Pełna lista obserwacji drużyny

Ryzli : Dawid Ryźlak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4861803 2020.10.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4859479 2020.10.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4689633 2020.08.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4680526 2020.08.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4668044 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4668045 2020.07.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4626567 2020.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4591222 2020.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4571733 2020.06.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4569864 2020.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4555126 2020.06.21 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4548845 2020.06.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4544167 2020.06.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4544168 2020.06.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 4544164 2020.06.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4544165 2020.06.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4543323 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4543321 2020.06.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4543322 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4543319 2020.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4543320 2020.06.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4543318 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4543315 2020.06.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4543316 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4543317 2020.06.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4543314 2020.06.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4543313 2020.06.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4543312 2020.06.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4543311 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4543310 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4543304 2020.06.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4543309 2020.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4543303 2020.06.17 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4543302 2020.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4543301 2020.06.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4543305 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4543299 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4543300 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4543298 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4543306 2020.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4543297 2020.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4543296 2020.06.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4543307 2020.06.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4543308 2020.06.17 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4543294 2020.06.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 4543295 2020.06.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4457751 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4457750 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4457749 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4457748 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4457747 2020.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4457746 2020.05.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4457745 2020.05.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4457744 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4457743 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4457742 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4457741 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4457740 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 3 4457739 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4430483 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4430482 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4430481 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4430480 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4430476 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4430474 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4430471 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4430470 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4430466 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4430463 2020.05.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4430461 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4430462 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4430457 2020.05.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4430455 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4430477 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4430475 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4430479 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4430478 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4430472 2020.05.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4430469 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4430473 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4430468 2020.05.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4430465 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4430467 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4430464 2020.05.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4430459 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4430460 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4430458 2020.05.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4430456 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4430454 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4430452 2020.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4430453 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4430451 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4430450 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4430449 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4430448 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4430446 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4430447 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4430444 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4430443 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4430445 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4430442 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4430441 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4430440 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4430439 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430438 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4344668 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4344667 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4344684 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4344683 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4344680 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4344682 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4344681 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4344678 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4344676 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4344677 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4344679 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4344674 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4344675 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4344673 2020.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4344671 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344672 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4344670 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344669 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4344700 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4344698 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4344699 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344697 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4344696 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4344695 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344694 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4344691 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344690 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4344692 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4344689 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4344688 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4344687 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4344686 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4344685 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4344666 2020.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4344665 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4344664 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4344662 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4344663 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4344661 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4344660 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4344659 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344657 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4344656 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4344655 2020.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4344658 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4344654 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4344652 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4344653 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4344651 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344647 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4344648 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344646 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4344649 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4344645 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4344643 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4344644 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4344642 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4344640 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4344639 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4344641 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4344637 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4344638 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4344636 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4344635 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4344634 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4334337 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4292801 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4292795 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4292792 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4292793 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4292788 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4292786 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4292787 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4292784 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4292806 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4292807 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4292804 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4292803 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4292805 2020.05.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4292802 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4292799 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292798 2020.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4292796 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4292797 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4292794 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4292791 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4292790 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4292785 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4292789 2020.05.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4285276 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4285275 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4285274 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4285273 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4285272 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4269926 2020.04.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4269925 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4241587 2020.04.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4241585 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4241586 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4241584 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4241582 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4241583 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4241581 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4241580 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4241578 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4241579 2020.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4241577 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4241576 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4241575 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4241574 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4241573 2020.04.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4241572 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4241571 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4241570 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4241569 2020.04.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4241566 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4241568 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4241565 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4241567 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4241563 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4241564 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4241562 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4241561 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4241560 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4241559 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4241557 2020.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4241558 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4241554 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4241555 2020.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4241553 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4241556 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4235340 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4235339 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4235338 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4235337 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4235353 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4235354 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4235352 2020.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4235350 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4235351 2020.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4235355 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4235356 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4235349 2020.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4235347 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4235344 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4235345 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4235343 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4235348 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4235341 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4235346 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4235342 2020.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4231632 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4222193 2020.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4190622 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4190621 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4190620 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4190617 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4190619 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4190618 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4190616 2020.04.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4190615 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4190614 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4190613 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4190612 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4190611 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4190610 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4190609 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4184749 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4184746 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4184747 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4184744 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4184745 2020.04.