Pełna lista obserwacji drużyny

Wujek Wojtek : Wojciech Guzik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4514437 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4514436 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4514434 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4514435 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4514433 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4514431 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4514432 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4514429 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4514430 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4514428 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4514427 2020.06.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4514426 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4514423 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4514425 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4514424 2020.06.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4514422 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4514421 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4514420 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4514419 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4514418 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4514417 2020.06.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4514416 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4514415 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4514413 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4514412 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514414 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4297233 2020.05.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4297719 2020.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4297721 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4297717 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4297718 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4297675 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4297699 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4297684 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4297691 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4297709 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4297680 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4297688 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4297674 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4297679 2020.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4297698 2020.05.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4297697 2020.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4297696 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4297686 2020.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4297676 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4297694 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4297678 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4297685 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4297689 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4297692 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4297693 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4297695 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4297687 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4297690 2020.05.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4297724 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4297723 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4297725 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4297730 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4297731 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4297728 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4297727 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4297671 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4297669 2020.05.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4297667 2020.05.02 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4297666 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4297672 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4297111 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4297127 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4297091 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4297106 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4297089 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4297126 2020.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4297128 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4297129 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4297132 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4297131 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4297088 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4297200 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4297198 2020.05.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4297177 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4297172 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4297181 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4297193 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4297192 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4297197 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4297196 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4297194 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4297178 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4297175 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4297176 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4297174 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4297135 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4297134 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 43 4297148 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4297158 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4297146 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4297145 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4297170 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4297171 2020.05.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4297142 2020.05.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4297137 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4297151 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4297157 2020.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4297150 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4297152 2020.05.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4297154 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4297155 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4297153 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4297141 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4297140 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4297138 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4297169 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4297167 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4297165 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4297160 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4297144 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4297143 2020.05.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4297149 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4297345 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4297654 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4297351 2020.05.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 4297650 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4297348 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4297342 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4297347 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4297460 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4297349 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4297648 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4297352 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4297642 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4297482 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4297479 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4297354 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4297480 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4297291 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4297325 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4297327 2020.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 4297481 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4297653 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4297644 2020.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4297286 2020.05.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4297285 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4297283 2020.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4297247 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4297287 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4297245 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4297269 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4297261 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4297253 2020.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4297259 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4297263 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4297254 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4297252 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4297250 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4297242 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4297256 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4297249 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4297241 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4297240 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4297251 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4297243 2020.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4297264 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4297258 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4297266 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4297257 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4297248 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4297265 2020.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4297268 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4297279 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4297281 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4297232 2020.05.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4297214 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4297227 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4297228 2020.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4297213 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4297226 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4297224 2020.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4297223 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4297238 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4297231 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4297219 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4297217 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4297220 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4297208 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4297212 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4297215 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4297221 2020.05.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4297205 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4297207 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4297206 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4297271 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4297276 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4297236 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4297272 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4297234 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4297274 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4297275 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4297235 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4297278 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4297237 2020.05.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4363131 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4240362 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4240361 2020.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4240359 2020.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4240360 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4240357 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4240358 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4240355 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4240356 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4240354 2020.04.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4195427 2020.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4195426 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4195424 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4195423 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4195422 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4195421 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4195425 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4189126 2020.04.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4189124 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4189125 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4189123 2020.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4175056 2020.04.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4175055 2020.04.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4162805 2020.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4162803 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4162804 2020.04.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4162799 2020.04.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4162802 2020.04.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4162800 2020.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4163176 2020.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4162801 2020.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4157801 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4157803 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4157802 2020.04.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4152777 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4152778 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4152776 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4152774 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4152775 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4152794 2020.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4152792 2020.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4152791 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4152793 2020.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4152790 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4152787 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4152789 2020.