Pełna lista obserwacji drużyny

Rafał Szczęch : Rafał Szczęch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4930773 2020.11.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4930772 2020.11.18 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4901723 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 4844732 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4844740 2020.10.14 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4844741 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4844742 2020.10.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4844743 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 4844744 2020.10.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4844745 2020.10.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 33 4842930 2020.10.11 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4743624 2020.09.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4743625 2020.09.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4743626 2020.09.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4742175 2020.08.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4742174 2020.08.28 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4742173 2020.08.28 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 9 4742172 2020.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4742171 2020.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4742170 2020.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4742163 2020.08.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4742177 2020.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4742178 2020.08.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4742162 2020.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 4743627 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4742183 2020.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4742182 2020.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4742181 2020.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 23 4742180 2020.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4742179 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4379017 2020.05.15 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4379018 2020.05.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4384887 2020.05.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4384890 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4384892 2020.05.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4384895 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4384897 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4384899 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4384901 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4371638 2020.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4371639 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4371640 2020.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4368682 2020.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4368686 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4368687 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4368688 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4368690 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4368691 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4368693 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4368694 2020.05.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4368695 2020.05.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4368696 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4368681 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4368680 2020.05.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4368651 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4368654 2020.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4368655 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4368657 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4368659 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4368662 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4368665 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4368667 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4368669 2020.05.10 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4368678 2020.05.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4368700 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4368701 2020.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4371573 2020.05.10 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4371634 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 11 4368709 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4371574 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4368712 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4368711 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4368710 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4368703 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4368708 2020.05.10 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4368707 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4368706 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4368704 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4368702 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4371515 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4371514 2020.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4368619 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4368612 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4371516 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4368570 2020.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4368574 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4368572 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4368562 2020.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4368561 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4368560 2020.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4368558 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4368556 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4368557 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4368575 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4368598 2020.05.08 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4371508 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4371509 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4371511 2020.05.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4371512 2020.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4368600 2020.05.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4371507 2020.05.07 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4371505 2020.05.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4368554 2020.05.07 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4368550 2020.05.04 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4368548 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4368442 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4368444 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4368532 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4368534 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4368538 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4368530 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 4291545 2020.05.01 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4291546 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4291547 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4291654 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4291726 2020.05.01 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4291727 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4291729 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 4291748 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4291657 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4271217 2020.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4271216 2020.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4271213 2020.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4271210 2020.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4271208 2020.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4271206 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 4271218 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4271223 2020.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4271225 2020.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4271323 2020.04.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4271322 2020.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4271251 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4271250 2020.04.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4271234 2020.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4271230 2020.04.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4271228 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4271226 2020.04.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4271049 2020.04.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4271050 2020.04.25 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4271057 2020.04.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4271059 2020.04.25 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4270957 2020.04.23 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4270961 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4270969 2020.04.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4270973 2020.04.23 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4270976 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4271031 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4271035 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4270936 2020.04.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4270938 2020.04.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4270940 2020.04.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4270943 2020.04.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4270947 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4270921 2020.04.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4270922 2020.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4270929 2020.04.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4270931 2020.04.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4270911 2020.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4270912 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4270913 2020.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4270915 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4270916 2020.04.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4270917 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4169324 2020.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4169323 2020.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4169322 2020.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4169321 2020.04.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4169319 2020.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4169318 2020.04.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 4169317 2020.04.14 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4169316 2020.04.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4169325 2020.04.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4169378 2020.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4169377 2020.04.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4169373 2020.04.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4169371 2020.04.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4169369 2020.04.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 16 4169368 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4169329 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4155108 2020.04.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4169381 2020.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4138546 2020.04.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4138547 2020.04.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4138548 2020.04.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4138549 2020.04.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4138550 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4138545 2020.04.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4138544 2020.04.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4138542 2020.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4138541 2020.04.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4138540 2020.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4138539 2020.04.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 4138538 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4138537 2020.04.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 4138551 2020.04.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4138552 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4139602 2020.04.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4138564 2020.04.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4138563 2020.04.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4138562 2020.04.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4138561 2020.04.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4138556 2020.04.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4138555 2020.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4138554 2020.04.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4138553 2020.04.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4139601 2020.04.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4139571 2020.04.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4132517 2020.04.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4132518 2020.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4132519 2020.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4132520 2020.04.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 4132521 2020.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4132522 2020.04.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4132523 2020.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4132524 2020.04.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4126366 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4126367 2020.04.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4126368 2020.04.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4126369 2020.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4126370 2020.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4126371 2020.04.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4119194 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 4103548 2020.03.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4103680 2020.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4103562 2020.03.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4103613 2020.03.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4103616 2020.03.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8000 4103667 2020.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4103670 2020.03.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 4103674 2020.03.30 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4103676 2020.03.30 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4103677 2020.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4103678 2020.03.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4103679 2020.03.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4103684 2020.03.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4103683 2020.03.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4103682 2020.