Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojka : Adrianna Muszyńska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4680516 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4680515 2020.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4680514 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4680513 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4680511 2020.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4680510 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4680509 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 4680508 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4680507 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4680506 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4680505 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4680504 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4680503 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680502 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4680501 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 66 4680500 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4680499 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 4680498 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4680497 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4680496 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4680495 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4663544 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4663543 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4663542 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4663541 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4663429 2020.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4663428 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4663427 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4663426 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4663425 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4663424 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4663423 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4663422 2020.07.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4663421 2020.07.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4663420 2020.07.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4663419 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4663418 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4663417 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4663416 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4663415 2020.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4663414 2020.07.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4663413 2020.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4657347 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4657346 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4657345 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4657344 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4657343 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4657342 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4657341 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4657340 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4657339 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4657338 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4657337 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 4657336 2020.07.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4652524 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4652522 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652521 2020.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4652675 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4652677 2020.07.26 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4650608 2020.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4646053 2020.07.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4646052 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4646051 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4646050 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 4646049 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4646048 2020.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4646047 2020.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4646046 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4646045 2020.07.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4646044 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4646043 2020.07.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4646042 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4646041 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4646040 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4646039 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4646038 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4646037 2020.07.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4646036 2020.07.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4646035 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4646034 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4646033 2020.07.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4646032 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4646031 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4646030 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4646029 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4646028 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 4646027 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4646026 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4646024 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4646023 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4646022 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4646021 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4646020 2020.07.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4646019 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4646018 2020.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4646017 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4646016 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4638786 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4638785 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4638783 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4638782 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4638781 2020.07.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4638780 2020.07.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4638779 2020.07.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4638778 2020.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4638777 2020.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4638776 2020.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4638775 2020.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4638769 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4638768 2020.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4638767 2020.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4638766 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4638765 2020.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4638764 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4638763 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4638755 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4638754 2020.07.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4638762 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4638761 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4638760 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4638759 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4638758 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4638757 2020.07.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4638752 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4638751 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4638749 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4638748 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4638747 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4638746 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4638745 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4638744 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4638743 2020.07.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4638742 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4638741 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4638753 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4638739 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4638737 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4638736 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4638735 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4638734 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4638733 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4638732 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4638731 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4638730 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4638728 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4638727 2020.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4638726 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4638725 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4638724 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4638723 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4638722 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4638480 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4638479 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4638478 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4638477 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4638476 2020.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4638475 2020.07.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4638474 2020.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4638473 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4638472 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4638471 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4638470 2020.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4634675 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4634674 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 4634673 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4634672 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4634671 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4634670 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4634669 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4634668 2020.07.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4634667 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634666 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4634665 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4634663 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4634662 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4634661 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4634660 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4634659 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4634658 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 4634657 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4634655 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4634654 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4634653 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4634652 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4634651 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4634650 2020.07.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4634648 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4635152 2020.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4632370 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4632369 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4632368 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4632367 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4632366 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4632365 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4632364 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4632363 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4632362 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4632361 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4632360 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4632359 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4629807 2020.07.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4629808 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4629486 2020.07.17 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4629485 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4629484 2020.07.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4629483 2020.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4629482 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629481 2020.07.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4629480 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4629479 2020.07.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4635113 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4628966 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 4628945 2020.07.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4629487 2020.07.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4629488 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4629489 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4629490 2020.07.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4629491 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4629492 2020.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4636791 2020.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4636792 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4627989 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627991 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4627990 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4627988 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627895 2020.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4627894 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4627893 2020.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4627892 2020.07.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 4628104 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4628105 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4628106 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4628107 2020.07.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4628108 2020.07.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4615144 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4615143 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4615142 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4615141 2020.07.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4615140 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4610432 2020.07.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4610431 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4610430 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4610429 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4610428 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4610427 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610426 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4610425 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4610424 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610423 2020.07.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4607561 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4605317 2020.07.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4605316 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4605315 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605314 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4605313 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4605312 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4605311 2020.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4605310 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4605309 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4605308 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4605307 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605306 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4605305 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4605304 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4605303 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4605302 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4605301 2020.07.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4605300 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4605299 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4605298 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4605297 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4605296 2020.07.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4605295 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4605294 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4605293 2020.07.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4605292 2020.07.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4605291 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4605290 2020.07.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 4605289 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4607563 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602525 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4602524 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4602523 2020.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4602522 2020.07.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4602521 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4602520 2020.