Pełna lista obserwacji drużyny

Warsaw Woodpeckers #1 : Świtała Tymon


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4919023 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 4918897 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 4918896 2020.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 200 4918895 2020.11.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 11 4918573 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4887630 2020.10.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4875010 2020.10.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 4875011 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4850659 2020.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4849600 2020.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4849599 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 4848422 2020.10.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4848423 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4848421 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4828445 2020.10.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4826810 2020.10.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4826310 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 4826033 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4826032 2020.10.05 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 4826031 2020.10.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4826030 2020.10.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4826029 2020.10.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4820999 2020.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4821000 2020.10.05 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4819159 2020.10.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4818875 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 2 4816657 2020.10.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4812263 2020.10.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4812262 2020.10.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4812251 2020.10.03 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4809766 2020.10.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4808316 2020.10.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4808315 2020.10.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4807970 2020.10.01 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4807969 2020.10.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4807967 2020.10.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4807968 2020.10.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4807965 2020.09.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4807966 2020.09.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4807958 2020.09.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 4807962 2020.09.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4807960 2020.09.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4807957 2020.09.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4807959 2020.09.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4807963 2020.09.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4807964 2020.09.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 4807961 2020.09.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 80 4807956 2020.09.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4807955 2020.09.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4712986 2020.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4712985 2020.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4712977 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 4712976 2020.08.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4710882 2020.08.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4710881 2020.08.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4709056 2020.08.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 4709054 2020.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1300 4709055 2020.08.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4709053 2020.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4708581 2020.08.19 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4708582 2020.08.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4708580 2020.08.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4708579 2020.08.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 12 4708577 2020.08.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 4708578 2020.08.19 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4704153 2020.08.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4704154 2020.08.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4703974 2020.08.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4703973 2020.08.17 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4703972 2020.08.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4703969 2020.08.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 4703970 2020.08.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4703971 2020.08.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4703968 2020.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4703967 2020.08.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4703966 2020.08.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4703962 2020.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 4703964 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4703963 2020.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4702016 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4702018 2020.08.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4702020 2020.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4702017 2020.08.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4702019 2020.08.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 4702014 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4702015 2020.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 4702012 2020.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4702011 2020.08.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4702013 2020.08.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4702009 2020.08.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4702008 2020.08.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4702010 2020.08.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4701528 2020.08.15 mapa
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 4689297 2020.08.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4689296 2020.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4689298 2020.08.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 4689295 2020.08.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4689292 2020.07.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 4689291 2020.07.04 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4689290 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4689289 2020.07.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4689286 2020.07.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4689285 2020.07.03 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4689284 2020.07.02 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 10 4689283 2020.07.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4689282 2020.07.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4689280 2020.07.02 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4689278 2020.07.02 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4689277 2020.07.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4689281 2020.06.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4689274 2020.06.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4582921 2020.06.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4580789 2020.06.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4580633 2020.06.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4580632 2020.06.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4564944 2020.06.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4560179 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4560178 2020.06.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4560177 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4560176 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4515376 2020.06.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4515375 2020.06.08 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4466442 2020.05.31 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4466440 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4466441 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4466438 2020.05.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4466439 2020.05.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4466437 2020.05.30 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4466435 2020.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4466436 2020.05.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4455398 2020.05.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4447107 2020.05.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4447106 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4445315 2020.05.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4445316 2020.05.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4445314 2020.05.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4445313 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4445312 2020.05.25 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4445311 2020.05.25 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4445310 2020.05.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 65 4445308 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4445307 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4445306 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4445304 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4445305 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4445301 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4445302 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4445300 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4445303 2020.04.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4445299 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4445297 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4445298 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4445296 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 13 4445295 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4275336 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 4275332 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4275333 2020.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4275330 2020.04.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4275331 2020.04.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4275328 2020.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4275337 2020.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4275335 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4275326 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4275334 2020.04.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4275329 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4275327 2020.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4275324 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4275325 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4275323 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4275319 2020.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4275321 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 300 4275322 2020.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4275320 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3000 4275318 2020.04.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4275316 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4275315 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4275317 2020.04.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4275313 2020.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4275314 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4275312 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4275310 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1500 4275309 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4275308 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 4275311 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4275307 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4275304 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4275303 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4275302 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 4275300 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4275301 2020.04.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4275306 2020.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4275305 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4275297 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4275298 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4275296 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4275299 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4275294 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 20 4275295 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4275293 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 4275292 2020.04.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4191391 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4191272 2020.04.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4191271 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4191270 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4191269 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191268 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4191267 2020.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4191266 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4191265 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4191264 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4191262 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4191263 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191261 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4191260 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4191259 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4191258 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4191257 2020.04.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4191256 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4191255 2020.04.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4191252 2020.04.05 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4191250 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4191251 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4191248 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4191249 2020.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4191246 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4191245 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4191244 2020.04.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4191243 2020.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4191241 2020.04.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4191242 2020.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4191240 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4191239 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4191238 2020.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4191236 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4191237 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4191235 2020.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4191232 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4191233 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4191234 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4191231 2020.04.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4121017 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121015 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4121014 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4121013 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4121012 2020.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4154439 2020.04.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4154440 2020.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 400 4154438 2020.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4113535 2020.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4121010 2020.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4121011 2020.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4121000 2020.03.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4121003 2020.03.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4121007 2020.03.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4120995 2020.03.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4121008 2020.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4120991 2020.03.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4120989 2020.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4121009 2020.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4120990 2020.