Pełna lista obserwacji drużyny

Wysoczyzna Świecka : Wojciech Lucjan Chmieliński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4657330 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4657331 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4657329 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4657328 2020.07.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4657327 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4657326 2020.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4657325 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4657324 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4657323 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4657322 2020.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4657321 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4657320 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4657319 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4657318 2020.07.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4657317 2020.07.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4657316 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4657315 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4657314 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4634137 2020.07.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4634136 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633428 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633426 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633423 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4633427 2020.07.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4633425 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4633424 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4633422 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4633413 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4633420 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4633419 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633412 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633411 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633410 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633409 2020.07.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4633418 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4633417 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4633416 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4633415 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4633414 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4629984 2020.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4629983 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4629982 2020.07.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4629981 2020.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4629980 2020.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4629979 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4629978 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4629977 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629976 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4629975 2020.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4629974 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4629973 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4629972 2020.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4629971 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4629970 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4629968 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4629967 2020.07.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4629966 2020.07.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4629965 2020.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4629964 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4629963 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629962 2020.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4629961 2020.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4629960 2020.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4629959 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4629958 2020.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4629957 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629956 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4629955 2020.07.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4629142 2020.07.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4633408 2020.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4627609 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627608 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4627607 2020.07.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4627606 2020.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4627605 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627604 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4627603 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627601 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4627600 2020.07.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4627599 2020.07.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4627598 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627597 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627596 2020.07.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4627595 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627594 2020.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627593 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627576 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627575 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627574 2020.07.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4627573 2020.07.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4627572 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4627571 2020.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627570 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627569 2020.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627568 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627567 2020.07.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627566 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627565 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627564 2020.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627563 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627562 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4627561 2020.07.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4627560 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627559 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4627558 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4627557 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627556 2020.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4627555 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627628 2020.07.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4627545 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4627554 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627553 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4627552 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4627551 2020.07.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4627550 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4627549 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627592 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627591 2020.07.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4627590 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4627589 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627588 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4627587 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627586 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4627585 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627584 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627583 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627582 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4627581 2020.07.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4627580 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4627579 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627578 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627577 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4627543 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4627542 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4627540 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 4627539 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627538 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4627537 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4627536 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4627535 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4627534 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627533 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627532 2020.07.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4627531 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4627530 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627529 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4627528 2020.07.15 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4623638 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4627547 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4627548 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4622987 2020.07.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4622986 2020.07.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4622610 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622609 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622608 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622606 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4622605 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622626 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622625 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4622624 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4622623 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4622622 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4622621 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4622620 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4622619 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4622618 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4622612 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4622611 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4622617 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4622616 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622615 2020.07.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4622614 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622604 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622603 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622602 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4622601 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4622600 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622597 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622596 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622595 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4622594 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622593 2020.07.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4622592 2020.07.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4622591 2020.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4622590 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622589 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4622599 2020.07.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4622598 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622588 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622587 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622586 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622584 2020.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4622583 2020.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622582 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622581 2020.07.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4622580 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622579 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622578 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4622577 2020.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4622576 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4622573 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4622613 2020.07.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4622575 2020.07.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4622574 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4622572 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4622571 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4622570 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622569 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4622568 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4622567 2020.07.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622565 2020.07.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4622564 2020.07.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4622563 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4622562 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4622561 2020.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4622560 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4622559 2020.07.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4622558 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4622557 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4622566 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622556 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4622555 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4622553 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622552 2020.07.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4622551 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622550 2020.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622549 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622548 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622547 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622546 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4622545 2020.07.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4622544 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4622543 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622542 2020.07.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4622541 2020.07.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4622540 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4622539 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622538 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4622537 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622536 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622535 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622534 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622533 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622532 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622530 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622529 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622528 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4622527 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622526 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622525 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4622524 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622523 2020.07.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4622522 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622521 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4622520 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622519 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622517 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622518 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622513 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622516 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622510 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622512 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4622511 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4627546 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622514 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4622515 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4622509 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4584498 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4579977 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4579976 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4579975 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4579974 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4579973 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4579970 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4579971 2020.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4559500 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559501 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559498 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559499 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4559496 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559493 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4559497 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4559495 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4559494 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4559492 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4559491 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4559487 2020.06.