Pełna lista obserwacji drużyny

Czarci Szpon : Krzysztof Haja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4942423 2020.11.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4942424 2020.11.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4942425 2020.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4942426 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4942427 2020.11.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4942428 2020.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4942429 2020.11.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4942430 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4942431 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4942432 2020.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4942433 2020.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4942434 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4930078 2020.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4930512 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4928285 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4928286 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 4928287 2020.11.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4928288 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4928289 2020.11.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4928290 2020.11.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4928291 2020.11.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4928292 2020.11.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4928293 2020.11.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4928294 2020.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4928295 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4928689 2020.11.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4926377 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4926378 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4926379 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4926380 2020.11.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4926381 2020.11.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4926382 2020.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4926383 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4926384 2020.11.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4926385 2020.11.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4926386 2020.11.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4926387 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4926388 2020.11.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4926389 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4926390 2020.11.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4926391 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4926392 2020.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4926393 2020.11.16 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4920138 2020.11.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4920144 2020.11.14 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 4920143 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4920137 2020.11.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4920135 2020.11.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4920133 2020.11.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4920134 2020.11.14 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4920136 2020.11.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4920132 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4920140 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4920141 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4920142 2020.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4916657 2020.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4916662 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 4916663 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4916664 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 4916665 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4916666 2020.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4916667 2020.11.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4916668 2020.11.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4916669 2020.11.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4916670 2020.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4916671 2020.11.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4916672 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4916673 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4916690 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4916691 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4916692 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4916693 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4916694 2020.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4916695 2020.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4916696 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4916697 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4916698 2020.11.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4916699 2020.11.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4916700 2020.11.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4916701 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916702 2020.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4916703 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4916704 2020.11.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4916705 2020.11.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4916706 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4916707 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916708 2020.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4916709 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4916710 2020.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4916711 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 4916712 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4916713 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4916714 2020.11.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4916715 2020.11.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4916726 2020.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4916791 2020.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4908508 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903023 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4903024 2020.11.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4903025 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4903026 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4903027 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4903028 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4903029 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4903030 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4903031 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4903032 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4903033 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4903034 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4903035 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4903036 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4903037 2020.11.08 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 4903038 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4903039 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4903040 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903041 2020.11.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4903042 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4903043 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4903044 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4903045 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4903046 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4903047 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4903048 2020.11.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4903049 2020.11.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4899319 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4899318 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4899317 2020.11.07 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4895516 2020.11.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4895515 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 28 4895551 2020.11.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4892729 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4892730 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4892731 2020.11.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4892732 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 23 4892733 2020.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4892734 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4892735 2020.11.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4892736 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4888394 2020.11.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4888393 2020.11.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4888392 2020.11.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 18 4888391 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4888390 2020.11.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4888389 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4889885 2020.11.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4884198 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 4884197 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4884196 2020.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4882987 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882986 2020.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 4881551 2020.10.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4881703 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4878638 2020.10.28 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4878637 2020.10.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4878636 2020.10.28 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4878635 2020.10.28 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 4878634 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4878639 2020.10.28 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4878640 2020.10.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4878641 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4878642 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4878643 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4878644 2020.10.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4878659 2020.10.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4878660 2020.10.28 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 80 4878661 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4878662 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4878663 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4878664 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4878665 2020.10.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4878666 2020.10.28 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4878667 2020.10.28 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 4878668 2020.10.28 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4878669 2020.10.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4878670 2020.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4878671 2020.10.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4878672 2020.10.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4878673 2020.10.28 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 4878106 2020.10.27 mapa
rzadki alka, Alca torda 20 4878107 2020.10.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4878108 2020.10.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4873037 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4873034 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4873036 2020.10.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 4873035 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4873033 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4873032 2020.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4873031 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4873038 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4861623 2020.10.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4861624 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4861625 2020.10.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4861626 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 4861627 2020.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 4861628 2020.10.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4861629 2020.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4861630 2020.10.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4861631 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4861941 2020.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4861942 2020.10.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4861943 2020.10.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 4861944 2020.10.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4861945 2020.10.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4861946 2020.10.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4861947 2020.10.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 4861948 2020.10.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 4861949 2020.10.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4861950 2020.10.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4861951 2020.10.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4859981 2020.10.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4860354 2020.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4860355 2020.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4860356 2020.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4860357 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4860358 2020.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4860359 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4860360 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4860361 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4860362 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4860363 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4860364 2020.10.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4861224 2020.10.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4852766 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4852767 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4852765 2020.10.