Pełna lista obserwacji drużyny

Marta Ilkowska Nowak : Marta Ilkowska Nowak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4948387 2020.11.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4948386 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4948385 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 4948384 2020.11.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4948383 2020.11.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4934442 2020.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4934440 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4934441 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4934439 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4934438 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4934437 2020.11.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4934435 2020.11.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4934434 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 4934436 2020.11.17 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 50 4921799 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4921787 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4921827 2020.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 4921828 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4921830 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4921831 2020.11.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4921832 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4921833 2020.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4921834 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4921835 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4921851 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4921852 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4921853 2020.11.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4921854 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4921858 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4921859 2020.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4921860 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4921861 2020.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4921862 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4921863 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921864 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4921865 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 4921887 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4921888 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4921905 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4921935 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 4921942 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4921943 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4922123 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4922125 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4922126 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4922127 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4922128 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4922129 2020.11.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4922130 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4922133 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 4922134 2020.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4922136 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4922137 2020.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4922348 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1000 4922358 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4916196 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4916195 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4916194 2020.11.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 4916193 2020.11.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4916192 2020.11.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4916191 2020.11.13 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 4885145 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4874493 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4874490 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4874492 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4874487 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4874489 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4874488 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4874484 2020.10.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4874485 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4874486 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4874482 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4874483 2020.10.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4874480 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4874481 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 4874479 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 4874478 2020.10.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4874494 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4874459 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4874491 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874476 2020.10.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 40 4874474 2020.10.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4874475 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4845514 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 160 4845511 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4845510 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4845509 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4845506 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 300 4845505 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4845504 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4845503 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 4845501 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4845502 2020.10.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4845500 2020.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4845499 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4845498 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4845525 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 130 4845524 2020.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4845523 2020.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4845522 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 4845521 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4845520 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4845519 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4845518 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4845517 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4845516 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4845515 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4845513 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4845512 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4845507 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4845526 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 4845508 2020.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 4845497 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4845496 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4845495 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4845494 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4845493 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4845492 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4845491 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4845490 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4845489 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4845488 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4845487 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4845486 2020.10.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4845485 2020.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4845483 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4845484 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4845482 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 90 4845481 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4845476 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4845480 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4845475 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4845474 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4845479 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4845473 2020.10.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4845477 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 73 4845478 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4845470 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4845471 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4845469 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4845468 2020.10.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4845467 2020.09.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4845466 2020.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4771086 2020.09.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4771087 2020.09.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4771085 2020.09.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4771084 2020.09.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4771083 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4771082 2020.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4771081 2020.09.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4771080 2020.09.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 4771079 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4771078 2020.09.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4771077 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4771076 2020.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4771075 2020.09.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4771074 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4771073 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4771072 2020.09.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4771071 2020.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4771070 2020.09.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4772362 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4756062 2020.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4756058 2020.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4756059 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4756054 2020.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 4756056 2020.09.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3000 4756055 2020.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4756057 2020.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4756053 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4756051 2020.09.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4756052 2020.09.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4756050 2020.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4756049 2020.09.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 4756048 2020.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4756046 2020.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4756044 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 4756047 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4756045 2020.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4751765 2020.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4751763 2020.09.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4751762 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4751764 2020.09.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4751757 2020.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4751761 2020.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4751760 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4751759 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4751758 2020.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4751753 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4751756 2020.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4751754 2020.09.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4751752 2020.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4751749 2020.09.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4751751 2020.09.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 4751747 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4751748 2020.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 4751750 2020.09.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4751746 2020.09.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4736168 2020.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4736169 2020.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4736167 2020.08.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4736166 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4736165 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4736164 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4736162 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4736163 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4736161 2020.08.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4736159 2020.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4736170 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4736158 2020.08.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4736157 2020.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4727231 2020.08.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4727227 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4727230 2020.08.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4727226 2020.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4727233 2020.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4727235 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4727236 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4727237 2020.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4727238 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4727239 2020.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4727240 2020.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4727241 2020.08.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4727242 2020.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4727243 2020.08.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4717651 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 21 4717650 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4717648 2020.08.