Pełna lista obserwacji drużyny

Wojciech Cichy : Wojciech Cichy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4921686 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4921679 2020.11.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4921676 2020.11.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 4921678 2020.11.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4921677 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910439 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4828338 2020.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4828337 2020.10.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4828335 2020.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4828336 2020.10.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4828334 2020.10.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4828333 2020.10.08 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4828207 2020.10.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4822694 2020.10.05 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4822712 2020.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4822710 2020.10.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4822711 2020.10.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4810694 2020.10.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4792638 2020.09.23 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4792606 2020.09.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4823579 2020.09.20 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4787344 2020.09.20 mapa
bardzo rzadki biegus płowy, Calidris subruficollis 1 4787343 2020.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4765709 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4722091 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4722089 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4722090 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 4722087 2020.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4722085 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4722086 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4691537 2020.08.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4691296 2020.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4657779 2020.07.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4605179 2020.07.08 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 4605027 2020.07.08 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4543507 2020.06.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4647293 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4647294 2020.06.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4647292 2020.06.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4647295 2020.06.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4647290 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4647288 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4647289 2020.06.07 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4485545 2020.06.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4647282 2020.05.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4647280 2020.05.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4647281 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 6 4438930 2020.05.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4420227 2020.05.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4410405 2020.05.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4410404 2020.05.20 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 4410225 2020.05.20 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4400386 2020.05.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4387615 2020.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4387628 2020.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4353303 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4352747 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4352746 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4352745 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4352743 2020.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4352744 2020.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4352742 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4352741 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4351954 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4351915 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4334125 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4333670 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4416416 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4316233 2020.05.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4304136 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4304118 2020.05.03 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4304119 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4296610 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4296609 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 4296608 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4296494 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 4296341 2020.05.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4296160 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4295788 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4295787 2020.05.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4295769 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4295753 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4295692 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4295665 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4295666 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4295634 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4295633 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4295632 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4295631 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4295629 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4295630 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4295628 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4295626 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4295627 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4295625 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4295624 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4285353 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4285355 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4285352 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4285354 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4285351 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4285349 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4285350 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4285348 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4285347 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4285345 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4285346 2020.05.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4285344 2020.05.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4285343 2020.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4277051 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4264483 2020.04.28 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4264243 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4264171 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4257890 2020.04.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4257879 2020.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4257681 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4257676 2020.04.27 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4257678 2020.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4257677 2020.04.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4257675 2020.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4257599 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4257427 2020.04.27 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4257426 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4245535 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4245536 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4236096 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4226432 2020.04.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4220932 2020.04.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4220893 2020.04.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4220885 2020.04.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 45 4220884 2020.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4220883 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4220881 2020.04.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4220882 2020.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4220880 2020.04.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4220879 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4220878 2020.04.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4220877 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4220876 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4220875 2020.04.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4220874 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4225427 2020.04.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4225426 2020.04.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4225200 2020.04.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4207654 2020.04.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4201226 2020.04.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4200648 2020.04.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4200562 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4200552 2020.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4200471 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4200460 2020.04.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4174391 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4171125 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4169647 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4149968 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4145425 2020.04.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4145357 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4144894 2020.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4144862 2020.04.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4144796 2020.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4144599 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4144432 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4144377 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4144351 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4144350 2020.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4144348 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4144320 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4144318 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4144319 2020.04.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4144265 2020.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4144264 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4144263 2020.04.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4144144 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4144067 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4146543 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4146542 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4146541 2020.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4146418 2020.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4146419 2020.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4146429 2020.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4146434 2020.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4146436 2020.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4146470 2020.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4146533 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4146535 2020.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4146537 2020.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4146375 2020.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4078286 2020.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 4078276 2020.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4078178 2020.03.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 4067374 2020.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4067376 2020.03.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4067375 2020.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4062687 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4062589 2020.03.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4062588 2020.03.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4062136 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4048656 2020.03.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4042931 2020.03.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4042915 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4042848 2020.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4042849 2020.03.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4042847 2020.03.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4042844 2020.03.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4042843 2020.03.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4042842 2020.03.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4042630 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4042622 2020.03.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4040622 2020.03.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4023524 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4025285 2020.03.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4025283 2020.03.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4025282 2020.03.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4025281 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4001784 2020.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3995499 2020.03.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3995497 2020.03.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 3995496 2020.03.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 3995498 2020.03.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 3995495 2020.03.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 3983566 2020.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3983376 2020.03.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 3983377 2020.03.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 3980917 2020.03.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 3980906 2020.03.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 3980888 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3980889 2020.03.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3980772 2020.03.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3971537 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3971538 2020.03.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 3971251 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3960442 2020.02.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 3960441 2020.02.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 3960443 2020.02.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3960403 2020.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 3960345 2020.02.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3954231 2020.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3953587 2020.02.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 3953104 2020.02.24 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 3953076 2020.02.24 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 3953007 2020.02.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3952866 2020.02.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3952867 2020.02.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3952868 2020.02.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3952865 2020.02.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3952864 2020.02.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3939813 2020.02.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3891185 2020.02.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3867380 2020.01.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3867369 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3867206 2020.01.26 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 3867199 2020.01.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3867182 2020.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3868973 2020.01.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3857575 2020.01.22 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 25 3846887 2020.01.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 3846886 2020.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3846885 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3840900 2020.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 3840899 2020.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3821298 2020.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3820700 2020.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3820665 2020.01.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 9 3820664 2020.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 3820273 2020.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3820185 2020.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3820184 2020.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3820183 2020.01.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 3819694 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3819695 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3819693 2020.01.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3819334 2020.01.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3819335 2020.01.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3819333 2020.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3819332 2020.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3819192 2020.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3818562 2020.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3798279 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3798001 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3798000 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3797999 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3797238 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3797213 2020.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3797165 2020.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3797160 2020.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3797159 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3797122 2020.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3797124 2020.01.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3797123 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3797121 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3797120 2020.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3797055 2020.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3797045 2020.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 3797031 2020.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3799376 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3788156 2020.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3788155 2020.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3788154 2020.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3788097 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3788096 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3788095 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3788094 2020.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3788092 2020.01.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3788093 2020.01.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3788091 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3788090 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3788086 2020.01.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3788088 2020.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3788089 2020.01.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3788087 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3788085 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3788084 2020.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3788082 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3788081 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3788083 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 3788078 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3788080 2020.01.04 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3788079 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3788077 2020.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3788076 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3788075 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3788074 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3853539 2020.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3786752 2020.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3786751 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3786617 2020.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3781711 2020.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3781712 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3781713 2020.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3781710 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3779442 2020.01.02 mapa