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4120988 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4120981 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4120984 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4120982 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4120979 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4121001 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 4121004 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4120998 2020.03.28 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4121006 2020.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4120997 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4120999 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4121005 2020.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4120992 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4120993 2020.03.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4120994 2020.03.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4120987 2020.03.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4120986 2020.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 300 4120985 2020.03.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4120978 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4120980 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4120983 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4120976 2020.03.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4120975 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4120977 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4120974 2020.03.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4120973 2020.03.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4120972 2020.03.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4120970 2020.03.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4120971 2020.03.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4120967 2020.03.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4120968 2020.03.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8000 4120969 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4120966 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 4120965 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4120964 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 4120962 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 300 4120963 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3994171 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3994172 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3994150 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 3994149 2020.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3989635 2020.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3989634 2020.03.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 3989633 2020.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3989631 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 3989632 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3989630 2020.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 3989629 2020.02.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3989627 2020.02.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3989626 2020.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3989628 2020.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3989625 2020.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3936977 2020.02.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3936981 2020.02.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3936976 2020.02.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3936975 2020.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3936979 2020.02.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3936980 2020.02.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3936973 2020.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3936972 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3936974 2020.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3936971 2020.02.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3936970 2020.02.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3936968 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3936969 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3936967 2020.02.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3936966 2020.02.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 3907340 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3907341 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 3907339 2020.02.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3907337 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 3906138 2020.02.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3906137 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3906136 2020.02.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3906134 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3906135 2020.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3906133 2020.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 3906132 2020.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 3906131 2020.02.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3906129 2020.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 3906130 2020.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 3906173 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3906176 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 3906172 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 3906170 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3906169 2020.02.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3906166 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 3906165 2020.02.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 3906163 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 800 3906161 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3906157 2020.02.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3906154 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 3906153 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3906147 2020.02.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3906144 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3906141 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3906140 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 3906174 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3906178 2020.02.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3906177 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3906171 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3906175 2020.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 3906167 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3906168 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3906164 2020.02.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3906160 2020.02.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3906159 2020.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3906155 2020.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3906152 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3906149 2020.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 3906150 2020.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3906145 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3906123 2020.02.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3906125 2020.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 3906124 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3906122 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3906126 2020.02.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3906121 2020.02.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 3906119 2020.02.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 3906118 2020.02.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3906120 2020.02.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3906116 2020.02.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3906114 2020.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 3906115 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3906117 2020.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 3906113 2020.02.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3906112 2020.02.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 3906111 2020.02.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3855163 2020.01.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 3850506 2020.01.19 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 3850505 2020.01.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3850503 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 3850502 2020.01.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3850460 2020.01.19 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 3845023 2020.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3844965 2020.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 140 3844966 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3844967 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 3844968 2020.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 150 3844969 2020.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3844963 2020.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 3844957 2020.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 3844955 2020.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 3844951 2020.01.17 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 3844918 2020.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 3844917 2020.01.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 16 3844916 2020.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 3844984 2020.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3844987 2020.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3844990 2020.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3845018 2020.01.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3845017 2020.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 3845015 2020.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 3845013 2020.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2300 3845012 2020.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3845003 2020.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 28 3845002 2020.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 3844993 2020.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 3844995 2020.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3844998 2020.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3844999 2020.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3845000 2020.01.17 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 71 3812421 2020.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 3808768 2020.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 3808767 2020.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 3808766 2020.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 3808765 2020.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 3808764 2020.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 120 3808763 2020.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3808762 2020.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3808761 2020.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 3808769 2020.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 3808770 2020.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 250 3808771 2020.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3810656 2020.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 3810655 2020.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 3810654 2020.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3810653 2020.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3810652 2020.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3810651 2020.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 3810650 2020.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3810648 2020.01.09 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 3802760 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3802761 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 3802762 2020.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3802763 2020.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3802764 2020.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3802765 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3802758 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3802756 2020.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3802755 2020.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 450 3802754 2020.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3802753 2020.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3802752 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 21 3802751 2020.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3802750 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3802749 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3802766 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 3802768 2020.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3802805 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3802804 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 3802803 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 3802802 2020.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3802800 2020.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 130 3802799 2020.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3802798 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 3802796 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3802795 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 19 3802769 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3802790 2020.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 3802791 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3802792 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 3802793 2020.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 3802794 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 3791628 2020.01.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 3791616 2020.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3791615 2020.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3791614 2020.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 8 3791612 2020.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 15 3791611 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 3791610 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3791629 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 3791630 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3791639 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3791637 2020.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3791636 2020.01.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3791635 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3791634 2020.01.04 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 3791633 2020.01.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3791632 2020.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3779881 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 130 3779886 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3779887 2020.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3787660 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 3787662 2020.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 3787664 2020.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3787665 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 3779879 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 3779878 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3779874 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 3779871 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3779869 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3779866 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 200 3779863 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3779858 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3779854 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3787710 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 3787666 2020.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3787667 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3787668 2020.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3787711 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 3779851 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3787708 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3787698 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 3787697 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3787696 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3787691 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3787677 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 18 3787676 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3787675 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3787674 2020.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3787673 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3787672 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3787671 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3787670 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 3787669 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3787712 2020.01.01 mapa