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4717647 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4717645 2020.08.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4717643 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4717649 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4717644 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4717646 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4717642 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 4717639 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4717641 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4717638 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4717637 2020.08.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4717640 2020.08.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4714006 2020.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4714005 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4714004 2020.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4714003 2020.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4714002 2020.08.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4714001 2020.08.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4714000 2020.08.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4713999 2020.08.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4713998 2020.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4713997 2020.08.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4713996 2020.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4713994 2020.08.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4713993 2020.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4713992 2020.08.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4713991 2020.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4713995 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4685813 2020.08.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4685812 2020.08.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4685811 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4685810 2020.08.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4685809 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 800 4685803 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4685804 2020.08.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4685807 2020.08.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 4685805 2020.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4685806 2020.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4685800 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4685797 2020.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4685798 2020.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 35 4685799 2020.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 4685795 2020.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 35 4719746 2020.08.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4685794 2020.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4642056 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4635582 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4635581 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4635580 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4635579 2020.07.19 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4635578 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4635577 2020.07.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4635576 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4635574 2020.07.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4635572 2020.07.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4635575 2020.07.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4635573 2020.07.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4635568 2020.07.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4635571 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4635570 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4635569 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4635567 2020.07.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4635566 2020.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4635565 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4635562 2020.07.19 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4635564 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4635563 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4635561 2020.07.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 4635560 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4635559 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4635557 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4635558 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4635556 2020.07.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4633246 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4633247 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 4633245 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4628093 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4628097 2020.07.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4628096 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4628095 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 23 4628094 2020.07.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4640987 2020.07.14 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4615732 2020.07.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4612472 2020.07.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4612473 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4612469 2020.07.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4612471 2020.07.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4612468 2020.07.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4612467 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4599104 2020.07.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598767 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4598769 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4598768 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4598761 2020.07.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 4598764 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4598765 2020.07.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4598843 2020.07.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4598882 2020.07.05 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4598900 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 4598905 2020.06.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4599103 2020.06.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4599102 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 4532144 2020.06.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 4532143 2020.06.14 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4532141 2020.06.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4520929 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4520928 2020.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4520927 2020.06.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4520926 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4520925 2020.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4520924 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4520923 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4520922 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4520921 2020.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4520920 2020.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4520919 2020.06.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4520918 2020.06.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4520917 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4520916 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4520915 2020.06.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4520914 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4520912 2020.06.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4520911 2020.06.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4520910 2020.06.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4520909 2020.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4520908 2020.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4520907 2020.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4520906 2020.06.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4520905 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4520904 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4520902 2020.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4520903 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4520901 2020.06.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4520900 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4520899 2020.06.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4520898 2020.06.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4496303 2020.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4496320 2020.06.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4491028 2020.05.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4460549 2020.05.30 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4460548 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4460547 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4460545 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4460546 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4460543 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4460544 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4460542 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4460541 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4460540 2020.05.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4460539 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4460538 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4460537 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4460536 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4460533 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460534 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4460535 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460532 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4460530 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4460531 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4460528 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4460527 2020.05.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4460526 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4460529 2020.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4460525 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4460524 2020.05.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4460523 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4460522 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4460521 2020.05.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4460520 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4460519 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4460518 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4460514 2020.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4460515 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4460516 2020.05.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4460513 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4460512 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4460511 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4460509 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4460510 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4460508 2020.05.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4460507 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4410676 2020.05.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4410677 2020.05.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4405597 2020.05.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4405596 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4410710 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4410711 2020.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4399206 2020.05.17 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 6 4399204 2020.05.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4399303 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4399293 2020.05.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4380497 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4367859 2020.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4367858 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4367860 2020.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4367857 2020.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4367856 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4367855 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4367854 2020.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4367853 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4367851 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4367848 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 4367852 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4367849 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4367847 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4367850 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4367845 2020.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4367846 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4367844 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4367843 2020.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4367841 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4367842 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4367840 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4367839 2020.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4365786 2020.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4365783 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4365785 2020.05.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4365781 2020.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4365782 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4365778 2020.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4365780 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4365784 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4365777 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4365779 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4365775 2020.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4365776 2020.05.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4365774 2020.