Pełna lista obserwacji drużyny

Pruszkowska Gurpa OTOP : Tomaszewski Piotr


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4109009 2020.04.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4109010 2020.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4109008 2020.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4109006 2020.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4109004 2020.04.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4109005 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4109007 2020.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4109002 2020.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4109003 2020.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4109001 2020.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4109000 2020.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4035930 2020.03.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4035932 2020.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4035931 2020.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4035928 2020.03.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4035926 2020.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4035927 2020.03.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4035929 2020.03.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4035925 2020.03.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 4 4035924 2020.03.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3998664 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3984539 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3984538 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3984537 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3984536 2020.02.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3984535 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3984534 2020.02.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3984533 2020.02.29 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 3984532 2020.02.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3923471 2020.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3923474 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3923469 2020.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3923472 2020.02.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3923473 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3923470 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3923466 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3923467 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3923468 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3923463 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3923465 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 3923461 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3923462 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3923464 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3923459 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3923460 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3923458 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3923457 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3923456 2020.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3923454 2020.02.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3923455 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3923453 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3923452 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3923451 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3923450 2020.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3921798 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3921797 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3921794 2020.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3921792 2020.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3921796 2020.02.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3921791 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3921790 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3921795 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3921786 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3921787 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3921793 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3921788 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3921785 2020.02.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3921789 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3921784 2020.02.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 3921783 2020.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3921782 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3921781 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3907500 2020.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3907497 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3907498 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3907499 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3907496 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3907495 2020.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3907494 2020.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3907493 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3907516 2020.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3907515 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3907514 2020.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3907513 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3907512 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3907511 2020.02.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3907510 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3907509 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3907508 2020.02.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3907507 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3907505 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3907506 2020.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3907504 2020.02.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 3907501 2020.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3907502 2020.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3907503 2020.02.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3907491 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3907490 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3907492 2020.02.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3907488 2020.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3907489 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3907487 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3907485 2020.02.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3907484 2020.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3907483 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3907486 2020.02.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3907481 2020.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3907482 2020.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3907478 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3907479 2020.02.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3907477 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3902326 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3902327 2020.02.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3902325 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3902324 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3902328 2020.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3902323 2020.02.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3902322 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3902321 2020.02.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3902319 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3902320 2020.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3902317 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3902318 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3902315 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3901711 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3901710 2020.02.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3901707 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3901708 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3901706 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3901705 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3901709 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3901704 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3901703 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3901699 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3901700 2020.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3901702 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3901701 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3901698 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3901697 2020.02.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3901150 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3901151 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3901152 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3901149 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3901148 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3901146 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3901145 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3901147 2020.02.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3901143 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3901144 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3901142 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3901062 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3901059 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3901061 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3901060 2020.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3901058 2020.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 3901057 2020.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 3901054 2020.02.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 3901056 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3901055 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3901052 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3901053 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3901050 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3901051 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3901049 2020.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3893367 2020.02.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3893366 2020.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3893364 2020.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3893365 2020.02.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3893362 2020.02.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 3893363 2020.02.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3893166 2020.02.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3893165 2020.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3893164 2020.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3893163 2020.02.04 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 3893162 2020.02.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3894110 2020.02.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3892551 2020.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3892552 2020.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3892550 2020.02.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3892549 2020.02.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3892548 2020.02.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3892547 2020.02.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 3892546 2020.02.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3892761 2020.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3877491 2020.01.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3877489 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3877488 2020.01.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3877490 2020.01.26 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 3877487 2020.01.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3877485 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3877486 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 3877484 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3877483 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3877482 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3877481 2020.01.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3862006 2020.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3862005 2020.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3862004 2020.01.24 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 3862003 2020.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3862002 2020.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3856669 2020.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3856668 2020.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3856667 2020.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3856666 2020.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3856665 2020.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3856663 2020.01.22 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3856664 2020.01.22 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 3856662 2020.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3852203 2020.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3852202 2020.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3852200 2020.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3852201 2020.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3852198 2020.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3852199 2020.01.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3852197 2020.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3852196 2020.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3852195 2020.01.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3852194 2020.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3845566 2020.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3845565 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3845559 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3845564 2020.01.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3845562 2020.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3845558 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3845563 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3845557 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3845561 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3845555 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3845560 2020.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3845556 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3845554 2020.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3845553 2020.01.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3845552 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3845551 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3845550 2020.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3845549 2020.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3845228 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3845227 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3845225 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3845224 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3845226 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3845222 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3845223 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3845221 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3785219 2020.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3784682 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3784681 2020.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3784677 2020.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3784678 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3784679 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3784680 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3784675 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3784676 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3784674 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3784673 2020.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3784672 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3784671 2020.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3784670 2020.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 3784669 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3780761 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3780759 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3780760 2020.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3780758 2020.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3780756 2020.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3780757 2020.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3780753 2020.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3780754 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3780755 2020.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3780747 2020.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 3780748 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3780749 2020.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3780750 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3780751 2020.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3780752 2020.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 3780746 2020.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3774826 2020.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 3774821 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3774822 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3774823 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3774824 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3774825 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3774828 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3774827 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3774429 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3774431 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3774430 2020.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3774428 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3774425 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3774424 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3774423 2020.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3774422 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3774426 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3774427 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3774421 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3774420 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3774419 2020.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3774418 2020.01.01 mapa