Pełna lista obserwacji drużyny

Maciej Przybysz : Maciej Przybysz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4748755 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4577146 2020.06.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4577147 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 21 4577148 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 4545437 2020.06.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 4545436 2020.06.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4545435 2020.06.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4545431 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 4545432 2020.06.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4545433 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4545430 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4545429 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4545434 2020.06.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 16 4545427 2020.06.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4545428 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4545426 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4545424 2020.06.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4545425 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4545422 2020.06.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4545421 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4545423 2020.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4509461 2020.06.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4509460 2020.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4509462 2020.06.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4509459 2020.06.10 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4509458 2020.06.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4509457 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4509456 2020.06.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4508975 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4508976 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4508974 2020.06.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 27 4508973 2020.06.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4508972 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4508971 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4508970 2020.06.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4508969 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 4508967 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4508968 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4508966 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4508964 2020.06.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4508965 2020.06.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4508962 2020.06.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4508963 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4508959 2020.06.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4508961 2020.06.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 4508957 2020.06.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4508960 2020.06.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4508956 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 4508958 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4508954 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4508955 2020.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4443984 2020.05.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4443985 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4443982 2020.05.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4443983 2020.05.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4443981 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4385056 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4385057 2020.05.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4385051 2020.05.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 21 4385054 2020.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4385049 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 4385053 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4385055 2020.05.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4385050 2020.05.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4385052 2020.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4382761 2020.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4382759 2020.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4382760 2020.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4382758 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4382756 2020.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4382755 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4382757 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4382753 2020.05.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4382754 2020.05.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4382752 2020.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4382751 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4382749 2020.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4382750 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4349946 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4349945 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4348797 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4303796 2020.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 60 4303798 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 59 4303797 2020.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 150 4303799 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4303795 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4303794 2020.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 110 4303793 2020.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4318557 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4292458 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4292456 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4292457 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4292455 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4292452 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4292451 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4292454 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4292453 2020.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4292450 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4292448 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4292447 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292445 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4292446 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4292444 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4292443 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4292442 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4292441 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4292439 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4292440 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4292438 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4292437 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4292436 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4292435 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4292434 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4292433 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4292432 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4292431 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4292430 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 37 4292429 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4292428 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4292427 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4292426 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 4292425 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4292424 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4292423 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4075495 2020.03.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4075494 2020.03.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4072989 2020.03.24 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4072987 2020.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4072988 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4070162 2020.03.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4059788 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4059790 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4059766 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4059768 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4059767 2020.03.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4059769 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4059770 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4059771 2020.03.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4059772 2020.03.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4059762 2020.03.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4059760 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4059763 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4059761 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4059765 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4059764 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4059758 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4059759 2020.03.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4059757 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 170 4405971 2020.03.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4406026 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 176 4405995 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4405994 2020.03.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4405993 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4405992 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4405991 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4405990 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4405989 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 377 4405988 2020.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4405987 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4405986 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 44 4405977 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4405976 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 83 4405975 2020.03.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4405974 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4405973 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4405996 2020.03.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4405997 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 58 4405998 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4406025 2020.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4406024 2020.03.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4406023 2020.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4406022 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4406021 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 27 4406020 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4406019 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4406018 2020.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4406017 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4406016 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4406015 2020.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 4406014 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4406013 2020.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 4406012 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 126 4405999 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 4405972 2020.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4405970 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4405916 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4405949 2020.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4405938 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 70 4405937 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4405936 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4405935 2020.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4405934 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 4405933 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4405924 2020.03.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4405923 2020.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4405922 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4405921 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4405920 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4405919 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4405918 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 4405917 2020.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11300 4405950 2020.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 49 4405951 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4405952 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4405969 2020.03.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4405968 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4405967 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4405966 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4405965 2020.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4405964 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 4405963 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4405962 2020.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4405961 2020.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 4405959 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4405958 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 63 4405957 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 135 4405956 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4405955 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4405954 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 160 4405953 2020.03.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 4047004 2020.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4047003 2020.03.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4047002 2020.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4047001 2020.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4046998 2020.03.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4046996 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 31 4046997 2020.03.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4046999 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4046993 2020.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4046992 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4047017 2020.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4047016 2020.03.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4047015 2020.03.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4047014 2020.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4047012 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4047011 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4047013 2020.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4047008 2020.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4047010 2020.03.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4047007 2020.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4047005 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4047006 2020.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4047009 2020.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4047000 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4046995 2020.03.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4046994 2020.03.