Pełna lista obserwacji drużyny

Adrian Ochmann : Adrian Ochmann


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4933746 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4933745 2020.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4933744 2020.11.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4924468 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4924466 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 83 4924467 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4924465 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4924464 2020.11.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4897860 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4897859 2020.11.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4897861 2020.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4897857 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4897858 2020.11.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4897856 2020.11.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4897855 2020.11.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4897854 2020.11.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4897852 2020.11.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4897853 2020.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4886453 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4886454 2020.10.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 4886452 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4886451 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4886450 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4886449 2020.10.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4886448 2020.10.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4886447 2020.10.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4886446 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4886444 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4886445 2020.10.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4886443 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 4848328 2020.10.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4848326 2020.10.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 4848327 2020.10.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4848325 2020.10.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4848324 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4841897 2020.10.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4841896 2020.10.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4826690 2020.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4824819 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 4824817 2020.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4824818 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4824815 2020.10.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4824816 2020.10.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4824814 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4824813 2020.10.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4819348 2020.10.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4819347 2020.10.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4819346 2020.10.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4819342 2020.10.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4819341 2020.10.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 4819340 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4819345 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4819339 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4819343 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4819338 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4819337 2020.10.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4819335 2020.10.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4819336 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4819332 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4819333 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4819334 2020.10.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4792704 2020.09.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4792705 2020.09.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 40 4792264 2020.09.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4792084 2020.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4792085 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4792083 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4792082 2020.09.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4792081 2020.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4792080 2020.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4792079 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4792077 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4792078 2020.09.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4765722 2020.09.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4765723 2020.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4765721 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4746183 2020.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4746184 2020.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4746182 2020.09.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4746181 2020.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4743692 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4743691 2020.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4716925 2020.08.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4716927 2020.08.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4716928 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4716929 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4716930 2020.08.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4716931 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4716932 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4716933 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4716938 2020.08.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4716937 2020.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4716936 2020.08.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4716935 2020.08.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4716934 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4716926 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4702466 2020.08.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 4702467 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4702465 2020.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4677345 2020.08.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 4677344 2020.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4677271 2020.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4677272 2020.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 17 4677270 2020.08.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4677268 2020.08.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4677269 2020.08.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4677267 2020.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4677266 2020.08.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4677264 2020.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4677263 2020.08.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4677265 2020.08.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4677259 2020.08.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4677258 2020.08.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4677261 2020.08.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4677262 2020.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4677257 2020.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4677256 2020.08.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4677255 2020.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4677260 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4677254 2020.08.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4677253 2020.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4677252 2020.08.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4677251 2020.08.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4664905 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664906 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4664904 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4664903 2020.07.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4664902 2020.07.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4664901 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4664900 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4664899 2020.07.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4647857 2020.07.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4647856 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4634615 2020.07.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4634614 2020.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4634613 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634612 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4634611 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4634610 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4634609 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4634606 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4634608 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4634605 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4634607 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4634603 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634604 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4634602 2020.07.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4634299 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4634297 2020.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4634298 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4634296 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4634295 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4634294 2020.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4634293 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4634292 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4634291 2020.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4634290 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4634288 2020.07.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4634287 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4634289 2020.07.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4634286 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4596538 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4596537 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4596536 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596535 2020.07.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4596534 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4596533 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4596531 2020.07.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4596532 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4596530 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4596528 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4596529 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4596527 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4596526 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4596525 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4596524 2020.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4596522 2020.07.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4596523 2020.07.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4596521 2020.07.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4586945 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4582753 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4582752 2020.06.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4582754 2020.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4582751 2020.06.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4567425 2020.06.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4567426 2020.06.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 4567427 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 16 4560874 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4560872 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4560873 2020.06.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 9 4560171 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4560170 2020.06.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4560168 2020.06.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4560167 2020.06.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4560169 2020.06.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4556334 2020.06.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4556333 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4556331 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4556330 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4556332 2020.06.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4556329 2020.06.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4549757 2020.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4549759 2020.06.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4549758 2020.06.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4547016 2020.06.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4547014 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4547015 2020.06.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4547013 2020.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4510588 2020.06.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4491837 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491838 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4491836 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4491835 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4491833 2020.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4491834 2020.06.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4474232 2020.06.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4474231 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4441023 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4441022 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4441021 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4441020 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 12 4441019 2020.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4432081 2020.05.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4432080 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4429488 2020.05.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4429487 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4429486 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4429485 2020.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4429483 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4429482 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4429484 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 4429481 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4429480 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4429479 2020.05.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 4402020 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4402019 2020.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4363291 2020.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4363289 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4363290 2020.05.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4264270 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4264269 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4264268 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4264267 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4264266 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4264264 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4264265 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4257760 2020.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4257049 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4257048 2020.04.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4257028 2020.04.27 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4222329 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4225417 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4225416 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4225415 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4225414 2020.04.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4225412 2020.04.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4225413 2020.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4203995 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4203997 2020.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4203996 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4197718 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4197717 2020.04.20 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 4196000 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4196001 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4196002 2020.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 4196003 2020.04.19 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4196004 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4196005 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4196006 2020.04.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 30 4196007 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4195999 2020.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4174612 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4174611 2020.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4174610 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4173343 2020.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4173344 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4173342 2020.04.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4172597 2020.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4172595 2020.04.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4172594 2020.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4172596 2020.04.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4166258 2020.04.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4166253 2020.04.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4166259 2020.04.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4166252 2020.04.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4166256 2020.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4166260 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4166251 2020.04.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4166250 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4166255 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4166257 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4166249 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4166254 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4156232 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4156231 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4144813 2020.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4144814 2020.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4144810 2020.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4144809 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4144812 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4144811 2020.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4144807 2020.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4144806 2020.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 41 4144808 2020.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4144804 2020.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4144805 2020.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4144803 2020.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4144801 2020.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4144802 2020.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4141424 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4141423 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4138084 2020.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4138082 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4138083 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4123824 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4123823 2020.04.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4123822 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4123821 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4123819 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4123820 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4123816 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4123817 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4123815 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4123814 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4123813 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4100968 2020.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4100966 2020.03.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4100967 2020.03.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4088176 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4088175 2020.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4088174 2020.03.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4088173 2020.03.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4088171 2020.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4088172 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4088170 2020.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4051439 2020.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4051441 2020.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4051440 2020.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4051438 2020.03.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4051423 2020.03.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4051424 2020.03.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4051422 2020.03.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4037277 2020.03.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4037276 2020.03.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4037275 2020.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 3971984 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3971983 2020.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 3971982 2020.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3971981 2020.03.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 3929357 2020.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 56 3929356 2020.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 3929354 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 3929353 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 3929350 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 3929352 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 3929351 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3929349 2020.02.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3929348 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 3929346 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3929347 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 3929344 2020.02.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 3929345 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3929343 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 3911812 2020.02.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 3911810 2020.02.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3911811 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3911809 2020.02.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3881374 2020.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3881376 2020.01.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3881375 2020.01.29 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 3852618 2020.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 560 3899445 2020.01.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 3817070 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 3817071 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3817072 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3817074 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 51 3817077 2020.01.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3817078 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3817079 2020.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3817075 2020.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3774249 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3774252 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3774251 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3774250 2020.01.01 mapa