Pełna lista obserwacji drużyny

Czarci Szpon : Krzysztof Haja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4678901 2020.08.07 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4675710 2020.08.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4676066 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4676067 2020.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4676068 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4676069 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4676070 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4676071 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4676072 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4676073 2020.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4676074 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676075 2020.08.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4676076 2020.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4676077 2020.08.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4676078 2020.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4676079 2020.08.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4676080 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676084 2020.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4676085 2020.08.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4676086 2020.08.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4671967 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4670634 2020.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4670635 2020.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4670633 2020.08.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4670559 2020.08.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4670558 2020.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4667698 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4667699 2020.08.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4667697 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4667696 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4667695 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4667694 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4667693 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1500 4661956 2020.07.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4661957 2020.07.30 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4661958 2020.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4661959 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4661960 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4661961 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4661962 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661963 2020.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4657681 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4657682 2020.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4657683 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4657684 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4657685 2020.07.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4657686 2020.07.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4657687 2020.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4657688 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4657689 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4657690 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4657691 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4657692 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4657693 2020.07.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4657694 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4657695 2020.07.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4657696 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4657697 2020.07.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4659957 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4655652 2020.07.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4655653 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4655654 2020.07.28 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4655655 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655656 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 4655657 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4655658 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4655848 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4647229 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647230 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4647231 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 12 4647232 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4647233 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4647234 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4647235 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4647236 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4647237 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4647238 2020.07.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4647239 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4647240 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4647241 2020.07.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4647242 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4647243 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4647244 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4645436 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4645434 2020.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4639388 2020.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4639389 2020.07.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4639390 2020.07.20 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4639391 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4639392 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4639393 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4639394 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4639406 2020.07.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4639454 2020.07.20 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4629365 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4629494 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4629495 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4629496 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4629497 2020.07.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4629498 2020.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4629499 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4629500 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4629502 2020.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4629503 2020.07.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4629504 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4629505 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4629506 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4629507 2020.07.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4629508 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4629509 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4629510 2020.07.17 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4629511 2020.07.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4629512 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4629513 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4629514 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4629515 2020.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4629516 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4629517 2020.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4629518 2020.07.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4626794 2020.07.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4626795 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4626796 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4626797 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4626798 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4626799 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4626800 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4626801 2020.07.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4626802 2020.07.16 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4626803 2020.07.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4626804 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4626805 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4626806 2020.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4626807 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4626808 2020.07.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4626809 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4626810 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4626811 2020.07.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4626918 2020.07.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4626919 2020.07.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4621720 2020.07.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4621719 2020.07.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4621533 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4621534 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4621528 2020.07.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 10 4621532 2020.07.14 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4621531 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4621529 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 45 4621898 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4621899 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4621900 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4621901 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4621902 2020.07.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4621903 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4621904 2020.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4621905 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4621906 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4621907 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4621908 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4621909 2020.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4621910 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4620718 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4620719 2020.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4620720 2020.07.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4620721 2020.07.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 7 4620722 2020.07.13 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4620723 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4615892 2020.07.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4615821 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4609731 2020.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4609516 2020.07.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4609517 2020.07.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4609518 2020.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4609515 2020.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4609514 2020.07.10 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4609513 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4609520 2020.07.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4609521 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4609522 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 4609523 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4607676 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4607675 2020.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4607673 2020.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4607674 2020.07.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4607039 2020.07.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4607038 2020.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4607037 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4604718 2020.07.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4604717 2020.07.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4604716 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4604714 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4604715 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4604713 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4604152 2020.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4604151 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4604150 2020.07.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4604153 2020.07.08 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4603971 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4603085 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4603084 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 4603083 2020.07.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4603086 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4603082 2020.07.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4602103 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4602107 2020.07.07 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4602106 2020.07.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4602104 2020.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4602105 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4602100 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4602102 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4602097 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4602099 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 4602101 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4602098 2020.07.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4602096 2020.07.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4602093 2020.07.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4602095 2020.07.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4602094 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4599828 2020.07.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4599829 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599830 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4599831 2020.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4599832 2020.07.