Pełna lista obserwacji drużyny

Gałąź : Agnieszka Gałązka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4922102 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4922100 2020.11.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4922101 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4922098 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4922099 2020.11.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4922097 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4882699 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4819125 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4882701 2020.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4882700 2020.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4782439 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4782441 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4782440 2020.09.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4782437 2020.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4769054 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4769051 2020.09.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4769053 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4769055 2020.09.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4769052 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4742050 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4742054 2020.09.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4742052 2020.09.02 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 30 4742053 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4742051 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4742055 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4742046 2020.09.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4742047 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4742049 2020.09.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4742045 2020.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4742048 2020.09.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4742044 2020.09.02 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 18 4742043 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4742042 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4742041 2020.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4742040 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4742039 2020.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4742038 2020.09.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 4742037 2020.09.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 4742036 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4742035 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4742033 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4742034 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4742032 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4742030 2020.09.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4742029 2020.09.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4742031 2020.09.02 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4741699 2020.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 17 4741698 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4741697 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4741696 2020.09.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4741695 2020.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4741694 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4741693 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4741691 2020.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4741692 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4741690 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741597 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4741599 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4741596 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4741595 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4741598 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741594 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4741590 2020.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4741592 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741591 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4741587 2020.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4741593 2020.09.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4741586 2020.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741589 2020.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741588 2020.09.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4738157 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4738164 2020.08.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4738156 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4738160 2020.08.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4738159 2020.08.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4738155 2020.08.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4738163 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4738158 2020.08.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4738161 2020.08.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4738162 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 4737873 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 44 4737858 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4737857 2020.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4737856 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4737853 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4737855 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737854 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737851 2020.08.31 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4737850 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737852 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737884 2020.08.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4737887 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4737885 2020.08.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4737883 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4737879 2020.08.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4737890 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4737874 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737880 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737871 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737869 2020.08.31 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4737882 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737861 2020.08.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4737863 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4737860 2020.08.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4737867 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737859 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4737886 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737891 2020.08.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4737878 2020.08.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4737875 2020.08.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 4737872 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4737889 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4737881 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737876 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737877 2020.08.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4737865 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737870 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4737866 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737868 2020.08.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4737862 2020.08.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4737888 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4737864 2020.08.31 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4737849 2020.08.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4737846 2020.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4737845 2020.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4737847 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737844 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737843 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4737839 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737848 2020.08.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4737841 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4737838 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4737842 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737840 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4737837 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737835 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4737836 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4737834 2020.08.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4735990 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 42 4734848 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4734850 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4734849 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 4734843 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4734845 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 4734844 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4734846 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4734842 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4734847 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4734839 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4734840 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4734841 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4716620 2020.08.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4716584 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4716585 2020.08.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4716579 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4716574 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4716619 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4716580 2020.08.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4716594 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4716576 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4716591 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4716600 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4716602 2020.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4716612 2020.08.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4716610 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4716592 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4716611 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4716601 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4716599 2020.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4716613 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4716609 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4716606 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4716588 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4716615 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4716608 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4716586 2020.08.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4716587 2020.08.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4716577 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4716589 2020.08.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4716618 2020.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4716614 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4716607 2020.08.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4716590 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4716605 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4716603 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4716572 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4716581 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4716573 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4716616 2020.08.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4716617 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4716582 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4716583 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4701953 2020.08.17 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4704434 2020.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4704451 2020.08.16 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4704447 2020.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4704455 2020.08.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4704450 2020.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4704437 2020.08.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4704459 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4704462 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4704442 2020.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4704440 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4704458 2020.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4704441 2020.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4704436 2020.08.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4704452 2020.08.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4704454 2020.08.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4704453 2020.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4704456 2020.08.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4704443 2020.08.16 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 4704457 2020.08.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4704448 2020.08.16 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4704446 2020.08.16 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4704460 2020.08.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 14 4704461 2020.08.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4704445 2020.08.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4704444 2020.08.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4704438 2020.08.16 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4704449 2020.08.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4704439 2020.08.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4704463 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4704465 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4704464 2020.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4704523 2020.08.15 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 4704525 2020.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4704515 2020.08.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4704510 2020.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4704512 2020.08.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4704511 2020.08.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4704528 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4704527 2020.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4704526 2020.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4704513 2020.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4704508 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4704531 2020.08.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4704509 2020.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4704514 2020.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4704507 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4704524 2020.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 4704519 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4704522 2020.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4704521 2020.08.15 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4704529 2020.08.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4704530 2020.08.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4704517 2020.08.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4704516 2020.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4704520 2020.08.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4704518 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4704496 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4704498 2020.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4704500 2020.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4704503 2020.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4704499 2020.08.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 4704502 2020.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4704504 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4704501 2020.08.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4704505 2020.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4704466 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4704506 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4704497 2020.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4704550 2020.08.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4704541 2020.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4704535 2020.08.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4704549 2020.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4704546 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4704547 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4704537 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4704545 2020.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4704536 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4704540 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4704548 2020.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4704542 2020.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4704544 2020.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4704543 2020.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4704582 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4704577 2020.08.