Pełna lista obserwacji drużyny

Hanna Żelichowska : Hanna Żelichowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4934200 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4934202 2020.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4934203 2020.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4934204 2020.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4934205 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4934206 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4934207 2020.11.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4934208 2020.11.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4919705 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4919738 2020.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4919739 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 4919740 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4919741 2020.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4919742 2020.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 28 4919759 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4919760 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4919761 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4919762 2020.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4919770 2020.11.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 4898561 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877153 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4877158 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4877278 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4877279 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4877280 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4877285 2020.10.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4877287 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877288 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4877470 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4879316 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4879317 2020.10.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4879318 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4879319 2020.10.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 25 4879320 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4879321 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4879322 2020.10.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4879323 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4879324 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4879325 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4879328 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4879335 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4879350 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4879351 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 4879359 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4879366 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4879423 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4869727 2020.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4869728 2020.10.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4869746 2020.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4869748 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4869749 2020.10.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4869750 2020.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4869799 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4869816 2020.10.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4861462 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4861472 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4861473 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4861474 2020.10.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 4861475 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4861477 2020.10.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4861478 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4861479 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4861480 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4861481 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4861482 2020.10.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4861483 2020.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4861484 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4861486 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4861488 2020.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4861489 2020.10.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4861490 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4861491 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4861492 2020.10.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4861493 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4861494 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4861495 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 4861496 2020.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4861442 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4861446 2020.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4861448 2020.10.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4861449 2020.10.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 4861450 2020.10.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4861451 2020.10.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4861452 2020.10.19 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4861453 2020.10.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4861454 2020.10.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4861455 2020.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 28 4861456 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4861457 2020.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4861458 2020.10.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4861459 2020.10.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4861460 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4861461 2020.10.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4861463 2020.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4861469 2020.10.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4826797 2020.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4826798 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4826799 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4826800 2020.10.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4826801 2020.10.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4826802 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4826803 2020.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4826682 2020.10.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 23 4826683 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4826684 2020.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4826685 2020.10.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4826686 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4826687 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 4826688 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4826691 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4816413 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4816434 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4816435 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 4816438 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4816441 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4816442 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4816444 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4816445 2020.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4816448 2020.10.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4816481 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4816482 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4816494 2020.10.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4816497 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4816498 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4816504 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4816505 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4816507 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4816508 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4816509 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4807885 2020.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4782410 2020.09.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4782414 2020.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4782415 2020.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4782417 2020.09.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4782418 2020.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4782419 2020.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4782420 2020.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4782421 2020.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4782422 2020.09.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4782424 2020.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4782426 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4782443 2020.09.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 4782449 2020.09.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4782462 2020.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4782468 2020.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4782476 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4782875 2020.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4782876 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4782878 2020.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4782879 2020.09.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4782881 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4782883 2020.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4783191 2020.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4783193 2020.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4783195 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4781642 2020.09.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4781649 2020.09.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4781650 2020.09.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4781651 2020.09.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4781652 2020.09.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4781668 2020.09.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4781682 2020.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4782541 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4782542 2020.09.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 4782545 2020.09.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4782546 2020.09.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4782547 2020.09.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4782548 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4782549 2020.09.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 4782550 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4782551 2020.09.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4782553 2020.09.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4782554 2020.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4782555 2020.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4782556 2020.09.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4782557 2020.09.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4782558 2020.09.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4781634 2020.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4781635 2020.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4781636 2020.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4781616 2020.09.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4781617 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4781618 2020.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4781619 2020.09.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4766577 2020.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4766594 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4766595 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4766596 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4766599 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4766600 2020.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4766601 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4766674 2020.09.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4766696 2020.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4766697 2020.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4766698 2020.09.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4766699 2020.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4766701 2020.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4766702 2020.09.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4766703 2020.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4766704 2020.09.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4766569 2020.09.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4766570 2020.09.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4766571 2020.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4766572 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4766573 2020.09.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4766574 2020.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4755294 2020.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4755295 2020.09.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4755296 2020.09.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4755298 2020.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4755299 2020.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4755326 2020.09.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4755328 2020.09.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4755330 2020.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4755292 2020.09.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4755293 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4746908 2020.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4746909 2020.09.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4746910 2020.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4746911 2020.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4746912 2020.09.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4746913 2020.