Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Blachliński : Piotr Blachliński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4933167 2020.11.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4919695 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4911162 2020.11.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 4911161 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4902625 2020.11.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4901009 2020.11.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4901010 2020.11.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4886635 2020.11.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4886634 2020.11.01 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4861440 2020.10.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4858367 2020.10.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4850624 2020.10.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4850175 2020.10.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4850174 2020.10.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 4849919 2020.10.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 10 4849920 2020.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4837383 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4837382 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 4837381 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4837380 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4837379 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4837378 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4837377 2020.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 4837376 2020.10.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4835775 2020.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4835776 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4835774 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4835778 2020.10.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 4835779 2020.10.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4835780 2020.10.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4835781 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4835782 2020.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4835783 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4835777 2020.10.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4835820 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4835812 2020.10.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4835787 2020.10.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4835786 2020.10.10 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4835785 2020.10.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4835784 2020.10.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4705655 2020.08.18 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4529552 2020.06.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 4529553 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4529571 2020.06.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4529573 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4529574 2020.06.13 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4522921 2020.06.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4461685 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4455188 2020.05.29 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4455187 2020.05.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4452010 2020.05.28 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4451901 2020.05.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4446254 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446255 2020.05.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4446253 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4446252 2020.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4446251 2020.05.27 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4432593 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 2 4432679 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4432711 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4432712 2020.05.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4406165 2020.05.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4392534 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4392531 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4392530 2020.05.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4392529 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4392528 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4392527 2020.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4392533 2020.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4360394 2020.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4360395 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4360399 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4360401 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360404 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4360406 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4360407 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4360408 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4360411 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4330685 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4330686 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4330688 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4330684 2020.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4330687 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4330690 2020.05.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4330691 2020.05.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4330689 2020.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 8 4322874 2020.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4322890 2020.05.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4322893 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4322902 2020.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4322910 2020.05.05 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4299006 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4285557 2020.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4285556 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4285559 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4285554 2020.05.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4285558 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4285555 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4285560 2020.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4285553 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4267489 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4252496 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4252495 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4252494 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4252493 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4252491 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4252492 2020.04.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4252490 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4241513 2020.04.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4241544 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 4241546 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4241848 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4210038 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4209758 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4209756 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4209754 2020.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4209757 2020.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4209755 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4209753 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4209752 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4209751 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4209750 2020.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4209749 2020.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4209746 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4209747 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4209748 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4209745 2020.04.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4209743 2020.04.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4209744 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4189916 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4189909 2020.04.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4189907 2020.04.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4189904 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4186717 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4186426 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4185957 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4185956 2020.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4185955 2020.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4185954 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4185402 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4185228 2020.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4185230 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4185229 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4185227 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4185226 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4185225 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4185222 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4185224 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4185223 2020.04.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4185220 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4185221 2020.04.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4185219 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4190064 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4190117 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4189985 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4189932 2020.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4189999 2020.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4189931 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4189933 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4189930 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4189928 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4189924 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4189927 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4190008 2020.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4077919 2020.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4077923 2020.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4077925 2020.03.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4077916 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4056093 2020.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4056092 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3945901 2020.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3945900 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 3945899 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 3945903 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3945898 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 3945897 2020.02.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3945896 2020.02.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3945902 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3945895 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3945894 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3945893 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3945891 2020.02.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3945886 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3945892 2020.02.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3945890 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3945889 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3945888 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3945887 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3945885 2020.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 3945883 2020.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3945884 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3945882 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3945881 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3945880 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 3945877 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3945879 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3945878 2020.02.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 3933761 2020.02.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3933762 2020.02.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3933760 2020.02.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3922250 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3922249 2020.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 3922248 2020.02.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3922246 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3922247 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3922245 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3922244 2020.02.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3922243 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3922000 2020.02.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3921999 2020.02.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3921998 2020.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 3921997 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3921995 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3921994 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3921993 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3921992 2020.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3921991 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3921996 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3921989 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3921990 2020.02.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3921988 2020.02.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4190001 2020.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4190000 2020.02.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 3911116 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3911118 2020.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3911122 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3911123 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3911124 2020.02.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3911125 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3911126 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3911127 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3911128 2020.02.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3901631 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3901632 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3901630 2020.02.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3901627 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3901629 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3901628 2020.02.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 3901626 2020.02.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3901625 2020.02.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3901624 2020.02.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3912273 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 3859212 2020.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3859211 2020.01.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 3859210 2020.01.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 3859208 2020.01.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 3859207 2020.01.23 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 17 3859209 2020.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3857247 2020.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3857245 2020.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3857246 2020.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3857244 2020.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 3857243 2020.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4190134 2020.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3851849 2020.01.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3851848 2020.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3851847 2020.01.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 3851846 2020.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3851845 2020.01.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3851844 2020.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3851842 2020.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3851843 2020.01.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3851841 2020.01.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3851840 2020.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3851839 2020.01.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3851838 2020.01.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3798160 2020.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3798159 2020.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3798158 2020.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3798157 2020.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3798156 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3798155 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3798154 2020.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3798152 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3798153 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3798151 2020.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 3798150 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 3798149 2020.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3798148 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3792351 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3792350 2020.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3792347 2020.01.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3792310 2020.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3792309 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3792308 2020.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3792307 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3792305 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3792306 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3788510 2020.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 3788511 2020.01.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3788509 2020.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3788508 2020.01.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3788507 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3788506 2020.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3788505 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3788504 2020.01.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3787820 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3787815 2020.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3787816 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3787814 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3787813 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3787812 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3787808 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3787809 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3787810 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3787811 2020.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3774994 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3774993 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3774992 2020.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3774991 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3774989 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3774990 2020.01.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3774988 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3774987 2020.01.01 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3774985 2020.01.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3774983 2020.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3774982 2020.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3774984 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3774981 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3774980 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3774979 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 3774978 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3774976 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3774977 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3774975 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3774974 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3774973 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3774972 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3774971 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3774969 2020.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3774970 2020.01.01 mapa