Pełna lista obserwacji drużyny

La Squadra: Lola i Pietro : Piotr Rosikoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4106278 2020.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4106277 2020.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 4106274 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4106270 2020.03.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4106271 2020.03.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4106272 2020.03.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4106273 2020.03.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4106275 2020.03.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4106269 2020.03.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4106263 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4106266 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4106268 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4106267 2020.03.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 4106260 2020.03.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4106264 2020.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4106259 2020.03.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4106261 2020.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4106255 2020.03.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4106258 2020.03.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4106256 2020.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4106257 2020.03.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4106262 2020.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4106254 2020.03.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3943697 2020.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 3943696 2020.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3940887 2020.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3938315 2020.02.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 3938314 2020.02.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3938312 2020.02.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 3938313 2020.02.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3903123 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3897103 2020.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3897102 2020.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3894985 2020.02.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3890518 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3890519 2020.02.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3890520 2020.02.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3880551 2020.01.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3880558 2020.01.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3880552 2020.01.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3870002 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3856186 2020.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 3847693 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3847694 2020.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3829479 2020.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3829478 2020.01.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3829477 2020.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3800052 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3798002 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3801350 2020.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 3798004 2020.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3798003 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3785550 2020.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3785549 2020.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3785548 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3783797 2020.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3783796 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3783795 2020.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3780250 2020.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 3780249 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 3780435 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 3780434 2020.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3779572 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3779509 2020.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 3779508 2020.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3779636 2020.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3779151 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 3779150 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3779149 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3779148 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3779147 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3779146 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 3779145 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 3779144 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3779143 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3779142 2020.01.01 mapa