Pełna lista obserwacji drużyny

Sylwester Gibowski : Sylwester Gibowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4940728 2020.11.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4940727 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940726 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4940725 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940724 2020.11.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4940723 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4940720 2020.11.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4940721 2020.11.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4940722 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940718 2020.11.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4940719 2020.11.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4940717 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4940715 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4940714 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940712 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4940711 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4940713 2020.11.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4940710 2020.11.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4940709 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4940708 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4940707 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4940703 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4940706 2020.11.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4940705 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940704 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4940702 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4940701 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4940699 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4940700 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4940698 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940697 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940696 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940695 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4940693 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940694 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4940692 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4930106 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4930105 2020.11.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4930107 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4930104 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4930103 2020.11.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4930102 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4930101 2020.11.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4930099 2020.11.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4930098 2020.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4930097 2020.11.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4930096 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4930095 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4930094 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4930093 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4930092 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4930091 2020.11.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4930089 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4930090 2020.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4930087 2020.11.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4930086 2020.11.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4930088 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4930085 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4930084 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4930083 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4930082 2020.11.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4924390 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4924389 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4924387 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4924386 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4924385 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4924421 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4924420 2020.11.15 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4924422 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4924417 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4924413 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4924414 2020.11.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4924412 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4924409 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4924405 2020.11.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4924407 2020.11.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4924403 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924401 2020.11.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4924400 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924398 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4924392 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4924393 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4924419 2020.11.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4924418 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924416 2020.11.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4924415 2020.11.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4924411 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4924410 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924408 2020.11.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4924406 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4924404 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4924402 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924399 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4924396 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4924394 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4924397 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4924395 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924391 2020.11.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4924435 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4924439 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4924437 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4924434 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4924436 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4924433 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924431 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924429 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4924428 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924427 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4924426 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4924425 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4924424 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4924423 2020.11.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4924383 2020.11.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4924380 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4924381 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4924382 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924379 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924377 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4924378 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4924375 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4924376 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4924374 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4924373 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4924372 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924370 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4924371 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4924384 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4924369 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4924368 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4924367 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924366 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4924365 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4924364 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4924362 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4924363 2020.11.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4924361 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4924360 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4924359 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4924358 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4924357 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924355 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4924356 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4924354 2020.11.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4924353 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4916444 2020.11.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4916445 2020.11.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4916443 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4910993 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4910991 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4910989 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910987 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4910984 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4910983 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4910981 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4910979 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4910977 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4910975 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4910974 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910973 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4910972 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910971 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910999 2020.11.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4910998 2020.11.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4910997 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910996 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910995 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911000 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4910994 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910992 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4910990 2020.11.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4910988 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4910986 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4910985 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910982 2020.11.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4910980 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4910978 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910976 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4910966 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4910967 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4910965 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910963 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4910964 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910969 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4910961 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4910960 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910959 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4910958 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4910968 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4910957 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4910956 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4910955 2020.11.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4910954 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4905995 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4905994 2020.11.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4905992 2020.11.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4905990 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4905989 2020.11.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4905986 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4905993 2020.11.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4905987 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4905991 2020.11.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4905988 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4905984 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4905983 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4905982 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4905978 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4905985 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4905981 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4905979 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4905980 2020.11.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4887691 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4887689 2020.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4887686 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4887687 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887683 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4887680 2020.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4887681 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4887698 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4887699 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4887701 2020.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4887700 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4887696 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887694 2020.11.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4887697 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4887695 2020.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4887692 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4887693 2020.11.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4887690 2020.11.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4887688 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887685 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4887684 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4887682 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4887679 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4887676 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4887675 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4887677 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4887673 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4887672 2020.11.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4887678 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887674 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4887671 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4887670 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4887669 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4887668 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4887667 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4887666 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4887665 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887663 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4887664 2020.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4871687 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4871689 2020.10.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4871690 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4871707 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4871680 2020.10.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4871683 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4871678 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4871679 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4871674 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4871671 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4871670 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4871669 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871704 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4871719 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871721 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4871722 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4871699 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4871716 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871715 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4871695 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871712 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871693 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4871692 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4871688 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4871686 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4871702 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4871710 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4871709 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4871708 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871705 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4871706 2020.10.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4871703 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4871717 2020.10.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4871701 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4871718 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871700 2020.10.