Pełna lista obserwacji drużyny

Małgorzata Kiżewska :) : Małgorzata Kiżewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4954741 2020.11.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4954740 2020.11.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4954739 2020.11.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4954738 2020.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4954742 2020.11.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4905633 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4905628 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4905629 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4905632 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4905634 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4905635 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4905636 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4905638 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4905639 2020.11.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4882655 2020.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882656 2020.10.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4882658 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882659 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4882660 2020.10.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4882657 2020.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4882663 2020.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4882662 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882661 2020.10.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4874548 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4874511 2020.10.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 4874514 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4874570 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4874571 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4874595 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4874662 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4842541 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4842542 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4842544 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4842545 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 4842548 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4842549 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4842550 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4842551 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4842552 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4842553 2020.10.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4842554 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4842557 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4842493 2020.10.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4842494 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4842495 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4842496 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4842498 2020.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4842499 2020.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4842500 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4796078 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4796079 2020.09.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4796081 2020.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4796082 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4796083 2020.09.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4796084 2020.09.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4787249 2020.09.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4787248 2020.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4787247 2020.09.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4787246 2020.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4787245 2020.09.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4787254 2020.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4787250 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4787251 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4787252 2020.09.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4787259 2020.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4787258 2020.09.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4787257 2020.09.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4787256 2020.09.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4787253 2020.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4760958 2020.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4760957 2020.09.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4760956 2020.09.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4760955 2020.09.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4760953 2020.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4760952 2020.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4760951 2020.09.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4760950 2020.09.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4760930 2020.09.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4760959 2020.09.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 4760929 2020.09.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4760960 2020.09.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4760961 2020.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4760963 2020.09.04 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4761043 2020.08.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4761042 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4761025 2020.08.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4761024 2020.08.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4761023 2020.08.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4761021 2020.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4761019 2020.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4761017 2020.08.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4761013 2020.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4648269 2020.07.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4648268 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4648265 2020.07.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4648264 2020.07.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4648263 2020.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4648262 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4648261 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4648260 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4648259 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4648270 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4648278 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4648279 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4648304 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4648303 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4648302 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4648301 2020.07.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4648300 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4648299 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4648298 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4648297 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4648296 2020.07.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 4648193 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4648194 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4648195 2020.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4648196 2020.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4648229 2020.07.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4608129 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4608128 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4608127 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4608126 2020.07.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4608093 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4608071 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4608054 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4607989 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4608130 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4608131 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4608132 2020.07.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4608214 2020.07.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4608160 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4608157 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4608156 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4608155 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4608154 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4608135 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4608133 2020.07.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4607982 2020.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4607983 2020.07.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4607984 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4607985 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4607986 2020.07.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4607987 2020.07.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4422253 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4422256 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4422257 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4422258 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4422260 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4422261 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4422263 2020.05.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4422268 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4416835 2020.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4416836 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4416837 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4416838 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4416839 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4416840 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4416841 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4416842 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4416843 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4416844 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4416845 2020.05.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4361710 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4361709 2020.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4361708 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4361705 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4361704 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4361711 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4361712 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4361713 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4361718 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4361717 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4361716 2020.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4361715 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4361714 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4308451 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 4308399 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4308388 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4308387 2020.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4308379 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4308378 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4308377 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4308374 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4308373 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4308368 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4308452 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4308462 2020.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4308560 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4308514 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4308506 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4308496 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4308479 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4308478 2020.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4308468 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4308466 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4308465 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4308464 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4308463 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4271071 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4271074 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4271236 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4270949 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4270955 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4270959 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4270960 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4270962 2020.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4270964 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4270970 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4271036 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4271039 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4271044 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4271048 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4271054 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4271240 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4270948 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4270946 2020.04.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4203387 2020.04.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4203347 2020.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4203351 2020.04.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4203354 2020.04.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4203356 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4203360 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4203367 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4203369 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4203370 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4203372 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4203300 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4203302 2020.04.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4203305 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4203308 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4163428 2020.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4163427 2020.04.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4163419 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4163418 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4163414 2020.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4163411 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4163407 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4163405 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4163429 2020.04.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4163430 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4163748 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4163623 2020.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4163621 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4163620 2020.04.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4163433 2020.04.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4163432 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4163431 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4163178 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4163177 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4163161 2020.04.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4163140 2020.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4163139 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4163180 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4163181 2020.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4163182 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4163192 2020.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4163194 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4163195 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4163607 2020.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4106512 2020.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4106548 2020.03.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4098262 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4098261 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4098260 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4098259 2020.03.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4098258 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4098256 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4098255 2020.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4098254 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4098263 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4098264 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4098265 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4098507 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4098347 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4098341 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4098301 2020.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4098268 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4098267 2020.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4098266 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4098051 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4098065 2020.03.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 4098075 2020.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4098080 2020.03.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4098081 2020.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4098222 2020.03.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4098532 2020.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4064429 2020.03.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4064430 2020.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4064431 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4064432 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4064433 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4064434 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4064435 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4064454 2020.03.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4057958 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4058042 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4058045 2020.03.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4058080 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4058082 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4058085 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4058093 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4026026 2020.03.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4026025 2020.03.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4026024 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4026023 2020.03.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4026022 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4026021 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4026027 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4026029 2020.03.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4026031 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4026972 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4026211 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4026163 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4026039 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4026038 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4026036 2020.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3920061 2020.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3910043 2020.02.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 3910044 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3910046 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3910048 2020.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3910049 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3910050 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3910051 2020.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3910055 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3910057 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3910045 2020.02.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3909902 2020.02.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 3909911 2020.02.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 3909913 2020.02.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 3909993 2020.02.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 3909995 2020.02.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 3909996 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 3909999 2020.02.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 3910006 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3920054 2020.02.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3866347 2020.01.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3866361 2020.01.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3866388 2020.01.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3866391 2020.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3866393 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 3866395 2020.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3866406 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3850317 2020.01.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3850300 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3850257 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3850256 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3850253 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3850222 2020.01.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 3850318 2020.01.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3850417 2020.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 3850421 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3850524 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 3850523 2020.01.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 3850504 2020.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 3850429 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3850424 2020.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1000 3850423 2020.01.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 3850422 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3850178 2020.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3850194 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3850196 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3850208 2020.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3850215 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3830366 2020.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3830367 2020.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3830370 2020.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3830371 2020.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 3830372 2020.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 3830391 2020.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3830392 2020.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 3830393 2020.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 3830694 2020.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3830696 2020.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 3831055 2020.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3818212 2020.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3818211 2020.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3818210 2020.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3818209 2020.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 3818208 2020.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3818207 2020.01.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 3818206 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3818250 2020.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3818241 2020.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 3818247 2020.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3818245 2020.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3818246 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3818248 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3818249 2020.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 3810685 2020.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3810687 2020.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3810688 2020.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3810694 2020.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3810659 2020.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3810667 2020.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3810662 2020.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3810657 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 3806475 2020.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3806474 2020.01.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3806473 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 3805967 2020.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3810643 2020.01.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3805959 2020.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3805965 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3806476 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3810608 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 3818242 2020.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3810709 2020.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 3805962 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3810625 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 3805931 2020.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3805941 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3805934 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3805939 2020.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3805943 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3805945 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3805947 2020.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3805949 2020.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3805950 2020.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3810689 2020.01.04 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 3805954 2020.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3805786 2020.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3805787 2020.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3805792 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3805826 2020.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 6 3805840 2020.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3805783 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3818243 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 3810626 2020.01.01 mapa