Pełna lista obserwacji drużyny

Sylwester Lisek : Sylwester Lisek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4941234 2020.11.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 4940994 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4940992 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4940991 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4940988 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4934017 2020.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 4934018 2020.11.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4924346 2020.11.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4924344 2020.11.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4924339 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4924240 2020.11.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4924238 2020.11.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 4924440 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4924349 2020.11.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 4924442 2020.11.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4924457 2020.11.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4924443 2020.11.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 4924454 2020.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 13 4924455 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4924456 2020.11.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4924458 2020.11.15 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 4924460 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 122 4924190 2020.11.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4912542 2020.11.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4912543 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4912541 2020.11.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 4912511 2020.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4912510 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4912509 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4912544 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4912560 2020.11.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4912914 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4912564 2020.11.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 4912567 2020.11.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4912569 2020.11.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4912573 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4916567 2020.11.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4912561 2020.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 4901027 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4901028 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4901031 2020.11.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 4901026 2020.11.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4901025 2020.11.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4901020 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4901016 2020.11.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4901011 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4901004 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4901034 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4901035 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 4901053 2020.11.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4901005 2020.11.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4901003 2020.11.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 4901002 2020.11.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4901001 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4901058 2020.11.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4901057 2020.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4901060 2020.11.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4902753 2020.10.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4904914 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4861419 2020.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4861420 2020.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 4861421 2020.10.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4861422 2020.10.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4861423 2020.10.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4861428 2020.10.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4861429 2020.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4861430 2020.10.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4861432 2020.10.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4861433 2020.10.20 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4858649 2020.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4858650 2020.10.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4858651 2020.10.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4858652 2020.10.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4854532 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4854530 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 4854558 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4837872 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4837894 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4837895 2020.10.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4837945 2020.10.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4837840 2020.10.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4827213 2020.10.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4819667 2020.10.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4819668 2020.10.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4819670 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4819672 2020.10.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4809608 2020.10.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4809607 2020.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4809604 2020.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4807457 2020.09.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4807456 2020.09.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4807458 2020.09.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4807459 2020.09.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4807465 2020.09.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4807466 2020.09.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4793928 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4793927 2020.09.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4763633 2020.09.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4763756 2020.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4763757 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4763758 2020.09.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4765973 2020.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4752048 2020.09.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4752049 2020.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4752097 2020.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4752144 2020.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4749038 2020.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4749037 2020.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4749040 2020.09.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4749046 2020.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4746319 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745174 2020.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4745158 2020.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 28 4745155 2020.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4745163 2020.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4745165 2020.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4745168 2020.09.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4745171 2020.09.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4745159 2020.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4741138 2020.09.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4741137 2020.09.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4741136 2020.09.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4741135 2020.09.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4716510 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4716490 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4716511 2020.08.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4714135 2020.08.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4714134 2020.08.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4714133 2020.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4712305 2020.08.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4709582 2020.08.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4700140 2020.08.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4700138 2020.08.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4700137 2020.08.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4695993 2020.08.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4695994 2020.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4924236 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4677047 2020.08.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4677046 2020.08.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4677045 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4677041 2020.08.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4665453 2020.08.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4663387 2020.07.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4663388 2020.07.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4663430 2020.07.31 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4657557 2020.07.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4657556 2020.07.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4650774 2020.07.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4652536 2020.07.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4647330 2020.07.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4647328 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 4634942 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4633167 2020.07.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4630828 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4630829 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4630830 2020.07.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4630831 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4616457 2020.07.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4616456 2020.07.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 4630839 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4603905 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4568012 2020.06.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4561106 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 4561098 2020.06.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4561081 2020.06.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4555928 2020.06.21 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4555927 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4555920 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4555144 2020.06.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4555919 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4555930 2020.06.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 4556878 2020.06.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4556879 2020.06.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 4556880 2020.06.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 4556910 2020.06.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4556911 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4556912 2020.06.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4557416 2020.06.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4556913 2020.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4549119 2020.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4549136 2020.06.19 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4549137 2020.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4540092 2020.06.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4540090 2020.06.16 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4524768 2020.06.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4524705 2020.06.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4524716 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4524728 2020.06.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524729 2020.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4524745 2020.06.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4524756 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 4524613 2020.06.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4524614 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4524615 2020.06.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4524616 2020.06.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4524617 2020.06.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4524637 2020.06.08 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4489734 2020.06.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 4489738 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4489740 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4489743 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4489745 2020.06.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 4489747 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4489748 2020.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4524548 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4524549 2020.06.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4475248 2020.06.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4463445 2020.05.31 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4463446 2020.05.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4463447 2020.05.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 4463449 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4463702 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4463825 2020.05.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4464835 2020.05.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4475249 2020.05.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4460994 2020.05.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4460996 2020.05.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4461003 2020.05.