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4599833 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4599834 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4599835 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4599836 2020.07.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4599837 2020.07.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4599838 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4599839 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4599840 2020.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4599841 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596711 2020.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4596496 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597818 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597885 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4593860 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4593497 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4593168 2020.07.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4593169 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4593018 2020.07.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4593019 2020.07.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4592922 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4592668 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4592254 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592255 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4592248 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4592251 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4592249 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4592245 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4592244 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4592250 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4592247 2020.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4592246 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4592252 2020.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4592253 2020.07.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4592243 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4592242 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4592241 2020.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4592240 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4592238 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4592239 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4591961 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4591960 2020.07.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4591959 2020.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4582888 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4582889 2020.06.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4582890 2020.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4582891 2020.06.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4582892 2020.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4582893 2020.06.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4582894 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4582895 2020.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4582896 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4582897 2020.06.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4582898 2020.06.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4582899 2020.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4582900 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4582901 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4582902 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4582903 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4582904 2020.06.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4582905 2020.06.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4582906 2020.06.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4582907 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4582908 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4582909 2020.06.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4582910 2020.06.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4582911 2020.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4582912 2020.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4582913 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577857 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4577858 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4577859 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4577860 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4577861 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4577862 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4577863 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4577864 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4577865 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4577866 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577867 2020.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4577868 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4577869 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4577870 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4577871 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4577872 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4577873 2020.06.28 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4577874 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4577875 2020.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4577876 2020.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4577877 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4577878 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4577879 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4568345 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4568343 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4568342 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4568344 2020.06.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4568340 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4568339 2020.06.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4565754 2020.06.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 4565587 2020.06.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4565588 2020.06.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4565589 2020.06.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 4565590 2020.06.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4565591 2020.06.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 4565593 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4565594 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4565595 2020.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4561800 2020.06.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4560224 2020.06.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4560225 2020.06.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 4560226 2020.06.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4560227 2020.06.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4560228 2020.06.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4560229 2020.06.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4560230 2020.06.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4560231 2020.06.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4560232 2020.06.22 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4560233 2020.06.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4560234 2020.06.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4560235 2020.06.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4560236 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4560237 2020.06.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4560238 2020.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4560239 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560240 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4560241 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4550329 2020.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4543529 2020.06.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4543530 2020.06.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4543531 2020.06.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4543532 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4543533 2020.06.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4543534 2020.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4543535 2020.06.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4543536 2020.06.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 4543537 2020.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4543538 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4543539 2020.06.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4543540 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4543541 2020.06.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4544781 2020.06.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4541117 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4541118 2020.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4541119 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4541120 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4541121 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4541122 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541123 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4526622 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4526623 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4526624 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4526625 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4526626 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526627 2020.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4526628 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4526629 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4526630 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4526631 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4526632 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4526633 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4526634 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4526635 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4526636 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4526637 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4526638 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526639 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4526640 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4526641 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4526642 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4526643 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4526644 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4526645 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4526646 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526647 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4526648 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526649 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4526650 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4526651 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4526652 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4526653 2020.06.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4526711 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4526712 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4526713 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4526714 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4526715 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4526716 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4526717 2020.06.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4526718 2020.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4520776 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4515169 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4515168 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4515167 2020.06.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 4515166 2020.06.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4490338 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4490339 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4490340 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4490341 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4490342 2020.06.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4490343 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4490344 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4490345 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4490346 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4490347 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4490348 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4490349 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4490350 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4490351 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4490352 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4490353 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4490354 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4490355 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4490356 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4490357 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4490358 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4490359 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4490360 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4490361 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4490362 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4490363 2020.06.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4490364 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4490365 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4490366 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4490367 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490368 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4490369 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4490370 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4490371 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4490384 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4487093 2020.06.