Pełna lista obserwacji drużyny

agrimensor : Radosław Musioł


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4689060 2020.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4689058 2020.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4689059 2020.08.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4689056 2020.08.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4689057 2020.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4687271 2020.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4685446 2020.08.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4685441 2020.08.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4685445 2020.08.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4685447 2020.08.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4685444 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4685443 2020.08.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4685440 2020.08.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4685439 2020.08.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4685438 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4685442 2020.08.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4685437 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4665824 2020.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4665823 2020.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4665822 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665821 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665819 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665820 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4665818 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4665817 2020.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4665816 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4665815 2020.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4665814 2020.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4665813 2020.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665812 2020.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4660270 2020.07.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4660269 2020.07.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4660268 2020.07.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4660267 2020.07.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4660265 2020.07.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4660266 2020.07.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4660264 2020.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4660262 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4660263 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4660261 2020.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4660260 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4660259 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4660258 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4660257 2020.07.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4660256 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4660255 2020.07.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4660251 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4660253 2020.07.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4660249 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4660254 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4660252 2020.07.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4660250 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4660247 2020.07.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4660248 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4660245 2020.07.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4660246 2020.07.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4660243 2020.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4660244 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4660240 2020.07.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 10 4660241 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4660239 2020.07.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4660242 2020.07.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4658083 2020.07.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4658085 2020.07.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4658084 2020.07.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4658082 2020.07.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4658080 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4658087 2020.07.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4658078 2020.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4658086 2020.07.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4658079 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4658077 2020.07.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4658076 2020.07.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4650341 2020.07.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 5 4650342 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650340 2020.07.25 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4644134 2020.07.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4640770 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4640768 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640769 2020.07.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4640767 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4640766 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4640763 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4640764 2020.07.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4640765 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4640772 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4640762 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640761 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4640760 2020.07.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4640759 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4640758 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4640757 2020.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4640755 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4640756 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4640754 2020.07.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4640753 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4640752 2020.07.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4638960 2020.07.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4638962 2020.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4638961 2020.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4638963 2020.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4638959 2020.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4638958 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4638957 2020.07.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4638956 2020.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4638955 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4638954 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4638953 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4638951 2020.07.20 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4638952 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4638950 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4638948 2020.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4638947 2020.07.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4638949 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4638945 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4638946 2020.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4638944 2020.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4638943 2020.07.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4638942 2020.07.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4638940 2020.07.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4638941 2020.07.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4638939 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4638771 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4638774 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 4638773 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4638772 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4638770 2020.07.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4635177 2020.07.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4635176 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4635175 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4635174 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4635172 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4635173 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4635171 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4635192 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4635191 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4635190 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4635193 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4635189 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4635188 2020.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4635187 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4635186 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4635185 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4635184 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4635183 2020.07.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4635182 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4635180 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4635179 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4635178 2020.07.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4635170 2020.07.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4635169 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4635168 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4635167 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4635166 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4635165 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4635164 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4635163 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4635162 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4635161 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4635160 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4635159 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4635158 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4635155 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4635157 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4635156 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4632236 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4632234 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632235 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4632233 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4632232 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4632231 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4632228 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4632227 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4632229 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4632230 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4632226 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4632221 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4632223 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4632225 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4632224 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4632220 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4632222 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4632219 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4632216 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4632218 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4632217 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4629906 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4629905 2020.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4629904 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4629903 2020.07.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4629900 2020.07.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4629902 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4629901 2020.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4629898 2020.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4629899 2020.07.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4629897 2020.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4621678 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4621675 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4621679 2020.07.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4621677 2020.07.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4621680 2020.07.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4621676 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4621674 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4621673 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4621672 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4621671 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4621670 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4621669 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4621667 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621668 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4621666 2020.07.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4621665 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4621664 2020.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4621663 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4621662 2020.07.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4621661 2020.07.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4621660 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4621658 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4621654 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621657 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4621655 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4621653 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4621656 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4621659 2020.07.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4621651 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4621652 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4616459 2020.07.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4615977 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615978 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 4615976 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4615975 2020.07.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4612350 2020.07.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4593053 2020.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4593052 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4593051 2020.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4588074 2020.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4588073 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4588071 2020.06.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4588072 2020.06.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4588070 2020.06.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4588067 2020.06.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4588068 2020.06.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4588066 2020.06.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4588065 2020.06.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4588069 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4588064 2020.06.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4588061 2020.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4588062 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4588058 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4588059 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4588063 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4588060 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4588057 2020.06.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4588056 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4588054 2020.06.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4588055 2020.06.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4553213 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4552616 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4552617 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4552614 2020.06.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4552615 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4552613 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4552098 2020.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552099 2020.06.17 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4535715 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4528447 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4528448 2020.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4528446 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4528445 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4528443 2020.06.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4528442 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4528444 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4528440 2020.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4528441 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4528439 2020.06.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4528437 2020.06.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4528438 2020.06.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4528433 2020.06.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4528436 2020.06.