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4704578 2020.08.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4704579 2020.08.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4704566 2020.08.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4704574 2020.08.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4704581 2020.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4704569 2020.08.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4704580 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4704571 2020.08.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4704568 2020.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4704570 2020.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4704567 2020.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4704572 2020.08.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4704573 2020.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4704576 2020.08.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4704575 2020.08.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4704557 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4704558 2020.08.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4704559 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4704560 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4704555 2020.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4704554 2020.08.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4704562 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4704563 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4704553 2020.08.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4704551 2020.08.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4704565 2020.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4704564 2020.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4704552 2020.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4704561 2020.08.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4704556 2020.08.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4653843 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4653845 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4653842 2020.07.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4653844 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4653825 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4653823 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4653833 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4653834 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4653835 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4653841 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4653838 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4653836 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4653840 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4653839 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4653837 2020.07.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4653824 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4653846 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4653847 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4653848 2020.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4653849 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4653850 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4653851 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4653852 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4653853 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4653854 2020.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4634474 2020.07.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4634473 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616166 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4616167 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4616165 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4616164 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4615914 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4615907 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4615904 2020.07.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4615905 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615903 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4615906 2020.07.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4598040 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4580243 2020.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4580234 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4580246 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4580242 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4580238 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4580252 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4580233 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4580247 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4580251 2020.06.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4580249 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4580245 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4580253 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4580235 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4580248 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4580255 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4580254 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4580244 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4580250 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4580241 2020.06.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4580237 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4580236 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4580240 2020.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4580232 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4559550 2020.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4559549 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4559547 2020.06.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4559552 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4559548 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4559546 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4559545 2020.06.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4557633 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4557635 2020.06.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4557634 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4557631 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4557632 2020.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4546604 2020.06.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4546603 2020.06.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4546591 2020.06.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4546601 2020.06.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4546587 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4546589 2020.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4546598 2020.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4546599 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4546600 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4546590 2020.06.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4546586 2020.06.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4546588 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4546597 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4546583 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4546584 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4546580 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4546605 2020.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4546585 2020.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4546581 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4546582 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4546607 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4546609 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4546610 2020.06.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4546608 2020.06.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4546538 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4546533 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4546536 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4546540 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4546516 2020.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4546530 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4546537 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4546515 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4546539 2020.06.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4546531 2020.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4546532 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4546529 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4546534 2020.06.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4546512 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4546564 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4546562 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4546561 2020.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4546559 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4546563 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4546556 2020.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4546558 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4546557 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4546513 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4546514 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4546511 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4546548 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4546546 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4546554 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4546553 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4546555 2020.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4546550 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4546551 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4546547 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4546552 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4546545 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4546570 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4546568 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4546565 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4546569 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4546535 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4546543 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4546544 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4546541 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4546542 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4546528 2020.06.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4546527 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4544178 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4544151 2020.06.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4544169 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4544181 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4544175 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4544154 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4544171 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4544159 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4544160 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4544157 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4544155 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4544156 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4544158 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4544152 2020.06.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4544179 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4544180 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4544172 2020.06.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4544173 2020.06.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 4544153 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4544174 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4544192 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4544161 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4544183 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4544186 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4544185 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4544162 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4544194 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4544177 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4544195 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4544163 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4544198 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4544176 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4544197 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4544189 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4544193 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4544190 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4544184 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4544188 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4544191 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4544200 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4544201 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4544117 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4544095 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4544108 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4544107 2020.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4544096 2020.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4544098 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4544106 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4544105 2020.06.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4544110 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4544113 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4544114 2020.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4544118 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4544119 2020.06.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4544116 2020.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4544111 2020.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4544104 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4544112 2020.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4544101 2020.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4544099 2020.06.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4544100 2020.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4544130 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4544146 2020.06.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4544122 2020.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4544147 2020.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4544134 2020.06.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4544124 2020.06.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4544139 2020.06.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4544140 2020.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4544133 2020.06.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4544131 2020.06.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4544126 2020.06.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4544123 2020.06.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4544125 2020.06.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4544132 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4544138 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4544120 2020.06.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4544137 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 4544141 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4544142 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4544144 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4544143 2020.06.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4544135 2020.06.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4544136 2020.06.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4544121 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4544094 2020.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4544093 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4544092 2020.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4502814 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4502812 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4502813 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4502811 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4502800 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4502818 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4502815 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4502817 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4502819 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4502816 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4502820 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4502806 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4502802 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4502807 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4502798 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4502801 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4502789 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4502809 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4502787 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4502803 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4502785 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4502747 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4502786 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4502788 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4502740 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4502725 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4502724 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4502743 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4502731 2020.06.