Pełna lista obserwacji drużyny

Tomasz Wałachowski : Tomasz Wałachowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4662597 2020.07.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4650790 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4650749 2020.07.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4648387 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4643461 2020.07.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4643460 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4643459 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4643457 2020.07.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4643458 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4643456 2020.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4643455 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4643453 2020.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4643452 2020.07.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4643454 2020.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4637630 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4637566 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4637570 2020.07.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4637565 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4637564 2020.07.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4637443 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4637442 2020.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4637425 2020.07.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4637423 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4637424 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4637422 2020.07.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4637469 2020.07.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 4637468 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4637467 2020.07.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4637466 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4637464 2020.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4637465 2020.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4637463 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4637462 2020.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4637461 2020.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4637460 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4637459 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4637458 2020.07.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4565312 2020.06.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4565313 2020.06.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4637456 2020.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4637457 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4637455 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4637454 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4511007 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4511009 2020.06.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4514049 2020.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4514050 2020.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4514117 2020.06.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4514324 2020.06.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4514402 2020.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4514492 2020.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514493 2020.06.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4515759 2020.06.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4513876 2020.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4514045 2020.06.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4500941 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4500939 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4500983 2020.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4500935 2020.06.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4500922 2020.06.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4500920 2020.06.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4500921 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4470724 2020.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4467978 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4467977 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4467976 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4467975 2020.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4467974 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4467973 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4467972 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4467778 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4467777 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4467776 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4467775 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4467774 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4467773 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467772 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4467771 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4467770 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4467769 2020.05.31 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4470723 2020.05.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4467768 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4467765 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4467766 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4467767 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4467763 2020.05.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4467764 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4467779 2020.05.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4467794 2020.05.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4467793 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4467792 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4467791 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4467790 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4467789 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4467788 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4467787 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4467786 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4467785 2020.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4467784 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4467783 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4467782 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4467781 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4467780 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4467994 2020.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4467993 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4467992 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4467991 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4467989 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4467990 2020.05.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4467987 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4467988 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4467986 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4442266 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447350 2020.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4447352 2020.05.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4447357 2020.05.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4436742 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4436743 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4436744 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4442413 2020.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4467985 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4467981 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4467980 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4467982 2020.05.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4403847 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4410704 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4402096 2020.05.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4402095 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4402092 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4402093 2020.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4402091 2020.05.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4402089 2020.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4402087 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4402088 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4402086 2020.05.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4402085 2020.05.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4402083 2020.05.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4401003 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4401005 2020.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4401596 2020.05.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4401947 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4402002 2020.05.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4402021 2020.05.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4397103 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4382208 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4382209 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4383241 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4396790 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4396789 2020.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4396788 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4396787 2020.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4396785 2020.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4376466 2020.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4376467 2020.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4376506 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4378195 2020.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4378219 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4396786 2020.05.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4396784 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4396783 2020.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4396782 2020.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4396779 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4396781 2020.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4396780 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4396778 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4397090 2020.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4397102 2020.05.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4397087 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4397092 2020.05.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4397091 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4397088 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4397089 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4397099 2020.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4397098 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4397097 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4397096 2020.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4397095 2020.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4397100 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4397101 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4397094 2020.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4397093 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4396867 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4396866 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4396865 2020.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4396864 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4396863 2020.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4396862 2020.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4396861 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4396860 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4396859 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4396858 2020.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4396857 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4396856 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4396855 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4396853 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4396854 2020.05.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4396852 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4348554 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4348636 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4348785 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4350477 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4344559 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4344565 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4344564 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4344558 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344557 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4344601 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344606 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344619 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4344615 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344610 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344623 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344617 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344598 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4344586 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4344578 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4344589 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4344588 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4344595 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344572 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4344568 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4344620 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4344618 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344602 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344604 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4344587 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344582 2020.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4344583 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344577 2020.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4344585 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344575 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344574 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4344566 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344561 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344560 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4344603 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4344622 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344621 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344616 2020.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4344605 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4344608 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344612 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4344609 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344600 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4344597 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4344592 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4344596 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344580 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4344579 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4344571 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4344573 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4344611 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4344624 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4344613 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4344625 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4344607 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344599 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344594 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4344584 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344581 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344593 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4344576 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4344570 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344569 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4344567 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344562 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344533 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344532 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4344530 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344528 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4344529 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344526 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344524 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344523 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4344522 2020.