Pełna lista obserwacji drużyny

MIRKA&RYSIEK : Ryszard Chudzik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4446380 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4446375 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4446374 2020.05.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4446372 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4446371 2020.05.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 30 4446367 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4446365 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4446363 2020.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4446402 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4446378 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4446383 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4446400 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4446398 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4446396 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4446394 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4446393 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4446392 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4446390 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4446388 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4446384 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4446343 2020.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4446342 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4446341 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4446335 2020.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4446340 2020.05.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4446338 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4446337 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4446336 2020.05.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4446346 2020.05.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4446350 2020.05.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4446359 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4446362 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4446361 2020.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4446360 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4446358 2020.05.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4446356 2020.05.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 4446355 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4446352 2020.05.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4446318 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4446319 2020.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4446320 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4446322 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4446323 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446325 2020.05.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4446326 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4446328 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4446321 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4446329 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4446331 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4446332 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4446311 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4446312 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4446313 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4446314 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4446315 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4446316 2020.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4446317 2020.05.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4446306 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446307 2020.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4446308 2020.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4446309 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4446310 2020.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4368285 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4368284 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4368283 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4368282 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4368281 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4368280 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4368278 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4368277 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4368286 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4368287 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4368308 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4368307 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4368306 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4368305 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4368303 2020.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4368302 2020.05.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4368301 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4368288 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4368269 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4368270 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4368272 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4368273 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4368274 2020.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4368275 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4368231 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4368232 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4368233 2020.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4368234 2020.05.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4368256 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4368258 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4368259 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4368227 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4368228 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4368229 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4368230 2020.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4277690 2020.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4277689 2020.04.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4277688 2020.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4263156 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4263157 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4263158 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4263159 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4263155 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4263154 2020.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4263153 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4263152 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4263151 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4263150 2020.04.25 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4263165 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4263166 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4263167 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4263179 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4263178 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4263176 2020.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4263175 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4263174 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4263172 2020.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4263171 2020.04.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4263170 2020.04.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4263169 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4263168 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4263100 2020.04.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4263138 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4263139 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4263140 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4263141 2020.04.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4263142 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4263148 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4198094 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4198096 2020.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4198097 2020.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4198100 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4198102 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4198103 2020.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4198107 2020.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4198108 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4198111 2020.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4198114 2020.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4198139 2020.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4198141 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4173539 2020.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4173540 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4173543 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4173545 2020.04.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4173546 2020.04.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4173547 2020.04.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4173548 2020.04.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4155777 2020.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4155778 2020.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4155779 2020.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4155780 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4155781 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4155782 2020.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4155783 2020.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4155784 2020.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4155785 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155786 2020.04.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4136180 2020.04.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4136179 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4136175 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4136174 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4136173 2020.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4136171 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4136133 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4136181 2020.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4136187 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4136200 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4136199 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4136198 2020.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4136196 2020.04.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4136192 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4136191 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4136190 2020.04.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4091684 2020.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4091686 2020.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4091694 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4091697 2020.03.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4091703 2020.03.28 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 4091706 2020.03.28 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4091709 2020.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4064992 2020.03.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4064991 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4064990 2020.03.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4064989 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4064988 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4064967 2020.03.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4064920 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4064919 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4057960 2020.03.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4057959 2020.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 4057957 2020.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4057956 2020.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 4057955 2020.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4057954 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4057953 2020.03.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4057961 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4057962 2020.03.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4058005 2020.03.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4057968 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4057967 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4057966 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4057965 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4057964 2020.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4057963 2020.03.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4046834 2020.03.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4046836 2020.03.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4046838 2020.03.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4046839 2020.03.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 4046840 2020.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4026252 2020.03.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4026258 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4026262 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 4026265 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4026267 2020.03.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4026268 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4026273 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 4026281 2020.03.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4026282 2020.03.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4026309 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4019198 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 4019195 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4019139 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4019137 2020.03.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4019136 2020.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4019135 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 4019133 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4019266 2020.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4019268 2020.03.14 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4031580 2020.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4019300 2020.03.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4019287 2020.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4019285 2020.03.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4019282 2020.03.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4019278 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4019275 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3999618 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3999621 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3999624 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3999626 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3999628 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3999629 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3999630 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3999631 2020.03.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3999633 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3973794 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3973796 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3973803 2020.03.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3973804 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3973807 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 3973810 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3973812 2020.03.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 3973825 2020.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3973831 2020.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 3973850 2020.03.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3966779 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3966780 2020.02.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3966792 2020.02.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3966793 2020.02.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3966794 2020.02.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3966798 2020.02.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3966799 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3966800 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3966801 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3952565 2020.02.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 3952566 2020.02.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 3952569 2020.02.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 3952571 2020.02.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3952574 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3952577 2020.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3952578 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3952579 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3952580 2020.02.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3947470 2020.02.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 3947469 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3947467 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3947466 2020.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3947464 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3947463 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 3947460 2020.02.22 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 3947457 2020.02.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 3947456 2020.02.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 3947564 2020.02.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 3947471 2020.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3947472 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3947543 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 3947561 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3947568 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3947628 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3947614 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3947613 2020.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3947612 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3947610 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3947629 2020.02.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 3910494 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3910499 2020.02.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 3910502 2020.02.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3910507 2020.02.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 3910509 2020.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3910510 2020.02.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 3910511 2020.02.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 3897776 2020.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3897775 2020.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3897774 2020.02.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 3897759 2020.02.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 3897758 2020.02.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3897757 2020.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3897777 2020.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 3897793 2020.02.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 3897796 2020.02.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3897794 2020.02.05 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 3897787 2020.02.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3897788 2020.02.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 3897790 2020.02.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 3897791 2020.02.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 25 3897785 2020.02.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 3897780 2020.02.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3897781 2020.02.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 3897783 2020.02.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 3870967 2020.01.26 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 12 3871065 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 3871070 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3871077 2020.01.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3871087 2020.01.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3871093 2020.01.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3871096 2020.01.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3871138 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 3871156 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3871160 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3871161 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 3871162 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3849937 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3849936 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3849935 2020.01.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 3849934 2020.01.19 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 3849933 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3849932 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 3849966 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3849968 2020.01.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 3849975 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3849974 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3849972 2020.01.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3849971 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 3849970 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 60 3849969 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 3817885 2020.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3817886 2020.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3817887 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3817888 2020.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 3817889 2020.01.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3817890 2020.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 3817891 2020.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 3790379 2020.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3790381 2020.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 3790397 2020.01.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 3790380 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3790398 2020.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3783181 2020.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3783183 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3783184 2020.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3783187 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3783180 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3778721 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3778722 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3778723 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3778724 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3778725 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3778727 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3778728 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 3778821 2020.01.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 3778845 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3778720 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3778726 2020.01.01 mapa