Pełna lista obserwacji drużyny

photochem : Tomasz Szymański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4938441 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4938437 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4938439 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4938440 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4938436 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4938435 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4938434 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4938433 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4938432 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4938430 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4938431 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4938429 2020.11.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4900479 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4900478 2020.10.31 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4900474 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4900475 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4900470 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4900476 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4900477 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4900472 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4900473 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4900469 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4900471 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4900468 2020.10.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4900467 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4840890 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4840891 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4840889 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4840888 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4840893 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4840892 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840887 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4840886 2020.10.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4840885 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4840884 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4840883 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4840881 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4840880 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4840879 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4840882 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4840878 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4840908 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4840907 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4840909 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4840906 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4769419 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4769417 2020.09.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4769416 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4769418 2020.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4769415 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4769414 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4769413 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4769410 2020.09.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4769411 2020.09.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4769412 2020.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4769407 2020.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4769408 2020.09.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4769406 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4769409 2020.09.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4769405 2020.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4753463 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4753461 2020.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4753462 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4753460 2020.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4753458 2020.09.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4753457 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4753459 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4753455 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4753453 2020.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4753451 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4753454 2020.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4753456 2020.09.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4715511 2020.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4715510 2020.08.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4715508 2020.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4715507 2020.08.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4715509 2020.08.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4715505 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4715506 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4715504 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4715501 2020.08.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4715502 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4715503 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4713739 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4713738 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4713737 2020.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4713728 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4699794 2020.08.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4699797 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4699796 2020.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4699792 2020.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4699793 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4699790 2020.08.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4699791 2020.08.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4699789 2020.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4699788 2020.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4699784 2020.08.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4699785 2020.08.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4699787 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4699786 2020.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4699783 2020.08.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4669425 2020.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4669424 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669429 2020.08.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4669430 2020.08.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4669421 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4669422 2020.08.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4669423 2020.08.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4669431 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4669432 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4669427 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4669426 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4669420 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4669418 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4669428 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4669419 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4669417 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4669416 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4648406 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4648405 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4648403 2020.07.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4648402 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4648401 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4648400 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4643027 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4643026 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4643025 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4643024 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4643023 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4643022 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4643020 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4643021 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4643019 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4643018 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4643017 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4630469 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4630470 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4630467 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4630466 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4630464 2020.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4630465 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4630463 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4630462 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4630461 2020.07.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4630459 2020.07.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4629813 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4630458 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4630471 2020.07.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4630472 2020.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4630473 2020.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4626939 2020.07.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4626941 2020.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4626938 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4626936 2020.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4626940 2020.07.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4626935 2020.07.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4626937 2020.07.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4626934 2020.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4626933 2020.07.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4624146 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4624147 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4624144 2020.07.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4624142 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4624145 2020.07.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4624143 2020.07.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4624140 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4624141 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4624139 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4624138 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4624136 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4624137 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4648619 2020.07.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4669436 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4669435 2020.07.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4626925 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4527343 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4527342 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4527341 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4527344 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4527340 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4527338 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4527339 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4527335 2020.06.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4527336 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4527337 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4527334 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4495679 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4495678 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4495677 2020.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4495676 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4495675 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4495674 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4495673 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4495672 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4495671 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4495670 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4495669 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495667 2020.06.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4495665 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4495666 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4495668 2020.06.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4495794 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4476099 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476100 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4476097 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4476098 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4476094 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4476095 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4476096 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4476093 2020.06.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4445056 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4387614 2020.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4378671 2020.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4378673 2020.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4378674 2020.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4378675 2020.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4378688 2020.05.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4378689 2020.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4378691 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4378692 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4378695 2020.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4364178 2020.05.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4364179 2020.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4364180 2020.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4364181 2020.05.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4364182 2020.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4364183 2020.