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4559486 2020.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4559490 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4559489 2020.06.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4559488 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4559483 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4559482 2020.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4559481 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4559480 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4559479 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4559478 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4559477 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4559484 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4559485 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4559476 2020.06.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4543552 2020.06.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4543554 2020.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4543551 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4543553 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 26 4543549 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4543550 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4543548 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4543546 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4543547 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 19 4535355 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4532902 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4532912 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4532911 2020.06.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4532910 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4532909 2020.06.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4532908 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4532907 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4532906 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4532905 2020.06.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4532904 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4532903 2020.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4532901 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4532900 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4532899 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4532897 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4532896 2020.06.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4532895 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4532894 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4532893 2020.06.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4532892 2020.06.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4532891 2020.06.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4532890 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4532889 2020.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4532888 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4532887 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4532886 2020.06.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4529241 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4529240 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4529239 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4529238 2020.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4529237 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529236 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4529235 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4529234 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4529233 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4529231 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4529230 2020.06.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4529229 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4529228 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4529218 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4529227 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529226 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4529225 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4529224 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4529223 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4529222 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529221 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4529220 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4529219 2020.06.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4529207 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4529216 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4529215 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4529214 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529213 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4529212 2020.06.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4529211 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4529204 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4529210 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4529209 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4529208 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4529201 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4529200 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529199 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529198 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4529197 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4529196 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529195 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4529194 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4529193 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4529192 2020.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4529191 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529190 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4529189 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4529188 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4529187 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4529186 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4529185 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529184 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529183 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4529182 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4529181 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529180 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529179 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529178 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4529177 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4529176 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529175 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4529174 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4529173 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4529172 2020.06.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4529171 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4529170 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4529169 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4529168 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4529167 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529166 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4529165 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4529164 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529163 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4529162 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4529161 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4529206 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 4529217 2020.06.11 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4529262 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4529155 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4529156 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4529157 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4529158 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529159 2020.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4529160 2020.06.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4529154 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4499489 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4499488 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4499487 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4499486 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4499196 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4499195 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4499194 2020.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4499193 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4499192 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4499191 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4499190 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4499189 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4499188 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4499187 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4499165 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4499166 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4499167 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4499168 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4499169 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4499170 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4499171 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4499172 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4499173 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4499174 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4499181 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499182 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4499183 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4499184 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4499185 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4499186 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4499180 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4499179 2020.06.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4499178 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499177 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4499176 2020.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4499175 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4486839 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4486840 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4486162 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4486161 2020.06.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4486160 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4486159 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4486157 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4486158 2020.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4486194 2020.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4486193 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4486192 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4486191 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4486188 2020.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4486185 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486186 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486184 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4486182 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4486181 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4486183 2020.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4486180 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486163 2020.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4486178 2020.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4486177 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486176 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4486175 2020.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4486174 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4486173 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4486172 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486171 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4486170 2020.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4486169 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4486168 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4486167 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486166 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4486165 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486164 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4486841 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4486842 2020.06.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4477787 2020.06.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4477786 2020.06.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4474421 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4474420 2020.06.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4474419 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4474418 2020.06.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4474417 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4474416 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4474415 2020.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4474414 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4474413 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4474412 2020.06.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4474411 2020.06.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4474410 2020.06.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4474409 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4474408 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4451228 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4433487 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4433488 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4433489 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4433490 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4433491 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433492 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4433493 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4433494 2020.05.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4433495 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4433496 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4433497 2020.05.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4433498 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4433499 2020.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4433500 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4433501 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4433502 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4433503 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4433504 2020.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4433505 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4433506 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4433507 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433508 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4433509 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4433510 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4433511 2020.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4433512 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4433513 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4433514 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4433515 2020.05.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4433516 2020.05.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4433517 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4433518 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4433519 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4433520 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4433560 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4433561 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4433562 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4428561 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4428562 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4428563 2020.05.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4415252 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4415251 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4406890 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4406891 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4406892 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4406893 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4406894 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4406895 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4406896 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406897 2020.05.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4406898 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4406899 2020.05.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4406900 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4406901 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4406902 2020.05.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4406903 2020.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4406904 2020.