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4528434 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4528435 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4528431 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4528429 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4528427 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4528428 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4528426 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4528430 2020.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4528425 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4528422 2020.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4528424 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4528423 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4528432 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4528419 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4528417 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4528421 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4528418 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4528420 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4527752 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4527751 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4527750 2020.06.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4527749 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4527748 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4527747 2020.06.13 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4527746 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4527745 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4527744 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4527743 2020.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4527742 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4527741 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4527740 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527738 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4527739 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4527737 2020.06.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4527736 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518098 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4508664 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4508666 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4508665 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4508662 2020.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4508660 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4508659 2020.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4508658 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4508661 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4508656 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4508657 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4508655 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4508663 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4508654 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4508653 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4508651 2020.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4508652 2020.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4508650 2020.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4508649 2020.06.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4508648 2020.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4506675 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4506674 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4506673 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4506672 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4506671 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4506670 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4506669 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4506668 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4506667 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4506666 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4506665 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4506662 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4506664 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4506663 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4506661 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4506660 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4506659 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4491050 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4491052 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4491051 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4491047 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4491048 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4491049 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4491046 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491045 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4491042 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4491044 2020.06.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4491043 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491040 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4491041 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4491039 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4491038 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4481975 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4481974 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4481973 2020.06.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4481972 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4481971 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4481970 2020.06.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4462184 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4455751 2020.05.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4455750 2020.05.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4441955 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4441699 2020.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4441698 2020.05.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4441697 2020.05.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4441696 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4439646 2020.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4439647 2020.05.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4438524 2020.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4438523 2020.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4438525 2020.05.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4438522 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4438521 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4438520 2020.05.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4438518 2020.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4438519 2020.05.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4438517 2020.05.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4438513 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4438512 2020.05.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4438516 2020.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4438511 2020.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4438515 2020.05.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4438514 2020.05.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4438508 2020.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4438510 2020.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4438509 2020.05.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4438505 2020.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4438507 2020.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4438506 2020.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4438503 2020.05.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4438502 2020.05.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4438501 2020.05.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4438504 2020.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4432269 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4432271 2020.05.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4432270 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4432286 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4432287 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432285 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4432284 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432283 2020.05.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4432282 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4432281 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4432280 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4432279 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4432278 2020.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4432277 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432276 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4432275 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4432274 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432272 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4432273 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4410703 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4410702 2020.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4410700 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4410701 2020.05.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4410699 2020.05.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4410698 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4410697 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4410696 2020.05.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4410695 2020.05.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4410694 2020.05.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4410693 2020.05.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4410692 2020.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4410691 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4410689 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4410690 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4410687 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4410688 2020.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4410686 2020.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4410683 2020.05.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4410684 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4410682 2020.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4410685 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4410679 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4410681 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4410680 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4410678 2020.05.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4410239 2020.05.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4406361 2020.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4406360 2020.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4406362 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4406359 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4406358 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4406164 2020.05.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4406163 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4406162 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4406161 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4406160 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4406158 2020.05.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4406159 2020.05.19 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4406156 2020.05.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4406157 2020.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4406154 2020.05.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4406155 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4406152 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4406149 2020.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4406153 2020.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4406150 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4406151 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4406147 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4406148 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4406146 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4406145 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4406144 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406142 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4406143 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4406141 2020.05.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4406140 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4406139 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4406138 2020.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4406136 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4406137 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4406133 2020.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4406135 2020.05.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4406134 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406131 2020.05.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4406130 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4406129 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4406128 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4406127 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4406126 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4406125 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4406124 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4406122 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4406121 2020.05.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4406123 2020.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4406118 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4406120 2020.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4406119 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4406117 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4406116 2020.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4406115 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4406114 2020.05.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4406113 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4406110 2020.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4406109 2020.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4406111 2020.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4406108 2020.05.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4406112 2020.05.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4405685 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4399878 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4393376 2020.05.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4393369 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4393372 2020.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4393366 2020.05.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4393396 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4393395 2020.05.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4393394 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4393397 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4393392 2020.05.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 4393391 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4393393 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4393390 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4393389 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4393387 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4393388 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4393386 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4393384 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4393385 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4393382 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4393383 2020.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4393381 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4393380 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4393378 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4393377 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4393379 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4393374 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4393373 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4393375 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4393371 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4393368 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4393370 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4393364 2020.05.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4393363 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4393365 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4393367 2020.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4393362 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4385896 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4378110 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4378109 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4378111 2020.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4378108 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4378107 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4378105 2020.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4378106 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4378104 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4378103 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4378102 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4378101 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4378100 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4378099 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4378098 2020.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4378097 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4378096 2020.