Pełna lista obserwacji drużyny

Snow : Szczepan Nowakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4925028 2020.11.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4925059 2020.11.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 4925027 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4925031 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4925033 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4925038 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4925039 2020.11.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4925051 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4925053 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4787588 2020.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4787586 2020.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4787585 2020.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4787584 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4787583 2020.09.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4787582 2020.09.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4787589 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4787590 2020.09.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 4787591 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4787587 2020.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4787638 2020.09.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4787637 2020.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4787636 2020.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4787635 2020.09.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4787634 2020.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 4743958 2020.08.27 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4743959 2020.08.26 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4738110 2020.08.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4743957 2020.08.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4738225 2020.08.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4738229 2020.08.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4738231 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4738230 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4738226 2020.08.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4738227 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4738228 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4673130 2020.08.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4670124 2020.07.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4533201 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4533203 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4533225 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4533240 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4468455 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4438114 2020.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4438115 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4438116 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4438117 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4438118 2020.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4438119 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4438120 2020.05.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4438122 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4438123 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4438124 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4438133 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4398218 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4398220 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4398223 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4398230 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4398231 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4398217 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4398215 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4398254 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4398209 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4398204 2020.05.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4398208 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4398206 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4398205 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4398233 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4398234 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4398213 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4398258 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4398256 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4398255 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4398252 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4398249 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 4398248 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4398247 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4398242 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4398240 2020.05.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4398239 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4398238 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4398235 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4291824 2020.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4291823 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4291822 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4291821 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4291819 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4291818 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4291828 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4291829 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4291870 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4291877 2020.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4291878 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4291879 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4295978 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4295979 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 4270914 2020.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4215706 2020.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4215693 2020.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4215691 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4215689 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4215688 2020.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4215687 2020.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4215685 2020.04.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4215683 2020.04.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4215682 2020.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4215678 2020.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4215677 2020.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4215676 2020.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4215655 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4215653 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4215651 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4215704 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4215708 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4215711 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4215815 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4215813 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4215811 2020.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4215789 2020.04.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4215788 2020.04.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4215786 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4215784 2020.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4215772 2020.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4215770 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4215741 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4215743 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4215755 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4215759 2020.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4215767 2020.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4215768 2020.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4181647 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4181648 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4181649 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4181650 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4185099 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4185100 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4185102 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4185103 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4185109 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4185108 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4185107 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4185106 2020.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4185105 2020.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4127578 2020.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4119575 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4119576 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4119577 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4119578 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4119579 2020.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4119580 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4119582 2020.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 4064501 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4064500 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4064445 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4064464 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4064463 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4064462 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4064461 2020.03.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4064459 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4064458 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4064457 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4064456 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4064455 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4064453 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4064451 2020.03.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4064450 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4064449 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4064448 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4064447 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4064470 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4064471 2020.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4064499 2020.03.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4064498 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4064497 2020.03.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4064496 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4064495 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4064483 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4064482 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4064481 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4064480 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4064472 2020.03.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4064474 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4064475 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4064476 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4064477 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4064478 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4064479 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4003898 2020.03.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4003895 2020.03.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4003893 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4003891 2020.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4003890 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4003889 2020.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4003887 2020.03.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4003927 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4003929 2020.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4003939 2020.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4003938 2020.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4003937 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4003935 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4003936 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4003933 2020.03.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4003932 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3969861 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3969863 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3969897 2020.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 3969929 2020.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3969954 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3969988 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3969989 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 3949119 2020.02.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3949127 2020.02.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 3949126 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3949125 2020.02.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3949124 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 3949123 2020.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3949122 2020.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3949121 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3949120 2020.02.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3949128 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3949129 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3949130 2020.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3949139 2020.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3949138 2020.02.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3949137 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3949136 2020.02.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 3949135 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3949134 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3949133 2020.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3949132 2020.02.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3949131 2020.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3926507 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3926506 2020.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 3926504 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3926503 2020.02.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3926502 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3926508 2020.02.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3926519 2020.02.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 3926520 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3926521 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3926522 2020.02.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3926523 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 3926524 2020.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3926805 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3911048 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3911047 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3911046 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3911045 2020.02.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3911044 2020.02.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3911049 2020.02.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3911050 2020.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 3911051 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3911055 2020.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 3911054 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3911053 2020.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3911052 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3910946 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3859223 2020.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3859224 2020.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3859225 2020.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3859227 2020.01.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3859228 2020.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3859226 2020.01.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3841351 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 3841347 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3841348 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3841349 2020.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3841350 2020.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3841352 2020.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3841353 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3841354 2020.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 3841355 2020.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3815221 2020.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3815220 2020.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3815219 2020.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3815218 2020.01.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3815217 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3815216 2020.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 3815213 2020.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3815222 2020.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 3815223 2020.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3815280 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3815273 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3815231 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3815228 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3815226 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3815224 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3777098 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3777093 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3777080 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3777069 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 3777067 2020.01.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3777061 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3777126 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3777127 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3779514 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3779515 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3779516 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3779517 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3777050 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3779519 2020.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3779520 2020.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3782575 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3779518 2020.01.01 mapa