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4502723 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4502729 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4502727 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4502726 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4502730 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4502735 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4502739 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4502742 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4502733 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4502741 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4502734 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4502732 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4502738 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4502745 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4502728 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4502736 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4502746 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4502744 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4502737 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4502808 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4502790 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4502791 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4502793 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4502804 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4502805 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4502792 2020.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4502796 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4499703 2020.06.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4499608 2020.06.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4499610 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4499659 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4499677 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4499666 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4499680 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4499672 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4499674 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4499667 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4499660 2020.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4499691 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4499689 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4499712 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4499707 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4499681 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4499710 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4499686 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4499684 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4499713 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4499664 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4499653 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4499651 2020.06.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4499658 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4466469 2020.05.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4466467 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4460313 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4460312 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4460344 2020.05.30 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4460343 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4460345 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4460342 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4460339 2020.05.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4460340 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4460341 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4460338 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4460337 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4460336 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4460334 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4460335 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460333 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4460332 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4460331 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4460330 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4460329 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4460326 2020.05.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4460327 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4460325 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4460328 2020.05.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4460324 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4460323 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4460322 2020.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4460321 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4460318 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4460319 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4460320 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4460317 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4460316 2020.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4460315 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4460314 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4460310 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4460311 2020.05.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4460309 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4460308 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460307 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4460306 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4460305 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4460304 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4460303 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4460300 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460301 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4460302 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4460299 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4460298 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4460297 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4460296 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4458302 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4432910 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4432912 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4432913 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4432911 2020.05.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4432909 2020.05.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4458301 2020.05.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4430041 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4430039 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4430040 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4430038 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4430036 2020.05.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4430035 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4430034 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4430037 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4430033 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 4430032 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4425913 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4425911 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4425912 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4425910 2020.05.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4425944 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4425945 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4425943 2020.05.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4425942 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4425941 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4425939 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4425940 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4425938 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4425935 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4425937 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4425934 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4425936 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4425933 2020.05.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4425931 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4425932 2020.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4425930 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4425929 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4425928 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4425926 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4425924 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4425925 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4425927 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4425922 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4425919 2020.05.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4425921 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4425923 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4425920 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4425917 2020.05.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4425918 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4425915 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4425916 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4425914 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4425905 2020.05.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4425903 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4425906 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4425904 2020.05.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4425909 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4425902 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4425908 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4425901 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4425907 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4425899 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4425900 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4425898 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4425897 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4425896 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4425895 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4425894 2020.05.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4416216 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4416215 2020.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4416214 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4416213 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4416212 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4416211 2020.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4416210 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4416209 2020.05.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4416208 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4416207 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4416206 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4416204 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4416203 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4416202 2020.05.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4416205 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4416201 2020.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4389903 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4389919 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4389918 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4389916 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4389917 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4389915 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4389914 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389913 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4389911 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4389912 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4389910 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4389908 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4389909 2020.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4389906 2020.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4389907 2020.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4389905 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4389904 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4389902 2020.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4389900 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4389901 2020.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4389899 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4389898 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4389896 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4389895 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4389893 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4389894 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4389892 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4389890 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4389891 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4389889 2020.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4389888 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4389897 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4389887 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4389884 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4389886 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4389883 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4389877 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4389882 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4389885 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4389881 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4389880 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4389878 2020.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4389879 2020.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4389876 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4389875 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4389874 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4389871 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4389873 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4389872 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4385239 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4385240 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4385238 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4385237 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4385236 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4385235 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385233 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4385232 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4385234 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4385229 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4385231 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4385230 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4385227 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4385228 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4385226 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4385225 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4385256 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4385253 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4385252 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4385254 2020.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4385255 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4385248 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4385250 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4385249 2020.05.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4385251 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4385247 2020.05.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4385246 2020.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4385242 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4385245 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4385244 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4385241 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4385243 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4385222 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4385221 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4385224 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4385217 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4385223 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385215 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4385220 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4385219 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4385216 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4385218 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385214 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4385210 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4385213 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4385212 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385211 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4385209 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4360537 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4360533 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4360540 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4360531 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4360530 2020.05.