Pełna lista obserwacji drużyny

Emilia Zalewska : Emilia Zalewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3893644 2020.02.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3893643 2020.02.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3893642 2020.02.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3893641 2020.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3888758 2020.02.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3888757 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3888756 2020.02.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 3888755 2020.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3888754 2020.02.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3888753 2020.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3888752 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3888751 2020.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3888750 2020.02.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3888749 2020.02.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3888746 2020.02.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 32 3888748 2020.02.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3888747 2020.02.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3884332 2020.02.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3868939 2020.01.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3848560 2020.01.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3848561 2020.01.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 3848558 2020.01.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3848556 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 3848557 2020.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3848559 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3848554 2020.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3848555 2020.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3848551 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3848553 2020.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3848552 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3848548 2020.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 3848549 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3848550 2020.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3846098 2020.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3846097 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3846096 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3846095 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3846094 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3846093 2020.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 3846092 2020.01.19 mapa