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4852788 2020.10.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4852786 2020.10.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4852787 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4852785 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4852784 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 110 4852782 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 4852783 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4852781 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4852780 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4852779 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 97 4852778 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4852777 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4852774 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4852776 2020.10.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4852775 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4852773 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4852762 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4852764 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4852761 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4852760 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4852763 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4852758 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4852757 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 45 4852756 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4852759 2020.10.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4852755 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 4852753 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4852752 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4852754 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4852751 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4852750 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4852749 2020.10.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4852768 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 4852769 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4852770 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4852771 2020.10.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4852772 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4854451 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4854452 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4852272 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 4852273 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4852274 2020.10.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4852275 2020.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 4852276 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4852277 2020.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 4852278 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4852279 2020.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4852280 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4852281 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4852282 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4852283 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4852284 2020.10.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4852285 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 4845643 2020.10.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4845644 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4845645 2020.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4845646 2020.10.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4845647 2020.10.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4845648 2020.10.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4845649 2020.10.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4845650 2020.10.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 4847019 2020.10.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4847020 2020.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4847021 2020.10.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4847022 2020.10.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4847023 2020.10.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4847024 2020.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 4847025 2020.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4825913 2020.10.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4827290 2020.10.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 360 4827291 2020.10.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4827292 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 4827293 2020.10.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4827294 2020.10.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4827295 2020.10.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4827296 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 4827297 2020.10.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 85 4827298 2020.10.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4827299 2020.10.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4827300 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 4827301 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4827302 2020.10.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 38 4827331 2020.10.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4828022 2020.10.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4824534 2020.10.06 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 25 4824535 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4824536 2020.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 4824537 2020.10.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 4824538 2020.10.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4824539 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4824540 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4824541 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 4824542 2020.10.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 4824543 2020.10.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 4824544 2020.10.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4824545 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4824546 2020.10.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4820149 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 84 4820150 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 715 4820151 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4820152 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 51 4820153 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 18 4820154 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1442 4820155 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4820156 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 36 4820157 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 4820158 2020.10.04 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 7 4820159 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 43 4820160 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 14 4820161 2020.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4820162 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 4820163 2020.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 4820164 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4820165 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 4820166 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4820167 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 4820169 2020.10.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4820170 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4820171 2020.10.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4820172 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4820173 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 165 4820174 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4820175 2020.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 4820176 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 4820177 2020.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 88 4820178 2020.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4820179 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4820180 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 16 4820181 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 4820182 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4820183 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 58 4820184 2020.10.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4820185 2020.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 4820186 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4820187 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 33 4820188 2020.10.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 24 4820189 2020.10.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4820190 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 4820191 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4820192 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4820193 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 55 4820194 2020.10.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4820195 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4820196 2020.10.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4820197 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4820198 2020.10.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4820199 2020.10.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4820200 2020.10.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4820201 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4820202 2020.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4820203 2020.10.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4820204 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4820205 2020.10.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4820206 2020.10.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4820207 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 4820208 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4820209 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4820210 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4820211 2020.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4820212 2020.10.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4820213 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 110 4820214 2020.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4820215 2020.10.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4820216 2020.10.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4820217 2020.10.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4820218 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4820219 2020.10.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4820220 2020.10.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4820524 2020.10.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4811663 2020.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4811662 2020.10.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4811661 2020.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4811660 2020.10.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 4805637 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4805638 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4805639 2020.09.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 4805640 2020.09.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4805641 2020.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4805642 2020.09.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4805643 2020.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4805644 2020.09.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4806446 2020.09.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 4806447 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4801142 2020.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 4801143 2020.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4801144 2020.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4801145 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4801146 2020.09.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4801147 2020.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4801148 2020.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4801149 2020.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4801150 2020.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4801151 2020.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4801152 2020.09.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4801153 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4801154 2020.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4801155 2020.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4801156 2020.09.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4801157 2020.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4801158 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4791538 2020.09.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4791539 2020.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4791540 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4791541 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4791542 2020.09.22 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4791543 2020.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4791544 2020.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4791545 2020.09.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 4791546 2020.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4791547 2020.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 4791548 2020.09.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4791549 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4785429 2020.09.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 4784529 2020.09.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 4784530 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4784531 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4784532 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4784533 2020.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4784534 2020.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4784535 2020.09.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4782785 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4782786 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4782787 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4782788 2020.09.19 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4771115 2020.