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4602518 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602517 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602516 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4602515 2020.07.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4602514 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4602513 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4602512 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4602511 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602510 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4602509 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4602190 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4602189 2020.07.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4602188 2020.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4602187 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4602186 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4602185 2020.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4602184 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4602183 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4602182 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4602181 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4602180 2020.07.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4602179 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4602178 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4602177 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602176 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4602175 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4602174 2020.07.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4602173 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4602172 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4602171 2020.07.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4602169 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4602168 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602167 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4602166 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4604029 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4604030 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4619563 2020.07.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 6 4637602 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4597457 2020.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4597459 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4597458 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4597456 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4597454 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4597453 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4597452 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4597451 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4597450 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4597449 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4597448 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4597447 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4597446 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4597445 2020.07.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4597444 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4597443 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4598591 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4597442 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4598588 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4598587 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4593211 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4593050 2020.07.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4593049 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4593048 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4593047 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4593046 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4593045 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 4593044 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4593031 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4593030 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4593029 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4593028 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4593027 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4593026 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4593025 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4593024 2020.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4593023 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4593022 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4593021 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4588145 2020.07.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4585368 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4585367 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4585366 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4585365 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4585364 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4585363 2020.07.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4585362 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4585361 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4585360 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4585359 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4585358 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4585357 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4585356 2020.07.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4585354 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4579136 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4579135 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4579134 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4579133 2020.06.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4579131 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4579130 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4579129 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4579127 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4579126 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4579125 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4579124 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4579123 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4579122 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4579121 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4579120 2020.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4579119 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4579118 2020.06.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4567918 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4567917 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4567916 2020.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4567915 2020.06.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4567914 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4567913 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4567912 2020.06.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4567911 2020.06.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4567910 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4567909 2020.06.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4567908 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4567907 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4567906 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4567905 2020.06.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4567904 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4567903 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4567902 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4567901 2020.06.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 27 4567900 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4567899 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4567898 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4567897 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4567895 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4567894 2020.06.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4567920 2020.06.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4562201 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4562200 2020.06.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4562199 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4562198 2020.06.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4562197 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4562196 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4562195 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4562194 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4562193 2020.06.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4562192 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4562191 2020.06.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4549198 2020.06.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4549199 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4549200 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4549201 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4549202 2020.06.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4549203 2020.06.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4549204 2020.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4549205 2020.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4549206 2020.06.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4549207 2020.06.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4549208 2020.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4549209 2020.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4549210 2020.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4549211 2020.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4549212 2020.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4549213 2020.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4549214 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4549215 2020.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4549216 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4549217 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4549218 2020.06.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4549219 2020.06.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4549220 2020.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4549221 2020.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4549222 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4549223 2020.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4549224 2020.06.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4546778 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4542743 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4542742 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4542741 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4542740 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4542739 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4542738 2020.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4542737 2020.06.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4542736 2020.06.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4542735 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4542734 2020.06.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4542733 2020.06.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4542732 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4542731 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4542730 2020.06.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4542729 2020.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4542727 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4542726 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4511691 2020.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4511690 2020.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4511689 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4511688 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4511687 2020.06.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4511686 2020.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4511685 2020.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4511684 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4511683 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4511682 2020.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4511681 2020.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4511680 2020.06.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4511679 2020.06.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4511677 2020.06.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4511676 2020.06.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4511675 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4511674 2020.06.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4511673 2020.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4511672 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4511671 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4511670 2020.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4511669 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4511668 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4511667 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4511666 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4499736 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4499735 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4499734 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499733 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4499732 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4499731 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4499729 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4499728 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4499727 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4499726 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4499752 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4499751 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4499750 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4499749 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 19 4499748 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4499747 2020.06.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4499746 2020.06.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4499745 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4499744 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4499743 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4499742 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4499741 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4499740 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4499739 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4499738 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4488114 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4488113 2020.06.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4488112 2020.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4488111 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4488110 2020.06.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4488109 2020.06.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4488108 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4488107 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4488106 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4488105 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4488104 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4488103 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4488090 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4488102 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4488101 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4488100 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4488099 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4488098 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 4488097 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4488096 2020.06.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4488095 2020.06.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4488094 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4488093 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4488092 2020.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4488091 2020.06.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4488088 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4488086 2020.06.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4488085 2020.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 19 4488087 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4488084 2020.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4488083 2020.06.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4488082 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4488081 2020.06.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4488079 2020.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4488078 2020.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4488337 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4481008 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4481007 2020.06.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4481006 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4481005 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4481004 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4481003 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4481002 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4481001 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4481000 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4480999 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4480997 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4480996 2020.