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4152783 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4152785 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4152781 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4152788 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4152784 2020.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4152786 2020.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4152779 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4152780 2020.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4152782 2020.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4152773 2020.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4152772 2020.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4152771 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4152770 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4152769 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4152768 2020.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4152767 2020.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4152766 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4152765 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4152764 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4152763 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4152761 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4152762 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4152760 2020.04.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4152759 2020.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4152758 2020.04.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4130987 2020.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4130988 2020.04.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4130986 2020.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4130984 2020.04.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4130983 2020.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4130985 2020.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4124870 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4124873 2020.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4124871 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4124868 2020.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4124869 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4124872 2020.04.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4120807 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4120806 2020.04.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4120805 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4120804 2020.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4120808 2020.04.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4120803 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4120802 2020.04.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4120801 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4120800 2020.04.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4120798 2020.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4120799 2020.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4120797 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4119010 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4119011 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4119012 2020.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4119030 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4119029 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4119028 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4119027 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4119026 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4119025 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4119024 2020.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4119022 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4119023 2020.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4119021 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4119019 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4119020 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4119017 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4119014 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4119016 2020.04.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4119015 2020.04.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4094626 2020.03.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4094625 2020.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4094622 2020.03.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4094623 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4094621 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4094620 2020.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4094619 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4094659 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4094656 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4094658 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4094655 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4094651 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4094645 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4094646 2020.03.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4094639 2020.03.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4094638 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4094636 2020.03.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4094637 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4094629 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4094632 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4094631 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4094628 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4094627 2020.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4094654 2020.03.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4094657 2020.03.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4094652 2020.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4094650 2020.03.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4094649 2020.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4094653 2020.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4094648 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4094647 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4094644 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4094641 2020.03.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4094640 2020.03.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4094642 2020.03.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4094643 2020.03.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4094635 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4094634 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4094633 2020.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4094616 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4094615 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4094614 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4094617 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4094612 2020.03.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4094611 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4094610 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4094613 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4094609 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4094608 2020.03.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4094607 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4094606 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4094605 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4094604 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4094602 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4094603 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4077892 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4077891 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4077889 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4077887 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4077890 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4077888 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4077886 2020.03.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4077918 2020.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4077906 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4077907 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4077909 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4077910 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4077911 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4077912 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4077913 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4077914 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4077932 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4077931 2020.03.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4077930 2020.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4077929 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4077928 2020.03.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4077927 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4077924 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4077922 2020.03.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4077920 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4077917 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4077915 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4077933 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4060336 2020.03.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4060335 2020.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4060334 2020.03.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4060332 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4060333 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4052275 2020.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4014243 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4014242 2020.03.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4014241 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4014240 2020.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4014236 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4014238 2020.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4014239 2020.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4014237 2020.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4014235 2020.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4014234 2020.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4014233 2020.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4014232 2020.03.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 3977868 2020.03.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3972434 2020.03.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3972432 2020.03.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 3972430 2020.03.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3972431 2020.03.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 3972429 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3972428 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3972426 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 3972502 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 3972427 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3972425 2020.03.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3972424 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3972423 2020.03.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3972421 2020.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3972449 2020.03.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3972450 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3972448 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3972447 2020.03.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3972446 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3972445 2020.03.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3972444 2020.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3972443 2020.03.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 3972440 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3972442 2020.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3972441 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3972439 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3972438 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3972437 2020.03.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3972436 2020.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3972435 2020.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3972420 2020.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3972418 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3972417 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3972419 2020.03.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3972416 2020.03.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3972415 2020.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3972414 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3972413 2020.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3972410 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3972412 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3972411 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3972409 2020.03.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 3972408 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3972407 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3972406 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3972405 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3972506 2020.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3972578 2020.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3972573 2020.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3972572 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3972570 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3972566 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3972562 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3972561 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3972560 2020.03.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3950719 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3950718 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3950735 2020.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 3950734 2020.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3950732 2020.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3950731 2020.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3950733 2020.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3950729 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3950730 2020.02.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 3950728 2020.02.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 3950725 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3950726 2020.02.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3950727 2020.02.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 3950722 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 3950723 2020.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3950724 2020.