Pełna lista obserwacji drużyny

Miliczfan : Maks Bojarowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 4953572 2020.11.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4953570 2020.11.28 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4953569 2020.11.28 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4953568 2020.11.28 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4847306 2020.10.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4816303 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4816325 2020.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4816326 2020.10.02 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4816302 2020.10.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4816301 2020.10.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4685402 2020.08.10 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4685401 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4675296 2020.08.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4675294 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4675295 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4675293 2020.08.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4675291 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4675290 2020.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 4675289 2020.08.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4675292 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4675288 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4675286 2020.08.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4674038 2020.08.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4674037 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4673560 2020.08.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4671813 2020.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4671623 2020.08.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4671622 2020.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4671620 2020.08.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4671621 2020.08.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4671619 2020.08.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 21 4671618 2020.08.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4671617 2020.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4671616 2020.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4671615 2020.08.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4670404 2020.08.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4669698 2020.08.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4669697 2020.08.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4669696 2020.08.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4616163 2020.07.12 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4616118 2020.07.12 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4616117 2020.07.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4616116 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 4616115 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4615461 2020.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4615460 2020.07.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4615459 2020.07.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 3850785 2020.01.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 3850786 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 3850787 2020.01.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3850788 2020.01.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 3850789 2020.01.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3850790 2020.01.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3850791 2020.01.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 3850792 2020.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3850793 2020.01.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3834484 2020.01.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 83 3831064 2020.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3831060 2020.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3831061 2020.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3831062 2020.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3831063 2020.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3805349 2020.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3802380 2020.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3802385 2020.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3802384 2020.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3802383 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3802382 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3802381 2020.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3796776 2020.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 3796777 2020.01.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3796778 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3796779 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3796780 2020.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3796781 2020.01.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3796782 2020.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3796783 2020.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 3786367 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3786366 2020.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3786365 2020.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3786364 2020.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3786362 2020.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3786363 2020.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3786361 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3782976 2020.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3782975 2020.01.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3782964 2020.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3782973 2020.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3782972 2020.01.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 3782971 2020.01.02 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3782968 2020.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3782967 2020.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 3782965 2020.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 3782963 2020.01.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3782962 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 3782960 2020.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3782974 2020.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3782977 2020.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3782978 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3782979 2020.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3782991 2020.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3782990 2020.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3782989 2020.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 3782988 2020.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3782987 2020.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3782986 2020.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3782981 2020.01.02 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 20 3782985 2020.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3782984 2020.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3782980 2020.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3782982 2020.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 3782961 2020.01.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 28 3782969 2020.01.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 3782983 2020.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3782946 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3782945 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3782944 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3782943 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3782942 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3782941 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3782940 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 3782939 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3782938 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3782947 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 3782948 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3782949 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3782937 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3782959 2020.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3782958 2020.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 3782957 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3782956 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3782955 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3782953 2020.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 3782951 2020.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3782950 2020.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3782954 2020.01.01 mapa