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4406905 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4406907 2020.05.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4406908 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4406909 2020.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4406910 2020.05.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4406911 2020.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4406912 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4406913 2020.05.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4408510 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4398597 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4406906 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4398598 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4398596 2020.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4363800 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4363799 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4363798 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4363797 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4363796 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4363795 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4363794 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4363793 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4363792 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4363791 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4363790 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4363789 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4363788 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4363787 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4363786 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4339129 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4336918 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4336907 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4336917 2020.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4336906 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4336905 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4336904 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4336915 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 4336914 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4336913 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4336912 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4336911 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4336910 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4336909 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4336908 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4336903 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4336902 2020.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4336901 2020.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4336900 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4336899 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4336898 2020.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4336897 2020.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4336896 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4336895 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4336894 2020.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4336893 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4336892 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4336891 2020.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4336890 2020.05.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4336887 2020.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4336886 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4336885 2020.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4336884 2020.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4336883 2020.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4336882 2020.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4336881 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4336880 2020.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4336879 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4336878 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4336877 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4336876 2020.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4336875 2020.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4336874 2020.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4336873 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4336871 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4336870 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4336867 2020.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4336866 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4336865 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4336864 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4336863 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4336862 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4336861 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4336860 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4336859 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4336858 2020.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4336857 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4336856 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4336869 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4336868 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4336916 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4309934 2020.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4309882 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4309896 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4309895 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4309894 2020.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4309893 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4309892 2020.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4309891 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4309890 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4309889 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4309888 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4309887 2020.05.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4309886 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4309885 2020.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4309884 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4309883 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4309881 2020.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4309880 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4309879 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4309878 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4309877 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4309876 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4309875 2020.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4309874 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4309868 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4309935 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4309936 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4309866 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4309865 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4309867 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4309873 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4309872 2020.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4309871 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4309870 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4309864 2020.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4309863 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4309862 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4309861 2020.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4309860 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4309859 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4309858 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4309857 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4309856 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4309855 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4309854 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4309853 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4309852 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4309851 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4309850 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4309849 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4309848 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4309847 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4309846 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4309845 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4309844 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4309843 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4309842 2020.04.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4309841 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4309840 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4267967 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4267968 2020.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4267971 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4267983 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4267985 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4267986 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4267989 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4267990 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4268041 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4268042 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4268043 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4268044 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4268045 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4268046 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4268047 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4268048 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4268049 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4268050 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4268051 2020.04.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4268052 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4268053 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4268054 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4268055 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4268056 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4268057 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4268058 2020.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4268059 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4268060 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4268061 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4268062 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4268063 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4268064 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4268065 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4268066 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4268067 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4268068 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4268218 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4268219 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4268230 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4268231 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4268232 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4268233 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4268234 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4268235 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4268236 2020.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4268237 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4268238 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4268239 2020.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4268240 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4268241 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4268242 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4268243 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4268244 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4268245 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4268246 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4268247 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4268248 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4268249 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4268250 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4268251 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4268258 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4268259 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4268260 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4268261 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4268262 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4268263 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4268264 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4268265 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4268266 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4268267 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4268268 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4268269 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4268270 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4268271 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4268272 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4268273 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4268274 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4268275 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4268347 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4268348 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4268349 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4268350 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4268351 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4268352 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4268353 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4268354 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4268355 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4268356 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4268357 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4268358 2020.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4268359 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4268360 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4268361 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4268362 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4268363 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4268364 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4268365 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4268487 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4268489 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4268490 2020.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4268491 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4268492 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4268493 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4268494 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4268495 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4268496 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4268497 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4268498 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4268499 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4268500 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4268501 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4268502 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4268503 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4268504 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4268505 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4268506 2020.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4268507 2020.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4268508 2020.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4268546 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4268547 2020.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4268548 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4268549 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4268550 2020.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4268551 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4268552 2020.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4268553 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4268554 2020.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4268555 2020.04.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4268630 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4268631 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4268632 2020.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4268633 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4268634 2020.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4268635 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4268636 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4268637 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4268638 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4268639 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4268640 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4268641 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4268642 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4268643 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4268644 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4268645 2020.