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4046990 2020.03.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4046991 2020.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4046989 2020.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4046987 2020.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4046988 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4046986 2020.03.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4046982 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4046985 2020.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4046983 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4046984 2020.03.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4046981 2020.03.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4046980 2020.03.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4046979 2020.03.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4046978 2020.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4046977 2020.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4046976 2020.03.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3995492 2020.03.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3995493 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3995490 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3995491 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3995489 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3995488 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3995486 2020.03.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3995487 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3995485 2020.03.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 3995484 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 3995482 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3995481 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 3995480 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3995479 2020.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3995478 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 3995483 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3995477 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3995476 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3995475 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3995474 2020.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 3995473 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3995472 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 42 3995471 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3995470 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3995469 2020.03.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 3995468 2020.03.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3979966 2020.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3949844 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 3949841 2020.02.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3949842 2020.02.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 3949843 2020.02.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3949840 2020.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3949839 2020.02.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3949838 2020.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3949837 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3949836 2020.02.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3949835 2020.02.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3949834 2020.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3949833 2020.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3949832 2020.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3949831 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3949830 2020.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3949829 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3949828 2020.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3949827 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3949826 2020.02.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3949825 2020.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3949824 2020.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3949823 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3949822 2020.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3949821 2020.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3949820 2020.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 3949819 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3949816 2020.02.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3949817 2020.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3949818 2020.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3949812 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3949813 2020.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3949811 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3949815 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3949810 2020.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 3949809 2020.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3949808 2020.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3949814 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 3949806 2020.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3949807 2020.02.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 3949805 2020.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3949804 2020.02.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 3944937 2020.02.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3944936 2020.02.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 3944935 2020.02.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3944934 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3944933 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3944932 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3944931 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3944929 2020.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3944930 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3944928 2020.02.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3944927 2020.02.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3944926 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3941919 2020.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3941917 2020.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3941916 2020.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3941915 2020.02.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3941914 2020.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 3941050 2020.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3941048 2020.02.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3941047 2020.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3941046 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3941043 2020.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 3941044 2020.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 3941045 2020.02.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3934782 2020.02.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3933837 2020.02.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3933836 2020.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3933835 2020.02.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3933834 2020.02.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3933840 2020.02.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 3933844 2020.02.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 3933860 2020.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3933850 2020.02.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 3933845 2020.02.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3933849 2020.02.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 3933848 2020.02.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 3933846 2020.02.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 3933847 2020.02.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3895582 2020.02.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 3895581 2020.02.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 3895578 2020.02.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3895575 2020.02.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3895577 2020.02.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3895576 2020.02.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3895579 2020.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 3895580 2020.02.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 142 3895574 2020.02.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3895571 2020.02.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 220 3895570 2020.02.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 34 3895573 2020.02.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 74 3895567 2020.02.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3895572 2020.02.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3895564 2020.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3895563 2020.02.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3895566 2020.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3895568 2020.02.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3895569 2020.02.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3895565 2020.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 3895562 2020.02.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 3895561 2020.02.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 3895559 2020.02.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 91 3895560 2020.02.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3895557 2020.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 3895558 2020.02.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3895556 2020.02.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 3895555 2020.02.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 3895554 2020.02.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3895552 2020.02.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 3895553 2020.02.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3895551 2020.02.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3895549 2020.02.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 3895547 2020.02.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3895545 2020.02.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 3895550 2020.02.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 3895548 2020.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3895546 2020.02.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 107 3895544 2020.02.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3895543 2020.02.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3893879 2020.02.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3893878 2020.02.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3893882 2020.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3893880 2020.02.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 3893881 2020.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3893877 2020.02.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3893876 2020.02.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3893875 2020.02.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3893874 2020.02.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3893870 2020.02.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 3893871 2020.02.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3893869 2020.02.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3893868 2020.02.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3893269 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3893270 2020.02.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3893267 2020.02.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3893268 2020.02.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3893266 2020.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3893262 2020.02.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 3893264 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 3893263 2020.02.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3893260 2020.02.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 290 3893261 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 3893265 2020.02.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 3893257 2020.02.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 163 3893259 2020.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 131 3893258 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 3942169 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3876501 2020.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3876500 2020.01.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3876498 2020.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3876499 2020.01.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3876496 2020.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3876495 2020.01.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3876497 2020.01.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3876493 2020.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3876494 2020.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3876492 2020.01.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 3876491 2020.01.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3876502 2020.01.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3869080 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 3869081 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3869082 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1215 3869079 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3869078 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3869112 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3869113 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 3869111 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3869114 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3869110 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3869109 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 77 3869108 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 31 3869106 2020.01.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 3869107 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3869105 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3869104 2020.01.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3869103 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 3869102 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3869101 2020.01.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 97 3869100 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 48 3869099 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3869097 2020.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3869098 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3869094 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 3869096 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 3869095 2020.01.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3869093 2020.01.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3869092 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 3869091 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3869090 2020.01.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3869089 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 36 3869088 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3869087 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 340 3869086 2020.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3869085 2020.01.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3869084 2020.01.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3869083 2020.