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4771116 2020.09.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4771117 2020.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4771118 2020.09.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4771119 2020.09.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 4771120 2020.09.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4771121 2020.09.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 4771122 2020.09.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4771123 2020.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4769011 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4769010 2020.09.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4769229 2020.09.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4768527 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4761257 2020.09.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4760016 2020.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4761258 2020.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4761259 2020.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4761260 2020.09.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4761261 2020.09.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4761262 2020.09.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4761263 2020.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4761264 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4761265 2020.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4760189 2020.09.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4760190 2020.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4760191 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4761634 2020.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4761635 2020.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4761636 2020.09.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4761637 2020.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4761638 2020.09.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4761639 2020.09.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4761640 2020.09.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4761641 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4761642 2020.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4907684 2020.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4907685 2020.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4907686 2020.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4907683 2020.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4907680 2020.09.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 12 4740977 2020.09.01 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 4718214 2020.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4718215 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 4718216 2020.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4718217 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4716446 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4716680 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4716681 2020.08.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4716682 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4716683 2020.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4716684 2020.08.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4716685 2020.08.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4716686 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4716687 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4716688 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4716689 2020.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4713615 2020.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4713612 2020.08.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4713613 2020.08.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4713614 2020.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4713611 2020.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4713610 2020.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4713609 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4713606 2020.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4713608 2020.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4713607 2020.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4711353 2020.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4711352 2020.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4711351 2020.08.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4711350 2020.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4711349 2020.08.21 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4711348 2020.08.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4711347 2020.08.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4711346 2020.08.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4711344 2020.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4711345 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4711340 2020.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4711341 2020.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4711342 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4711343 2020.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4711339 2020.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4711395 2020.08.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 4711396 2020.08.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4711397 2020.08.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4711398 2020.08.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4711399 2020.08.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4711400 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4711401 2020.08.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4711402 2020.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4711403 2020.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4711404 2020.08.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4711405 2020.08.21 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4711406 2020.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4711407 2020.08.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4711408 2020.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4711409 2020.08.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4711806 2020.08.21 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4712129 2020.08.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4712130 2020.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4712131 2020.08.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4709626 2020.08.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 4709624 2020.08.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4709625 2020.08.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4709622 2020.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4709623 2020.08.20 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4708927 2020.08.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4708926 2020.08.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4708924 2020.08.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4708923 2020.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4708922 2020.08.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4708921 2020.08.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4708920 2020.08.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 4708919 2020.08.20 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4708918 2020.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4708917 2020.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 4708915 2020.08.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4708916 2020.08.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4708914 2020.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4708913 2020.08.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 4708912 2020.08.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4708910 2020.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4708911 2020.08.20 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4708908 2020.08.20 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4708909 2020.08.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4708906 2020.08.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4708905 2020.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4708907 2020.08.20 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4709001 2020.08.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4696876 2020.08.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4696992 2020.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4696993 2020.08.15 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4696994 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4696995 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4696996 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4696997 2020.08.15 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4693966 2020.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4693965 2020.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4693964 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4693963 2020.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4693962 2020.08.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4693961 2020.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4693960 2020.08.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4690654 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4687075 2020.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4687076 2020.08.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4687077 2020.08.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4687078 2020.08.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 4687079 2020.08.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4687080 2020.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4687081 2020.08.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4687082 2020.08.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4687083 2020.08.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4687084 2020.08.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4687085 2020.08.11 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 6 4684151 2020.08.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 4684152 2020.08.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 4684153 2020.08.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4684154 2020.08.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4684155 2020.08.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4684156 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4684157 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4684158 2020.08.09 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4684159 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4684160 2020.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4684161 2020.08.09 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 4684162 2020.08.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4678901 2020.08.07 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4675710 2020.08.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4676066 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4676067 2020.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4676068 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4676069 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4676070 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4676071 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4676072 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4676073 2020.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4676074 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676075 2020.08.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4676076 2020.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4676077 2020.08.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4676078 2020.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4676079 2020.08.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4676080 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676084 2020.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4676085 2020.08.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4676086 2020.08.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4671967 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4670634 2020.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4670635 2020.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4670633 2020.08.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4670559 2020.08.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4670558 2020.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4667698 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4667699 2020.08.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4667697 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4667696 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4667695 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4667694 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4667693 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1500 4661956 2020.07.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4661957 2020.07.30 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4661958 2020.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4661959 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4661960 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4661961 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4661962 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661963 2020.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4657681 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4657682 2020.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4657683 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4657684 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4657685 2020.07.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4657686 2020.07.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4657687 2020.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4657688 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4657689 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4657690 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4657691 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4657692 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4657693 2020.07.