Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Tabernacki : Krzysztof Tabernacki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4667221 2020.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4667269 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4667268 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4667267 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4667266 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4667265 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4667264 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4667263 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4667262 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4667261 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667260 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4667257 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4667254 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4667251 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4667250 2020.07.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4667246 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4667241 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4667258 2020.07.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4667255 2020.07.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4667252 2020.07.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4667249 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4667244 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4667243 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 4667242 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4667236 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4667234 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4667233 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4667229 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4667230 2020.07.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4667227 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667224 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4667259 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4667256 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4667253 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667248 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4667247 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4667240 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4667238 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4667237 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4667235 2020.07.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4667232 2020.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4667231 2020.07.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4667228 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4667226 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4667225 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4667222 2020.07.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4635420 2020.07.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4635419 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4635417 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4635418 2020.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4635416 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4635414 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4635415 2020.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 4635413 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4635412 2020.07.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4635411 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4635410 2020.07.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4635408 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4635409 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4635407 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4635406 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4635405 2020.07.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4635404 2020.07.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4635403 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4635402 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4635401 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4635400 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4635397 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4635399 2020.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4635398 2020.07.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4635396 2020.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4635395 2020.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4635393 2020.07.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4635394 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4635392 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4635391 2020.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4635389 2020.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4635388 2020.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4635387 2020.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4635386 2020.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4635385 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4635390 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4635421 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4635383 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4635384 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4635380 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4635381 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4635382 2020.07.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4635379 2020.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4635378 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4635377 2020.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4616328 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4616329 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4616327 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4616326 2020.07.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4616325 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616324 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616323 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4616322 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4616321 2020.07.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4616320 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4616345 2020.07.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4616344 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4616343 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4616342 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616341 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4616340 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4616339 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4616337 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4616338 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4616335 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4616334 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4616333 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4616332 2020.07.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4616331 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4616330 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4616316 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4616318 2020.07.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4616317 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4616315 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616319 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4616314 2020.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4616313 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4616312 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4616311 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4616308 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4616310 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4616309 2020.07.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4616306 2020.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4616305 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4616304 2020.07.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4616307 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4593314 2020.07.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4593313 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593312 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4593310 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4593311 2020.07.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4593309 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4593306 2020.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4593307 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593305 2020.07.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4593304 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4581453 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4581452 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4581450 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4581451 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4581449 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4581448 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4581447 2020.06.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4581446 2020.06.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4581444 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4581443 2020.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4581442 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4581445 2020.06.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4581441 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4581506 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4581504 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4581505 2020.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4581503 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4581501 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4581502 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4581500 2020.06.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4581498 2020.06.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4581499 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4581497 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4581496 2020.06.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4581495 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4581494 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4581492 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4581493 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4581440 2020.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4581439 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4581438 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4581437 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4581435 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4581433 2020.06.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4581431 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4581432 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4581434 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4581430 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4581429 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4581428 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4581426 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4581427 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4581425 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4581419 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4581423 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4581424 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4581418 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4581417 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4581422 2020.06.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4581421 2020.06.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4581420 2020.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4581414 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4581415 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4581412 2020.06.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4581416 2020.06.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4581413 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4581411 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4581409 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4577514 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577513 2020.06.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4577507 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4577511 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4577510 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4577505 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4577508 2020.06.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4577506 2020.06.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4577512 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4577509 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4577503 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4577502 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4577504 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4577500 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4577501 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4577499 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4577497 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577498 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560063 2020.06.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4560062 2020.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4560061 2020.06.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4560060 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560058 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4560057 2020.06.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4560055 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560054 2020.06.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4560059 2020.06.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4560053 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4560056 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4560052 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560051 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4560050 2020.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4560049 2020.06.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4560048 2020.06.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4560046 2020.06.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4560047 2020.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4560045 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560044 2020.06.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4560043 2020.06.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4560042 2020.06.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4560041 2020.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4560040 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4560039 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560038 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4560037 2020.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4560036 2020.06.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4560033 2020.06.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4560034 2020.06.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4560032 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4560029 2020.06.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4560031 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4560027 2020.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4560028 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4560023 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560025 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560026 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560019 2020.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4560024 2020.06.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4560020 2020.06.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4560021 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4560022 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4560017 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4560018 2020.06.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4560016 2020.06.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4560014 2020.06.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4560013 2020.06.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4560015 2020.06.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4560011 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4560010 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560009 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4560008 2020.06.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4560006 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4560007 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4560012 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560004 2020.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4560002 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4560003 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4560000 2020.06.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4560005 2020.06.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4559999 2020.06.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4559998 2020.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4560001 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4559997 2020.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4555857 2020.06.