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4378094 2020.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4378093 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4378095 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4378089 2020.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4378092 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4378091 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4378090 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4378088 2020.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4378084 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4378087 2020.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4378083 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4378086 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4378082 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4378085 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4364049 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4364048 2020.05.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4364050 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4364046 2020.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4364047 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4364045 2020.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4364044 2020.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4364042 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4364043 2020.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4364040 2020.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4364041 2020.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4364039 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4364038 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4364037 2020.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4364036 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4352008 2020.05.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4352005 2020.05.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4352007 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4352009 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4352006 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4352025 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4352023 2020.05.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4352021 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4352022 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4352019 2020.05.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4352020 2020.05.10 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4352017 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4352018 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4352015 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4352016 2020.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4352014 2020.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4352013 2020.05.10 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4352011 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4352012 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4352010 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4352003 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4352002 2020.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4352001 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4352000 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4351999 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4351998 2020.05.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4351996 2020.05.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4351997 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4351994 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4352004 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4351995 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4351992 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4351993 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4351991 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4351989 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4344379 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4344377 2020.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4344394 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344391 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4344393 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4344392 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4344390 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4344389 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4344388 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4344387 2020.05.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4344386 2020.05.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4344384 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4344383 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4344385 2020.05.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4344382 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4344380 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4344378 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4344381 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4325880 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4325882 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4325881 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4325878 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4325879 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4322497 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4322496 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4322495 2020.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4322494 2020.05.06 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4322493 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4322489 2020.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4322492 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4322486 2020.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4322490 2020.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4322487 2020.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4322491 2020.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4322488 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4322485 2020.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4322484 2020.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4322482 2020.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4322481 2020.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4322483 2020.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4322479 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4322478 2020.05.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4322480 2020.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4318409 2020.05.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4318408 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4318406 2020.05.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4318407 2020.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4318405 2020.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4318404 2020.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4318403 2020.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4318400 2020.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4318401 2020.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4318402 2020.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4318399 2020.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4318398 2020.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4318394 2020.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4318395 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4318392 2020.05.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4318393 2020.05.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4318391 2020.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4318389 2020.05.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4318390 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4318397 2020.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4318388 2020.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4318387 2020.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4318386 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4318385 2020.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4318383 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4318384 2020.05.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4318396 2020.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4318382 2020.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4306793 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4306792 2020.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4306791 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4306789 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4306790 2020.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4306788 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4306787 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 4306786 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4306785 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4306784 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4306783 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4306780 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4306781 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4306779 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4306782 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4306778 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4306777 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4306169 2020.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4306168 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4306185 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4306182 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4306184 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4306181 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4306183 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4306180 2020.05.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4306179 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4306178 2020.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4306175 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4306174 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4306176 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4306177 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4306172 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4306173 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4306171 2020.05.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4306170 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4306165 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4306166 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4306167 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4306164 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4306162 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4306161 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4306159 2020.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4306160 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4306163 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4306155 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4306158 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4306156 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4306154 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4306157 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4306153 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4306152 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4298980 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4298981 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4298982 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4298978 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4298979 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4298977 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4298976 2020.05.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4298975 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4298974 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4298973 2020.05.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4298972 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4298970 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4298971 2020.05.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4298969 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4298967 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4298966 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4298965 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4298968 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4298964 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4298963 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4298961 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4298962 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4298960 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4298959 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4298958 2020.05.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4292179 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4288590 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288589 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4288592 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4288591 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4288588 2020.05.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4288586 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288583 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4288585 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4288587 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4288582 2020.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4288580 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4288581 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4288584 2020.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4288576 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4288577 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4288578 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4288579 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4288574 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4288575 2020.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4288573 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4262960 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4262696 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4262697 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4262693 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4262694 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4262695 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4262692 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4262691 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4262274 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4262275 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4262272 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4262271 2020.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4262273 2020.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4262270 2020.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4246936 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4246934 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4246935 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4246933 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4246932 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4246931 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4246930 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4238705 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4238706 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4238707 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4238704 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4238708 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4238703 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4238699 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4238702 2020.04.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4238701 2020.04.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4238698 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4238697 2020.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4238700 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4238028 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4238025 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4238026 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4238027 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4238041 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4238043 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4238040 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4238036 2020.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4238039 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4238042 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4238044 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4238034 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4238035 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4238037 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4238031 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4238038 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4238032 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4238033 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4238030 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4238029 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4238024 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4238018 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4238022 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 4238023 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4238019 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4238020 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4238021 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4238017 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4238013 2020.04.