Pełna lista obserwacji drużyny

Wysoczyzna Świecka : Wojciech Lucjan Chmieliński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939945 2020.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4933208 2020.11.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4933207 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4933196 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4933195 2020.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4933194 2020.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4933193 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4933206 2020.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4933205 2020.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4933204 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4933203 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4933202 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4933200 2020.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4933199 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4933198 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4933197 2020.11.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4933192 2020.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4933191 2020.11.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4939946 2020.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4931840 2020.11.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4931839 2020.11.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4930113 2020.11.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4930114 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 4928643 2020.11.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4928644 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4925164 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4925163 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4925162 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4925161 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4925160 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4925159 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4925158 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4925157 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925156 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4925155 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4925154 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4925153 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4925152 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4925151 2020.11.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4925150 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4925149 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 4925148 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4925147 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4925146 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4919865 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4919862 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4919861 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4919863 2020.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4919975 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4919976 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4919977 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4919978 2020.11.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4919979 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4919980 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4919981 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4919983 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4916725 2020.11.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4916724 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4910629 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4910628 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4910627 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4910626 2020.11.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4910625 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4910624 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4910623 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4910622 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4910621 2020.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4910620 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4910554 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4910553 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4910552 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4910551 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4910550 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4910549 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4910548 2020.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4910547 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4910546 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4910545 2020.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4910544 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4910543 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4910542 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4910541 2020.11.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4910540 2020.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4910539 2020.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4910570 2020.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4910569 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4910568 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4910567 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 4910566 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4910565 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4910564 2020.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4910563 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4910562 2020.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910561 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4910560 2020.11.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 4910559 2020.11.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4910558 2020.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4910557 2020.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4910556 2020.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4910555 2020.11.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4903805 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4903804 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 4903803 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4903802 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903801 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4903800 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4903799 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4903798 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4903797 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903795 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4903794 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4903793 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4903792 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4903791 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4903790 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4903789 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4903788 2020.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4903787 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4903786 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4903785 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4903784 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4903783 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4903782 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4903781 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4903780 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4900497 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 18 4899798 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4899553 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 4899552 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4899551 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4899550 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4899549 2020.11.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4899548 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4899547 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4899546 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4899545 2020.11.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 4899544 2020.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4899543 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4899542 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4899541 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4899540 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4899539 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4899538 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4899537 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4898627 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4898620 2020.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4898626 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4898625 2020.11.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4898624 2020.11.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4898623 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4898622 2020.11.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4898621 2020.11.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4898619 2020.11.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 4888593 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4888592 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4888591 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4888590 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4888589 2020.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4888588 2020.11.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4888587 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4888586 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4888585 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4888584 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4888583 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4888582 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4888581 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4888580 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4887717 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4887716 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4887715 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4887714 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887713 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4887712 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4887711 2020.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4887710 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4887709 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4887708 2020.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4887707 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4887705 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4887704 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4886789 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4886801 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 4886800 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4886799 2020.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4886798 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4886797 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4886796 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4886795 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4886794 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4886792 2020.11.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 4886791 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4886790 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4886787 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4886786 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4886785 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4886784 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 4886783 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4886782 2020.10.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4886781 2020.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4886780 2020.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886779 2020.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4886778 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4886777 2020.10.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4886776 2020.10.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4886775 2020.10.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4886774 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4886773 2020.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4889905 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4886788 2020.10.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4876639 2020.10.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4871853 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4871852 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4871851 2020.10.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4871850 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4871849 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4871848 2020.10.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4871847 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4871846 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 4871845 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4871844 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4871843 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4871842 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4871841 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4871840 2020.10.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4871839 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4871838 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4871837 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4871836 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4871835 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4871834 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4871833 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871832 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4871831 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4871830 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4871829 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4871828 2020.10.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4871827 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4871826 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4871825 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4871824 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4863078 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4852567 2020.10.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4852565 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 4850227 2020.10.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4851748 2020.10.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4848439 2020.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4848438 2020.10.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4848437 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4848436 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4847961 2020.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4847960 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4847959 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4847958 2020.10.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4847957 2020.10.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4847956 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 17 4847976 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4847975 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4847974 2020.10.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4847973 2020.10.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4847972 2020.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4847971 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4847970 2020.10.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4847969 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 80 4847968 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4847967 2020.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 40 4847966 2020.10.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 4847965 2020.10.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4847964 2020.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4847963 2020.10.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4847962 2020.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4847955 2020.10.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4847954 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4847953 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4847952 2020.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4847951 2020.10.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4847950 2020.10.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4847949 2020.10.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4847948 2020.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4847947 2020.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4847946 2020.10.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4847945 2020.10.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4847944 2020.10.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4847943 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4847942 2020.