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4555858 2020.06.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4555874 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4555872 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4555870 2020.06.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4555871 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555873 2020.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4555868 2020.06.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4555865 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4555864 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4555869 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4555867 2020.06.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4555866 2020.06.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4555861 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4555863 2020.06.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4555862 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555860 2020.06.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4555859 2020.06.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4555854 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4555853 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4555856 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4555852 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555855 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555846 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555845 2020.06.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4555851 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4555844 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555850 2020.06.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4555848 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4555847 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4555849 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555842 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4555843 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555841 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4552179 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4552176 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4552174 2020.06.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4552171 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4552168 2020.06.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4552165 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4552164 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4552161 2020.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552159 2020.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4552157 2020.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4552156 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4552158 2020.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4552211 2020.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4552215 2020.06.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4552206 2020.06.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4552213 2020.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552201 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4552199 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552209 2020.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4552196 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4552203 2020.06.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4552194 2020.06.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4552191 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552188 2020.06.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4552189 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4552192 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552186 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552185 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4552183 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4552182 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552184 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552181 2020.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4552180 2020.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4552178 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4552177 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4552173 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552172 2020.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4552169 2020.06.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4552170 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552166 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4552167 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4552163 2020.06.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4552162 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4552160 2020.06.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4552216 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552212 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4552210 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552208 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4552214 2020.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4552204 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4552200 2020.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4552207 2020.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4552195 2020.06.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4552202 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4552193 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4552198 2020.06.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4552190 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4552187 2020.06.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4552197 2020.06.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4533725 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4533723 2020.06.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4533721 2020.06.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 4533722 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4533719 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4533714 2020.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4533717 2020.06.14 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4533710 2020.06.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4533709 2020.06.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4533711 2020.06.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4533720 2020.06.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4533716 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4533713 2020.06.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4533718 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4533715 2020.06.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4533712 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4533707 2020.06.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4533708 2020.06.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4533705 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4533706 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4533704 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4533703 2020.06.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4533701 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4533702 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4533700 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4533699 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4533696 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4533697 2020.06.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4533694 2020.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4533692 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4533689 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4533693 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4533688 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4533695 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4533691 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4533686 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4533698 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4533690 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4533683 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4533684 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4533685 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4533687 2020.06.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4511142 2020.06.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4511141 2020.06.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4511140 2020.06.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4511139 2020.06.08 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4511138 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476390 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4476388 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4476389 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4476384 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476387 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4476385 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4476386 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4476383 2020.05.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4476407 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4476406 2020.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4476405 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4476403 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476404 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4476401 2020.05.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4476402 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4476400 2020.05.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4476399 2020.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4476396 2020.05.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4476398 2020.05.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4476397 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4476395 2020.05.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4476394 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4476393 2020.05.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4476392 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4476423 2020.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4476422 2020.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4476421 2020.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4476419 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4476420 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4476418 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4476417 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476415 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4476414 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4476416 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476412 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4476413 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4476410 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4476411 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476409 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4476408 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4442554 2020.05.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4442555 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4442553 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4442550 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4442551 2020.05.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4442552 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4442549 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4442548 2020.05.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4442547 2020.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4438475 2020.05.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4438474 2020.05.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4438473 2020.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4438472 2020.05.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4438471 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4438469 2020.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4438468 2020.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4438470 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4438467 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4438466 2020.05.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4438465 2020.05.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4438463 2020.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4438462 2020.05.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4438461 2020.05.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4438464 2020.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4438460 2020.05.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4438458 2020.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4438459 2020.05.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4438455 2020.05.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4438457 2020.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4438454 2020.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4438456 2020.05.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4438453 2020.05.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4438452 2020.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4438451 2020.05.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4438450 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4438448 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4438449 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4438446 2020.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4438445 2020.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4438444 2020.05.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4438443 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4438442 2020.05.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4438441 2020.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4438439 2020.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4438440 2020.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4438438 2020.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4438437 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4438436 2020.05.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4433143 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4433140 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4433139 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4433138 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4433137 2020.05.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 32 4433135 2020.05.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4433134 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4433133 2020.05.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4433136 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4433132 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4433130 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4433131 2020.05.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4433128 2020.05.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4433127 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4433126 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4433120 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4433125 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4433123 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4433121 2020.05.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4433118 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4433124 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4433122 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4433117 2020.05.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 4433119 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4433113 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4433115 2020.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4433112 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433114 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4433111 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4418617 2020.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4418618 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4418613 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4418612 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4418611 2020.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4418609 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418606 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4418607 2020.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4418605 2020.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4418608 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4418629 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4418628 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4418627 2020.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4418626 2020.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4418630 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4418622 2020.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4418623 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4418625 2020.