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4487094 2020.06.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4487095 2020.06.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 4479435 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4479436 2020.06.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4479437 2020.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4479438 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4479439 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4479440 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4479441 2020.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4479442 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4479443 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4475754 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4475751 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4475752 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4475750 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4475749 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4475748 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4475747 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4475745 2020.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4475746 2020.06.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4475744 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4475743 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4475741 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4475742 2020.06.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4473911 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4473912 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473913 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4473914 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4473915 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4473916 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4473917 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4473918 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4473919 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473920 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473921 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473922 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4473923 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4473924 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4473925 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4473926 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4473927 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4473928 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4473929 2020.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4473930 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4473931 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4473932 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4473933 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4473934 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4473935 2020.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4473936 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4473937 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473938 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473939 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4473940 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4473941 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4474058 2020.06.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4469381 2020.06.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 4469382 2020.06.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4469383 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4469384 2020.06.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4469385 2020.06.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4469386 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4469387 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4469388 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4469389 2020.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4455465 2020.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4455466 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4455467 2020.05.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4455468 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4455469 2020.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4455470 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4455471 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4455472 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4455473 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4455474 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4455475 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4455476 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4455477 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4455478 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4455479 2020.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4455480 2020.05.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4455481 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4455482 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4455483 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4455484 2020.05.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4455485 2020.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4455486 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4455487 2020.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4455488 2020.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4455489 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4455490 2020.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4455491 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4455492 2020.05.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4455493 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4455494 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4455495 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4451492 2020.05.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4451493 2020.05.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4451494 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4451495 2020.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4451496 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4451497 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4451498 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4451499 2020.05.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4451500 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4451501 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4451502 2020.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4451503 2020.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4451504 2020.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4451505 2020.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4451506 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4451507 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4451508 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4451509 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4451510 2020.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4451511 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4451512 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4451513 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4451514 2020.05.28 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4451515 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4451516 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4451517 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4451518 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4451519 2020.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4451520 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4451521 2020.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4451522 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4451523 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4451524 2020.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4451525 2020.05.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4451526 2020.05.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4451572 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4451673 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4446462 2020.05.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 3 4446463 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4446464 2020.05.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4446465 2020.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4446466 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4446467 2020.05.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4446468 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4443165 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 4443166 2020.05.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4443167 2020.05.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4443168 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4443169 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4443170 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4443171 2020.05.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4444907 2020.05.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4428177 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4428175 2020.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4428182 2020.05.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4428176 2020.05.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 4428174 2020.05.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4428171 2020.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4428173 2020.05.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4428172 2020.05.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4428178 2020.05.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4428180 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4428181 2020.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4432839 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4432842 2020.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4418293 2020.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4418294 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4418295 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4418296 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4418297 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4418298 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4418299 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4418300 2020.05.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4418301 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4418302 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4409204 2020.05.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4409205 2020.05.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4409206 2020.05.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 4409207 2020.05.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4409208 2020.05.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 4409209 2020.05.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4406457 2020.05.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4404570 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4404571 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4404572 2020.05.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4404573 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4404574 2020.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4404575 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4404576 2020.05.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4404577 2020.05.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4404578 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4404579 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4404580 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4404581 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4404583 2020.05.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4404584 2020.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4404585 2020.05.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4404586 2020.05.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4404587 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4406466 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4406468 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4406469 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4399882 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 4399881 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4399880 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4399879 2020.05.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4393762 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4393763 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4393761 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4368731 2020.05.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4368733 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4368734 2020.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4368735 2020.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4368736 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4368737 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4368738 2020.05.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4369357 2020.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4369358 2020.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4369359 2020.05.13 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4369360 2020.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4369361 2020.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4369362 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4369363 2020.05.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4369364 2020.05.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 9 4369365 2020.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4369366 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4369367 2020.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4369368 2020.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4369369 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4369370 2020.