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4746914 2020.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4746915 2020.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4746917 2020.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4746918 2020.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4746919 2020.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4746920 2020.09.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4746921 2020.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4746922 2020.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4744837 2020.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 4745306 2020.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4744801 2020.09.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4744802 2020.09.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4744803 2020.09.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4744804 2020.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4744805 2020.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4744836 2020.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4736345 2020.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4736346 2020.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 4736349 2020.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4736350 2020.08.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4736354 2020.08.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4736358 2020.08.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4736359 2020.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4736361 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4736364 2020.08.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4736365 2020.08.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4736366 2020.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4736367 2020.08.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4736368 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4731033 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4731034 2020.08.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4731035 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4731036 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4731037 2020.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4731038 2020.08.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4731039 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4731040 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4731041 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4731042 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4731043 2020.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4731044 2020.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4731045 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4731056 2020.08.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4731058 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4731059 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4731091 2020.08.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 4731092 2020.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4731093 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4731095 2020.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4731148 2020.08.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4731173 2020.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 4730982 2020.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4731011 2020.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4731014 2020.08.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4731015 2020.08.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4731016 2020.08.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4731017 2020.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4720814 2020.08.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4720815 2020.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4720817 2020.08.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4720822 2020.08.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4720828 2020.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4720834 2020.08.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4720835 2020.08.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4720836 2020.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4720805 2020.08.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4720806 2020.08.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4720811 2020.08.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4720813 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4720791 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4720793 2020.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4720795 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4720798 2020.08.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4720799 2020.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4720801 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4720803 2020.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 26 4709075 2020.08.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4709076 2020.08.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4709077 2020.08.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4709078 2020.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4709079 2020.08.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4709080 2020.08.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4709081 2020.08.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4709089 2020.08.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4709090 2020.08.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4709262 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4709266 2020.08.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 4709268 2020.08.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 4709270 2020.08.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4709271 2020.08.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4703565 2020.08.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4703567 2020.08.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4703576 2020.08.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4703618 2020.08.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4703623 2020.08.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4703626 2020.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4703627 2020.08.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4703631 2020.08.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4703632 2020.08.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4703634 2020.08.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4703635 2020.08.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4703636 2020.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4703637 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4703665 2020.08.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4694755 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4694768 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4694770 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4694785 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4694786 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4694788 2020.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694789 2020.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4694790 2020.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4694791 2020.08.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 4690736 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 570 4690741 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4682794 2020.08.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4682795 2020.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4682797 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4682798 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 28 4682799 2020.08.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4682800 2020.08.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4682822 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4682823 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 4682788 2020.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4682789 2020.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4682790 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4682791 2020.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4682792 2020.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4682793 2020.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4679102 2020.08.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4679104 2020.08.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4679105 2020.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4679106 2020.08.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4679107 2020.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 4679097 2020.08.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4679098 2020.08.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4679099 2020.08.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4679100 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4679101 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 4672549 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4672550 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4672551 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4672553 2020.08.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4672554 2020.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 4672555 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4667615 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4667616 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4667617 2020.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 4667618 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4667619 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4667614 2020.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 4663373 2020.07.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4663374 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4663375 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4663376 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4663377 2020.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4663378 2020.07.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4663379 2020.07.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4663380 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4663369 2020.07.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4663370 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4663371 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4663372 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4658514 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4655199 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4655200 2020.07.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4655203 2020.07.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4655235 2020.07.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4655238 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655239 2020.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4655240 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4655242 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4655252 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4655253 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4655254 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4655256 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4647456 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4647457 2020.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4647458 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4647459 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 4647472 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4647473 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4647474 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4647477 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4647478 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4647479 2020.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4647480 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4647481 2020.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4647482 2020.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4646342 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4646345 2020.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4646349 2020.07.22 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4646352 2020.07.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4646377 2020.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 4646380 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4646381 2020.07.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4646382 2020.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4646383 2020.07.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 4646384 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4646385 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4646386 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4646387 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4646394 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4646395 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4646396 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4646397 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4646398 2020.07.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4646399 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4646400 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4646401 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4641595 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4641597 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4641598 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4641599 2020.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 4641600 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4641601 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641605 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4639496 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4639497 2020.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4639532 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4637236 2020.07.