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4344554 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4344553 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4344518 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344517 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344516 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344514 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344548 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4344512 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344511 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4344549 2020.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4344510 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344545 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344508 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344509 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344546 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344544 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4344507 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4344506 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344556 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344505 2020.05.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4344149 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4344150 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344164 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344165 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4344167 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4344198 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4332935 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4332940 2020.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4333011 2020.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4333019 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4333040 2020.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4334324 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4334326 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4339601 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4339690 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4344542 2020.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344541 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4327592 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4344504 2020.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4344503 2020.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344502 2020.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4324851 2020.05.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4324853 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344538 2020.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344500 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344501 2020.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344537 2020.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4344499 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4344534 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4344498 2020.05.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4344497 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344496 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4344495 2020.05.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4344493 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344494 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344525 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344540 2020.05.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4344539 2020.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4344535 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344536 2020.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4344531 2020.05.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4344555 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4344527 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4344521 2020.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4344520 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344551 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4344519 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4344552 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4344550 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4344547 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4344515 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344513 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4344492 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4344491 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344490 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344488 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4344485 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4344489 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344486 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4344487 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4344482 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4344480 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4344481 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4344484 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4344478 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4344479 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4344476 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4344477 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288908 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4288906 2020.05.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4288907 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4288904 2020.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4288905 2020.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4288903 2020.05.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4288901 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4288900 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288899 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288898 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288897 2020.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4288902 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4288896 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4288895 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4288910 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288924 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4288923 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4288909 2020.05.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4288922 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4288921 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4288920 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4288919 2020.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4288918 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4288917 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4288916 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4288915 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4288914 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4288913 2020.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4288912 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4288911 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4288894 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4288893 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4288892 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288891 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4288890 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4288889 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288881 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4288879 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4288880 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288888 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4288887 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4288886 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4288885 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4288884 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4288883 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4288882 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4288862 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4288861 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4288860 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4288859 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4288858 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4288857 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4288856 2020.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4288855 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4288854 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4288853 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4288852 2020.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4288851 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288850 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4288849 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4288848 2020.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4288878 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4288877 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4288876 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4288875 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4288874 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4288873 2020.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4288872 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4288871 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4288870 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4288869 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4288868 2020.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4288867 2020.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4288866 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4288865 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4288864 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4288863 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4288846 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4288845 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4288844 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4288843 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4288842 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288841 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4288840 2020.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4288839 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288838 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4288837 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4288831 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4288836 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4288835 2020.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4288834 2020.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4288833 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4288832 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4288813 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4288812 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4288811 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4288810 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4288809 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4288808 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4288807 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4288806 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4288805 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4288804 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288803 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4288802 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288814 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288801 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4288799 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4288800 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4288829 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4288830 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4288827 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4288828 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4288826 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4288824 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4288822 2020.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4288825 2020.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4288823 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4271339 2020.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4271340 2020.04.29 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4272871 2020.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4288819 2020.04.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4288820 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4288821 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4288818 2020.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4288817 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4288816 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4288815 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4266344 2020.04.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4266557 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4266559 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4267479 2020.04.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4288787 2020.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4288786 2020.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4288785 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4288784 2020.04.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4259121 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4259123 2020.04.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4259270 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4241904 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4241911 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4237716 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4237800 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4233267 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4233556 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4233557 2020.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4233558 2020.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4233559 2020.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4233560 2020.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4233561 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4233562 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4233563 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4233564 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4233565 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4233566 2020.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4233567 2020.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4233568 2020.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4233569 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4233570 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4233279 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4233278 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4233280 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4233276 2020.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4233274 2020.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4233275 2020.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4233277 2020.04.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4233273 2020.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4233270 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4233272 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4233271 2020.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4233268 2020.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4233239 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4233241 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4233231 2020.04.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4233233 2020.04.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4233237 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252958 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4252957 2020.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4252956 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4252955 2020.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252954 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4252953 2020.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4210703 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4210704 2020.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4210705 2020.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4210706 2020.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4210707 2020.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4210708 2020.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4210709 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4210710 2020.04.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4210711 2020.04.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4210712 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4210713 2020.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4210714 2020.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4210715 2020.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4210716 2020.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4210718 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4210719 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4210721 2020.04.