Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Trymerski : Marek Trymerski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4934471 2020.11.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4933153 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4933154 2020.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4933155 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4933156 2020.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4933157 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4932398 2020.11.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4932396 2020.11.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4932399 2020.11.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 4932400 2020.11.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 4932401 2020.11.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4932402 2020.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4932403 2020.11.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4932404 2020.11.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4932406 2020.11.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4932407 2020.11.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4932408 2020.11.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4932409 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4932410 2020.11.19 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4932411 2020.11.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4932380 2020.11.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 4932365 2020.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4932366 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4932367 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4932368 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4932369 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4932377 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4932378 2020.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4932379 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4932381 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932382 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4932383 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4932385 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4932386 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4932387 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4932388 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4932389 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4932390 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4932391 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4932392 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4932393 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4932394 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4932395 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4909640 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4909641 2020.11.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4909644 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4909645 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4909646 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4909647 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4909648 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4909649 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4909650 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4909652 2020.11.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4909653 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4909654 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4909655 2020.11.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 4909656 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4909658 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4909659 2020.11.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4909660 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4909661 2020.11.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4909662 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4909663 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4909664 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4909665 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4909666 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4909610 2020.11.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4909614 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4909616 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4909619 2020.11.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4909621 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4909622 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4909623 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4909626 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4909628 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4909632 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4909634 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4909637 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4909638 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4909639 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4909271 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4909273 2020.11.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4909274 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4909275 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4909228 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4909247 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4909222 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4890548 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4890549 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4890550 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4890551 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4890552 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4890553 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4909223 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4909224 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4909225 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4909226 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4909229 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4909230 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4909231 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4909232 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4909233 2020.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4909234 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4909263 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4909265 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4909267 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4909269 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4909270 2020.11.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4890536 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4890527 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4890529 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4890530 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4890537 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4890538 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4890539 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4890540 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4890547 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4890519 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4890520 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4890521 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4890522 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4890523 2020.10.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 4890524 2020.10.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4890525 2020.10.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4890526 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4876911 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4853865 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 4853867 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4853868 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4853869 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4853870 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4853871 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4853872 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4853873 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853901 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4853902 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4853843 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4853844 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4853845 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4853846 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4853847 2020.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4853848 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4853849 2020.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4847237 2020.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4847238 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4847239 2020.10.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4847240 2020.10.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4847241 2020.10.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4847256 2020.10.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4807812 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4807815 2020.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4807816 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4807785 2020.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4807786 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4807788 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4807789 2020.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4807790 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4807791 2020.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4807792 2020.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4807796 2020.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4807799 2020.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4807803 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4807807 2020.09.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 4807809 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4807757 2020.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4807759 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4807761 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4807766 2020.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4807769 2020.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4807770 2020.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4807771 2020.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4807772 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4807738 2020.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4807741 2020.09.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4807743 2020.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4807745 2020.09.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4807746 2020.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4807748 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4807751 2020.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4807709 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4807710 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4807712 2020.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4807714 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4807715 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4807716 2020.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4807717 2020.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4807718 2020.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4807719 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4807720 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4807721 2020.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4807722 2020.09.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 4807723 2020.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4807726 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4807727 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4807728 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 4807624 2020.09.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 4807625 2020.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4807626 2020.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4807627 2020.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4807628 2020.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4807629 2020.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4768259 2020.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4768260 2020.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4768261 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4768262 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4768263 2020.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4768264 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4768265 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4768266 2020.09.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4768267 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4768270 2020.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4768272 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4768274 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4768275 2020.09.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4768276 2020.09.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4768277 2020.09.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4768278 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4768279 2020.09.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4768280 2020.09.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4768282 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4768283 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4768284 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4768285 2020.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4768286 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4762169 2020.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4762175 2020.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4762180 2020.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4762184 2020.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4762187 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4762190 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4762197 2020.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4762205 2020.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4762216 2020.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4762217 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4762222 2020.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4756470 2020.09.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 4756469 2020.09.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4756471 2020.09.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4756452 2020.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4756453 2020.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4756454 2020.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4756455 2020.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4756456 2020.09.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4756457 2020.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4756458 2020.09.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4756459 2020.09.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4756460 2020.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4756461 2020.09.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4756409 2020.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4756410 2020.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4756412 2020.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4756413 2020.09.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4756415 2020.09.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4756418 2020.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4738007 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4738008 2020.08.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4738009 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4738010 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4738011 2020.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4738012 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4738013 2020.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4738014 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4738015 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4737966 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4737967 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4737968 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4737969 2020.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4737970 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4737971 2020.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4737975 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4737977 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4737978 2020.08.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4737979 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4737994 2020.08.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4724766 2020.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4724768 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4724772 2020.