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4480995 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4480994 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4480993 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4480992 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4480991 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4480990 2020.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4480989 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4480988 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4480987 2020.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4480986 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4480985 2020.06.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4480984 2020.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4474026 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4474025 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4474024 2020.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4474023 2020.06.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4474022 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4474021 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4474020 2020.06.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4474019 2020.06.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4474018 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4474017 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4474016 2020.06.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4474015 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4474014 2020.06.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4474013 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4474012 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4474011 2020.06.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4474010 2020.06.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4474008 2020.06.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4474007 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4474006 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4474005 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4474004 2020.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4474002 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4474003 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4474001 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4474000 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473999 2020.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4473998 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4473997 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4473996 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4473995 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4473994 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4473993 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4473992 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4473991 2020.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4473990 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4473989 2020.06.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4473988 2020.06.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4473987 2020.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4473986 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4473985 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473984 2020.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4473983 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473982 2020.06.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4473981 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4473980 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4473979 2020.06.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4473978 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4473977 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4473976 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4473975 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4473974 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473973 2020.06.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4473972 2020.06.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4473971 2020.06.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4473970 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4473969 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4473968 2020.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4473967 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4473966 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4473965 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4473539 2020.06.02 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4473538 2020.06.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4473537 2020.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4473536 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473535 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4473534 2020.06.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4473533 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4473532 2020.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4473531 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4473530 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4473529 2020.06.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4473528 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4473527 2020.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4473526 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4473525 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4473524 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4473523 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473522 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4473521 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4473520 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4473519 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473518 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4473517 2020.06.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4473516 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4473515 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4473514 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4473513 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4473512 2020.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4473511 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4473510 2020.06.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4474027 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4474029 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4472386 2020.06.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4472385 2020.06.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4472383 2020.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4472384 2020.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4472382 2020.06.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4472381 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4472380 2020.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4472379 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4472378 2020.06.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4472377 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4472376 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4472375 2020.06.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4472374 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4472373 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4472372 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4472371 2020.06.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4472370 2020.06.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4472369 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4472368 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4472367 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4472366 2020.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4472365 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4472364 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4472363 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4472362 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4472361 2020.06.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4472360 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4472359 2020.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4472358 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4472357 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4472356 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4464137 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4464136 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4464135 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4464134 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4464121 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4464133 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4464132 2020.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4464131 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4464130 2020.05.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4464129 2020.05.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4464128 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4464127 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4464126 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4464125 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4464124 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4464123 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4464122 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4464120 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4464119 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4464118 2020.05.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4463875 2020.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4461071 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4461070 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4461069 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4461068 2020.05.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4461067 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4461066 2020.05.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4461065 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4461064 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4461063 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4461062 2020.05.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4461061 2020.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4461060 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4461059 2020.05.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4461058 2020.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4461057 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4461056 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4461055 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4461054 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4461053 2020.05.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4461052 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4461051 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4461050 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4461049 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4461048 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4461047 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4461046 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4461045 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4461044 2020.05.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4461043 2020.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4461042 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 4461041 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4481334 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4456471 2020.05.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4456470 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4456469 2020.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4456468 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4456467 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4456466 2020.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4456465 2020.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4456464 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4456463 2020.05.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4456462 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4456461 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4456460 2020.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4456459 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4456458 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4456457 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4456456 2020.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4456455 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4456454 2020.05.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4456453 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 13 4456452 2020.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4456448 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 46 4456449 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 67 4456450 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4452868 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4452867 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4452866 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4452865 2020.05.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4452864 2020.05.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4452863 2020.05.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4452862 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4452861 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4452860 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4452859 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4452858 2020.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4452857 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4452885 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4452884 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4452883 2020.05.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4452882 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452881 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4452880 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4452879 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4452878 2020.05.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4452877 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4452876 2020.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4452875 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4452874 2020.05.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4452873 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4452872 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4452871 2020.05.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4448938 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4448937 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4448936 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4448935 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4448934 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4448933 2020.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4448932 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4448931 2020.05.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4448930 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4448929 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4448928 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4448927 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4448926 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4448925 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4448924 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4448923 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4448922 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4448921 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4448920 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4448919 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4446582 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4446581 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4446580 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4446579 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4446578 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4446577 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4446576 2020.05.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4446575 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4446574 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4446573 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4446572 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4446571 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4446570 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446569 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4446568 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4446567 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4446566 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4446565 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4446564 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4446563 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4446562 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4446561 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4446560 2020.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4446559 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4446558 2020.05.