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4365773 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4365771 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4365770 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4351837 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4351839 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4351838 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4351836 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4351835 2020.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4351834 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4351830 2020.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4351831 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4351829 2020.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4351833 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4351832 2020.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4351828 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4351827 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4351825 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4351824 2020.05.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4351826 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4351822 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4351821 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4351820 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4351819 2020.05.10 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4351818 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4351817 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4351816 2020.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4351815 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4351813 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4351814 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4351811 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4351810 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4351812 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4351809 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4351808 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4351807 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4351806 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4351805 2020.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4351804 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4351803 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4351802 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4357908 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4347333 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4347332 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4347330 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4347331 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4347329 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4347328 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4347326 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4347327 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4347325 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4347324 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4347323 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4347322 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4347321 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4347320 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4347318 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4347319 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4347317 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4347316 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4347314 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4347315 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4347313 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4347310 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4347311 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4347309 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4347312 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4347307 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4347306 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4347308 2020.05.09 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4347304 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4357939 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4331961 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4324429 2020.05.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4324428 2020.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4324427 2020.05.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4324425 2020.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4324426 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4324424 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4293451 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4293449 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 4293450 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4293448 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4293447 2020.05.02 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4293445 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4293446 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4292109 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4292108 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4292110 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4292107 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4292106 2020.05.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4292105 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4292112 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292104 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4292111 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4292103 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4292101 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4292100 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4292097 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4292102 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4292098 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4292099 2020.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4292096 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4292094 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4292091 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4292092 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4292090 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4292089 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4292088 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4292087 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4292086 2020.05.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4292085 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4292084 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4292083 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4292082 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4292080 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4292081 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4292079 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4292078 2020.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4292077 2020.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4292075 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4292076 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4292073 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4292072 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4292071 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4292070 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4292068 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4292069 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4292067 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4292065 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4292064 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4292066 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4292062 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4292061 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4292059 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4292060 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4292058 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4292063 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4292057 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4292056 2020.04.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4292055 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4266338 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4266337 2020.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4266336 2020.04.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4266332 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4266334 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4266328 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4266325 2020.04.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4266324 2020.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4266323 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4266343 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4266342 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4266340 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4266341 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4266339 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4266335 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4266331 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4266330 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4266333 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4266329 2020.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4266326 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4266327 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4266322 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4266319 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4266320 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4266318 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4266315 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4266316 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4266314 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4266313 2020.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4266317 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4266312 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4266311 2020.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4266309 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4266308 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4266307 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4266305 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4266306 2020.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 21 4266310 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4266303 2020.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4266304 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4266302 2020.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4266534 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4266554 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4266555 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4237903 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4237898 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4237883 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 19 4237862 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4237881 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4237870 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4237878 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4237896 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4237891 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4237869 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4237893 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4237856 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4237858 2020.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4237859 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4237983 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4237979 2020.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4237981 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4237980 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4237982 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4237975 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4237976 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4237978 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4237977 2020.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4237973 2020.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4237972 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4237974 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4237970 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4237969 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4237971 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4237968 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4237966 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4237967 2020.04.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4237961 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4237965 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4237954 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4237953 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4237964 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4237963 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4237962 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4237942 2020.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4237952 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4237956 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4237940 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4237949 2020.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4237939 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4237931 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4237899 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4237888 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4237902 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4237885 2020.