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4369371 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4369372 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4369373 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4369374 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4369375 2020.05.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4369376 2020.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4369377 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 4369378 2020.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4369379 2020.05.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4369380 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4369381 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4369382 2020.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4369383 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4369384 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4369385 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4369386 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4369387 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4369388 2020.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4369389 2020.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4369390 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4369391 2020.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4369392 2020.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4369393 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4369394 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4369395 2020.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4369396 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4369397 2020.05.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4369398 2020.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4325617 2020.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4325618 2020.05.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4325619 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4325620 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 4325621 2020.05.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4325622 2020.05.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4325623 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4325624 2020.05.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4325625 2020.05.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4325626 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4325627 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4325628 2020.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4325629 2020.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4325630 2020.05.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4329724 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4320313 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4320314 2020.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4320315 2020.05.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4320317 2020.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4320318 2020.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4320319 2020.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4320320 2020.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4320321 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4320322 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4320323 2020.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4320324 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4320325 2020.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4320326 2020.05.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4320327 2020.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4320328 2020.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4320329 2020.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4320330 2020.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4320331 2020.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4320332 2020.05.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4311099 2020.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4311100 2020.05.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 4 4311101 2020.05.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4311102 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4304312 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4304313 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4304314 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4304315 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4304316 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4304317 2020.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4304318 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4304319 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4304320 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4304321 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4304322 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4304323 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4304324 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4304325 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4304326 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4304327 2020.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4304328 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4304329 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4304330 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4304331 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4304332 2020.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4304333 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4304334 2020.05.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4304335 2020.05.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4304336 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4304337 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4304338 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4304339 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4304340 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4304341 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4304342 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4304343 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4306064 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4306065 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4306066 2020.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4286125 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4281703 2020.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4285856 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 4285857 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 4285858 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4285859 2020.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4285860 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4285861 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4285862 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4285863 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4285864 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4285865 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4285866 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4285867 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4285868 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4285869 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4285870 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4285871 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4285872 2020.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4285873 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4285874 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4285875 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4285876 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4285877 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4285878 2020.05.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4285879 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4285880 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4285881 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4285882 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4285883 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4285884 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4285885 2020.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4285886 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4285887 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4285888 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4285889 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4285890 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4285891 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4285892 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4285893 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4285894 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4285895 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4285896 2020.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4277359 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4277358 2020.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4277357 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4277356 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4273460 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4273461 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4273462 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4273463 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4273464 2020.04.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4273465 2020.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 6 4273466 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4273467 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4273468 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4273469 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4273470 2020.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4273471 2020.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4273472 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4273473 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 4273474 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4273475 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4273476 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4270610 2020.04.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4270167 2020.04.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4270168 2020.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4270169 2020.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4270170 2020.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4270171 2020.04.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4270172 2020.04.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4264537 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4264536 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4261425 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4261426 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4261427 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4261428 2020.04.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4261429 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4261430 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4261431 2020.04.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4261432 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4261433 2020.04.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4261434 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 4261435 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4261436 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4261437 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4261438 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4261439 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4261440 2020.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4261441 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4261442 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4261443 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4261444 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4261445 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4263920 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4245776 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4245775 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4245774 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4237799 2020.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4239718 2020.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4239725 2020.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4239728 2020.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4239730 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4239751 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4239752 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4239759 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 4239760 2020.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 4239762 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4239788 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4254206 2020.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4228624 2020.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4228625 2020.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4228626 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4228627 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4228628 2020.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4228629 2020.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4228630 2020.04.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4228631 2020.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4228632 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4228633 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4218796 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 4254705 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 4254706 2020.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4224529 2020.04.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4224528 2020.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4224527 2020.04.