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4238016 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4238014 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4238011 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4238012 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4238015 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4238009 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4238010 2020.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4236530 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4236531 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4224624 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4224622 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4224623 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4224621 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4224619 2020.04.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4224618 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4224620 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4224616 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4224617 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4224615 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4224614 2020.04.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4224613 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4224612 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4224611 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4224610 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4224609 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4224608 2020.04.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4224607 2020.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 4224606 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4224604 2020.04.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4224605 2020.04.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4224603 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4224602 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4224601 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4224600 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4224599 2020.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4224598 2020.04.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4224597 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4224492 2020.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4193036 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4193037 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4193034 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4193033 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4193031 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4193035 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4193032 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4184474 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4184475 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4184473 2020.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4184472 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4184471 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4184467 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4184468 2020.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4184470 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4184469 2020.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4184465 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4184464 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4184466 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4182914 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4182913 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182911 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4182908 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182909 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4182912 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4182910 2020.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4182907 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4182906 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4178836 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4173375 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4173376 2020.04.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4170205 2020.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4170236 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4170235 2020.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4170226 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 4170225 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4170228 2020.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4170231 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4170223 2020.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4170221 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4170218 2020.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4170219 2020.04.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4170222 2020.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4170210 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4170209 2020.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4170216 2020.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4170206 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4170207 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4170234 2020.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4170237 2020.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4170233 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4170227 2020.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4170230 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4170229 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4170232 2020.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4170215 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4170224 2020.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4170220 2020.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4170217 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4170214 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4170211 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4170213 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4170212 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4170208 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4167175 2020.04.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4167174 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4167173 2020.04.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4167172 2020.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4167171 2020.04.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4167191 2020.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 4167190 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4167188 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4167189 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4167187 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4167186 2020.04.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4167185 2020.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4167183 2020.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4167184 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4167182 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4167181 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4167178 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4167180 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4167179 2020.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4167176 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4167177 2020.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4167170 2020.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4167168 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4167169 2020.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4167167 2020.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4167166 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4167164 2020.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4167165 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4167161 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4167163 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4167162 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4167160 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4167159 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4167156 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4167155 2020.04.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4167157 2020.04.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4167158 2020.04.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4165900 2020.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4165903 2020.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4165898 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4165901 2020.04.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4165902 2020.04.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4165897 2020.04.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4165899 2020.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4165893 2020.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4165896 2020.04.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4165895 2020.04.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4165894 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4165892 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4165891 2020.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4165888 2020.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4165887 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4165886 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4165890 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4165883 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4165884 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4165889 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4165882 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4165885 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4165879 2020.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4165878 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4165877 2020.04.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4165881 2020.04.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4165880 2020.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4165876 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4165875 2020.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4162475 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4162476 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4160704 2020.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4160702 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 4160703 2020.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4160698 2020.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4160697 2020.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4160700 2020.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4160701 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4160695 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4160696 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4160699 2020.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4146532 2020.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4144597 2020.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4144598 2020.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4137602 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4137604 2020.04.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4137600 2020.04.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4137601 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4137603 2020.04.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4137598 2020.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4137599 2020.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4137597 2020.04.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4137596 2020.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4137592 2020.04.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4137593 2020.04.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4137595 2020.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4137591 2020.04.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4137594 2020.04.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4132824 2020.04.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4132825 2020.04.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4132822 2020.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4132823 2020.04.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4132820 2020.04.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4132818 2020.04.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4132817 2020.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4132815 2020.04.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4132819 2020.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4132821 2020.04.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4132814 2020.04.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4132816 2020.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4132812 2020.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4132811 2020.04.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4132813 2020.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4132810 2020.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4132809 2020.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4132807 2020.04.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4132808 2020.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4132806 2020.04.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4132515 2020.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4132516 2020.04.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4132512 2020.04.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4132513 2020.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4132514 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4132510 2020.04.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4132507 2020.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4132508 2020.04.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4132511 2020.04.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4132509 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4132505 2020.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4132506 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4128581 2020.04.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4128578 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4128576 2020.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4128580 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4128579 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4128573 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4128574 2020.04.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4128582 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4128575 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4128571 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4128572 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4128577 2020.04.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4128569 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4128570 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4117216 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4117215 2020.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4117214 2020.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4117213 2020.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4117212 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4117209 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4117211 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4117210 2020.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4117208 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4117207 2020.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4117206 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4117205 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4117202 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4117204 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4117203 2020.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4117200 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4117201 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4117199 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4117198 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4117196 2020.04.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4117197 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4117191 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4117192 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4117195 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4117190 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4117193 2020.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4117194 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4117189 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4113035 2020.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4113038 2020.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4113037 2020.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4113036 2020.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4105210 2020.03.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4105213 2020.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4105211 2020.03.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1