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4847941 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 4847939 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4847938 2020.10.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4847937 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 4847936 2020.10.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4847935 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4847934 2020.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4847933 2020.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4847932 2020.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4847931 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4847930 2020.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4847929 2020.10.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4847928 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4847927 2020.10.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4847926 2020.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4847925 2020.10.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4847924 2020.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4842193 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4842192 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4842191 2020.10.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4842194 2020.10.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4842195 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4838032 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4837996 2020.10.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4837995 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4837994 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4837993 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837992 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4837991 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4837990 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837989 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4837988 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4837987 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4837986 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4837985 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4837984 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837983 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837981 2020.10.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4837980 2020.10.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4837979 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4837978 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837977 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837976 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4837975 2020.10.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4837974 2020.10.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4837973 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4837972 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4837971 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837970 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4837969 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4837968 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4837967 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4822725 2020.10.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4819751 2020.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4819750 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4819749 2020.10.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4819748 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4819747 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4819746 2020.10.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4815069 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4815077 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4815076 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4815075 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4815074 2020.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4815071 2020.10.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4815070 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4815065 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4815063 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4815062 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4815061 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4815060 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4815059 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4815058 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4815057 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4815056 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4815055 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4815054 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4815053 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4815052 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4815051 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4815066 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4815050 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4815049 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4815048 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4815047 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4815046 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4815045 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4815044 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4815043 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4815042 2020.10.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 4815041 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4815040 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4815039 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4815038 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4815037 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4815036 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4815035 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4816433 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 4812226 2020.10.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4812225 2020.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4812224 2020.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4812223 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4809180 2020.10.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4809179 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4801340 2020.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4797977 2020.09.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4797976 2020.09.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4797975 2020.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4797974 2020.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4797972 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4797971 2020.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4797970 2020.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4797969 2020.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4797694 2020.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4797693 2020.09.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4797695 2020.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4797692 2020.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4786788 2020.09.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4785658 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4785657 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 4785656 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4785655 2020.09.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4785654 2020.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4785653 2020.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4785652 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4785651 2020.09.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4785650 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4785649 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4785648 2020.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4785646 2020.09.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4785644 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4773181 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4773180 2020.09.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4773179 2020.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4773178 2020.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4773177 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4773175 2020.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4773174 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4773162 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773161 2020.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4773160 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4773159 2020.09.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4773158 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4773173 2020.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4773172 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4773171 2020.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4773169 2020.09.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4773168 2020.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4773167 2020.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4773166 2020.09.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4773165 2020.09.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4773164 2020.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4773163 2020.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4770494 2020.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4761107 2020.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4761106 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4761105 2020.09.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4761104 2020.09.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4761103 2020.09.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4761102 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4761101 2020.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4761100 2020.09.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4761099 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4761098 2020.09.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4761097 2020.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4761096 2020.09.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4761095 2020.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4761093 2020.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4761092 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4761091 2020.09.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4761090 2020.09.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4761089 2020.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4759894 2020.09.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4758139 2020.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4758138 2020.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4758137 2020.09.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4758136 2020.09.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4758135 2020.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4758134 2020.09.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4758133 2020.09.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4758132 2020.09.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4758131 2020.09.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4758130 2020.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4758129 2020.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4758128 2020.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4758127 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4758126 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4758125 2020.09.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4758124 2020.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4758123 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4758122 2020.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4758121 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4758120 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4758119 2020.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4758118 2020.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4758117 2020.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4758116 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4707497 2020.08.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4707496 2020.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4707495 2020.08.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4707494 2020.08.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4707513 2020.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4707512 2020.08.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4707511 2020.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4707510 2020.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4707509 2020.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4707508 2020.08.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4707507 2020.08.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4707506 2020.08.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4707505 2020.08.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4707504 2020.08.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4707503 2020.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4707502 2020.08.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4707501 2020.08.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4707500 2020.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4707499 2020.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4707498 2020.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4707493 2020.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4707492 2020.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4707491 2020.08.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4707490 2020.08.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4707489 2020.08.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4707488 2020.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4707487 2020.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4707486 2020.08.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4707485 2020.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4707484 2020.08.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4707481 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4707479 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4707480 2020.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4657330 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4657331 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4657329 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4657328 2020.07.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4657327 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4657326 2020.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4657325 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4657324 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4657323 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4657322 2020.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4657321 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4657320 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4657319 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4657318 2020.07.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4657317 2020.07.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4657316 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4657315 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4657314 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4634137 2020.07.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4634136 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633428 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633426 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633423 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4633427 2020.07.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4633425 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4633424 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4633422 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4633413 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4633420 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4633419 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633412 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633411 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633410 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633409 2020.07.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4633418 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4633417 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4633416 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4633415 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4633414 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4629984 2020.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4629983 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4629982 2020.07.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4629981 2020.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4629980 2020.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4629979 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4629978 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4629977 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629976 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4629975 2020.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4629974 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4629973 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4629972 2020.