020.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4465444 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4465443 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4465442 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4465441 2020.05.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4465440 2020.05.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4465439 2020.05.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4465438 2020.05.31 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4465437 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4465436 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4465435 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4465434 2020.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4465433 2020.05.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4465432 2020.05.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4465431 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4465430 2020.05.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4465429 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4465428 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4465427 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4465426 2020.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4466157 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4466158 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4466159 2020.05.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4459955 2020.05.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4458993 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4451030 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4451029 2020.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4451016 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4450973 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4450972 2020.05.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4450848 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4450849 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4450851 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4450850 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 23 4450847 2020.05.28 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4450783 2020.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4450634 2020.05.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4450597 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4450599 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4450598 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4450596 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4450525 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4450496 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4508017 2020.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4448336 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4448324 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4448279 2020.05.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4448278 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4448277 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4448276 2020.05.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4448275 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 4448274 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4448273 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4448272 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4448271 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4448269 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4448268 2020.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4448270 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4447361 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4447360 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4447319 2020.05.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4447320 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4447318 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4447316 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4447315 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4447317 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4447314 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4445966 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4445965 2020.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4445964 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4445963 2020.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4445962 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4445961 2020.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4445960 2020.05.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4445959 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4445958 2020.05.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4445957 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4445956 2020.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4445955 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4447212 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4442544 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4442542 2020.05.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4442543 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4442540 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4442541 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4442536 2020.05.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4442539 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4442538 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4442537 2020.05.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4442535 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4442534 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4442533 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4442531 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4442530 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4442532 2020.05.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4442529 2020.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4442528 2020.05.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4442527 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4442526 2020.05.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4442525 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4442524 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4442523 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4442521 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4442522 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4442520 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4442519 2020.05.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4447105 2020.05.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4432678 2020.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4432650 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4432649 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4432651 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4432648 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 4432646 2020.05.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4432644 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4432643 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4432642 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4432639 2020.05.24 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4432638 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4432641 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4432640 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4432637 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4432636 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4432635 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4432631 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4432632 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4432634 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4432629 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4432630 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4432633 2020.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4432165 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4432166 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4432163 2020.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4432164 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432161 2020.05.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4432160 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4432162 2020.05.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4432159 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4432158 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432132 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4432130 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4432131 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4432127 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4432129 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4432128 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4432126 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4432125 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4432124 2020.05.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4432123 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4432122 2020.05.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4432121 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4432114 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4432116 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4432115 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4432120 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4432112 2020.05.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4432113 2020.05.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4432119 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4432111 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4432110 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4432117 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4432109 2020.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4432108 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4432118 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4432106 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4432107 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4432105 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4432092 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4432093 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4432101 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432100 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4432095 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4432099 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4432094 2020.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4432091 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4432104 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4432096 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4432089 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4432097 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4432098 2020.05.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4432090 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4432102 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4432103 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4419903 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4399614 2020.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4399613 2020.05.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4399612 2020.05.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4399611 2020.05.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4399610 2020.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4399609 2020.05.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4399608 2020.05.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4399607 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4399606 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4399605 2020.05.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4399604 2020.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4399603 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4399602 2020.05.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4399601 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4399600 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4399599 2020.05.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4399598 2020.05.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4399597 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4393301 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4393302 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4393303 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4392150 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4392149 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4391980 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4391977 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4391978 2020.05.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4391976 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4391923 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4391922 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391910 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4391876 2020.05.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4391875 2020.05.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4391832 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4394942 2020.05.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4401990 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4372920 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4372918 2020.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4372919 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4372916 2020.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4372917 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4372915 2020.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4372913 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4372912 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4372911 2020.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4371715 2020.05.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4371714 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4371713 2020.05.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4371712 2020.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4371711 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4371710 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4371709 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4371707 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4371708 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4371706 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4371705 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4371704 2020.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4371703 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4371702 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4371445 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4373385 2020.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4384088 2020.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4384089 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4384090 2020.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4384091 2020.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4384092 2020.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4384093 2020.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4384094 2020.05.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4384145 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4384146 2020.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4384147 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4384148 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4384149 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4384150 2020.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4384151 2020.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4384152 2020.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4384153 2020.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4384154 2020.05.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4384185 2020.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4384186 2020.05.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4419906 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4359793 2020.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4359808 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4354088 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4350560 2020.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4359798 2020.05.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4359800 2020.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4359801 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4359802 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4359803 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4359804 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4359805 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4343363 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4343362 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4343361 2020.05.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4343360 2020.05.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4343359 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4343358 2020.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4343357 2020.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4343356 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4343355 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4343354 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4343353 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4343352 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4343351 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4343350 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4343349 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4343348 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4343347 2020.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4343346 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4343345 2020.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4343344 2020.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4343343 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4343342 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4343341 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4343340 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4343339 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4343338 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4343337 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4343336 2020.