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 4724775 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4724777 2020.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4724778 2020.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4724779 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4724780 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4724797 2020.08.25 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 4715972 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4715973 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4715974 2020.08.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4715975 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4715976 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4715977 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4715978 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4715980 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4715982 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4694154 2020.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4694155 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4694156 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4694157 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4694158 2020.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4694159 2020.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4694160 2020.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4694161 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4694162 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4694163 2020.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4694164 2020.08.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4694165 2020.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4694166 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4694167 2020.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4694168 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4694169 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4694170 2020.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4694171 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4694173 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4694174 2020.08.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4694175 2020.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4694177 2020.08.14 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4694178 2020.08.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4694179 2020.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4694180 2020.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4694037 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4694038 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4694039 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4694040 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4694041 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4694042 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4694043 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4694045 2020.08.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4694062 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4694082 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4694083 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4694114 2020.08.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4694116 2020.08.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 4694119 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4694121 2020.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4694122 2020.08.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4694130 2020.08.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4694151 2020.08.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4694153 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4694028 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4694029 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4694030 2020.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4694031 2020.08.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4694033 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4694034 2020.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4694035 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4694036 2020.08.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4756408 2020.08.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4661347 2020.07.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4661348 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4661349 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661350 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4661351 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4661352 2020.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4661353 2020.07.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4661354 2020.07.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4661355 2020.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4661357 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4661359 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4661335 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4661336 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661338 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661339 2020.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4661340 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661343 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4661344 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4653032 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4653066 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4653067 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4653068 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4653069 2020.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4653070 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4653071 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4652980 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4652981 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4652982 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4652984 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4652985 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4652986 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4652987 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4652988 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4652989 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4652990 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4652991 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4652992 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652993 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4652995 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4653028 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4653029 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4652971 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4652973 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4652974 2020.07.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4652975 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4652977 2020.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4652978 2020.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4652979 2020.07.23 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4643595 2020.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4643596 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4643597 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4643598 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4643599 2020.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4643600 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4643601 2020.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4643602 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4643603 2020.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4643604 2020.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4643605 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4643606 2020.07.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4643631 2020.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4643632 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4643633 2020.07.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4644077 2020.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4644078 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4639177 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4639188 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4634340 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4634341 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4634342 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4634343 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4634345 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4634346 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4634347 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4634348 2020.07.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4634349 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4634350 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4634351 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4634357 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4634359 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4634361 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4634362 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4634363 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4634364 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634365 2020.07.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 4634370 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 4634372 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4634374 2020.07.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4634378 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4634380 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4634383 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4634384 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4589507 2020.07.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4589508 2020.07.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4589509 2020.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4589512 2020.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4589502 2020.06.30 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4589503 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4589505 2020.06.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 6 4589501 2020.06.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4589499 2020.06.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4516869 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4516823 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4516824 2020.06.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4516826 2020.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4516827 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4516828 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4516829 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4516830 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4516860 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4516862 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4516864 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4516870 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4516871 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4516872 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4516886 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4510310 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4510311 2020.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4510335 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4510338 2020.06.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4510339 2020.06.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4510341 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4510343 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4509929 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4509930 2020.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4509932 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4509933 2020.06.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4509934 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509935 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4509936 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4509901 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4509882 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4509846 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4509847 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4509848 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4509849 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4509854 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4509877 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4509879 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4509880 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4509883 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509884 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509885 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4509886 2020.06.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4509898 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4509899 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4509903 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4509904 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4509905 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4509906 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4509926 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4509927 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4509928 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4509842 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4509843 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4509845 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4509791 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4509816 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4509817 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4509818 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509820 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4509821 2020.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4509822 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4509825 2020.06.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4509828 2020.06.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4509831 2020.06.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4509834 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4509836 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4509837 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4509839 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4509840 2020.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4446327 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4446330 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4446333 2020.05.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4446334 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4446339 2020.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4446344 2020.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4446347 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4446351 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4446354 2020.05.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4446357 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4446364 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4446370 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4446373 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4446376 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4446379 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4446381 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4446382 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4446389 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4446391 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4446395 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4446399 2020.05.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4446401 2020.05.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4446405 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4446409 2020.05.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4439348 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4439345 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4439346 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4439347 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4439349 2020.05.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4439350 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4439352 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4439354 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4439328 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4439329 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4439330 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4439332 2020.05.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4439333 2020.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4439334 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4439335 2020.05.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4439340 2020.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4439341 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4439342 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4439343 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4439344 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4439180 2020.05.