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4184741 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4184743 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4184740 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4184742 2020.04.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4184739 2020.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4184738 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4184737 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4184736 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4184735 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4178983 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4173917 2020.04.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4173916 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4150830 2020.04.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4150829 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4138057 2020.04.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4126337 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4126336 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4118249 2020.04.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4077740 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4039105 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4039104 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4030562 2020.03.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4030561 2020.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4030559 2020.03.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4030560 2020.03.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4030558 2020.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4030557 2020.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4030556 2020.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4030555 2020.03.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4030553 2020.03.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4030554 2020.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4030552 2020.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4030551 2020.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4023988 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4023987 2020.03.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4008579 2020.03.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3987258 2020.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3984142 2020.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3984141 2020.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3953802 2020.02.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3941870 2020.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3941869 2020.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3941868 2020.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3941867 2020.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3941866 2020.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3941865 2020.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3941864 2020.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3941863 2020.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3941862 2020.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3941861 2020.02.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3941859 2020.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3941860 2020.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3941858 2020.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3941857 2020.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3941856 2020.02.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3941854 2020.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3941855 2020.02.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3933929 2020.02.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3933927 2020.02.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3933928 2020.02.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3933926 2020.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3933923 2020.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3933925 2020.02.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3933921 2020.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3933922 2020.02.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3933920 2020.02.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3933919 2020.02.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3933924 2020.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3933918 2020.02.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3933917 2020.02.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3933916 2020.02.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 3933915 2020.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3933914 2020.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3933913 2020.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3933912 2020.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3933911 2020.02.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3929865 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3920149 2020.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3920148 2020.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3920147 2020.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3920146 2020.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3920145 2020.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3920144 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3920143 2020.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3920141 2020.02.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3920142 2020.02.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3920139 2020.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3920140 2020.02.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3920136 2020.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3920137 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3920135 2020.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3920138 2020.02.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3920134 2020.02.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3920133 2020.02.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3920131 2020.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3920130 2020.02.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3920132 2020.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3920129 2020.02.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3920128 2020.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3920127 2020.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3920126 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3920125 2020.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3920124 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3914574 2020.02.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3914573 2020.02.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3913372 2020.02.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3913373 2020.02.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3911693 2020.02.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 20 3902875 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3902874 2020.02.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3902872 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 3902873 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 3902871 2020.02.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3902869 2020.02.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3902868 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3902867 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3902870 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3902865 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3902866 2020.02.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3885870 2020.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3885871 2020.02.01 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3885869 2020.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3885867 2020.02.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3885865 2020.02.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3885864 2020.02.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3885863 2020.02.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 3869806 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3869805 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3869804 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3869803 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3869800 2020.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3869802 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3869801 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3869798 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 3869799 2020.01.26 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 9 3869797 2020.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 3869796 2020.01.26 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 3869795 2020.01.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3866467 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3866466 2020.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3866465 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 44 3866461 2020.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3866457 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 3866452 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3866449 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3866448 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 248 3866458 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3866443 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3866444 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3866441 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3866442 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3866439 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3866438 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3866440 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3866436 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3866437 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3866433 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3866435 2020.01.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3866432 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3866434 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 3866430 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3866431 2020.01.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3866427 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3866428 2020.01.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3866426 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3866425 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3866480 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 3866479 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3866477 2020.01.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3866478 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3866476 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3866473 2020.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3866474 2020.01.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3866485 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 3866482 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3866481 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3866483 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3866464 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 3866456 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3866447 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3866484 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3866471 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 3866468 2020.01.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3866469 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3866470 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3866463 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3866459 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3866455 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3866454 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3866451 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3866450 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3866445 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3866424 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3866423 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3866419 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3866418 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3866422 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3866416 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 3866417 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3866421 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3866414 2020.01.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3866415 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3866412 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3866410 2020.01.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3866413 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3866409 2020.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3866408 2020.01.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3859679 2020.01.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3859675 2020.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3859676 2020.01.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3859674 2020.01.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3859673 2020.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3849797 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3849796 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3849793 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3849790 2020.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3849791 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849788 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3849789 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3849787 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3849754 2020.01.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3849784 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3849742 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3849734 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3849740 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849723 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3849762 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3849714 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3849708 2020.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3849710 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3849698 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 3849685 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3849769 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 3849739 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849775 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3849730 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3849766 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3849729 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 3849713 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 32 3849707 2020.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3849693 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3849686 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3849768 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3849755 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849749 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 315 3849744 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3849747 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 3849771 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 270 3849748 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3849718 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3849702 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3849701 2020.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3849697 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849684 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 3849753 2020.01.19 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3849783 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3849765 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3849782 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3849779 2020.01.