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4637237 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 22 4637254 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4637255 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4637260 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4637262 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 16 4637229 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 4637232 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637233 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4637235 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4637239 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4637240 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4637241 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4637243 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4637244 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4637245 2020.07.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4637246 2020.07.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4637247 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4639495 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619684 2020.07.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4619663 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4619664 2020.07.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4619665 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4619666 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4619667 2020.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4619672 2020.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4619673 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4619681 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4619682 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 4619658 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4619661 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4619662 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4619657 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619702 2020.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4619692 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4595707 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4595708 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4595709 2020.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4595710 2020.07.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4595711 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4595712 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4595713 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4595714 2020.07.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4595715 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4595716 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4595717 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4588658 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4588659 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4588660 2020.06.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4588661 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4588662 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4588678 2020.06.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4588493 2020.06.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4588494 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4588497 2020.06.25 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4588498 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4588528 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4588529 2020.06.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4588532 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4588533 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4588547 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4588548 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4588549 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4588550 2020.06.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4588551 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4588552 2020.06.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4588557 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4588558 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4588573 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4588574 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4588575 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4588576 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4588577 2020.06.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4588578 2020.06.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4588580 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4588582 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4588584 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4588618 2020.06.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4589483 2020.06.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4589484 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4589485 2020.06.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4589486 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4589487 2020.06.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4589493 2020.06.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4595700 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4595702 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4595703 2020.06.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4595705 2020.06.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 4542591 2020.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4542745 2020.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4542773 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4542783 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4542785 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4542859 2020.06.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4542862 2020.06.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4542865 2020.06.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4542872 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4542879 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4542885 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4542887 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4542889 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4527402 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4527403 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527404 2020.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4527423 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4527424 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4527436 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4527437 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4527439 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4527445 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4527447 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4527449 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4528856 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4528936 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4528937 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4528938 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4528945 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4528978 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4529148 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4529152 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529153 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4529242 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4529248 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4529260 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4529261 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4529263 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529264 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4529274 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4529275 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4529286 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4529352 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4529365 2020.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4542528 2020.06.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4542529 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4542530 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4542531 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4542534 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4487947 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 4487948 2020.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4487953 2020.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4487954 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4487957 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4487963 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4487965 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4487967 2020.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4487970 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4487974 2020.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4487977 2020.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4467072 2020.05.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 4467113 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4467124 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4467127 2020.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4467152 2020.05.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4467155 2020.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 14 4477103 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4477105 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4477109 2020.05.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4477110 2020.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4477111 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4477114 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4477117 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4470725 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4470726 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4470727 2020.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4470728 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4470878 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4470881 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4470882 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4470883 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4470885 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4483639 2020.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4487732 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4487735 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4487739 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4487740 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4487741 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4487816 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4487893 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4487895 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4487896 2020.05.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4487898 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 4487901 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4487938 2020.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4407106 2020.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4407110 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4406868 2020.05.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4407088 2020.05.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4407089 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4407092 2020.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4407093 2020.05.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4407164 2020.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4407232 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4407309 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4407396 2020.05.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4407425 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4407427 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4407428 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4407431 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4407432 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4407433 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4407434 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4378132 2020.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4378133 2020.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4378179 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4377916 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4377917 2020.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4377997 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4377998 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4377999 2020.05.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4378004 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4378005 2020.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4378007 2020.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4378008 2020.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4378009 2020.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4378052 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378062 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4378065 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4378068 2020.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4378076 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4378181 2020.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4342009 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4354755 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4354756 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4354797 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4354798 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4354802 2020.05.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 4341936 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 37 4341962 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4341965 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4341966 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4341967 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4341968 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4341970 2020.