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4629971 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4629970 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4629968 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4629967 2020.07.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4629966 2020.07.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4629965 2020.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4629964 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4629963 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629962 2020.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4629961 2020.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4629960 2020.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4629959 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4629958 2020.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4629957 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629956 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4629955 2020.07.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4629142 2020.07.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4633408 2020.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4627609 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627608 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4627607 2020.07.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4627606 2020.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4627605 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627604 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4627603 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627601 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4627600 2020.07.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4627599 2020.07.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4627598 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627597 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627596 2020.07.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4627595 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627594 2020.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627593 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627576 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627575 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627574 2020.07.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4627573 2020.07.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4627572 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4627571 2020.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627570 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627569 2020.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627568 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627567 2020.07.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627566 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627565 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627564 2020.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627563 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627562 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4627561 2020.07.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4627560 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627559 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4627558 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4627557 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627556 2020.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4627555 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627628 2020.07.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4627545 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4627554 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627553 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4627552 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4627551 2020.07.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4627550 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4627549 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627592 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627591 2020.07.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4627590 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4627589 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627588 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4627587 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627586 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4627585 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627584 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627583 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627582 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4627581 2020.07.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4627580 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4627579 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627578 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627577 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4627543 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4627542 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4627540 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 4627539 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627538 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4627537 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4627536 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4627535 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627534 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627533 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627532 2020.07.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4627531 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4627530 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627529 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627528 2020.07.15 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4623638 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4627547 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4627548 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4622987 2020.07.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4622986 2020.07.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4622610 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622609 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622608 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622606 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4622605 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622626 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622625 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4622624 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4622623 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4622622 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4622621 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4622620 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4622619 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4622618 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4622612 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4622611 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4622617 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4622616 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622615 2020.07.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4622614 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622604 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622603 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622602 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4622601 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4622600 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622597 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622596 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622595 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4622594 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622593 2020.07.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4622592 2020.07.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4622591 2020.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4622590 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622589 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4622599 2020.07.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4622598 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622588 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622587 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622586 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622584 2020.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4622583 2020.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622582 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622581 2020.07.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4622580 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622579 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622578 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4622577 2020.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4622576 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4622573 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4622613 2020.07.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4622575 2020.07.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4622574 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4622572 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4622571 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4622570 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622569 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4622568 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4622567 2020.07.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622565 2020.07.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4622564 2020.07.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4622563 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4622562 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4622561 2020.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4622560 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4622559 2020.07.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4622558 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4622557 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4622566 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622556 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4622555 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4622553 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622552 2020.07.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4622551 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622550 2020.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622549 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622548 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622547 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622546 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4622545 2020.07.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4622544 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4622543 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622542 2020.07.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4622541 2020.07.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4622540 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4622539 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622538 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4622537 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622536 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622535 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622534 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622533 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622532 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622530 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622529 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622528 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4622527 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622526 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622525 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4622524 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622523 2020.07.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4622522 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622521 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4622520 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622519 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622517 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622518 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622513 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622516 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622510 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622512 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622511 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4627546 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622514 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4622515 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4622509 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4584498 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4579977 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4579976 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4579975 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4579974 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4579973 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4579970 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4579971 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4779514 2020.06.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4559500 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559501 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559498 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559499 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4559496 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559493 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4559497 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4559495 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4559494 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4559492 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559491 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4559487 2020.06.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4559486 2020.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4559490 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4559489 2020.06.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4559488 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4559483 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4559482 2020.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4559481 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4559480 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4559479 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4559478 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4559477 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4559484 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4559485 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4559476 2020.06.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4543552 2020.06.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4543554 2020.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4543551 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4543553 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 26 4543549 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4543550 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4543548 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4543546 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4543547 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 19 4535355 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4532902 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4532912 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4532911 2020.06.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4532910 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4532909 2020.06.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4532908 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4532907 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4532906 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4532905 2020.06.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4532904 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4532903 2020.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4532901 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4532900 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4532899 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4532897 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4532896 2020.06.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4532895 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4532894 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4532893 2020.06.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4532892 2020.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4532891 2020.06.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4532890 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4532889 2020.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4532888 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4532887 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4532886 2020.06.