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4439190 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4439191 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4439193 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4439195 2020.05.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4439196 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4439198 2020.05.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4439199 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4439200 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4439201 2020.05.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4439249 2020.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4439283 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4439284 2020.05.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4439311 2020.05.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4439312 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4439313 2020.05.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4404684 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4404685 2020.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4404689 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4394895 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4394898 2020.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4394899 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4394900 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4394904 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4394906 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4394915 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4394917 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4394918 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4394919 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4394920 2020.05.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4394922 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4394923 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4394937 2020.05.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4394938 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4394939 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4394940 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4394941 2020.05.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4348406 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4347923 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4340384 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4340380 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4340382 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4347924 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4347925 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4347927 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4347929 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4347930 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4347932 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4347933 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4347934 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4347935 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4347936 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4347938 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4347939 2020.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 4347940 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4347941 2020.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4347942 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4347944 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4347945 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4347946 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4347948 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4347989 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4347990 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4328959 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4328962 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4328965 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4328971 2020.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4328974 2020.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4328977 2020.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4328980 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4328983 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4328998 2020.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4329012 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4329015 2020.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4329020 2020.05.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4329025 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4329030 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4329036 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4329041 2020.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4329044 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4329053 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4329058 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4329061 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4323075 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4323071 2020.05.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4321265 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4323072 2020.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4323073 2020.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4323074 2020.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4323077 2020.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4323078 2020.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4323079 2020.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4323080 2020.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4323081 2020.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4323082 2020.05.06 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4323084 2020.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 4323085 2020.05.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4323086 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4323087 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4323094 2020.05.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4323095 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4323096 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4323097 2020.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4323098 2020.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4323099 2020.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4304069 2020.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4304070 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4304071 2020.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4304072 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4304075 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4304076 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4304078 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4304079 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4304080 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4304081 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4304083 2020.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4304084 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4304085 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4304086 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4304087 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4304091 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4304092 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4303810 2020.05.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4303801 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4303790 2020.05.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 10 4303791 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4303792 2020.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4303800 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4303802 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4303823 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4303827 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4303831 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4303844 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4303845 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4276330 2020.04.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4276331 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4276332 2020.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4276333 2020.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4276334 2020.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4276335 2020.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4276336 2020.04.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4276337 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4276338 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4276376 2020.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4276377 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4276394 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4276396 2020.04.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4276397 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4266122 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4265799 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4265800 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4265801 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4265802 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4265804 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4265805 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4265806 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4265814 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4265821 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4265822 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4265824 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4265825 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4265826 2020.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4265828 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4265879 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4265880 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4265885 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4265988 2020.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4266072 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4266073 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4266074 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4266076 2020.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4266077 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4266106 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4266107 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4266108 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4266124 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4266125 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4250888 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4250890 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 4250937 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4251010 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4251035 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4251043 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4251051 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4251057 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 4251101 2020.04.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4251109 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4251224 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4251229 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4251239 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4251374 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4251389 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4251394 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4251401 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4251408 2020.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4251416 2020.04.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4251425 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4251429 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4251456 2020.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4251459 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4251462 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4238661 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4238662 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4238663 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4238664 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4238665 2020.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4238666 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4238667 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4238668 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4238669 2020.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4238670 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4238671 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4238692 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4238693 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4238694 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4238695 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4229334 2020.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4229366 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4229369 2020.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4222343 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4222376 2020.04.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4222345 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4222347 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4222348 2020.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4222360 2020.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4222362 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4222363 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4222367 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4222369 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4222370 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4222372 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4222374 2020.04.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4215703 2020.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4215650 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4215652 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4215654 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4215675 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4215679 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4215684 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4215686 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4215690 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4215694 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4215705 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4215710 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4208272 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4209716 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4208256 2020.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4208258 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4208260 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4208263 2020.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4208266 2020.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4208269 2020.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4208270 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4208276 2020.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4208277 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4208280 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4208282 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4208284 2020.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4208286 2020.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4208290 2020.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4208291 2020.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4208294 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4208297 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4198828 2020.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4198829 2020.04.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 10 4198830 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4198831 2020.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4198832 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4198833 2020.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4198834 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4198835 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4198836 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4198837 2020.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4198838 2020.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4198839 2020.04.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4198849 2020.04.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4198850 2020.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4198853 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4198895 2020.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4198898 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4198899 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4198901 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4198904 2020.