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3849726 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3849728 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 3849717 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3849694 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 3849683 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 3849681 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 3849767 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3849759 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 3849761 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3849756 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3849781 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3849738 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 3849715 2020.01.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3849699 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3849760 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3849777 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3849773 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 3849735 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3849719 2020.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3849743 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3849721 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3849706 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3849709 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3849703 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3849692 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 3849688 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 3849813 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 3849812 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3849810 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849808 2020.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3849809 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3849805 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3849807 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 3849806 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3849802 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849803 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 3849801 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3849799 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3849669 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3849665 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3849675 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849663 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 3849661 2020.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 24 3849659 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3849671 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3849651 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3849650 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 3849648 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3849645 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 3849643 2020.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3849640 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3849644 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3849637 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3849666 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3849664 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3849662 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3849673 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 3849658 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3849656 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3849654 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3849655 2020.01.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3849652 2020.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 3849649 2020.01.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3849670 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3849642 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3849638 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3849635 2020.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3849632 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3849630 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3849780 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3849757 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3849770 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3849778 2020.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3849736 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3849725 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3849750 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3849732 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 3849720 2020.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3849733 2020.01.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3849704 2020.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3849700 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3849691 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3849716 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 3849678 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3849676 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3849667 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3849674 2020.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3849660 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3849668 2020.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3849672 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3849647 2020.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3849646 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3849639 2020.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3849634 2020.01.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3849631 2020.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3849633 2020.01.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3849628 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3849627 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3849625 2020.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3849624 2020.01.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3849622 2020.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3849621 2020.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3849620 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 3849619 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3849617 2020.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3849616 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 3849615 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3849612 2020.01.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3849613 2020.01.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3845149 2020.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3845150 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 3845151 2020.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3845152 2020.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3845153 2020.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3845154 2020.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3845155 2020.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3845156 2020.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3845157 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 3845163 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3845162 2020.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3845161 2020.01.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3845160 2020.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 3845159 2020.01.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3845158 2020.01.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3839775 2020.01.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3836412 2020.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3829985 2020.01.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 22 3829984 2020.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3829983 2020.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3829982 2020.01.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3822010 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 3822012 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 3822011 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3822008 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3822007 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3822006 2020.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3822064 2020.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3822063 2020.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3822062 2020.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3822060 2020.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3822061 2020.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3822056 2020.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3822057 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3822055 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3822054 2020.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3822053 2020.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3822052 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3822050 2020.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3822051 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3822049 2020.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3822401 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3822400 2020.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3822399 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3822398 2020.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3822397 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3822396 2020.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 3822395 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3822394 2020.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3822392 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3822390 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3822391 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3822388 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3822389 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3822387 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3822386 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3822080 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3822079 2020.01.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3822077 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3822078 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3822076 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3822075 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3822074 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3822073 2020.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3822072 2020.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3822071 2020.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 3822070 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3822068 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 3822069 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3822067 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3822065 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3822418 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3822416 2020.01.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3822417 2020.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 3822415 2020.01.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3822414 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 3822413 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3822412 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3822411 2020.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3822409 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3822408 2020.01.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3822406 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3822407 2020.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 3822405 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 3822404 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 3822403 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3810999 2020.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 3810998 2020.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 3805375 2020.01.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3805374 2020.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3805373 2020.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3805372 2020.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3805371 2020.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3793515 2020.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3793513 2020.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3793510 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3793509 2020.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3793507 2020.01.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3789457 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3789456 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3789454 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3789455 2020.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 3789453 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3789452 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3789450 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3789449 2020.01.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3789451 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3789443 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3789448 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3789447 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3789445 2020.01.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 3789444 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3789446 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3789442 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3789441 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3789438 2020.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 3789439 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3789440 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 13 3785724 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3785721 2020.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3785723 2020.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3785722 2020.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3785719 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 3785718 2020.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3785720 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3785717 2020.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3785716 2020.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3785715 2020.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3785714 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3785713 2020.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3785712 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 3785711 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3785708 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3785709 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 3785710 2020.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3782426 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3782424 2020.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3782391 2020.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 3782383 2020.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3782367 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3782425 2020.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3782375 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3782360 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3782334 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3782376 2020.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3782372 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3782363 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3782358 2020.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 3782412 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3782355 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3782378 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3782406 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3782404 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3782400 2020.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3782396 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3782394 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3782399 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3782401 2020.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 3782402 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3782403 2020.01.01 mapa