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4226065 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4226066 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4226067 2020.04.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4226068 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4226069 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4226070 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4226071 2020.04.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4208681 2020.04.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4208682 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4208683 2020.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4208684 2020.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4208685 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4208686 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4208687 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4208688 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4197960 2020.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 4197961 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4197962 2020.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4197963 2020.04.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4197964 2020.04.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 4197965 2020.04.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 4197966 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4197967 2020.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 4197968 2020.04.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4197969 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4197970 2020.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4197971 2020.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4197972 2020.04.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4197973 2020.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4197974 2020.04.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4197975 2020.04.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4197976 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4197977 2020.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4197978 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4197979 2020.04.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4197980 2020.04.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 4197981 2020.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4197982 2020.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4197983 2020.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4197984 2020.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4197985 2020.04.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4197986 2020.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4197987 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4197988 2020.04.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4197989 2020.04.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 4197990 2020.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4197991 2020.04.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4197992 2020.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4197993 2020.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4197994 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4197995 2020.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4197996 2020.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4197997 2020.04.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4197998 2020.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4197999 2020.04.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4198000 2020.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4198001 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 40 4198002 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4198003 2020.04.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4198004 2020.04.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4198005 2020.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4198044 2020.04.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4185048 2020.04.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4181664 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4181663 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4184957 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4184958 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4184959 2020.04.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4184960 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4184961 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4184962 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4184963 2020.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4178015 2020.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4177338 2020.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4177339 2020.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4177340 2020.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4177341 2020.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4177342 2020.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4177343 2020.04.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4177344 2020.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4177345 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4177346 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4177348 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4177349 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4177350 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4177351 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4177352 2020.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4177353 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4177354 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4177355 2020.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4177356 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4177357 2020.04.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4177358 2020.04.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4177359 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4177360 2020.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4177361 2020.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4177362 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4177385 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 4177386 2020.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4177387 2020.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4177389 2020.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4177390 2020.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4177391 2020.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4177528 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4177557 2020.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4177916 2020.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4177924 2020.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4177930 2020.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4173304 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4173305 2020.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 4171504 2020.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 4171539 2020.04.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4171671 2020.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4171502 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4171499 2020.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4171498 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 48 4171503 2020.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4171505 2020.04.15 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4171669 2020.04.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4171506 2020.04.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4171537 2020.04.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4171532 2020.04.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4171536 2020.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4171533 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4171656 2020.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4171657 2020.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4171658 2020.04.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4171659 2020.04.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4171660 2020.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 4171661 2020.04.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4171662 2020.04.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4171663 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4171664 2020.04.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4171666 2020.04.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4160635 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4152515 2020.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4152335 2020.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4152334 2020.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4152242 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4152241 2020.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4152245 2020.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4152240 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4152243 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4152246 2020.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4152237 2020.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4152239 2020.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4152238 2020.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4152236 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4152235 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4152244 2020.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4152234 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4152233 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4152232 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4152231 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4152230 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4152228 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4152229 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4152227 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4152226 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4152225 2020.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4152224 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4152222 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4152223 2020.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4152221 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4152220 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4152219 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4141421 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4132424 2020.04.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4132423 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4132422 2020.04.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4132421 2020.04.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4129827 2020.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4129828 2020.04.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4129829 2020.04.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4129830 2020.04.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4129831 2020.04.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 4129832 2020.04.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 4129833 2020.04.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4129834 2020.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4129835 2020.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4129836 2020.04.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4129837 2020.04.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4129838 2020.04.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4129839 2020.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4129840 2020.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4129841 2020.04.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4129842 2020.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4129843 2020.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4129844 2020.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4129845 2020.04.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4129846 2020.04.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4129847 2020.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4129848 2020.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4129849 2020.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4129850 2020.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4129851 2020.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4129852 2020.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4129853 2020.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4129854 2020.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4129855 2020.04.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4129856 2020.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4129857 2020.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4129858 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4129859 2020.04.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4129860 2020.04.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4123565 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4123345 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4123343 2020.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4123344 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4123148 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4123150 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4123149 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4123147 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4123145 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4123146 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4123144 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4123143 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4123139 2020.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4123137 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4123142 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4123136 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4123138 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4123134 2020.04.05