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4103681 2020.03.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4103553 2020.03.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4103551 2020.03.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4103545 2020.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4103527 2020.03.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4103533 2020.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4103524 2020.03.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4103521 2020.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4103528 2020.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4103530 2020.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4103532 2020.03.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 4103510 2020.03.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4103537 2020.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4103539 2020.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4103517 2020.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4103541 2020.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4103557 2020.03.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4103692 2020.03.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4103689 2020.03.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4103688 2020.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4103687 2020.03.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 4103685 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4103693 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4103739 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4103740 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4103743 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4103741 2020.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4103700 2020.03.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4103699 2020.03.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4103698 2020.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4103697 2020.03.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4103696 2020.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4103695 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4103694 2020.03.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4103702 2020.03.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4103701 2020.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4103716 2020.03.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4103717 2020.03.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4103720 2020.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4103721 2020.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4103723 2020.03.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4103724 2020.03.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4103725 2020.03.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4103726 2020.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4103727 2020.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4103714 2020.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 4103707 2020.03.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4103704 2020.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4103705 2020.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4103706 2020.03.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4103708 2020.03.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4103709 2020.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4103710 2020.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4103711 2020.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4103712 2020.03.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4103719 2020.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4103733 2020.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4103730 2020.03.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4103732 2020.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4103735 2020.03.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4103729 2020.03.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4103713 2020.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3996487 2020.03.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 3996486 2020.03.07 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3996485 2020.03.07 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3984938 2020.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3984949 2020.03.05 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 3982066 2020.03.04 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 3982086 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3982087 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3982088 2020.03.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3982089 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 3982090 2020.03.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 3982091 2020.03.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 3982092 2020.03.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 3982093 2020.03.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3977142 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3977143 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 3977144 2020.03.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3977145 2020.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 3977146 2020.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 3960431 2020.02.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 3960432 2020.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 3960433 2020.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3960434 2020.02.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3960435 2020.02.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 3932467 2020.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 3932465 2020.02.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 3932468 2020.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3932464 2020.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 3932471 2020.02.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 3932463 2020.02.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 3932469 2020.02.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 3932462 2020.02.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 3932470 2020.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3932473 2020.02.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3932492 2020.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3899637 2020.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3899635 2020.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 3899632 2020.02.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 16 3899628 2020.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3899623 2020.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3899615 2020.02.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 3899622 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 7 3899734 2020.02.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 3899736 2020.02.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 3899753 2020.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3899755 2020.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 3899747 2020.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 3899744 2020.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3899742 2020.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3899741 2020.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 3899738 2020.02.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3879983 2020.01.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3879982 2020.01.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 3879981 2020.01.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 3879980 2020.01.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 3879979 2020.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 200 3879978 2020.01.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3879984 2020.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 3879992 2020.01.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3879994 2020.01.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3879997 2020.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3880000 2020.01.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3880002 2020.01.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3880007 2020.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3880008 2020.01.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3879977 2020.01.29 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3879976 2020.01.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3868083 2020.01.26 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 3868066 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3826501 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 3826502 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3826503 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 3826504 2020.01.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3826505 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3826506 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 3826507 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 3826508 2020.01.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 3826509 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3826500 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 3826497 2020.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3826338 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 3826341 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3826343 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3826346 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3826347 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3826362 2020.01.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3826494 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 91 3826495 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3826496 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3826510 2020.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3826511 2020.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3826512 2020.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3826513 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3826514 2020.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3825165 2020.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3825166 2020.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 3825153 2020.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 3825152 2020.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3825151 2020.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 3825154 2020.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 3825163 2020.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3825162 2020.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3825161 2020.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3825160 2020.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 80 3825159 2020.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3825155 2020.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 3825158 2020.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 3825150 2020.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3825149 2020.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3825164 2020.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3825167 2020.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 3825157 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 3825145 2020.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3825144 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3825146 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3825147 2020.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3825148 2020.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3810057 2020.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3810059 2020.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 3810061 2020.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 3810062 2020.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 3810058 2020.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 3810053 2020.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3810040 2020.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3810042 2020.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 420 3810044 2020.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3810045 2020.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 3810046 2020.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 600 3810047 2020.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3810048 2020.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3810049 2020.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3810050 2020.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3810051 2020.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3810052 2020.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3810054 2020.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3810055 2020.01.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 28 3810056 2020.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 3810041 2020.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3810039 2020.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3810064 2020.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 3810065 2020.01.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 3810066 2020.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 60 3810067 2020.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 3810068 2020.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3810069 2020.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 3810060 2020.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3826585 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 3826596 2020.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 3826586 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 3826587 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 3826588 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3826590 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 3826592 2020.01.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3826599 2020.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 3826602 2020.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 3826609 2020.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3826627 2020.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3826626 2020.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3826625 2020.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 3826624 2020.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 3826623 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 3826621 2020.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3826619 2020.01.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3778695 2020.01.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3778697 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3778699 2020.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3778700 2020.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3778701 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3778702 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3778703 2020.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3778705 2020.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 3778707 2020.01.01 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3778694 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 350 3778709 2020.01.01 mapa