Pełna lista obserwacji drużyny

Sylwester Gibowski : Sylwester Gibowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4684095 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4684094 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4684093 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4684092 2020.08.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4684091 2020.08.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4684090 2020.08.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4684089 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4684088 2020.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4684087 2020.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4684086 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4684085 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4684084 2020.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4684083 2020.08.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4665290 2020.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4665287 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4665288 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665286 2020.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4665285 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4665284 2020.07.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4665283 2020.07.31 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4665282 2020.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4649599 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649598 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4649597 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4649596 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4649595 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4649594 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4649593 2020.07.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4649592 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4649591 2020.07.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4649526 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4649525 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4649524 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649523 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4649522 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4649521 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649519 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649520 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4649518 2020.07.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4649517 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4649516 2020.07.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4649515 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649514 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4649512 2020.07.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4649513 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4649511 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649580 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4649590 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4649574 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4649573 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4649572 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4649569 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4649582 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4649566 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4649583 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4649581 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4649579 2020.07.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4649568 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649556 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4649553 2020.07.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4649551 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4649549 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649575 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4649588 2020.07.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4649577 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649570 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4649554 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4649562 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4649544 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4649543 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649564 2020.07.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4649540 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649539 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649552 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649536 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649533 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4649534 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4649585 2020.07.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4649547 2020.07.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4649548 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649542 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4649567 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4649578 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4649616 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4649537 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4649555 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649535 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4649541 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649531 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649532 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4649530 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4649528 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4649529 2020.07.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4649589 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4649571 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649586 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649563 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4649584 2020.07.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4649560 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4649557 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4649576 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649565 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4649587 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4649561 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4649550 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4649545 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4649546 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649559 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4649538 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4649615 2020.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4649614 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4649613 2020.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649612 2020.07.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4649611 2020.07.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4649610 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4649609 2020.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4649608 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4649607 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4649606 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4649605 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4649604 2020.07.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4649603 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4649602 2020.07.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4649601 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4649600 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4619412 2020.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4619411 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4619410 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4619409 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619408 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4619493 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619485 2020.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4619484 2020.07.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4619480 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4619477 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619473 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4619471 2020.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4619463 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619455 2020.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4619451 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619441 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619432 2020.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4619433 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619425 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4619495 2020.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4619491 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4619479 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619481 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619478 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619468 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4619470 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619466 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4619465 2020.07.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4619456 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619447 2020.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4619449 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619438 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619437 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619426 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619504 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619503 2020.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4619502 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619501 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4619500 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619499 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4619497 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619498 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4619494 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619496 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4619492 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4619489 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4619486 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619483 2020.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4619475 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619469 2020.07.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4619461 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619458 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619453 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619450 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619443 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619434 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4619430 2020.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4619435 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4619428 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4619424 2020.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4619421 2020.07.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4619419 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619417 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619416 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619415 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619413 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619487 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619488 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619476 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619482 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619474 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4619467 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619472 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4619460 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4619459 2020.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4619454 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4619446 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619442 2020.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4619436 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4619429 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4619462 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619457 2020.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4619452 2020.07.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4619448 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4619445 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4619439 2020.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4619440 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4619431 2020.07.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4619427 2020.07.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4619423 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4619422 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619420 2020.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4619418 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619414 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619395 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4619394 2020.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4619385 2020.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4619387 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4619384 2020.07.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4619374 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4619378 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4619372 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4619368 2020.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4619386 2020.07.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4619353 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4619350 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619399 2020.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4619373 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619337 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4619367 2020.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4619357 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4619354 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619403 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619345 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619349 2020.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4619336 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4619391 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619333 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619397 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619388 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619371 2020.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4619377 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4619351 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4619315 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4619398 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619406 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4619364 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4619358 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619356 2020.07.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4619352 2020.07.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4619339 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619335 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619390 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619331 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619396 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619365 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619380 2020.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4619359 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619362 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619360 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4619319 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4619326 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619381 2020.07.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4619369 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4619376 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4619323 2020.07.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4619404 2020.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4619314 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4619344 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619312 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4619334 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619307 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619310 2020.07.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4619303 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4619346 2020.07.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4619304 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619298 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619317 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619302 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619295 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4619293 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619290 2020.07.