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4657694 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4657695 2020.07.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4657696 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4657697 2020.07.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4659957 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4655652 2020.07.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4655653 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4655654 2020.07.28 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4655655 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655656 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 4655657 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4655658 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4655848 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4647229 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647230 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4647231 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 12 4647232 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4647233 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4647234 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4647235 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4647236 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4647237 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4647238 2020.07.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4647239 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4647240 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4647241 2020.07.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4647242 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4647243 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4647244 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4645436 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4645434 2020.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4639388 2020.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4639389 2020.07.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4639390 2020.07.20 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4639391 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4639392 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4639393 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4639394 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4639406 2020.07.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4639454 2020.07.20 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4629365 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4629494 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4629495 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4629496 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4629497 2020.07.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4629498 2020.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4629499 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4629500 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4629502 2020.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4629503 2020.07.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4629504 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4629505 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4629506 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4629507 2020.07.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4629508 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4629509 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4629510 2020.07.17 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4629511 2020.07.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4629512 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4629513 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4629514 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4629515 2020.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4629516 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4629517 2020.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4629518 2020.07.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4626794 2020.07.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4626795 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4626796 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4626797 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4626798 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4626799 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4626800 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4626801 2020.07.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4626802 2020.07.16 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4626803 2020.07.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4626804 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4626805 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4626806 2020.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4626807 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4626808 2020.07.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4626809 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4626810 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4626811 2020.07.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4626918 2020.07.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4626919 2020.07.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4621720 2020.07.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4621719 2020.07.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4621533 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4621534 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4621528 2020.07.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 10 4621532 2020.07.14 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4621531 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4621529 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 45 4621898 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4621899 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4621900 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4621901 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4621902 2020.07.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4621903 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4621904 2020.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4621905 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4621906 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4621907 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4621908 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4621909 2020.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4621910 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4620718 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4620719 2020.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4620720 2020.07.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4620721 2020.07.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 7 4620722 2020.07.13 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4620723 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4615892 2020.07.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4615821 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4609731 2020.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4609516 2020.07.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4609517 2020.07.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4609518 2020.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4609515 2020.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4609514 2020.07.10 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4609513 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4609520 2020.07.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4609521 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4609522 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 4609523 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4607676 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4607675 2020.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4607673 2020.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4607674 2020.07.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4607039 2020.07.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4607038 2020.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4607037 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4604718 2020.07.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4604717 2020.07.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4604716 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4604714 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4604715 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4604713 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4604152 2020.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4604151 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4604150 2020.07.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4604153 2020.07.08 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4603971 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4603085 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4603084 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 4603083 2020.07.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4603086 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4603082 2020.07.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4602103 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4602107 2020.07.07 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4602106 2020.07.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4602104 2020.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4602105 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4602100 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4602102 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4602097 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4602099 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 4602101 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4602098 2020.07.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4602096 2020.07.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4602093 2020.07.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4602095 2020.07.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4602094 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4599828 2020.07.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4599829 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599830 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4599831 2020.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4599832 2020.07.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4599833 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4599834 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4599835 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4599836 2020.07.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4599837 2020.07.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4599838 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4599839 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4599840 2020.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4599841 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596711 2020.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4596496 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597818 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597885 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4593860 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4593497 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4593168 2020.07.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4593169 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4593018 2020.07.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4593019 2020.07.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4592922 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4592668 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4592254 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592255 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4592248 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4592251 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4592249 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4592245 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4592244 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4592250 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4592247 2020.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4592246 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4592252 2020.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4592253 2020.07.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4592243 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4592242 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4592241 2020.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4592240 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4592238 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4592239 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4591961 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4591960 2020.07.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4591959 2020.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4582888 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4582889 2020.06.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4582890 2020.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4582891 2020.06.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4582892 2020.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4582893 2020.06.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4582894 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4582895 2020.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4582896 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4582897 2020.06.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4582898 2020.06.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4582899 2020.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4582900 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4582901 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4582902 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4582903 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4582904 2020.06.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4582905 2020.06.