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4529241 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4529240 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4529239 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4529238 2020.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4529237 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529236 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4529235 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4529234 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4529233 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4529231 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4529230 2020.06.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4529229 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4529228 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4529218 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4529227 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529226 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4529225 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4529224 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4529223 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4529222 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529221 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4529220 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4529219 2020.06.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4529207 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4529216 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4529215 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4529214 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529213 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4529212 2020.06.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4529211 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4529204 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4529210 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4529209 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4529208 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4529201 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4529200 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529199 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529198 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4529197 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4529196 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529195 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4529194 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4529193 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4529192 2020.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4529191 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529190 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4529189 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4529188 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4529187 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4529186 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4529185 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529184 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529183 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4529182 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4529181 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529180 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529179 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529178 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4529177 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4529176 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529175 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529174 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4529173 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4529172 2020.06.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4529171 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4529170 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4529169 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4529168 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4529167 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529166 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4529165 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529164 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529163 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4529162 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4529161 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4529206 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 4529217 2020.06.11 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4529262 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4529155 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4529156 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4529157 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4529158 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529159 2020.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4529160 2020.06.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4529154 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4499489 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4499488 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4499487 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4499486 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4499196 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4499195 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4499194 2020.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4499193 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4499192 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4499191 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4499190 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4499189 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4499188 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4499187 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4499165 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4499166 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4499167 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4499168 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4499169 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4499170 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4499171 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4499172 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4499173 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4499174 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4499181 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499182 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4499183 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4499184 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4499185 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4499186 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4499180 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4499179 2020.06.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4499178 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499177 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4499176 2020.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4499175 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4486839 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4486840 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4486162 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4486161 2020.06.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4486160 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4486159 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4486157 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4486158 2020.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4486194 2020.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4486193 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4486192 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4486191 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4486188 2020.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4486185 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486186 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486184 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4486182 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4486181 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4486183 2020.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4486180 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486163 2020.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4486178 2020.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4486177 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486176 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4486175 2020.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4486174 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4486173 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4486172 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486171 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4486170 2020.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4486169 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4486168 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4486167 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486166 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4486165 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486164 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4486841 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4486842 2020.06.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4477787 2020.06.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4477786 2020.06.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4474421 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4474420 2020.06.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4474419 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4474418 2020.06.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4474417 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4474416 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4474415 2020.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4474414 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4474413 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4474412 2020.06.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4474411 2020.06.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4474410 2020.06.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4474409 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4474408 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4451228 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4433487 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4433488 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4433489 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4433490 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4433491 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433492 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4433493 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4433494 2020.05.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4433495 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4433496 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4433497 2020.05.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4433498 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4433499 2020.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4433500 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4433501 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4433502 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4433503 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4433504 2020.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4433505 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4433506 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4433507 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433508 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4433509 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4433510 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4433511 2020.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4433512 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4433513 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4433514 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4433515 2020.05.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4433516 2020.05.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4433517 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4433518 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4433519 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4433520 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4433560 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4433561 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4433562 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4428561 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4428562 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4428563 2020.05.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4415252 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4415251 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4406890 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4406891 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4406892 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4406893 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4406894 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4406895 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4406896 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406897 2020.05.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4406898 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4406899 2020.05.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4406900 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4406901 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4406902 2020.05.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4406903 2020.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4406904 2020.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4406905 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4406907 2020.05.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4406908 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4406909 2020.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4406910 2020.05.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4406911 2020.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4406912 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4406913 2020.05.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4408510 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4398597 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4406906 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4398598 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4398596 2020.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4363800 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4363799 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4363798 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4363797 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4363796 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4363795 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4363794 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4363793 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4363792 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4363791 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4363790 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4363789 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4363788 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4363787 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4363786 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4339129 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4336918 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4336907 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4336917 2020.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4336906 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4336905 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4336904 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4336915 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 4336914 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4336913 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4336912 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4336911 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4336910 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4336909 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4336908 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4336903 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4336902 2020.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4336901 2020.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4336900 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4336899 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4336898 2020.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4336897 2020.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4336896 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4336895 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4336894 2020.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4336893 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4336892 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4336891 2020.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4336890 2020.05.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4336887 2020.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4336886 2020.05.08