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4210740 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4252952 2020.04.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4252951 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4252950 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4191575 2020.04.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4191579 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4192308 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4192309 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4192310 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4192311 2020.04.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4192312 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4192313 2020.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4192314 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4192315 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4192316 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4192317 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4192318 2020.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4192319 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4192320 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4192321 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4192322 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4192323 2020.04.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4192324 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4252948 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4252947 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4184651 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4184652 2020.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4184653 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4184654 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4184655 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4184656 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4184657 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4184658 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4184659 2020.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4184660 2020.04.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4184661 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4184662 2020.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4184663 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4184664 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4184665 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4184666 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4184667 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4184668 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4184669 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252946 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252945 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4252944 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252937 2020.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4252943 2020.04.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4252942 2020.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4252941 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4252940 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252935 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4252934 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252933 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252932 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4252931 2020.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4252930 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4252929 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4252928 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4252927 2020.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4168325 2020.04.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4168332 2020.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4168335 2020.04.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4168337 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4168437 2020.04.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4168438 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4168439 2020.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4168440 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4168441 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4168442 2020.04.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4168443 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4168444 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4168445 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4168446 2020.04.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4168447 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4168448 2020.04.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4168449 2020.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4168450 2020.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4168451 2020.04.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4168452 2020.04.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4168453 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4168454 2020.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4168455 2020.04.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4160343 2020.04.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4160346 2020.04.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4160347 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4160515 2020.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4160516 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4160517 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4160518 2020.04.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4160519 2020.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4160520 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4160521 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4160522 2020.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4160523 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4160524 2020.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4160525 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4160526 2020.04.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4160527 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4160528 2020.04.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4160529 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4160530 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4160531 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4160629 2020.04.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4160714 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4160636 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4160637 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4156097 2020.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4155851 2020.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4155852 2020.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4156043 2020.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4156044 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4156045 2020.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4156046 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4156047 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4156048 2020.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4156049 2020.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4156050 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4156051 2020.04.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4156052 2020.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4156053 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4156054 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4156055 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4156056 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4156057 2020.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4156058 2020.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4156059 2020.04.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4156060 2020.04.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4159686 2020.04.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4149605 2020.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4151773 2020.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4152518 2020.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4152519 2020.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4152521 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4153853 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4153854 2020.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4153855 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4153856 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4153857 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4153858 2020.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4153859 2020.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4153860 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4153861 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4153862 2020.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4153863 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4153864 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4153865 2020.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4153939 2020.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4153944 2020.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4148577 2020.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 36 4148578 2020.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4148579 2020.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4148580 2020.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4148581 2020.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 4148583 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4148734 2020.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4148735 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4148736 2020.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4148737 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4148738 2020.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4148739 2020.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4148740 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4148741 2020.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4148742 2020.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4148743 2020.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4148744 2020.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4148745 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4148746 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4148747 2020.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4148748 2020.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4148749 2020.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4148750 2020.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4148751 2020.04.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4150992 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4148880 2020.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4148879 2020.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4142390 2020.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 4148449 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4148450 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 4148451 2020.04.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4148452 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4148453 2020.04.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4148454 2020.04.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4148543 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4148544 2020.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4148545 2020.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4148546 2020.04.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4148547 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4148548 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4148549 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4148550 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4148551 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4148552 2020.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4148899 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4148060 2020.04.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4148065 2020.04.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4148067 2020.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4148070 2020.04.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4148076 2020.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4148080 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 13 4148084 2020.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4148088 2020.04.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4148429 2020.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4148430 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4148431 2020.04.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4148432 2020.04.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4148433 2020.04.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4148434 2020.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4148435 2020.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4148436 2020.04.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4148437 2020.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4148438 2020.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4148439 2020.04.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4148440 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4148441 2020.04.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4148442 2020.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4148443 2020.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4148444 2020.04.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4148445 2020.04.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4148883 2020.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4148881 2020.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4148882 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 4135409 2020.04.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 4135411 2020.04.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4135415 2020.04.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4135419 2020.04.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4135507 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4135508 2020.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4135509 2020.04.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4135510 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4135511 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4135512 2020.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4135513 2020.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4135514 2020.04.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4135515 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4135516 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4135517 2020.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4135518 2020.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4135519 2020.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4135520 2020.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4135521 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4135522 2020.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4135523 2020.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4135524 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4130942 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4130941 2020.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4130940 2020.04.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4130939 2020.04.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4130937 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4130922 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4130923 2020.04.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4130827 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 4130832 2020.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4130835 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4130837 2020.04.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4130877 2020.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4130878 2020.04.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4130879 2020.04.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4130880 2020.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4130881 2020.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4130882 2020.04.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4130883 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4130884 2020.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4130885 2020.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4130886 2020.04.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4130887 2020.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4130888 2020.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4130889 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4130890 2020.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4130891 2020.04.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4130918 2020.