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4582906 2020.06.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4582907 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4582908 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4582909 2020.06.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4582910 2020.06.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4582911 2020.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4582912 2020.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4582913 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577857 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4577858 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4577859 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4577860 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4577861 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4577862 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4577863 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4577864 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4577865 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4577866 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577867 2020.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4577868 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4577869 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4577870 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4577871 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4577872 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4577873 2020.06.28 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4577874 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4577875 2020.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4577876 2020.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4577877 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4577878 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4577879 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4568345 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4568343 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4568342 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4568344 2020.06.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4568340 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4568339 2020.06.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4565754 2020.06.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 4565587 2020.06.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4565588 2020.06.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4565589 2020.06.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 4565590 2020.06.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4565591 2020.06.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 4565593 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4565594 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4565595 2020.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4561800 2020.06.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4560224 2020.06.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4560225 2020.06.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 4560226 2020.06.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4560227 2020.06.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4560228 2020.06.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4560229 2020.06.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4560230 2020.06.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4560231 2020.06.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4560232 2020.06.22 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4560233 2020.06.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4560234 2020.06.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4560235 2020.06.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4560236 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4560237 2020.06.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4560238 2020.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4560239 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560240 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4560241 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4550329 2020.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4543529 2020.06.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4543530 2020.06.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4543531 2020.06.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4543532 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4543533 2020.06.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4543534 2020.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4543535 2020.06.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4543536 2020.06.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 4543537 2020.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4543538 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4543539 2020.06.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4543540 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4543541 2020.06.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4544781 2020.06.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4541117 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4541118 2020.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4541119 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4541120 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4541121 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4541122 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541123 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4526622 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4526623 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4526624 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4526625 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4526626 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526627 2020.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4526628 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4526629 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4526630 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4526631 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4526632 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4526633 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4526634 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4526635 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4526636 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4526637 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4526638 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526639 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4526640 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4526641 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4526642 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4526643 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4526644 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4526645 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4526646 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526647 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4526648 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526649 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4526650 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4526651 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4526652 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4526653 2020.06.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4526711 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4526712 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4526713 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4526714 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4526715 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4526716 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4526717 2020.06.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4526718 2020.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4520776 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4515169 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4515168 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4515167 2020.06.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 4515166 2020.06.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4490338 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4490339 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4490340 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4490341 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4490342 2020.06.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4490343 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4490344 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4490345 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4490346 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4490347 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4490348 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4490349 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4490350 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4490351 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4490352 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4490353 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4490354 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4490355 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4490356 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4490357 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4490358 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4490359 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4490360 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4490361 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4490362 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4490363 2020.06.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4490364 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4490365 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4490366 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4490367 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490368 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4490369 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4490370 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4490371 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4490384 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4487093 2020.06.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4487094 2020.06.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4487095 2020.06.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 4479435 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4479436 2020.06.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4479437 2020.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4479438 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4479439 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4479440 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4479441 2020.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4479442 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4479443 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4475754 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4475751 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4475752 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4475750 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4475749 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4475748 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4475747 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4475745 2020.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4475746 2020.06.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4475744 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4475743 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4475741 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4475742 2020.06.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4473911 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4473912 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473913 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4473914 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4473915 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4473916 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4473917 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4473918 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4473919 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473920 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473921 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473922 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4473923 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4473924 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4473925 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4473926 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4473927 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4473928 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4473929 2020.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4473930 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4473931 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4473932 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4473933 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4473934 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4473935 2020.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4473936 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4473937 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473938 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473939 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4473940 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4473941 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4474058 2020.06.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4469381 2020.06.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 4469382 2020.06.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4469383 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4469384 2020.06.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4469385 2020.06.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4469386 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4469387 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2