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4418619 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4418624 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4418621 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4418616 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4418620 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4418615 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4418614 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4418610 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4418604 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4418601 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4418603 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4418600 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4418599 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4418597 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4418598 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418602 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4418596 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4418595 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4418594 2020.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4418592 2020.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4418593 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4418591 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4418590 2020.05.22 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4416281 2020.05.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4416280 2020.05.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4416282 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4416279 2020.05.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4416278 2020.05.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 10 4416276 2020.05.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4416275 2020.05.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4416274 2020.05.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4416273 2020.05.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4416272 2020.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4416271 2020.05.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4416269 2020.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4416270 2020.05.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4416268 2020.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4416267 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4416264 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4416265 2020.05.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4416262 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4416266 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4416260 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4416263 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4416261 2020.05.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4398467 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4398465 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4398466 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4398464 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4398463 2020.05.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4398462 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4398482 2020.05.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4398480 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4398481 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4398483 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4398479 2020.05.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4398478 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 13 4398475 2020.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4398474 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4398476 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4398473 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4398471 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4398470 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4398469 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4398468 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4398460 2020.05.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4398461 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4398457 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4398459 2020.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4398458 2020.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4398456 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4398454 2020.05.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4398455 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4398453 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4398452 2020.05.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4398451 2020.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4398450 2020.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4398448 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4398447 2020.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4398449 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4398446 2020.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4377979 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4377965 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4377966 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4377962 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4377977 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4377960 2020.05.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4377958 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4377972 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4377953 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4377952 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4377949 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4377944 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4377973 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4377959 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4377939 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4377937 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4377978 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4377968 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4377961 2020.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4377974 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4377963 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4377981 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4377956 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4377971 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4377950 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4377967 2020.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4377947 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4377946 2020.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4377942 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4377938 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4377935 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4377964 2020.05.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4377980 2020.05.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4377976 2020.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4377975 2020.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4377957 2020.05.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4377955 2020.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4377954 2020.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4377951 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4377948 2020.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4377970 2020.05.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4377945 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4377943 2020.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4377941 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4377940 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4377936 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4377934 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4377932 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4377931 2020.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4377933 2020.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4377930 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4377929 2020.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4377927 2020.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4377928 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4377926 2020.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4377925 2020.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4377924 2020.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4377923 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4377922 2020.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4377921 2020.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4377920 2020.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4377918 2020.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4377919 2020.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4369471 2020.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4369470 2020.05.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4369467 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4369468 2020.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4369469 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4369485 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4369488 2020.05.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4369483 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4369486 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4369484 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4369481 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4369482 2020.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4369478 2020.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4369477 2020.05.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 10 4369476 2020.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4369480 2020.05.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4369487 2020.05.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4369474 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4369475 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4369479 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4369473 2020.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4360424 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4360423 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4360422 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4360419 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4358271 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4358270 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4358269 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4350456 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4350455 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4350453 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4350452 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4350454 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4350472 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4350470 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4350469 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4350468 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4350471 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4350465 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4350467 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4350466 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4350464 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4350463 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4350460 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4350462 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4350458 2020.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4350461 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4350459 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4350451 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4350445 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4350449 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4350443 2020.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4350450 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4350447 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4350448 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4350446 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4350444 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4350442 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4350438 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4350441 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4350436 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4350439 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4350440 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4350437 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4341053 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4341054 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4341052 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4341051 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341050 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4341048 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4341049 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4341047 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4341046 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4341044 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4341045 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4341042 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4341041 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4341043 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4341068 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4341067 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4341066 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341065 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341069 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4341064 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341061 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4341060 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4341062 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4341059 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4341058 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341056 2020.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4341057 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4341055 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4341039 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4341037 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4341040 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4341035 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341033 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4341034 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4341032 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4341038 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4341036 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341030 2020.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4341029 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4341027 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4341026 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4341028 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4341025 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341024 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4337911 2020.05.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4337909 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4337910 2020.05.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4337907 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4337908 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4337906 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4337904 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4337905 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4337900 2020.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4337899 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4337898 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4337896 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4337901 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4337897 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4337902 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4337894 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4337895 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4337893 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4337892 2020.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4337891 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4337890 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4332491 2020.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4332489 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4332487 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4332490 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4332486 2020.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4332488 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4332485 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4332484 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4332483 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4332482 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4332481 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4332479 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4332480 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4331945 2020.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4331944 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4331951 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4331948 2020.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4331949 2020.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4331947 2020.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4331941 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4331946 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4331950 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4331942 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4331940 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4331952 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4331943 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4331939 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4331938 2020.