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4871697 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4871696 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4871714 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871694 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871713 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4871685 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4871681 2020.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4871682 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4871684 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871675 2020.10.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4871676 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871673 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4871672 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4871667 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871666 2020.10.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4871663 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4871665 2020.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4871664 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871662 2020.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4871660 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4871661 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4871659 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4871658 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871657 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4871654 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4871656 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871655 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4871653 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4871652 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4871651 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4871650 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871649 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4871648 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4871647 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4871646 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4871641 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4871645 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4871640 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4871643 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4871639 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871644 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4871642 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871638 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4871637 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4871636 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4871635 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4871634 2020.10.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4871633 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871632 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4871630 2020.10.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4871631 2020.10.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4869147 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4869146 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4869186 2020.10.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4869191 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869184 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869192 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4869188 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869185 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869176 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4869183 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4869178 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869175 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4869172 2020.10.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4869165 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4869170 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4869168 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869166 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869164 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869196 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4869189 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869187 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4869195 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4869190 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869180 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4869193 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869179 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869181 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869174 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4869182 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869173 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4869167 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869171 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4869169 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869163 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869160 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4869161 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869159 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869158 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4869162 2020.10.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4869155 2020.10.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4869156 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869154 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869157 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869151 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869152 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4869150 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4869153 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869149 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869148 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869142 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869144 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4869143 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4869137 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869141 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4869139 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869140 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869134 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4869133 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869132 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869138 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4869136 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869131 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4869130 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4869129 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869124 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4869125 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869128 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869127 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4869123 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869126 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4869122 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869121 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869118 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4869119 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869116 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4869117 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4869120 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4869113 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869115 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869114 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4866350 2020.10.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4866349 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4866348 2020.10.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4866347 2020.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4866346 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4866345 2020.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4866344 2020.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4866343 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4866342 2020.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4866341 2020.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4866340 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4866339 2020.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4866338 2020.10.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4866336 2020.10.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4866337 2020.10.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4866335 2020.10.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4866334 2020.10.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4866333 2020.10.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4866331 2020.10.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4866332 2020.10.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4866330 2020.10.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4866329 2020.10.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4866328 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4866327 2020.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4866326 2020.10.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4866322 2020.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4866321 2020.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4866324 2020.10.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4866325 2020.10.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4866320 2020.10.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4866319 2020.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4853818 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4853819 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853816 2020.10.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4853817 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853815 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853813 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4853814 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4853809 2020.10.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4853810 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4853811 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4853812 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853808 2020.10.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4853806 2020.10.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4853807 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4853802 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853800 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4853801 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853799 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4853803 2020.10.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4853804 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853798 2020.10.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4853805 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4853797 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4853796 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853795 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853794 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4853793 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4853791 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853786 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4853787 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4853792 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853790 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853789 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4853788 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853785 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4853784 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4853783 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853782 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853781 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4853780 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4853779 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4853778 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853777 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4856801 2020.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4856799 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4856796 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4856795 2020.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4856800 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4856798 2020.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4856797 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4856794 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4856793 2020.10.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4856792 2020.10.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4856790 2020.10.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4856791 2020.10.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4856789 2020.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4847069 2020.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4847071 2020.10.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4847072 2020.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4847073 2020.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4847074 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4847075 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4847076 2020.10.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4847077 2020.10.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4847078 2020.10.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4847079 2020.10.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4847080 2020.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4847081 2020.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4837491 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4837488 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4837487 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4837484 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4837482 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4837478 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4837477 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4837474 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837471 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837469 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4837467 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4837466 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4837465 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837525 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837524 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837523 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837522 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837520 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4837521 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837517 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837515 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837514 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837513 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837508 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4837509 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837502 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837501 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837499 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837492 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837519 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837518 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4837516 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837512 2020.10.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4837511 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837510 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4837506 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4837504 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837500 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4837497 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837494 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4837495 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837490 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837486 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837481 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837479 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837507 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837505 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4837503 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837498 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4837496 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837493 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837489 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837485 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4837483 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837480 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837476 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837475 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837472 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4837473 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837470 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837468 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837464 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4837463 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837462 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837461 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837460 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837459 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837458 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837457 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837456 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837455 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837454 2020.10.