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4198907 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 4191146 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4191140 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4191148 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4191149 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4191151 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4191152 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4191153 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4191154 2020.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4191158 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4191159 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4191160 2020.04.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4191164 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4191165 2020.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4191167 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4191169 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4191170 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4191171 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4191172 2020.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4191174 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4191177 2020.04.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4185664 2020.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4187255 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4185668 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4185674 2020.04.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4185677 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4185679 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4185701 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4185705 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4185713 2020.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4185745 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4185749 2020.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4185752 2020.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4185755 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4185759 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4185760 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4185766 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4185768 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4185772 2020.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4185777 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4185781 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4185784 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4185788 2020.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4185790 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4185791 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4175882 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4175881 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4170712 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4164674 2020.04.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4164661 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4164662 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4164663 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4164664 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4119672 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4119674 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4119675 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4119676 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4119677 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4119679 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4119684 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4119687 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4119689 2020.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4119694 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4119697 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4119699 2020.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4119703 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4119706 2020.04.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4119710 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4119715 2020.04.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4119718 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4119722 2020.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4119724 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4119733 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4119737 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 4119742 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4097602 2020.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4097604 2020.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4097606 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4097608 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4097612 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4097614 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4097619 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4097623 2020.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4097627 2020.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4097629 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4097632 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4097648 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4097662 2020.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4097665 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4097667 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4097668 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4097670 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4097671 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4097672 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4097673 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4097674 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4097675 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4081427 2020.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4081428 2020.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4081429 2020.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4081430 2020.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4081431 2020.03.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4081433 2020.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4081434 2020.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4081435 2020.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4081436 2020.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4081437 2020.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4081438 2020.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4081450 2020.03.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4081451 2020.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4081452 2020.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4081453 2020.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4081470 2020.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4081477 2020.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4081478 2020.03.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4081479 2020.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4081480 2020.03.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4081481 2020.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4081482 2020.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4081483 2020.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4081484 2020.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4081485 2020.03.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4081493 2020.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4081494 2020.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4081495 2020.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4081496 2020.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4081499 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4062207 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4062211 2020.03.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 4062215 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4062221 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4062225 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4062230 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4062233 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4062236 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4062238 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4062240 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4062243 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4062246 2020.03.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4062247 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4056193 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4056139 2020.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4056141 2020.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4056138 2020.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4056143 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4056144 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4056147 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4056150 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4056179 2020.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4056183 2020.03.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4056198 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4056213 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4056218 2020.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4056226 2020.03.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4056229 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4056231 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4056237 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4056294 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4056307 2020.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4056325 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4056331 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4056336 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4056340 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4056346 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4056349 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4056353 2020.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 4056357 2020.03.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4056361 2020.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4056364 2020.03.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4056367 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4043547 2020.03.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4043548 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4043549 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4043566 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4043567 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4043568 2020.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4043569 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4043572 2020.03.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4043573 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4043577 2020.03.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4043582 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4043586 2020.03.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4043591 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4043596 2020.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4043601 2020.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4043605 2020.03.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4043609 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4022113 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4022337 2020.03.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4022377 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4022395 2020.03.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4022399 2020.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4022401 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4022404 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4022429 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4022436 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4022437 2020.03.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4022440 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4022441 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4022455 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4022456 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4022516 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4022519 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4022521 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4022523 2020.03.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4022527 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 4022528 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4022529 2020.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4022531 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4022533 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4022534 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4022536 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4016851 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 4016756 2020.03.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4016758 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4016760 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4016766 2020.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4016768 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 4016770 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4016773 2020.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4016777 2020.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4016782 2020.03.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4016785 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4016788 2020.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4016792 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4016845 2020.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4016847 2020.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4014036 2020.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4008869 2020.03.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4008870 2020.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4002894 2020.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4002906 2020.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4002909 2020.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4002910 2020.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4002911 2020.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 3938340 2020.02.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3930433 2020.02.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 3930404 2020.02.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3930400 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3930401 2020.02.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3930402 2020.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 3930403 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 3930405 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 3930406 2020.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3930407 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3930408 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3930410 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3930411 2020.02.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3930412 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 3930413 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3930414 2020.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 3930415 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3930416 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3930430 2020.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3930431 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3930434 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3930435 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3922312 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3924731 2020.02.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3922289 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3922348 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3922293 2020.02.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 3922296 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3922297 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3922298 2020.02.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 3922299 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3922300 2020.02.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 3922302 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 3922303 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 3922309 2020.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 3922310 2020.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3922313 2020.02.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3922314 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3922315 2020.02.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3922317 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3922318 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3922319 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3922320 2020.02.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 3922321 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3922322 2020.02.15