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4619289 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4619288 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619287 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619286 2020.07.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4619285 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619283 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619282 2020.07.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4619281 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619280 2020.07.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4619279 2020.07.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4619347 2020.07.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4619400 2020.07.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4619338 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619393 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619328 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619329 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619382 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619383 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619370 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619324 2020.07.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4619363 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619402 2020.07.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4619313 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619332 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619342 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619311 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619389 2020.07.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4619379 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619375 2020.07.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4619366 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4619321 2020.07.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4619316 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619355 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619343 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619340 2020.07.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4619309 2020.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4619305 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4619325 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619322 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619300 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619299 2020.07.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4619318 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619361 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619401 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619348 2020.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4619341 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619392 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619308 2020.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4619306 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4619327 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4619301 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619330 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619320 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619297 2020.07.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4619296 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4619294 2020.07.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4619292 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4619291 2020.07.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4619267 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619276 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619277 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619273 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619274 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4619266 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619272 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619275 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619268 2020.07.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4619269 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4619265 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4619264 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4619270 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4619271 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4619263 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4619262 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613369 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613406 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613402 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4613336 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4613395 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613322 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613388 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613374 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613300 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613303 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613286 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613279 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4613272 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4613275 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4613251 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613245 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613473 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613472 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4613471 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613470 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613469 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613468 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4613467 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613466 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613465 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613464 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613463 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613462 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613461 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613460 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613459 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4613458 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4613408 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4613367 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4613372 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4613400 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613345 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4613390 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4613405 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4613379 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4613314 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613302 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4613354 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4613293 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4613288 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4613305 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4613282 2020.07.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4613271 2020.07.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4613362 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4613349 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4613342 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613339 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613381 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613385 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4613326 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4613371 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613396 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613291 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613281 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613289 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613264 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613268 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613244 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4613240 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4613425 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613424 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4613423 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4613422 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4613421 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4613420 2020.07.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4613419 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4613418 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4613417 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613416 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613415 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613414 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613413 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4613412 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4613411 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4613410 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613365 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613347 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613363 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613350 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613325 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613323 2020.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4613321 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613316 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4613299 2020.07.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4613290 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4613280 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4613274 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613262 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613259 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4613254 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613239 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4613455 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4613454 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613452 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613451 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613448 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613447 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4613443 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613442 2020.07.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4613440 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613438 2020.07.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4613437 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613434 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4613433 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613431 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4613429 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4613426 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613222 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613221 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4613220 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4613216 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4613214 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613231 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4613230 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4613203 2020.07.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4613199 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613223 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613208 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4613187 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613201 2020.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4613179 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4613177 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613170 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613457 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4613456 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613453 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4613450 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613449 2020.07.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4613446 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4613445 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613444 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613441 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613439 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4613436 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613435 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613432 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613430 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613428 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613427 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613346 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4613399 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4613340 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4613389 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613319 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613384 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613304 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613404 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613292 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4613313 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613265 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613296 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613250 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613243 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613237 2020.07.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4613368 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613409 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613352 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613343 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613407 2020.07.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4613328 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613380 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613320 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613378 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613353 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4613295 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613357 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613276 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4613273 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613263 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613253 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613364 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613397 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613393 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613327 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613330 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4613382 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613375 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613309 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613391 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613285 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4613315 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613261 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613267 2020.07.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4613247 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613235 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613370 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613351 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613344 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613386 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613329 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4613335 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613377 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613373 2020.07.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4613356 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613294 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613283 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4613277 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613269 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613256 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613242 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4613358 2020.07.