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4837453 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4837452 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837451 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837450 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837449 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837445 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837443 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837442 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4837441 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837440 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4837438 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837435 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837434 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4837433 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837432 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837429 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837448 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4837426 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837447 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837425 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837446 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4837444 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837439 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837437 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837436 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837423 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837421 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837420 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837419 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4837418 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837417 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837414 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837412 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837411 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837409 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837408 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837405 2020.10.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4837422 2020.10.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4837431 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837430 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837428 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4837427 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4837424 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837415 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837413 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837416 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4837410 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837407 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4837404 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4837406 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4837403 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837402 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837401 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4837400 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4837398 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4837399 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4837397 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4837396 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4837395 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4837393 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4837394 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4837390 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4837392 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4837391 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4837388 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4837389 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4837386 2020.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4837387 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4837385 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813623 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813624 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813621 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813622 2020.10.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4813620 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4813619 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813618 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813617 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4813616 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4813614 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4813615 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4813613 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4813687 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4813676 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813682 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4813666 2020.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4813667 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4813663 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4813652 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4813646 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4813644 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4813645 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4813637 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4813635 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4813632 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4813628 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813625 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4813678 2020.10.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4813685 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4813670 2020.10.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4813669 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4813681 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4813665 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4813656 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4813662 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4813648 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4813640 2020.10.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4813641 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4813631 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4813627 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4813626 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4813629 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4813679 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813683 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813674 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813673 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813671 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813668 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813660 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813659 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813655 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813650 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4813643 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813651 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813639 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813636 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813633 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813630 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813688 2020.10.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4813686 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813684 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813680 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813675 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4813677 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4813672 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813664 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813661 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813658 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4813657 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813653 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813649 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4813638 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813642 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813634 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4813569 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813563 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813559 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4813553 2020.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4813549 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4813545 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4813546 2020.10.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4813542 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813541 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813539 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813537 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813536 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813534 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813535 2020.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4813538 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813533 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813595 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4813602 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813588 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813609 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813585 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813581 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813578 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813572 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813587 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813562 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813555 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4813550 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813552 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4813548 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813540 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813598 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813612 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813610 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813594 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4813591 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813590 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4813601 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4813582 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813606 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4813573 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813574 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813605 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813564 2020.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4813568 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813566 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813558 2020.10.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4813593 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813589 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813597 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4813599 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813580 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813575 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813576 2020.10.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4813577 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813567 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813565 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813554 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813557 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813551 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4813547 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4813543 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813544 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813603 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813600 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813611 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813596 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4813592 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4813586 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813608 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813583 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813607 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4813584 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813604 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813570 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813571 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813560 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813561 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4813556 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813529 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813528 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813527 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813526 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4813525 2020.10.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4813523 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813520 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813532 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4813519 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813516 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813531 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4813515 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813517 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813512 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4813510 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813508 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4813468 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813467 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4813466 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4813465 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813462 2020.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4813464 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813463 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813461 2020.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4813460 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813459 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4813458 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813457 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4813456 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813455 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813454 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813453 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813501 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4813499 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813498 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813495 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813530 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4813493 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813507 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813484 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813511 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4813483 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4813481 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813487 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4813475 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813471 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813474 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813469 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813502 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813503 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813496 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813522 2020.10.