Pełna lista obserwacji drużyny

Adam Dybich : Adam Dybich


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4866864 2020.10.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4863994 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4863993 2020.10.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4863996 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4863995 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4863990 2020.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4863992 2020.10.22 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4863991 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 4863674 2020.10.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 4863673 2020.10.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4863671 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 225 4863672 2020.10.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4863668 2020.10.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4863675 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 73 4863670 2020.10.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4863669 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4647023 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4647024 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4647021 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647022 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4647020 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4647019 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4647017 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4647018 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4647016 2020.07.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4647015 2020.07.23 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 4647014 2020.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4585086 2020.06.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4585085 2020.06.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4585084 2020.06.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4585083 2020.06.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4485415 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4485416 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4485414 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4485412 2020.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4485413 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4485411 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4485409 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4485410 2020.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4485408 2020.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4485407 2020.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4485406 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4485405 2020.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4485403 2020.06.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4485402 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4485404 2020.06.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4485401 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4485400 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4485399 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4485396 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 4485397 2020.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4485398 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4485395 2020.06.04 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4485417 2020.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4458695 2020.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4458694 2020.05.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4458696 2020.05.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4458693 2020.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4458692 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4458691 2020.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4458689 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4458690 2020.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4458688 2020.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 74 4458685 2020.05.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4458686 2020.05.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4458684 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458687 2020.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4458683 2020.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4417080 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4417076 2020.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4417077 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4417075 2020.05.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4417078 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4417079 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4417074 2020.05.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4417071 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4417072 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4417069 2020.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4417073 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4417070 2020.05.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4417068 2020.05.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4417067 2020.05.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4366353 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4366352 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366351 2020.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4366350 2020.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4366348 2020.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4366349 2020.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4366347 2020.05.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4366346 2020.05.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4366344 2020.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4366342 2020.05.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4366343 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4366341 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4366340 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4366345 2020.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4366338 2020.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4366336 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4366335 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4366339 2020.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4366337 2020.05.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4366334 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4366333 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4366332 2020.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4366331 2020.05.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4366330 2020.05.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4366325 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4366328 2020.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4366327 2020.05.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4366329 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4366326 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4366322 2020.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4366323 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4366324 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4366320 2020.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4366321 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4366319 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4366318 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4366317 2020.05.11 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4366315 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4366316 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4366314 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3959532 2020.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 3959533 2020.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3959530 2020.02.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3959529 2020.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3959531 2020.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3959528 2020.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3959526 2020.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3959527 2020.02.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3952809 2020.02.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3935889 2020.02.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 3935887 2020.02.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 3935888 2020.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3935884 2020.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 3935883 2020.02.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3935882 2020.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 3935880 2020.02.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3935886 2020.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3935879 2020.02.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3935885 2020.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 3935881 2020.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 39 3935878 2020.02.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3935877 2020.02.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 130 3935875 2020.02.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 450 3935876 2020.02.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 3935874 2020.02.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3935873 2020.02.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 3935872 2020.02.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3935871 2020.02.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 3902314 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3902311 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3902312 2020.02.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3902313 2020.02.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3902310 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 3902307 2020.02.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3902309 2020.02.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 3902308 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3902306 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 3902305 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 3881063 2020.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 3881062 2020.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 3881061 2020.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 3881064 2020.01.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 3881059 2020.01.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 3881060 2020.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 3881058 2020.01.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 3881056 2020.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 40 3881057 2020.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3881055 2020.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3881054 2020.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3881051 2020.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 3881053 2020.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 3881052 2020.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3877314 2020.01.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3877313 2020.01.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 3877316 2020.01.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3877312 2020.01.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3877315 2020.01.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 3877311 2020.01.28 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3877310 2020.01.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3877308 2020.01.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3877307 2020.01.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 3877309 2020.01.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3877306 2020.01.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 3877304 2020.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 3877305 2020.01.28 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 3877303 2020.01.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1000 3877302 2020.01.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3866993 2020.01.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3866992 2020.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3866987 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3866986 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3866985 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3866989 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3866991 2020.01.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3866990 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3866984 2020.01.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3866988 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 3866983 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 65 3866982 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3866979 2020.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3866978 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3866980 2020.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3866981 2020.01.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3866977 2020.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 140 3866976 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3861773 2020.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3861771 2020.01.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 3861772 2020.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 3861770 2020.01.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3861769 2020.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3861768 2020.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3861767 2020.01.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 3861766 2020.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3856350 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 3856349 2020.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3856344 2020.01.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 3856346 2020.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 3856348 2020.01.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 3856347 2020.01.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 230 3856345 2020.01.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 3856343 2020.01.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 3856341 2020.01.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3856342 2020.01.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 3856340 2020.01.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3856338 2020.01.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3856339 2020.01.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 3856337 2020.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3856336 2020.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3856335 2020.01.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 120 3856334 2020.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 57 3856333 2020.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3838940 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3838939 2020.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3838938 2020.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3838937 2020.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 3838936 2020.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3833912 2020.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3833909 2020.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3833908 2020.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3833907 2020.01.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3833911 2020.01.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3833910 2020.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3833906 2020.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3833904 2020.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3833905 2020.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3833902 2020.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3833903 2020.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3833901 2020.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3833900 2020.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3833899 2020.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3833897 2020.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3833898 2020.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3820891 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3820889 2020.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3820888 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3820887 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3820890 2020.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3820885 2020.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3820886 2020.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 3820884 2020.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3820881 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3820883 2020.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3820882 2020.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 3820880 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3820879 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3820878 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3820876 2020.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3820877 2020.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3820875 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3813942 2020.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 80 3813941 2020.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3806485 2020.01.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3806484 2020.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 3806483 2020.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3806486 2020.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3806482 2020.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3806481 2020.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 3806480 2020.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 3806479 2020.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 3806478 2020.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 3789118 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3789114 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3789117 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3789116 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3789115 2020.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 3789113 2020.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3787500 2020.01.03 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3787498 2020.01.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3787499 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 3787496 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3787497 2020.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 55 3787495 2020.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 39 3787494 2020.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3787492 2020.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3787491 2020.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 3787490 2020.01.03 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3787493 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 3787489 2020.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 3787488 2020.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3787487 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3787486 2020.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 3787485 2020.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3787484 2020.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 3787482 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3787483 2020.01.03 mapa