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4343335 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4343334 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4339161 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4339160 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4339159 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4339158 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339157 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4339156 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4339155 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4339154 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4339153 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4339152 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4339151 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4339150 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4339149 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4339148 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4332716 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4332698 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4330789 2020.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4326734 2020.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4326443 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4326232 2020.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4326179 2020.05.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4326178 2020.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4326176 2020.05.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4326175 2020.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4326173 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4326177 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4326174 2020.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4326171 2020.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4326172 2020.05.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4326170 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4326169 2020.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4326167 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4326168 2020.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4326166 2020.05.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4326163 2020.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4326165 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4326162 2020.05.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4326161 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4326164 2020.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4326160 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4328034 2020.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4384194 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4384197 2020.05.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4384322 2020.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4312312 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4312311 2020.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4312310 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4312309 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4312308 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4312307 2020.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4312306 2020.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4312305 2020.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4312304 2020.05.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4312303 2020.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4312302 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4312301 2020.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4312300 2020.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4312299 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4312298 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4312297 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4312296 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4312295 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4312294 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4312293 2020.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4312292 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4298376 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4295852 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4295847 2020.05.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4295637 2020.05.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4294599 2020.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4294598 2020.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4294597 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4294596 2020.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4294595 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4294594 2020.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4294593 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4294592 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4294591 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4294590 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4294589 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4294588 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4294615 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4294614 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4294613 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4294612 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4294611 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4294610 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4294609 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4294608 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4294607 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4294606 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4294605 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4294604 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4294603 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4294602 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4294601 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4294600 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4294689 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4294690 2020.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4294691 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4294692 2020.05.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4294693 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4299041 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4308371 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4308372 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4283180 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4281700 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4280928 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4280666 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4280665 2020.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4280667 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4280664 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4280663 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4280643 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4280644 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4280642 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4280636 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4298940 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4298943 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4298944 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4298945 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4274862 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4274333 2020.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4274245 2020.04.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4263177 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4261896 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4261895 2020.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4261894 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4261893 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4261892 2020.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4261891 2020.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4261890 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4261889 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4261888 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4261887 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4261886 2020.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4261885 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4261884 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4261883 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4261882 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4261881 2020.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4261880 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4261879 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4261878 2020.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4261877 2020.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4261876 2020.04.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4250680 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4250320 2020.04.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4250319 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4242639 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4242342 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4246405 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4246406 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4246407 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4246408 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4246409 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4246410 2020.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4246411 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4246412 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4246413 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4246414 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4246415 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4246416 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4246417 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4246418 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4257857 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 4258408 2020.04.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4258878 2020.04.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 4256930 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4205980 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4205979 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4205978 2020.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4205977 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4205976 2020.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4205975 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4205780 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4205781 2020.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4205700 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4205573 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4205572 2020.04.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4205571 2020.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4205570 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4205348 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4205347 2020.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4205346 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4205230 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4205217 2020.04.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4205067 2020.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4204943 2020.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4204810 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4204793 2020.04.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4204791 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4204792 2020.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4204789 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4204790 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4204787 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4204788 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4204786 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4204785 2020.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4204784 2020.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4204783 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4204631 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4204540 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4204541 2020.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4204537 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4204538 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4204535 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4207321 2020.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4208626 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4198089 2020.04.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4198098 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4198099 2020.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4192801 2020.04.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4190085 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4194499 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4198104 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4186669 2020.04.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4186552 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4186191 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4186192 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4182785 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4182784 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4182783 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4182782 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4182777 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4182780 2020.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4182781 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4182779 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4182773 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4182775 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4182774 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4182778 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182771 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4182776 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4182770 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4182772 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4182768 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4182769 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4181635 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4181636 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4181637 2020.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4186551 2020.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4178775 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4178639 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4178637 2020.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4178167 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 21 4178168 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4178166 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4178127 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4178124 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4178010 2020.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4178009 2020.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4178008 2020.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4178007 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4177976 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4177977 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4177975 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4177932 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4177612 2020.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4177611 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4177364 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4177365 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4177337 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4176792 2020.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4176710 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4176709 2020.04.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4176707 2020.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4176708 2020.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4176705 2020.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4176703 2020.04.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4176706 2020.04.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4176704 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4180811 2020.04.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4180844 2020.04.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4194270 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4174390 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4173380 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4173377 2020.04.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4173379 2020.04.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4173378 2020.04.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4169157 2020.04.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4159582 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4159554 2020.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4159550 2020.04.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4159551 2020.04.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4159548 2020.04.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4159553 2020.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4159546 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4159552 2020.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4159549 2020.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4159543 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4159545 2020.04.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4159547 2020.04.13 mapa