Pełna lista obserwacji drużyny

Efka : Ewa Gwis


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4069411 2020.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3814296 2020.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3814195 2020.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3814193 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3814194 2020.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3814196 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3811692 2020.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3811689 2020.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3811690 2020.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3811691 2020.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3811694 2020.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3806732 2020.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3806731 2020.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3806730 2020.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3806729 2020.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3806733 2020.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3806734 2020.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3806735 2020.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3806736 2020.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3806737 2020.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3806738 2020.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3797501 2020.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3797502 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3797500 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3797498 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 3797499 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3797497 2020.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3784370 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3784371 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3784063 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3783698 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3783697 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3783696 2020.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3779848 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3779847 2020.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3779861 2020.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3779850 2020.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3779852 2020.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3779855 2020.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3779859 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3779612 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3779153 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3779155 2020.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3779162 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3779352 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3779877 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3779167 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3779163 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 3779164 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3779351 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3779141 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3779140 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3779166 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3779165 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3775420 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3779161 2020.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3773808 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3773714 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3779159 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3779154 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3773699 2020.01.01 mapa