Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Karwowski : Marek Karwowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4944983 2020.11.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 4893830 2020.11.03 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 24 4873192 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 4873193 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4772501 2020.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4772503 2020.09.13 mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 2 4772495 2020.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 118 4772502 2020.09.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4772498 2020.09.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4772499 2020.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4772500 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4772504 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4772497 2020.09.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4772506 2020.09.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4772505 2020.09.13 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4380788 2020.05.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4268785 2020.04.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4268002 2020.04.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4268001 2020.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4098899 2020.03.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4098900 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4098898 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4098896 2020.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4098895 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4098894 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4098897 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4098892 2020.03.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 17 4098893 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4090804 2020.03.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4090802 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4090800 2020.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4090801 2020.03.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4090799 2020.03.28 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 102 4090803 2020.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4090798 2020.03.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4090796 2020.03.28 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 4090795 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4090805 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4090797 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4090793 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4090794 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4090792 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4090791 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4090790 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4090788 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4090787 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4090789 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4090786 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 128 4090785 2020.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4090784 2020.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4061389 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4061390 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4061388 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4061387 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4061386 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4042914 2020.03.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4037733 2020.03.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4041489 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 27 4032105 2020.03.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 4032104 2020.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4028526 2020.03.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4028525 2020.03.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4028524 2020.03.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4028543 2020.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4028110 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4028058 2020.03.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4028023 2020.03.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 4028017 2020.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4028016 2020.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 116 4027892 2020.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4027890 2020.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4027891 2020.03.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4025404 2020.03.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4025371 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4025386 2020.03.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4025388 2020.03.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4025413 2020.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4025408 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4025407 2020.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4025384 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4025383 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4025385 2020.03.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4025389 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4025410 2020.03.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4025381 2020.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4025382 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 142 4025380 2020.03.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4025405 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4025406 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4025379 2020.03.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 4025377 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4025378 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4019073 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 3954897 2020.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3930545 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3930547 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3930548 2020.02.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 3930546 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3930550 2020.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3930549 2020.02.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 33 3930551 2020.02.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3930552 2020.02.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3930553 2020.02.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 3917708 2020.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 78 3917706 2020.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3913386 2020.02.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3913384 2020.02.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 3872955 2020.01.26 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 3863952 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 3863947 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3860633 2020.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3823623 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 3823622 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 3808745 2020.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3804212 2020.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 3804211 2020.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3794528 2020.01.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3794526 2020.01.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 3794527 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 3794525 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3794524 2020.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3794520 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3794522 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3794708 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 3794568 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3794706 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3794709 2020.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3794757 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3790118 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3790119 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3790116 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3790117 2020.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3790115 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3782167 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3782166 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3782165 2020.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3782164 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3782163 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3782162 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3782161 2020.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3782159 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3782158 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3782157 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3782160 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3782153 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3782154 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3782156 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3782151 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3782152 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3782150 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3782147 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3782149 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3782148 2020.01.01 mapa