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4364184 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4364185 2020.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4363157 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4363158 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4363159 2020.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4363160 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4359583 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4359584 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4359582 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4359581 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4359580 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4359578 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4359579 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4359577 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4359576 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4359575 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4378697 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4329571 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4329570 2020.05.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4329569 2020.05.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4329566 2020.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4329567 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4329568 2020.05.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4329564 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4329565 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4331701 2020.05.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4302064 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4302066 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4302065 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4302063 2020.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4302061 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4302062 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4302436 2020.05.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4262917 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4262916 2020.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4262914 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4262918 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4261423 2020.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4261424 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4261420 2020.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4261422 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4261421 2020.04.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4261418 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4261417 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4261416 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4261414 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4261411 2020.04.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4269500 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4269499 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4269498 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4269481 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4269480 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4269476 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4269475 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4269553 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4261412 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4261415 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4261413 2020.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4261408 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4261409 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4261406 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4261407 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4261405 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4261404 2020.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4261403 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4252758 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4252757 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 4252756 2020.04.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4252755 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4252754 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4252753 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4252752 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4252759 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4252760 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4252761 2020.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4252770 2020.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4252769 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4252766 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4252765 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4252764 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4252763 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4252762 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4229514 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4230262 2020.04.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4230263 2020.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4230298 2020.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4230299 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4230300 2020.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4230301 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4230302 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4230303 2020.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4230304 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4230305 2020.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4230306 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4230307 2020.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4189479 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4189481 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4189480 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4189478 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4189477 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4189476 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4189475 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4189474 2020.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4189473 2020.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4189472 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4155575 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4155574 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4155573 2020.04.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4155569 2020.04.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4155572 2020.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4155571 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4155568 2020.04.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4155570 2020.04.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4155564 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4155567 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4155566 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4155565 2020.04.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4155563 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4142834 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4142835 2020.04.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4142830 2020.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4142831 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4142832 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4142828 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4142833 2020.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4142829 2020.04.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4142826 2020.04.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4142827 2020.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4142825 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4143028 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4133779 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4133778 2020.04.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4133777 2020.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4133776 2020.04.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4133775 2020.04.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4126750 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4126749 2020.04.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4118279 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4118280 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4115648 2020.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4115647 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4115646 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4115645 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4115644 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4115642 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4115643 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4115639 2020.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4115640 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4115641 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4099685 2020.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4097553 2020.03.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4097552 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4097550 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4097551 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4097549 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4097548 2020.03.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4097390 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4089564 2020.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4089563 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4089565 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4089562 2020.03.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4089561 2020.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4085122 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4085121 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4085120 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4085119 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4085118 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4085602 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4085603 2020.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4099686 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4073871 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4073872 2020.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4073869 2020.03.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4073870 2020.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4073867 2020.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4073865 2020.03.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 4073868 2020.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 4073862 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4073866 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4073864 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4073863 2020.03.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4058816 2020.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4065170 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4065171 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4065172 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4065173 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4065174 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4065195 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4058073 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 4058072 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4058071 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4058538 2020.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4058540 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4058527 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4058539 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4058528 2020.03.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4058530 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4058531 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4058532 2020.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4058537 2020.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4058536 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4058535 2020.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4058534 2020.03.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4058533 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4039270 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4039271 2020.03.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4039273 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4039274 2020.03.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4039275 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4039276 2020.03.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4039277 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4039267 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4039268 2020.03.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4021587 2020.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4021585 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4021586 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4021584 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4020954 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4020953 2020.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4020951 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4020952 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4020950 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4020948 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4020947 2020.03.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4020946 2020.03.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4020949 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4020944 2020.03.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4039311 2020.03.