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4341980 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4341984 2020.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4341987 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4341988 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4341989 2020.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4341991 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4341996 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4341998 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4354981 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4341780 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4341783 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 35 4341786 2020.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4341790 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4341792 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4341793 2020.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4341796 2020.05.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4341797 2020.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4341834 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4341871 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4341887 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4341889 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4341891 2020.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4341892 2020.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4341893 2020.05.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4341896 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4341933 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4354809 2020.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4354884 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4354892 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4354897 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4354912 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4324652 2020.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 4324653 2020.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4324709 2020.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4324718 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4324722 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4324724 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4324727 2020.05.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4324728 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4324730 2020.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4324731 2020.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4324732 2020.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4324733 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4324735 2020.05.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4324737 2020.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4324738 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4298314 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4265335 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4265338 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4265339 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4265342 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4265344 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4265346 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4265347 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4265348 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4265349 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4265350 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4265351 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4265356 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4265362 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4265363 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4265168 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4265214 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4265216 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4265217 2020.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4265218 2020.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4265231 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4265238 2020.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4265241 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4265243 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4265252 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4265257 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4245541 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4245543 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4245571 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4245574 2020.04.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4245576 2020.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4245582 2020.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4245584 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4245587 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4245589 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4245591 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4245602 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4245604 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4251537 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4251540 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4251541 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4251542 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4251544 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4251546 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4251611 2020.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4251615 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4251619 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4251622 2020.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4251634 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4251637 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4251671 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4245529 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4223067 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4223069 2020.04.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4223072 2020.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4223075 2020.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4223079 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4223082 2020.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4223085 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4223087 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4223088 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4223090 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4223091 2020.04.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4223094 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4223096 2020.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4222299 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4222300 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4222308 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4222320 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4222324 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4222411 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4222440 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4222442 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4222443 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4222476 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4222497 2020.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4222541 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4222546 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4222548 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4222554 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4222556 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4222558 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4222639 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4222641 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4222655 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4222656 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4222657 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4222777 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4222865 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4222870 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4222877 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4222880 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4222885 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4222888 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4222891 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4222895 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4222897 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4222944 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4222992 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4223001 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4223005 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4223007 2020.04.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4223011 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4223022 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4223039 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4194192 2020.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4194208 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4194209 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4194212 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4194250 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4194320 2020.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4194533 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4194569 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4194573 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4194582 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4194647 2020.04.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4194654 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4187706 2020.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4187729 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4187848 2020.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4187969 2020.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 4187976 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4187986 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4187991 2020.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4188003 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4188009 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4188083 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4188086 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4176215 2020.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4176216 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176217 2020.04.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4176218 2020.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4176219 2020.04.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4176246 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4176250 2020.04.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4176251 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4176252 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4176253 2020.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4176254 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4176255 2020.04.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4176256 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4172224 2020.04.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4172225 2020.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4172227 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4172228 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4172229 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4172231 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4172232 2020.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4172238 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4172239 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4172257 2020.04.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4172259 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4172260 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4172261 2020.04.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4172262 2020.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4172263 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4165643 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4165644 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4165645 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4165646 2020.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4165669 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4165673 2020.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4165679 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4165688 2020.04.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4165693 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4165697 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4165698 2020.04.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4165699 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4165604 2020.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4165605 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4165606 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4158365 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4172222 2020.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4172223 2020.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4158215 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4158265 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4158280 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4158330 2020.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4158331 2020.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4158359 2020.04.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4158361 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4158362 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4158363 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4158364 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4130862 2020.