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4613403 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4613394 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613337 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613338 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4613310 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613318 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613360 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613297 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4613312 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613311 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613301 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4613258 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4613255 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613248 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4613246 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613348 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613398 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613401 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4613331 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4613334 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613317 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613383 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613308 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613333 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613361 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613278 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613284 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613260 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613257 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613241 2020.07.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4613236 2020.07.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4613232 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613209 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613228 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613200 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613224 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613193 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613190 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613186 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613196 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613178 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613171 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613168 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613165 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613162 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4613161 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613159 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613233 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613219 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613218 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613213 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4613211 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4613210 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613207 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613204 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4613195 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613226 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613188 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613182 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613185 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4613174 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4613172 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613359 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613355 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613341 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4613332 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613392 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613387 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4613376 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4613298 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4613324 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613287 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613306 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613270 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4613266 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613252 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613238 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613234 2020.07.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4613194 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613191 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4613192 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613184 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613181 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613183 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4613176 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613169 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613167 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613164 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613160 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613157 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613158 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613156 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613154 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613155 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613217 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613215 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613212 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613229 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613205 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613227 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613197 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4613225 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613206 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613189 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613202 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613180 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4613175 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613166 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613163 2020.07.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4613153 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613152 2020.07.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4613151 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613150 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4613149 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613148 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4613147 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4613146 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4613143 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613144 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4613145 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613142 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4613141 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613139 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613140 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4613138 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613137 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613136 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4613135 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4613134 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613133 2020.07.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4613132 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4613131 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613129 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4613130 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613128 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613127 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4613126 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613124 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613125 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4613123 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4613122 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4613119 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4613118 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613117 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4613121 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613116 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613115 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4613120 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613114 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4613112 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613113 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613111 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613110 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4613109 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613106 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4613107 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4613108 2020.07.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4609029 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4609028 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4609027 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4609025 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4609024 2020.07.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4609023 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4609022 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4609021 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4609020 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4609019 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4609018 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4609016 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4609015 2020.07.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4609014 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4609013 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4609012 2020.07.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4609011 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4609010 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4609045 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4609044 2020.07.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4609043 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4609042 2020.07.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4609040 2020.07.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4609039 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4609038 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4609036 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4609037 2020.07.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4609035 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4609034 2020.07.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4609033 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4609032 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4609031 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4609030 2020.07.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4609007 2020.07.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4609001 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4609005 2020.07.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4609006 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4609004 2020.07.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4609000 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4609003 2020.07.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4609002 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4609009 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4608998 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4609008 2020.07.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4608997 2020.07.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4608996 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4608995 2020.07.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4608999 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4608994 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602255 2020.07.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4602254 2020.07.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4602253 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602252 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602251 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4602250 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4602249 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602248 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602247 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4602245 2020.07.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4602246 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4602244 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4602243 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602242 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4602241 2020.07.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4602238 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602237 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4602236 2020.07.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4602232 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4602235 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4602240 2020.07.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4602239 2020.07.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4602234 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4602233 2020.07.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4602231 2020.07.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4602230 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4602228 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4602229 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4602227 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4602226 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602225 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596659 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596658 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4596657 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4596656 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4596654 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4596655 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4596653 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4596652 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4596651 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4596650 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4596649 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4596648 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4596645 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4596646 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4596647 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4596642 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596643 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4596644 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4596641 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4596640 2020.07.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4596639 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4596637 2020.07.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4596638 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4596636 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4596635 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4596633 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4596634 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4596632 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4596631 2020.07.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4596630 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4596629 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4596627 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4596628 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4596626 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4596624 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4596625 2020.07.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4596621 2020.07.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4596623 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4596620 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4596622 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4596618 2020.07.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4596619 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4596616 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4596617 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593239 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4593240 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4593237 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4593235 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4593238 2020.07.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 4593236 2020.07.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4593234 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4593233 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4593232 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4593231 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4593230 2020.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4593228 2020.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4593224 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4593223 2020.