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4331936 2020.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4331937 2020.05.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4331935 2020.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4331932 2020.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4331930 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4331934 2020.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4331929 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4331933 2020.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4331922 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4331931 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4331923 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4331920 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4331925 2020.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4331921 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4331919 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4331926 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4331927 2020.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4331928 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4331924 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4326615 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4326614 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4326613 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4326612 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4326611 2020.05.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4326126 2020.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4326125 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4326127 2020.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4326155 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4326156 2020.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4326148 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4326145 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4326151 2020.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4326153 2020.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4326141 2020.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4326138 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4326144 2020.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4326135 2020.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4326139 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4326142 2020.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4326133 2020.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4326130 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4326129 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4326128 2020.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4326159 2020.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4326157 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4326154 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4326158 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4326150 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4326147 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4326152 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4326149 2020.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4326140 2020.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4326143 2020.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4326146 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4326136 2020.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 4326132 2020.05.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 4327468 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4326134 2020.05.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4326131 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4326121 2020.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4326124 2020.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4326122 2020.05.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4326123 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4326120 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4326119 2020.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4326117 2020.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4326118 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4326116 2020.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4326112 2020.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4326110 2020.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4326111 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4326113 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4326114 2020.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4326109 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4326115 2020.05.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4320596 2020.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4320594 2020.05.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4320595 2020.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4320593 2020.05.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4320592 2020.05.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4320590 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4320612 2020.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4320610 2020.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4320611 2020.05.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4320609 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4320608 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4320607 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4320605 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4320606 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4320604 2020.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4320603 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4320602 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4320601 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4320599 2020.05.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4320598 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4320600 2020.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4320597 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4320588 2020.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4320589 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4320591 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4320587 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4320583 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4320586 2020.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4320584 2020.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4320585 2020.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4320580 2020.05.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4320581 2020.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4320579 2020.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4320577 2020.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4320582 2020.05.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4320578 2020.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4320576 2020.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4320575 2020.05.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4310099 2020.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4310100 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4310097 2020.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4310096 2020.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4310095 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4310094 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4310091 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4310093 2020.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4310090 2020.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4310092 2020.05.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4310130 2020.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4310131 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4310133 2020.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4310129 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4310128 2020.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4310127 2020.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4310126 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4310125 2020.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4310124 2020.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4310123 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4310122 2020.05.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4310121 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4310119 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4310120 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4310114 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4310116 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4310115 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4310113 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4310112 2020.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4310111 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4310108 2020.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4310107 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4310106 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4310105 2020.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4310104 2020.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4310103 2020.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4310101 2020.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4307226 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 8 4306692 2020.05.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4306691 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4306690 2020.05.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4306689 2020.05.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4306688 2020.05.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4306706 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4306704 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4306702 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4306705 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4306701 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4306707 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4306698 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4306700 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4306699 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4306695 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4306697 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4306696 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4306694 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4306693 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4283053 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4283055 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4283054 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4283052 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 4283034 2020.05.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4283033 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4283032 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4283031 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4283030 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4283028 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4283027 2020.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4283026 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4283024 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4283023 2020.05.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4283025 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4283029 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4283022 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4283020 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4283021 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4283019 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4283050 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4283048 2020.05.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4283051 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4283049 2020.05.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4283047 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4283046 2020.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4283045 2020.05.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4283044 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4283043 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4283041 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4283040 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4283038 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4283039 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4283036 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4283042 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4283037 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4283018 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4283015 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4283017 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4283016 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4283014 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4283013 2020.04.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4283011 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4283012 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4283009 2020.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4283008 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4283010 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4283006 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4283007 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4283005 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4283004 2020.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4283003 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275442 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4275446 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4275445 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4275438 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4275443 2020.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4275437 2020.04.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4275441 2020.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4275444 2020.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4275440 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4275435 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4275436 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4275439 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4275434 2020.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4275432 2020.04.30 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4275430 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275431 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275429 2020.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4275428 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4275427 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4275425 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4275433 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275423 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4275426 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4275424 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4275420 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4275422 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275421 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275418 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4275419 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4274085 2020.04.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4274090 2020.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4274088 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4274089 2020.04.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4274084 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4274086 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4274083 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4274082 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4274081 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4274087 2020.04.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4274065 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4274066 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4274063 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4274060 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4274058 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4274057 2020.04.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4274059 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4274056 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4274055 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274053 2020.04.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4274052 2020.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4274051 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4274054 2020.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4274050 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4274049 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4274031 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4274029 2020.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4274030 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4274027 2020.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4274028 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4274026 2020.04.30 mapa