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4124077 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4124078 2020.04.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4124079 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4124096 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4124100 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4124122 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4124123 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4123762 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4123764 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4123767 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4123770 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4123773 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4123835 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4123848 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4123901 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4123903 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4123911 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4124047 2020.04.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4124052 2020.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 4124068 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4124069 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4124070 2020.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4124071 2020.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4110432 2020.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4110433 2020.04.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4110434 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4110436 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4110437 2020.04.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4110438 2020.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4110439 2020.04.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4110441 2020.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4110442 2020.04.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4109508 2020.04.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4080411 2020.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4080412 2020.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4080413 2020.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4080380 2020.03.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4080381 2020.03.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4080382 2020.03.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4080321 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4080368 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4080369 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4080375 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4036000 2020.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4036001 2020.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4036004 2020.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4036005 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4036006 2020.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4036007 2020.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4036008 2020.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4036009 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4036010 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4036011 2020.03.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4036012 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4036014 2020.03.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4041711 2020.03.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4041712 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4041713 2020.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4041714 2020.03.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4041715 2020.03.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 4035966 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 4035967 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4035972 2020.03.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4035976 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4035980 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4035983 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4035989 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4035992 2020.03.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4035993 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4035995 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4035997 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4035999 2020.03.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 3993073 2020.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 3993074 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3993075 2020.03.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 3993076 2020.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3993077 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3993078 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 3993079 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3993080 2020.03.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3993081 2020.03.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3993082 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 3993084 2020.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3993085 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3993086 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3993051 2020.03.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 3993052 2020.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3993053 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3993055 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3993056 2020.03.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3993065 2020.03.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 3993066 2020.03.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 3993067 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3993068 2020.03.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3993069 2020.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3993070 2020.03.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3993071 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3993072 2020.03.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 3960611 2020.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3960616 2020.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3960617 2020.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3960618 2020.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3960619 2020.02.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3960620 2020.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3960637 2020.02.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3960691 2020.02.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3960692 2020.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3960693 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3960721 2020.02.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3960722 2020.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3960732 2020.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3960733 2020.02.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3960740 2020.02.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 3960741 2020.02.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 24 3960744 2020.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3925356 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3925357 2020.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 3925358 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3925360 2020.02.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 3925361 2020.02.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 3925362 2020.02.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 16 3925363 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3925364 2020.02.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3925365 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3925366 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3925367 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 3925368 2020.02.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 3925369 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3925370 2020.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 3925371 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3910667 2020.02.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 3910668 2020.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3910669 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3910696 2020.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 3910700 2020.02.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3910701 2020.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3910702 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3910706 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3910708 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 3910712 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3910763 2020.02.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3910764 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 3910765 2020.02.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 3910766 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3910767 2020.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3910768 2020.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 3910770 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 3910771 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 3910774 2020.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 3910642 2020.02.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3910643 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3910644 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3910645 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3910646 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 3904210 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3904211 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3904212 2020.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3904213 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3904214 2020.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3904215 2020.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3904230 2020.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3904231 2020.02.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3904232 2020.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3904233 2020.02.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3904234 2020.02.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3895351 2020.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 3895352 2020.02.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3895354 2020.02.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3895355 2020.02.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3895356 2020.02.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3880664 2020.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 3880679 2020.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3880680 2020.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 3880681 2020.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 3880683 2020.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 3880684 2020.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 3880685 2020.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 3880686 2020.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3880687 2020.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3880688 2020.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 3880689 2020.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3880690 2020.01.30 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 3880568 2020.01.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 3880569 2020.01.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 3880570 2020.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3880571 2020.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 3880572 2020.01.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 3880573 2020.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 3880574 2020.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3880575 2020.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 3880577 2020.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3880578 2020.01.29 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 3868945 2020.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3868957 2020.01.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3868959 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3868969 2020.01.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 3868971 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3868975 2020.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 3868984 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3868987 2020.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 3868991 2020.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3868992 2020.01.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3869022 2020.01.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3869028 2020.01.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 42 3865605 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 3865607 2020.01.25 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 3865608 2020.01.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3865609 2020.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3865610 2020.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 53 3865612 2020.01.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3865613 2020.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3865614 2020.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 3865615 2020.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3865616 2020.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 3865617 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 3865618 2020.01.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3865619 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 3865620 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 23 3865621 2020.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 3865622 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 3865623 2020.01.25