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4593229 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4593226 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4593227 2020.07.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4593222 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4593218 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4593217 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4593225 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4593219 2020.07.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4593216 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4593220 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4593215 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4593214 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4577030 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4577029 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4577028 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4577027 2020.06.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4577070 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4577053 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4577067 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4577051 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4577048 2020.06.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4577049 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4577056 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4577046 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4577050 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4577042 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4577043 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577036 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577034 2020.06.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4577033 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577032 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577031 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4577078 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577073 2020.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4577077 2020.06.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4577075 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577068 2020.06.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4577065 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577074 2020.06.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4577058 2020.06.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4577066 2020.06.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4577057 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4577063 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577069 2020.06.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4577055 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577045 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577041 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577038 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577076 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577071 2020.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4577072 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4577060 2020.06.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4577052 2020.06.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4577059 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4577064 2020.06.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4577061 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577062 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577047 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4577054 2020.06.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4577044 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4577040 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577039 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577037 2020.06.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4577035 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577026 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4577025 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4577023 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577024 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4577022 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4577021 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577019 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4577020 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577018 2020.06.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4577017 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4577016 2020.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4577014 2020.06.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4577013 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577012 2020.06.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4577015 2020.06.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4577011 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4577010 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4577008 2020.06.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4577009 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577006 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577007 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4577005 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4577004 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577003 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4577002 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4577001 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576999 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576998 2020.06.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4577000 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4562382 2020.06.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4562384 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4562383 2020.06.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4562381 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4562380 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4562379 2020.06.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4562378 2020.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4562377 2020.06.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4562376 2020.06.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4562374 2020.06.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 4562375 2020.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4532123 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4532121 2020.06.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4532110 2020.06.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4532109 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4532120 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4532108 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4532116 2020.06.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4532107 2020.06.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4532106 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4532105 2020.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4532104 2020.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4532111 2020.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4532103 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4532130 2020.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4532131 2020.06.14 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4532128 2020.06.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4532126 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4532129 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4532125 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4532127 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4532122 2020.06.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4532119 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4532117 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4532115 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4532114 2020.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4532113 2020.06.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4532112 2020.06.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4532102 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4532100 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4532099 2020.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4532101 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4532097 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4532096 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4532094 2020.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4532089 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4532092 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4532088 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4532090 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4532091 2020.06.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4532087 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4532098 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4532095 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4532093 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4532013 2020.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4532008 2020.06.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 4532004 2020.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4532019 2020.06.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4532017 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4532014 2020.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4532015 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4532018 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4532010 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4532016 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4532012 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4532009 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4532003 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4532007 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4532001 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4532000 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4532006 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4531996 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4531995 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4532002 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4532011 2020.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4532005 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4531999 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4531994 2020.06.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4531997 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4531992 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531993 2020.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4531990 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4531991 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4531989 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4531987 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4531988 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531986 2020.06.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4531985 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4531984 2020.06.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4531983 2020.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4531980 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4531982 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4531981 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531979 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4531978 2020.06.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4531977 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531976 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4531973 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4531974 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531972 2020.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4531971 2020.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4531970 2020.06.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4531969 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531968 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4531965 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531962 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4531961 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4531966 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4531964 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4531959 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531958 2020.06.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4531960 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4531957 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4531956 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4531955 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4531953 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531952 2020.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4531954 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531951 2020.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4531950 2020.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4531934 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531933 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4531935 2020.06.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4531938 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4531930 2020.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4531927 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531924 2020.06.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4531929 2020.06.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4531931 2020.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4531925 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4531923 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4531926 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531922 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4531921 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531949 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531947 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4531946 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531963 2020.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4531967 2020.06.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4531945 2020.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4531944 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531943 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531941 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4531942 2020.06.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4531940 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4531939 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4531937 2020.06.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4531936 2020.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4531932 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4531928 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4531919 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531917 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531915 2020.06.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4531918 2020.06.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4531914 2020.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4531916 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4531913 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531912 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4531911 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4531910 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4531909 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4531908 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4531907 2020.06.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4531906 2020.06.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4531905 2020.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4531904 2020.06.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4516074 2020.06.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4515119 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4515120 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4515118 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4515116 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4515114 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4515113 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4515134 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4515133 2020.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4515132 2020.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4515130 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4515131 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4515129 2020.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4515127 2020.06.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4515128 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4515124 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4515126 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4515125 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4515123 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4515121 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4515122 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1<