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 4461004 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4461006 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4461007 2020.05.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4461691 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4462766 2020.05.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4449072 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4449075 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4440097 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4440108 2020.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4440091 2020.05.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4430407 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4430409 2020.05.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4430410 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4424846 2020.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4449194 2020.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4449188 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4424847 2020.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4424849 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424851 2020.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4449080 2020.05.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4449215 2020.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4449218 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4419497 2020.05.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4412959 2020.05.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4412960 2020.05.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4400522 2020.05.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4400023 2020.05.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4392493 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4397736 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4397720 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4397738 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4397740 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4397743 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4384920 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 4384942 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 4384946 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4387757 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4387791 2020.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4380866 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379209 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4375790 2020.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4375788 2020.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4375768 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4366928 2020.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4366929 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4366930 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4355835 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4355838 2020.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4355839 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4355863 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4355864 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4355879 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 4355888 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4355893 2020.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4355831 2020.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4355733 2020.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4355717 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4355755 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4355753 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4355746 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4355743 2020.05.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4355771 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4355929 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4355965 2020.05.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4355978 2020.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4355987 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4320945 2020.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4320946 2020.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4320947 2020.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4320986 2020.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4320987 2020.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4320996 2020.05.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4320997 2020.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4320998 2020.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4321004 2020.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4300472 2020.05.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4300474 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4300506 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4363126 2020.05.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4363127 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4282774 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4282762 2020.04.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4271425 2020.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4271424 2020.04.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4271420 2020.04.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4266561 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4266563 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4267315 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4267324 2020.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4267331 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4259586 2020.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4259589 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4259590 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4259593 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4259595 2020.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4259598 2020.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4259599 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4259612 2020.04.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4245110 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4245239 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 4245251 2020.04.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4248746 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4248747 2020.04.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4248748 2020.04.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4248750 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4248983 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4248985 2020.04.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4238251 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4232212 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4232213 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 4232214 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4232215 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 4232216 2020.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4232217 2020.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4232186 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4232185 2020.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4232177 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4232166 2020.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4229026 2020.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4229001 2020.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4229000 2020.04.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4219998 2020.04.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4226444 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4226466 2020.04.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4226472 2020.04.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4229068 2020.04.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4229069 2020.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4216948 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4208703 2020.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 4208702 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4208701 2020.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4208663 2020.04.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4208656 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4204703 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4204645 2020.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4204644 2020.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4208704 2020.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 23 4208705 2020.04.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4208723 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4208721 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4208720 2020.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4208718 2020.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4208717 2020.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4208714 2020.04.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4208708 2020.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 4208706 2020.04.21 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4198896 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4198854 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4190664 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4190667 2020.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4198902 2020.04.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4173544 2020.04.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4173551 2020.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4173550 2020.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4173549 2020.04.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4166892 2020.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4159223 2020.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4156016 2020.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 4150824 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4150825 2020.04.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4150826 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4150827 2020.04.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4150828 2020.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4141671 2020.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4139953 2020.04.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4128769 2020.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4128770 2020.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4128771 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4128773 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4128777 2020.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4128783 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4115104 2020.04.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4106498 2020.03.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4085802 2020.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4085800 2020.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4085799 2020.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4085774 2020.03.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4085803 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4085820 2020.03.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4087962 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4087967 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4089040 2020.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4089043 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4089044 2020.03.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4075378 2020.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4075680 2020.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4070873 2020.03.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4062085 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 4057308 2020.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4057304 2020.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4057303 2020.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4057285 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4057278 2020.03.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4057277 2020.03.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 18 4057276 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4057272 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4057271 2020.03.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4057307 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4057310 2020.03.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4057363 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4057341 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4057340 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4057339 2020.03.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4057337 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4057336 2020.03.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4057335 2020.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4057316 2020.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4057313 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4051850 2020.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4051867 2020.03.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4047184 2020.03.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4045420 2020.03.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4044402 2020.03.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4037760 2020.03.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4037742 2020.03.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4037750 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4031362 2020.03.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4031361 2020.03.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4020839 2020.03.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 4020841 2020.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4025928 2020.03.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4025929 2020.03.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4019343 2020.03.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4014268 2020.03.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4009593 2020.03.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4009594 2020.03.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4009595 2020.03.