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4360527 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4360526 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4360585 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4360550 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4360569 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4360582 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4360580 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4360547 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4360588 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4349161 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4349177 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4349176 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4349178 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4349175 2020.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4349174 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4349173 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4349171 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4349172 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4349167 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4349168 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4349169 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4349166 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4349170 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4349165 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4349164 2020.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4349163 2020.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4302817 2020.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4302814 2020.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4302815 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4302816 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4302813 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4302812 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4302810 2020.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4302811 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4302809 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4302808 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4302117 2020.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4302116 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4302115 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4302114 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4302113 2020.05.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4302112 2020.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4302111 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4302109 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4302110 2020.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4302107 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4302108 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4302105 2020.05.03 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4302104 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4302106 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4302103 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4302102 2020.05.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4302101 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4287333 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4287334 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4287332 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4287331 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4287329 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4287330 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4287327 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4287328 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 4287326 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4287325 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4285106 2020.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4285105 2020.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4285104 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4285103 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4285102 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4285101 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4285100 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4285099 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4285098 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4285097 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4285094 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4285092 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4285093 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4285095 2020.05.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4285096 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4285090 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4285089 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4285088 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4285087 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4285091 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4285085 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4285086 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4285084 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4285083 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4285082 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4285081 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4282681 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4282680 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4282679 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4282677 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4282678 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4282676 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4282674 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4282675 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4282671 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4282673 2020.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4282672 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4282669 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4282668 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4282667 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4282666 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4282664 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4282665 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4281950 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4281949 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4281948 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4281947 2020.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4281945 2020.05.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4281946 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4281936 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4281943 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4281932 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4281941 2020.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4281937 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4281944 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4281940 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4281924 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4281928 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4281921 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4281923 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4281919 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4281920 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4281916 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4281914 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4281912 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4281935 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4281942 2020.05.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4281938 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4281931 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4281933 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4281939 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4281929 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4281930 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4281927 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4281925 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4281926 2020.05.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4281922 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4281917 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4281918 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4281915 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4281913 2020.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4281911 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4281907 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4281910 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4281909 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4281904 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4281908 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4281902 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4281903 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4281896 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4281899 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4281898 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4281900 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4281901 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4281905 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4281906 2020.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4281897 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4264337 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4264340 2020.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4264341 2020.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4264342 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4264343 2020.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4264344 2020.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4264345 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4264346 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4264347 2020.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4264348 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4264349 2020.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4264350 2020.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4264351 2020.04.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4264352 2020.04.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4264353 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4264354 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4264355 2020.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4264356 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4264357 2020.04.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4264358 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4264359 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4264360 2020.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4264361 2020.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4264362 2020.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4264363 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4264364 2020.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4264365 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4264366 2020.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4264367 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4264368 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4264369 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4264370 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4264371 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4264372 2020.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4236327 2020.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4236323 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4236324 2020.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4236321 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4236325 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4236322 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4236320 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4236326 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4191201 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191199 2020.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4191200 2020.04.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4155505 2020.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4155506 2020.04.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4155504 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4111536 2020.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4094197 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4094198 2020.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4094196 2020.03.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4094195 2020.03.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4094194 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4094193 2020.03.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4094192 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4094191 2020.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4067967 2020.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4056466 2020.03.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4056465 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4055840 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4055839 2020.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4055838 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4055384 2020.03.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4055381 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4055382 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 4055379 2020.03.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4055383 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4055380 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4055377 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4055378 2020.03.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4055376 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4055375 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4055374 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4055372 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4055373 2020.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4054262 2020.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4054263 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4054261 2020.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4054259 2020.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4054260 2020.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 4054258 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4054257 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4054255 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4054256 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4054253 2020.03.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4054254 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4054252 2020.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4054251 2020.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4054249 2020.03.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4054250 2020.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4054248 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4054247 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4054246 2020.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4054244 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4054245 2020.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4054243 2020.03.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4053254 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4053253 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4053252 2020.03.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4053251 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4053249 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4053250 2020.03.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4053248 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4053247 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4053246 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4047682 2020.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 4047683 2020.03.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4021589 2020.03.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4021588 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4020980 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4020978 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4020979 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4020977 2020.03.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4020975 2020.03.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 4020974 2020.03.15 mapa