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4237875 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4237882 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4237861 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4237890 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4237886 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4237887 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4237860 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4237871 2020.04.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4237876 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4237855 2020.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4237892 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4237901 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4237955 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4237943 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 4237937 2020.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4237945 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4237950 2020.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4237933 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4237924 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4237918 2020.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4237927 2020.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4237930 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4237912 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4237916 2020.04.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4237913 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4237909 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4237904 2020.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4237907 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4217181 2020.04.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4226768 2020.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4226766 2020.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4226767 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4226765 2020.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4196095 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4196096 2020.04.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4196091 2020.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4196092 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196094 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4196093 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4196088 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4196090 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4196087 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4196089 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4196084 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4196085 2020.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4196086 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4196083 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4196082 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4196081 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4196079 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4196076 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4196080 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4196078 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4196077 2020.04.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4196075 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4190540 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4190541 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4190539 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4190538 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4190537 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4190556 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4190557 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4190555 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4190554 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4190553 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4190551 2020.04.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4190552 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4190550 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4190549 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4190548 2020.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4190547 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4190546 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4190545 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4190544 2020.04.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4190542 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4190543 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4193609 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4186356 2020.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4186357 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4186355 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4186354 2020.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4186358 2020.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4186353 2020.04.18 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4186351 2020.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4186352 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4186350 2020.04.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4186349 2020.04.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4186348 2020.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4186347 2020.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4171930 2020.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4171929 2020.04.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4171926 2020.04.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4171931 2020.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4171928 2020.04.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4171927 2020.04.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4171924 2020.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4171925 2020.04.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 4171923 2020.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4171922 2020.04.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4171916 2020.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4171920 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4171919 2020.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4171921 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4171918 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4171917 2020.04.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4171913 2020.04.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4171909 2020.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4171911 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4171910 2020.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4171912 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4171914 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4171915 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4171908 2020.04.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4171907 2020.04.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4171903 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4171905 2020.04.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4171904 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4171906 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4171900 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4171902 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4171901 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4154529 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4154531 2020.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4154528 2020.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4154532 2020.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4154530 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4131987 2020.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4131986 2020.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4131989 2020.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4131991 2020.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4131990 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4131988 2020.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4131985 2020.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4131984 2020.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4131983 2020.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4131982 2020.04.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4131981 2020.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4132033 2020.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4092215 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4092214 2020.03.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4092212 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4092213 2020.03.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4092210 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4092209 2020.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4092208 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4092206 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4092207 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4092205 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4092203 2020.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4092204 2020.03.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 52 4092202 2020.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4096571 2020.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 4092201 2020.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4068383 2020.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 4068384 2020.03.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4068385 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4068379 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4068382 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4068381 2020.03.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4068380 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4068376 2020.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4068378 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4068377 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4068375 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4068374 2020.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4068371 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4068373 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4068413 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4068372 2020.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4068370 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4068369 2020.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4068368 2020.03.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4068366 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4068367 2020.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4068365 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4068363 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4068364 2020.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4068360 2020.03.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4068362 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4068361 2020.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4068359 2020.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4068601 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4045781 2020.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4045780 2020.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4045778 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4045777 2020.03.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4045779 2020.03.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4045776 2020.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4045774 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4045773 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4045775 2020.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4045772 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 40 4045771 2020.03.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4045770 2020.03.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4045768 2020.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4045769 2020.03.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4045766 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4045767 2020.03.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4045765 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4045764 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4045762 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4045763 2020.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4045760 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4045761 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4036201 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4036202 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4029863 2020.03.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4029862 2020.03.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4029861 2020.03.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4029860 2020.03.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4029855 2020.03.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4029853 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4029858 2020.03.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4029859 2020.03.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4029854 2020.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4029856 2020.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4029852 2020.03.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 36 4029851 2020.03.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4029857 2020.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4029847 2020.03.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4029845 2020.03.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4029849 2020.03.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4029846 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 800 4029850 2020.03.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4029844 2020.03.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4029848 2020.03.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4029841 2020.03.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4029843 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4029842 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 4029840 2020.03.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 4029836 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4029837 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4029838 2020.03.