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3950721 2020.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3950720 2020.02.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 3950717 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3950715 2020.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3950716 2020.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3950714 2020.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3950713 2020.02.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 3950712 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3950711 2020.02.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 3950710 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3950709 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3950708 2020.02.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3950707 2020.02.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3950706 2020.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3950704 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3950705 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3950703 2020.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3950702 2020.02.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 3922910 2020.02.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 3922909 2020.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3922908 2020.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3922907 2020.02.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 3922906 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3922905 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 3922904 2020.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3922903 2020.02.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 3922902 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3922901 2020.02.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3922900 2020.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3922899 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3922898 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3922897 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 3922896 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3922895 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3922893 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 3922894 2020.02.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 3922892 2020.02.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3922891 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 3922890 2020.02.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 3922889 2020.02.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 3905757 2020.02.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3905758 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3905759 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3887544 2020.02.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3887543 2020.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3887541 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3887542 2020.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3887538 2020.02.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3887536 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3887539 2020.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 3887985 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3888001 2020.02.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 3887988 2020.02.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3887982 2020.02.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3887981 2020.02.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3887963 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3887964 2020.02.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 3887976 2020.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 3887975 2020.02.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3887972 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3887540 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 3887537 2020.02.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3887532 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3887534 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3887531 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3887533 2020.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 3887990 2020.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3887530 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3887535 2020.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 3887529 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3887527 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3887528 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3887526 2020.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3887525 2020.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3887524 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3887523 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3887522 2020.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3887521 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 3887520 2020.02.02 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 3886425 2020.02.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3846368 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3846367 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3846366 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 3846365 2020.01.19 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 3846364 2020.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3841835 2020.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3841836 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 3841834 2020.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3841879 2020.01.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 3841883 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3841874 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3841871 2020.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3841882 2020.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3841868 2020.01.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3841865 2020.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3841864 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 3841859 2020.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3841861 2020.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3841857 2020.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 3841851 2020.01.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3841850 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3841844 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3841848 2020.01.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3841839 2020.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3841832 2020.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3841831 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3841830 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 3841833 2020.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3841829 2020.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3841828 2020.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3841826 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3841827 2020.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3841824 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3841823 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3841822 2020.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3841821 2020.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3841820 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 3841818 2020.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 3841819 2020.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3841817 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 3842302 2020.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3842297 2020.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3842296 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 3842298 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3842301 2020.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3842304 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3842303 2020.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 3842299 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3842300 2020.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3816509 2020.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3816510 2020.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3816506 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3816507 2020.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3816508 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3816505 2020.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3816504 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3816524 2020.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3816525 2020.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3816526 2020.01.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3816522 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3816517 2020.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3816521 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3816523 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3816519 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3816518 2020.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 3816520 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3816515 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3816514 2020.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3816512 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 3816516 2020.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3816511 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 3816513 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3802160 2020.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3801943 2020.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3801944 2020.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3801945 2020.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3801946 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3801947 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3801948 2020.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3801949 2020.01.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3801950 2020.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3801999 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3801942 2020.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3801941 2020.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3801940 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3801931 2020.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3801932 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3801933 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3801934 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3801935 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3801936 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3801937 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3801938 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3801939 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3802000 2020.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3802170 2020.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3802033 2020.01.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 3802084 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3802087 2020.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3802135 2020.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3802136 2020.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3802137 2020.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3802138 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3802139 2020.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3802140 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3802030 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3802029 2020.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3802001 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3802002 2020.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3802021 2020.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3802022 2020.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3802023 2020.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3802024 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3802025 2020.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3802026 2020.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3802027 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3802028 2020.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3796957 2020.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3789629 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3789772 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3789773 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3789774 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3789776 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3789777 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3789778 2020.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3789779 2020.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3789628 2020.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3789627 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3789796 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3789620 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3789621 2020.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3789622 2020.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3789623 2020.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3789624 2020.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3789625 2020.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3789626 2020.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3789780 2020.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3789781 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3789798 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3789797 2020.01.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3789795 2020.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3789794 2020.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3789793 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3789792 2020.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3789791 2020.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3789790 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3789789 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3789788 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3789782 2020.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3789783 2020.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3789784 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3789785 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3789786 2020.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3789787 2020.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3789799 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 3789775 2020.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3787822 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3787823 2020.01.01 mapa