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4122948 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4122949 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4122947 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4121610 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 9 4121611 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 15 4121625 2020.04.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4121628 2020.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4121631 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4121633 2020.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4121652 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4121684 2020.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4121686 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121692 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4121694 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4122008 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4122009 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4122010 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4122011 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4122012 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4122013 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4122014 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4122015 2020.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4122016 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4122017 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4122018 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4122221 2020.04.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4122255 2020.04.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4122263 2020.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4122274 2020.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4125631 2020.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4130443 2020.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4119591 2020.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 21 4119595 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4119597 2020.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4119598 2020.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4119599 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4119600 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 35 4119601 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4119602 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4119617 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4119752 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4119753 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4119754 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4119755 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4119756 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4119757 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4119758 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4119759 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4119760 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4119761 2020.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4119762 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4119763 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4119764 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4119765 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4119766 2020.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4119767 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4115084 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4115083 2020.04.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4115082 2020.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4115081 2020.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4115080 2020.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4115079 2020.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4115078 2020.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4115077 2020.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4115076 2020.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4115075 2020.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4115074 2020.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4115073 2020.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4115072 2020.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4115061 2020.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4115062 2020.04.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4115063 2020.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4115064 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4115065 2020.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 4115066 2020.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4115067 2020.04.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4115068 2020.04.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4115188 2020.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4115189 2020.04.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4115190 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4115191 2020.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4115192 2020.04.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4115193 2020.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4115194 2020.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4115195 2020.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4115196 2020.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4115197 2020.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4115198 2020.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4115199 2020.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4115200 2020.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4115201 2020.04.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4115202 2020.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4115070 2020.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4115071 2020.04.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4115069 2020.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 4115047 2020.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4115048 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4115049 2020.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4115050 2020.04.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4115051 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4115052 2020.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4115053 2020.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4115054 2020.04.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4115153 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4115154 2020.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4115155 2020.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4115156 2020.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4115157 2020.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4115158 2020.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4115159 2020.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4115160 2020.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4115161 2020.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4115162 2020.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4115163 2020.04.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4115164 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4106352 2020.03.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4106353 2020.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4106354 2020.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4106355 2020.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4106356 2020.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4106357 2020.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4106358 2020.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4106359 2020.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4106360 2020.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4106361 2020.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4106362 2020.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4106363 2020.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4106364 2020.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4106367 2020.03.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4106368 2020.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4102954 2020.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4102951 2020.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4102952 2020.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4102953 2020.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4102950 2020.03.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4102948 2020.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4102949 2020.03.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4102932 2020.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4102933 2020.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4102934 2020.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4102935 2020.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4102936 2020.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4102937 2020.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4102938 2020.03.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4102939 2020.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4102940 2020.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4102941 2020.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4102942 2020.03.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4102943 2020.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4102944 2020.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4102945 2020.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4102946 2020.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4099095 2020.03.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4099094 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4099093 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4099092 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4099091 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4099090 2020.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4099089 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4099088 2020.03.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4099087 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4099068 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4099067 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4099066 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4099065 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4099064 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4099063 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4099062 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4099061 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4099060 2020.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4099059 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4099058 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4099057 2020.03.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4092869 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4092870 2020.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4092871 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4092872 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4092873 2020.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4092874 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4092875 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4092876 2020.03.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4092877 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4092878 2020.03.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4092879 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4092880 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4092881 2020.03.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4092882 2020.03.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4092883 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4092884 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4092885 2020.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4092886 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4092887 2020.03.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4102929 2020.03.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4102930 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4102931 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4099053 2020.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4099056 2020.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4099000 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4099001 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4099002 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4099003 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4099004 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4099005 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4099006 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4099007 2020.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4099008 2020.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4099009 2020.03.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4099032 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4099033 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4099035 2020.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4099051 2020.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4099044 2020.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4099043 2020.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4097185 2020.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4097186 2020.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4097187 2020.03.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4097188 2020.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4097189 2020.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4097190 2020.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4097191 2020.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4097192 2020.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4097193 2020.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4097194 2020.03.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4097195 2020.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4097196 2020.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4097197 2020.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4097198 2020.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4097199 2020.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4097200 2020.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4097201 2020.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4099030 2020.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4099042 2020.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4099028 2020.03.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4099029 2020.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4091848 2020.03.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4091849 2020.03.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4091850 2020.03.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4091851 2020.03.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4091852 2020.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4091853 2020.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4091854 2020.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4091855 2020.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4091856 2020.03.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4091857 2020.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4091858 2020.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4091859 2020.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4091860 2020.03.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4091861 2020.03.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4099027 2020.03.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4085025 2020.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4085026 2020.03.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4085027 2020.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4085028 2020.03.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4085029 2020.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4085030 2020.03.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4085031 2020.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4085032 2020.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4085033 2020.03.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4085034 2020.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 4099025 2020.03.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4099026 2020.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4099041 2020.03.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4099040 2020.03.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4099038 2020.03.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4099037 2020.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4099024 2020.03.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4064833 2020.03.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4064829 2020.03.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4064828 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4099023 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4062717 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 4099019 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4099020 2020.03.21 mapa