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4009592 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 3994415 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3994416 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3994417 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3994418 2020.03.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3994435 2020.03.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3994436 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3994447 2020.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3994464 2020.03.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 3994480 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 3994481 2020.03.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 3994518 2020.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3990621 2020.03.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3990471 2020.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 3985124 2020.03.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3985125 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3981775 2020.03.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3977785 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 3977786 2020.03.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3977787 2020.03.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3978248 2020.03.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3978269 2020.03.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3976437 2020.03.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3969862 2020.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3965039 2020.02.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 3965040 2020.02.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3965041 2020.02.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3965042 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3965043 2020.02.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3962395 2020.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3962394 2020.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3960479 2020.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 77 3960478 2020.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3960477 2020.02.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3956559 2020.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3955394 2020.02.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 3955361 2020.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 3955343 2020.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 3955338 2020.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 46 3955339 2020.02.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3955340 2020.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3955341 2020.02.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3955342 2020.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3955379 2020.02.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3947265 2020.02.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3941908 2020.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3942006 2020.02.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3942035 2020.02.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3942036 2020.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3942038 2020.02.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 3942040 2020.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3942041 2020.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 3942043 2020.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3942044 2020.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3936062 2020.02.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3936060 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 3926647 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3926665 2020.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3913761 2020.02.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3913758 2020.02.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3901621 2020.02.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3899823 2020.02.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3899824 2020.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3899825 2020.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 91 3886962 2020.02.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3886963 2020.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3886995 2020.02.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3886998 2020.02.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3886999 2020.02.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3887000 2020.02.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3887017 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 179 3887024 2020.02.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3887025 2020.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3887026 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3885305 2020.02.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3885304 2020.02.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3885302 2020.02.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3885301 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 3885300 2020.02.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3885313 2020.02.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 3885316 2020.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3885323 2020.02.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3885325 2020.02.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 3885335 2020.02.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3885337 2020.02.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3885351 2020.02.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3874044 2020.01.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3874041 2020.01.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 3874039 2020.01.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3874036 2020.01.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 3874027 2020.01.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3874020 2020.01.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 3874019 2020.01.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3874048 2020.01.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3874248 2020.01.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 3874059 2020.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3874056 2020.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3874055 2020.01.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 3874054 2020.01.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3874051 2020.01.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 3874050 2020.01.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3869340 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3846412 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3846413 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 3846414 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 3846415 2020.01.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3846416 2020.01.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3846418 2020.01.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3846419 2020.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 3846420 2020.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3846411 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 3846410 2020.01.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3846331 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 77 3846296 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 42 3846345 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3846347 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3846395 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 267 3846407 2020.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3846409 2020.01.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3846438 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3846507 2020.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 48 3846545 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3846547 2020.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3846549 2020.01.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 3846553 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3846558 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3846563 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3846567 2020.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3846566 2020.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3846542 2020.01.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 240 3846538 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3846512 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 5 3846513 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3846515 2020.01.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 3846519 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 3846524 2020.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3846526 2020.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3846528 2020.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3846529 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3838451 2020.01.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3835701 2020.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3835702 2020.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3835703 2020.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3835704 2020.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3835705 2020.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3818863 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3818862 2020.01.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 3818860 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3818853 2020.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3818852 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3818851 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3818848 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3818864 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3818865 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 3818868 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3823048 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 34 3823145 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 17 3823150 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 500 3816134 2020.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3816133 2020.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3816132 2020.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3816130 2020.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3816126 2020.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 3816151 2020.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3816343 2020.01.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3816345 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3816347 2020.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3826094 2020.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 3826093 2020.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3826092 2020.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3797618 2020.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3797613 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3797610 2020.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3797608 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 3797607 2020.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3797600 2020.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 3797667 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3797668 2020.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3797691 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3797681 2020.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3797679 2020.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3797678 2020.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3797672 2020.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3797670 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3795760 2020.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3795761 2020.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3795771 2020.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 3795774 2020.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3795775 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3795776 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3795778 2020.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3795785 2020.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 3795784 2020.01.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3795782 2020.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3795781 2020.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3795780 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3795679 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3795678 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3795676 2020.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3795674 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3795600 2020.01.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3795590 2020.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 3795568 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3795303 2020.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 3795288 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3793417 2020.01.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 3793327 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 3795681 2020.01.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3793325 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3795735 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3795726 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3795729 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3795732 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3795727 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3795758 2020.01.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3795756 2020.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3795741 2020.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 27 3795708 2020.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3795755 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3795724 2020.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 3795723 2020.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3795757 2020.01.02 mapa