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4813521 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813518 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813492 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813514 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813490 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813482 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813488 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813486 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813479 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813477 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813472 2020.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4813478 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813505 2020.10.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4813504 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813500 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813497 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813524 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813494 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813513 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813489 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813491 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813509 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813485 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4813480 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813476 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4813470 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813473 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813452 2020.10.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4813451 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813450 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813449 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813448 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813446 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813447 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4813445 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813444 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4813443 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813441 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813442 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4813440 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813439 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813438 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4813437 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4813436 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813435 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813434 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4813433 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4813432 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4813431 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813430 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813429 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813428 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4816682 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4816683 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4816684 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4813427 2020.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4813426 2020.10.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4813425 2020.10.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4813424 2020.10.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4813423 2020.10.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4813421 2020.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4813422 2020.10.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4801114 2020.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4801115 2020.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4801116 2020.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4801117 2020.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4801118 2020.09.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4801119 2020.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4801120 2020.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4801121 2020.09.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4801122 2020.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4801123 2020.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4801124 2020.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4801125 2020.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4801126 2020.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4783666 2020.09.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4783664 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4783660 2020.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4783662 2020.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4783659 2020.09.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4783676 2020.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4783675 2020.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4783674 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4783673 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4783672 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4783671 2020.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4783670 2020.09.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4783669 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4783668 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4783667 2020.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4783661 2020.09.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4783665 2020.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4783663 2020.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4783657 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4783656 2020.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4783658 2020.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4777634 2020.09.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4777635 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4777636 2020.09.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4777637 2020.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4777638 2020.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4777639 2020.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4777640 2020.09.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4777641 2020.09.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4777642 2020.09.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4777643 2020.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4777644 2020.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4777645 2020.09.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4777646 2020.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4777647 2020.09.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4768116 2020.09.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4768114 2020.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4768115 2020.09.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4768113 2020.09.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4768112 2020.09.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4768111 2020.09.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4768110 2020.09.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4768109 2020.09.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4768108 2020.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4768104 2020.09.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4768107 2020.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4768103 2020.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4768102 2020.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4768101 2020.09.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4768106 2020.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4768100 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4766805 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4766806 2020.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4766804 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4766801 2020.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4766802 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4766799 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4766798 2020.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4766796 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4766795 2020.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4766800 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4766803 2020.09.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4766797 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4765022 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765021 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4765020 2020.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4765019 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4765018 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765017 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765016 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4765015 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4765014 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4765158 2020.09.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4765153 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4765149 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4765139 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4765171 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4765125 2020.09.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4765166 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4765108 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4765176 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4765169 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4765117 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4765082 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4765079 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765086 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4765066 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4765060 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4765182 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4765155 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765146 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4765138 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4765131 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4765165 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765115 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765111 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4765097 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4765092 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765116 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765084 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4765104 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4765074 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4765070 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4765062 2020.09.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4765156 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765154 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4765143 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4765175 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4765167 2020.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4765127 2020.09.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4765114 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765159 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4765098 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765137 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4765087 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4765089 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4765106 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4765101 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4765067 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4765063 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765157 2020.09.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4765152 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4765141 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4765168 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765130 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4765126 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4765110 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765107 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765093 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4765090 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4765120 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765080 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4765103 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765071 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765068 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4765056 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4765178 2020.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4765148 2020.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4765170 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4765172 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4765121 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765163 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765161 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765095 2020.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4765173 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4765119 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765102 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4765105 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4765076 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4765075 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4765064 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765058 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4765177 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4765144 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765134 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4765129 2020.09.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4765124 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4765118 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4765162 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4765160 2020.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4765091 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4765123 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4765145 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4765113 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4765073 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4765069 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4765059 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765055 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765179 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4765150 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4765142 2020.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4765132 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765128 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4765122 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4765109 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4765099 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4765094 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4765136 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4765088 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765081 2020.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4765077 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4765072 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4765065 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4765057 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765181 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765174 2020.09.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4765140 2020.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4765135 2020.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4765133 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765164 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4765112 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765151 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4765096 2020.09.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4765180 2020.09.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4765147 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4765085 2020.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4765078 2020.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4765100 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4765083 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4765038 2020.09.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4765036 2020.09.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4765035 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765037 2020.09.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4765034 2020.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4765033 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4765031 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4765030 2020.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4765032 2020.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4765029 2020.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4765028