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4268646 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4268647 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4268648 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4268956 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4268957 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4268958 2020.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4268959 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4268960 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4268961 2020.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4268962 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4268963 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4309839 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4309838 2020.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4309837 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4309836 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4309835 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4309834 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4309833 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4189782 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4189783 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4189784 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4189785 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4189786 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4189787 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4189788 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4189789 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4189790 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4189791 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4189792 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4189793 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4189794 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4189795 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4189796 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4189797 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4189798 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4189799 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4189800 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4189801 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4189802 2020.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4189803 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4189804 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4189805 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4189806 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4189807 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4189808 2020.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4189809 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4189815 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4181640 2020.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4181641 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4189811 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4189812 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4189813 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4189814 2020.04.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4159044 2020.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4159045 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4159046 2020.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4159047 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4159048 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4159049 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4159050 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4159052 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4159053 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4159054 2020.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4159055 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4159056 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4159057 2020.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4159058 2020.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4159059 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4159060 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4159061 2020.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4159062 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4159063 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4159064 2020.04.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4159065 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4159066 2020.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4159067 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4154533 2020.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4154534 2020.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4154535 2020.04.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4154536 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4154537 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4154538 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4154539 2020.04.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4154540 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4154541 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4154542 2020.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4154543 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4154544 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4154545 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4154546 2020.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4154547 2020.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4154548 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4154549 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4154550 2020.04.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4154551 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4154552 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4154553 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4154554 2020.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4154555 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4144600 2020.04.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4144601 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4144602 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4144603 2020.04.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4144604 2020.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4144605 2020.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4144606 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4144607 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4144608 2020.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4144609 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4144610 2020.04.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4144611 2020.04.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4144612 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4144613 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4144614 2020.04.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4144615 2020.04.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4144616 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4144617 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4144618 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4144619 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4144620 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4144621 2020.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4144622 2020.04.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4133821 2020.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4133822 2020.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4133823 2020.04.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4133824 2020.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4133825 2020.04.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4133826 2020.04.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4133827 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4133828 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4133829 2020.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4133830 2020.04.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4133831 2020.04.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4133832 2020.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4133833 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4133834 2020.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4133835 2020.04.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4133836 2020.04.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4133841 2020.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4131272 2020.04.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4126212 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4126213 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4126214 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4126215 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4126216 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4126217 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4126218 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4126219 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4126220 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4126221 2020.04.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4126222 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4126223 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4126224 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4126225 2020.04.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4126226 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4126227 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4126228 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4126229 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4126230 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4126231 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4126232 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4126233 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4126234 2020.04.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4126438 2020.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4113537 2020.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4113538 2020.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4113539 2020.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4113540 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4102342 2020.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4102343 2020.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4102344 2020.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4102345 2020.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4102346 2020.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4102347 2020.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4102348 2020.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4102349 2020.03.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4102350 2020.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4102351 2020.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4102352 2020.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4102353 2020.03.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4102354 2020.03.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4102355 2020.03.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4102356 2020.03.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4092824 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4092825 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4092826 2020.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4092827 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4092828 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4092829 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4092830 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4092831 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4092832 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4092833 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4092834 2020.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4092835 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4092836 2020.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4092837 2020.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4092838 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4092839 2020.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4070773 2020.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4070747 2020.03.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4070748 2020.03.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4070749 2020.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4070750 2020.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4070751 2020.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4070752 2020.03.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4070753 2020.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4070754 2020.03.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4070755 2020.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4070756 2020.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4070757 2020.03.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4070758 2020.03.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4070759 2020.03.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4070760 2020.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4070761 2020.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4070762 2020.03.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4071993 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4065538 2020.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4065532 2020.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 4065528 2020.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4065537 2020.03.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4065536 2020.03.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4065535 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4065534 2020.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4065533 2020.03.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4065527 2020.03.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4065526 2020.03.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 4065525 2020.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4065524 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4065523 2020.03.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4065522 2020.03.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4065521 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4065520 2020.03.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4065702 2020.03.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4065703 2020.03.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4065704 2020.03.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4065705 2020.03.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4065706 2020.03.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4065707 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4065513 2020.03.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4027992 2020.03.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4028075 2020.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4065512 2020.03.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4065501 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4065502 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4065497 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4065689 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4065690 2020.03.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4065691 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4065692 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4065693 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4065694 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4065695 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4065696 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4065697 2020.03.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4019028 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4019029 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4019030 2020.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4019031 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4019032 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4019026 2020.03.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4019025 2020.03.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4019024 2020.03.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4019023 2020.03.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4019022 2020.03.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4019021 2020.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4019020 2020.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4019019 2020.03.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 4019018 2020.03.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4019017 2020.03.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4019016 2020.03.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4019015 2020.03.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4019013 2020.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4019012 2020.03.11 mapa