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4446557 2020.05.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4446555 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4443463 2020.05.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4443462 2020.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4443461 2020.05.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4443460 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4443459 2020.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4443458 2020.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4443457 2020.05.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4443456 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4443455 2020.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4443454 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4443453 2020.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4443452 2020.05.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4443451 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4443450 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4443449 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4443448 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4443447 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4443446 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4443445 2020.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4443444 2020.05.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4443443 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4443442 2020.05.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4443441 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4443440 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4443439 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4443438 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4443436 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4443435 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4443434 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4443433 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4443432 2020.05.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4443431 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4443430 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4443429 2020.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4443428 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4443427 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4443426 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4443425 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4443424 2020.05.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4443423 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4443422 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4443421 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4443420 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4443419 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4439644 2020.05.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4439643 2020.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4439642 2020.05.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4439641 2020.05.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4439640 2020.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4439639 2020.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4439638 2020.05.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4439637 2020.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4439636 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4439635 2020.05.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4439634 2020.05.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4439633 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4439632 2020.05.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4439631 2020.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4439630 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4439629 2020.05.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4439628 2020.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4439627 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 25 4439626 2020.05.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4439625 2020.05.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4439624 2020.05.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4439623 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4439622 2020.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4439621 2020.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4439620 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4439619 2020.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4439618 2020.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4439617 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4439616 2020.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4439614 2020.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4439613 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4439056 2020.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4439055 2020.05.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4439054 2020.05.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4439053 2020.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4439052 2020.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4439051 2020.05.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4439050 2020.05.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4439049 2020.05.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4434155 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4434154 2020.05.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4434153 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4434152 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4434151 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4434150 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4434149 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4434148 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4434147 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4434146 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4434145 2020.05.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4434144 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4434143 2020.05.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4434142 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4434141 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4434140 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4434139 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4434138 2020.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4434137 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4434136 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4434135 2020.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4434134 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4434133 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4434132 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4434131 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4434130 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4434129 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4434128 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4434126 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4434125 2020.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4430325 2020.05.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4430324 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4430323 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4430322 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4430321 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4430319 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4430318 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4430317 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4430316 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4430315 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4430314 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4430878 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4433053 2020.05.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4445617 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4424406 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4424405 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4424404 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4424403 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4424402 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4424401 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4424400 2020.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4424399 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4424398 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4424397 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4424396 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4424395 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4424394 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4424393 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4424392 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4420013 2020.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4420012 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4420011 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4420010 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4420009 2020.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4420008 2020.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4420007 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4420006 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4420005 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4420004 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4420003 2020.05.22 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4420002 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4420001 2020.05.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4420000 2020.05.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4419999 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4419998 2020.05.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4419997 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4420021 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4420022 2020.05.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4420023 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4420025 2020.05.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4411501 2020.05.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4411500 2020.05.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4411499 2020.05.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4411498 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4411497 2020.05.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4411496 2020.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4411495 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4411494 2020.05.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4411493 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4411492 2020.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4411491 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4411490 2020.05.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4411489 2020.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4411488 2020.05.20 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4411487 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4411486 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4411485 2020.05.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4411484 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4411483 2020.05.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4413466 2020.05.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4406357 2020.05.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4406356 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4406355 2020.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4406354 2020.05.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4406353 2020.05.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4406352 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4406351 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4406350 2020.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4406349 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4406348 2020.05.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4406347 2020.05.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4406346 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4406345 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4406344 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4406343 2020.05.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4406342 2020.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4406341 2020.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 15 4406340 2020.05.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4406339 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4406338 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4406337 2020.05.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 7 4406336 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4406335 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4406334 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4406333 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4406332 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4406331 2020.05.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4406330 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 4406329 2020.05.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4406328 2020.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4406327 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4406326 2020.05.19 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4413467 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4403581 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4400018 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4400017 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4400016 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4400015 2020.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4400014 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4400013 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4400012 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4400011 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4400010 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4400009 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4400008 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4400007 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4400006 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4400005 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4400004 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4400003 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4400002 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4400001 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4400000 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4399999 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4399998 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4399997 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4399996 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4399995 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4399994 2020.05.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4399993 2020.05.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4399992 2020.05.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4399991 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4399990 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4399989 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4392802 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4392803 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4392801 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4392800 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4392799 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4392798 2020.05.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4392797 2020.05.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4392796 2020.05.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4392795 2020.05.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4392794 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4392793 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4392792 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4392790 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4392791 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4392789 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4392804 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4392805 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4374126 2020.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4374125 2020.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4374124 2020.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4374123 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4374122 2020.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4374121 2020.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4374120 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4374119 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4374118 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4374117 2020.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4374116 2020.05.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4374115 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4374114 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4374113 2020.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4374112 2020.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phyllo