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4029835 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4029833 2020.03.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4029834 2020.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4029832 2020.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4029831 2020.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4029829 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4029828 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4029827 2020.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4029825 2020.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4029826 2020.03.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4029824 2020.03.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4029830 2020.03.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4029822 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4029820 2020.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4029823 2020.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4029821 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4029819 2020.03.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4029818 2020.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4029816 2020.03.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4011305 2020.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4068313 2020.03.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4029817 2020.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4011306 2020.03.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4011307 2020.03.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 3996013 2020.03.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 3996008 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3996009 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3996011 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 3996012 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3996006 2020.03.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3996005 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3996004 2020.03.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 3996010 2020.03.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3996007 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 3980195 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3980196 2020.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3980194 2020.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3980193 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3980192 2020.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 3980191 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3980188 2020.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3980189 2020.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3980187 2020.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3980186 2020.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3980185 2020.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 3980182 2020.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 3980183 2020.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3980181 2020.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3980184 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3980180 2020.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3980179 2020.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3980178 2020.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 3980177 2020.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3980175 2020.03.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 3980176 2020.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3980174 2020.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3980173 2020.03.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3980171 2020.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 3980170 2020.03.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3980169 2020.03.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3999742 2020.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3980172 2020.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3977540 2020.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3977532 2020.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3977534 2020.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3977533 2020.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3977531 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3977530 2020.03.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3977529 2020.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 3977527 2020.03.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3977528 2020.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3959551 2020.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3959549 2020.02.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 3959548 2020.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3959546 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3959547 2020.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3959544 2020.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3959543 2020.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3959545 2020.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 3959542 2020.02.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3959541 2020.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 3959540 2020.02.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3959539 2020.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3959538 2020.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3959552 2020.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3936283 2020.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3936282 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3936280 2020.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3936281 2020.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 3936279 2020.02.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 3936278 2020.02.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 3936277 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3936276 2020.02.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 3915513 2020.02.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3903036 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3903034 2020.02.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 3903033 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 3903028 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3903027 2020.02.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 3903024 2020.02.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3903022 2020.02.08 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 3903045 2020.02.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 3903044 2020.02.08 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 3903042 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 3903043 2020.02.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3903040 2020.02.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3903038 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3903039 2020.02.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3903037 2020.02.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 3903031 2020.02.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3903032 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3903029 2020.02.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3903025 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3903026 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 3903023 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3899496 2020.02.07 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 49 3899373 2020.02.07 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 3899371 2020.02.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 3899372 2020.02.07 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 3899369 2020.02.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3899370 2020.02.07 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 3899366 2020.02.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 3899367 2020.02.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3899368 2020.02.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3899344 2020.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 550 3899343 2020.02.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 3899342 2020.02.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 3899345 2020.02.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3899341 2020.02.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 3899340 2020.02.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 24 3899337 2020.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 3899338 2020.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3899335 2020.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3899339 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3899334 2020.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3899333 2020.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3899331 2020.02.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3899332 2020.02.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 3899330 2020.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 62 3897677 2020.02.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 3897128 2020.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3897127 2020.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3897129 2020.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3897124 2020.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3897123 2020.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3897122 2020.02.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 3897121 2020.02.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 45 3897114 2020.02.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 14 3897116 2020.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3897115 2020.02.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 3897110 2020.02.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 3897109 2020.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3897705 2020.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3893019 2020.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3893022 2020.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3893020 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3893021 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3893023 2020.02.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3893018 2020.02.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3893015 2020.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3893016 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 3893017 2020.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3893014 2020.02.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 3893013 2020.02.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3893012 2020.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3875380 2020.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3875379 2020.01.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3875377 2020.01.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3875376 2020.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 3875374 2020.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3875375 2020.01.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3875371 2020.01.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 3875372 2020.01.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3875373 2020.01.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3875368 2020.01.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3875369 2020.01.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3875370 2020.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3875367 2020.01.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3875366 2020.01.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3875362 2020.01.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3875361 2020.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3875363 2020.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3875360 2020.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3875358 2020.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3875364 2020.01.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 3875359 2020.01.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3875357 2020.01.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 3875356 2020.01.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 3875355 2020.01.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3875354 2020.01.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 3875351 2020.01.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3875352 2020.01.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 3875350 2020.01.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 3875353 2020.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3873451 2020.01.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 3848791 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3848801 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 3848836 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3848839 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3848848 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 3848851 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3848855 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3848858 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 3848905 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 3848907 2020.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3848940 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3848941 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3848943 2020.01.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3850585 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 3834337 2020.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 90 3834405 2020.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 26 3834406 2020.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 3834407 2020.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 3834411 2020.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 3834413 2020.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3834416 2020.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3834417 2020.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3834423 2020.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28