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4039312 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4020945 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4020943 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4020942 2020.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4015115 2020.03.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4015116 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4015118 2020.03.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4011301 2020.03.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4011300 2020.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4011298 2020.03.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4011299 2020.03.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4011296 2020.03.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4011297 2020.03.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4011295 2020.03.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4011294 2020.03.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4011292 2020.03.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4011293 2020.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3991137 2020.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3991136 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3991135 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3991134 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 3991133 2020.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3991132 2020.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3991131 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3977653 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 3977652 2020.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3977651 2020.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3977649 2020.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3971621 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3971619 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3971620 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 3971616 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3971618 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3971617 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3993339 2020.03.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 3971615 2020.02.24 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 3947040 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3947038 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3947036 2020.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3947037 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3947035 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3947032 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3947034 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3947033 2020.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3947031 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3947030 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3947029 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3947028 2020.02.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3949166 2020.02.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3949118 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3947027 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3947026 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3947024 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3925529 2020.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3925527 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3925528 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3925526 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3925524 2020.02.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 3925525 2020.02.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 3928059 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3905710 2020.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3905709 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3905708 2020.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3905706 2020.02.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3905704 2020.02.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 3905707 2020.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3905711 2020.02.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3905703 2020.02.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 3905702 2020.02.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3905699 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 3905701 2020.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3905705 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3905698 2020.02.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3905697 2020.02.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3905700 2020.02.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3905696 2020.02.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3902860 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3902859 2020.02.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3902858 2020.02.08 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3902857 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3902856 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3902855 2020.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3910949 2020.02.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 3910936 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3891255 2020.02.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3891253 2020.02.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3891252 2020.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3891251 2020.02.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3891256 2020.02.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3891154 2020.02.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3891153 2020.02.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3891152 2020.02.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3891151 2020.02.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3891150 2020.02.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3891149 2020.02.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3891148 2020.02.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 3891147 2020.02.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 3891156 2020.02.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3891162 2020.02.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3891161 2020.02.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 3891160 2020.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3891159 2020.02.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3891155 2020.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3891250 2020.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3891249 2020.02.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3891248 2020.02.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3891247 2020.02.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 3867205 2020.01.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3873203 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3873204 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3873205 2020.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3873206 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3864949 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3864950 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3864947 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3864948 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3864946 2020.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3864945 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 3864944 2020.01.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3863211 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3861285 2020.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3861284 2020.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3858188 2020.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3858178 2020.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3858179 2020.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3858180 2020.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3858181 2020.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3858182 2020.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3858183 2020.01.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3858184 2020.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3858185 2020.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 3858186 2020.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3858187 2020.01.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3839372 2020.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3836475 2020.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 3836474 2020.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3836472 2020.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3836473 2020.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3836471 2020.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3836469 2020.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3836470 2020.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3836467 2020.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3836468 2020.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3836465 2020.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3836464 2020.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3836466 2020.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3836463 2020.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3825338 2020.01.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3823017 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3823015 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3823016 2020.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3820048 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3820047 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3820046 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3824109 2020.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3823018 2020.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3824103 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3824106 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3824108 2020.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 3815381 2020.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3815382 2020.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 3815380 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3815379 2020.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 3815378 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 3815376 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3815375 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3815374 2020.01.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3817195 2020.01.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3817189 2020.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3800725 2020.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3800724 2020.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3800723 2020.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3800722 2020.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 3800720 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3800719 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3800721 2020.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3800718 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3800715 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3800717 2020.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3800716 2020.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3800714 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3800713 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3813880 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3813879 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3813878 2020.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3791987 2020.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3791986 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3791985 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3791984 2020.01.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3791983 2020.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3791846 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3791845 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3791844 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3791842 2020.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 3791841 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3791840 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 3791839 2020.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3794803 2020.01.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3806560 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3788269 2020.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3788267 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3788265 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 3788266 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3788268 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3788263 2020.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3788262 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3788261 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 3788260 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3786240 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3786238 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3786239 2020.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 3786237 2020.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 3786236 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3786235 2020.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 3786234 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3786233 2020.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3786232 2020.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3786231 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3786230 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3774208 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3774207 2020.01.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 3774206 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 3774205 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3774204 2020.01.01 mapa