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3869075 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3869074 2020.01.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 3869076 2020.01.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3869073 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 3869072 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3869077 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3869070 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3869071 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3869067 2020.01.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 16 3869069 2020.01.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3869066 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3869065 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3869064 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3869063 2020.01.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3869062 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 3858018 2020.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 3858017 2020.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 59 3858015 2020.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 421 3858014 2020.01.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3858013 2020.01.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3858012 2020.01.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 53 3858011 2020.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 47 3858010 2020.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 3858019 2020.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3857992 2020.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 3857995 2020.01.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 3857996 2020.01.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 153 3857994 2020.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3857993 2020.01.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 111 3933896 2020.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3933888 2020.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 56 3933895 2020.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 74 3933894 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 3933897 2020.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3933898 2020.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 3933899 2020.01.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 3933900 2020.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 143 3933890 2020.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 355 3933892 2020.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 3933891 2020.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 454 3933893 2020.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3933889 2020.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3836125 2020.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 3836124 2020.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3836123 2020.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3836122 2020.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3934076 2020.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3952883 2020.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 35 3952882 2020.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 9 3952881 2020.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3952884 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 47 3934077 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 3934086 2020.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 3934084 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3934083 2020.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 28 3934082 2020.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 3934081 2020.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3934080 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3934079 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 3934078 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 165 3934075 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 3934087 2020.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 17 3934088 2020.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 3934089 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 3934085 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3934097 2020.01.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 3934096 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3934095 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 142 3934094 2020.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3934093 2020.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3934092 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3934090 2020.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3934091 2020.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3934098 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 188 3942193 2020.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3942191 2020.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 3942192 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 3942194 2020.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3942195 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 3942196 2020.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 105 3942197 2020.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 26 3942198 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2100 3942199 2020.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 64 3942166 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 43 3942167 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 129 3942168 2020.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3942170 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 3942203 2020.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 77 3942202 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 125 3942201 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3942200 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 147 3942190 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3942189 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 740 3942178 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3942177 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 34 3942176 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3942175 2020.01.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3942174 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 3942173 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 410 3942172 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 3942150 2020.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 117 3942179 2020.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3942180 2020.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 31 3942188 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 3942187 2020.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 3942171 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 3942185 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 121 3942184 2020.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 175 3942183 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 3942182 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3942181 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 3942155 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 3942101 2020.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3942119 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 65 3942120 2020.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 3942121 2020.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3500 3942122 2020.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 31 3942123 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 3942124 2020.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3942125 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 3942126 2020.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 3942127 2020.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 65 3942128 2020.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3942129 2020.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3942130 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 3942131 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 3942116 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 3942186 2020.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 3942115 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 117 3942102 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3942103 2020.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 3942104 2020.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3942105 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3942106 2020.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 3942107 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 9 3942108 2020.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 3942109 2020.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3942110 2020.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 3942111 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 113 3942112 2020.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3942113 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3942114 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3942133 2020.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3942151 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3942152 2020.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3942153 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3942154 2020.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 3942156 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 3942157 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 272 3942158 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 3942159 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 3942160 2020.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 3942161 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 3942162 2020.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 64 3942163 2020.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 22 3942164 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 3942165 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3942149 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3942148 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3942134 2020.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3942135 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 3942136 2020.01.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 3942137 2020.01.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 3942138 2020.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 750 3942139 2020.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 3942140 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 47 3942141 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3942147 2020.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 3942146 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3942145 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 385 3942144 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 181 3942143 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3942142 2020.01.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3800297 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3800296 2020.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3799859 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3799860 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 3799858 2020.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3799856 2020.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3799857 2020.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 3799855 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 3799854 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 3799853 2020.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 3799852 2020.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 3799851 2020.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 3799850 2020.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 53 3799848 2020.01.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 3799849 2020.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 44 3799846 2020.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 3799847 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 3799845 2020.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 450 3799844 2020.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 65 3799843 2020.01.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 3799842 2020.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3799841 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3799840 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3799839 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 3790375 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3790376 2020.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3790373 2020.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3790374 2020.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3790372 2020.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3790369 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3790371 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3790368 2020.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3790367 2020.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 3790370 2020.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3790366 2020.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3790365 2020.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3785382 2020.01.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3785398 2020.01.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 3785397 2020.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3785394 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 3785395 2020.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3785396 2020.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 3785393 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 3785390 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 3785389 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3785392 2020.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 3785387 2020.01.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 3785388 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3785391 2020.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3785386 2020.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3785385 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 3785384 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3785380 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3785381 2020.01.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3785383 2020.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3785378 2020.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 3785377 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3785379 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3785376 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 3785375 2020.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3785374 2020.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3785371 2020.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3785372 2020.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3785370 2020.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3785373 2020.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3785369 2020.01.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3785366 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3785368 2020.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3785367 2020.01.03 mapa