Pełna lista obserwacji drużyny

MZet : Maciej Zengel


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4935610 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4935608 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4935607 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4935606 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4935609 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4886874 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4886875 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4886873 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4886872 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4886871 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4886870 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4886869 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 4886868 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886867 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4886866 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4886865 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4886864 2020.11.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4886863 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4615677 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4615678 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4615676 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4615675 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4615674 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4615673 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4615672 2020.07.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4615671 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4615668 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4615669 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4615670 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4615667 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615658 2020.07.12 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4615664 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4615666 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4615657 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4615665 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4615661 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4615660 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4615655 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4615656 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4615659 2020.07.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4615662 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4615663 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615654 2020.06.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4615653 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4615652 2020.06.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4615651 2020.06.26 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4568671 2020.06.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4568672 2020.06.25 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4568670 2020.06.25 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4568669 2020.06.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4495359 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4495358 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4495357 2020.06.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4495356 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4495355 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4495354 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4495353 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4495352 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495351 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4489238 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4489239 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4489237 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4489236 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4489235 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4489234 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4489232 2020.06.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4489231 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4489233 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4489230 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4489229 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4489228 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4489227 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4489224 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4489225 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4489226 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4489223 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4489220 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4489219 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4489222 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4489221 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4489217 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4489218 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4489216 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4489215 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4489214 2020.06.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4489213 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4489211 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4489212 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4489209 2020.05.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4489210 2020.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4489208 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4454128 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4454127 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4454125 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4454126 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4454124 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4454123 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4444953 2020.05.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4444952 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4444951 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4444950 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4444969 2020.05.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4444968 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4444967 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4444966 2020.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4444965 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4444963 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4444964 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4444962 2020.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4444961 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4444960 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4444959 2020.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4444958 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4444956 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4444957 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4444954 2020.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4444955 2020.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4366835 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4366834 2020.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4366833 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4366831 2020.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4366830 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4366832 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4366826 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4366825 2020.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4366829 2020.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4366827 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4366824 2020.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4366828 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4366823 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4366822 2020.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4366821 2020.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4366820 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4366819 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4366816 2020.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4366818 2020.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4366817 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4366814 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4366815 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4365983 2020.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4365980 2020.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4365984 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4365982 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4365981 2020.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4365979 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4365977 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4365978 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4365976 2020.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4365973 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4365974 2020.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4365972 2020.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4365971 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4365975 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4353387 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4353383 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4353384 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4353382 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4353385 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4353386 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4353381 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4353380 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4331307 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4331306 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4331308 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4331305 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4331304 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4331303 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4331302 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4331117 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4331116 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4331115 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4331114 2020.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4331112 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4331111 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4331113 2020.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4331110 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4328634 2020.05.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4328632 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4328633 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4283189 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4283187 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4283188 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4283190 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4283186 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4283184 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4283185 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4283183 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4283181 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4283182 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4267640 2020.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4267639 2020.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4267637 2020.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4267636 2020.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4267638 2020.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4267635 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4267641 2020.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4267634 2020.04.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4267642 2020.04.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4267633 2020.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4267631 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4267630 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4267628 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4267632 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4267629 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4242273 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4242302 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4242304 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4242303 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4242305 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4242297 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4242291 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4242293 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4242292 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4242290 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4242286 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4242284 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4242283 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4242280 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4242278 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4242281 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4242275 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4242301 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4242296 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4242295 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4242294 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4242298 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4242300 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4242288 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242299 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4242289 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4242285 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4242287 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4242282 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4242279 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4242276 2020.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4242277 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242274 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4242272 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4242271 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4242270 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4242269 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4242268 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4242265 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4242266 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4242267 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4242264 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242262 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4242263 2020.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4242261 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4242260 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4242259 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4242257 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4242258 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4225473 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4225472 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4225474 2020.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4225471 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4225470 2020.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4225469 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4225465 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4225467 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4225468 2020.04.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4225466 2020.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4218036 2020.04.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4218035 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4218034 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4218033 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4218031 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4218032 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4218030 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4218028 2020.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4218029 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4218027 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4218026 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4218024 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4218025 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4218023 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4218022 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4218020 2020.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4218021 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4218019 2020.04.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4218018 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4218017 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4218016 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4218015 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4218013 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4218014 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4218012 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4218011 2020.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4218010 2020.04.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4225860 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4225859 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4225858 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4225857 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4225856 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4223794 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4223793 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4223791 2020.04.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4223792 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4223790 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4223789 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4223788 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4223787 2020.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4223786 2020.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223785 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4223783 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4223782 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4223781 2020.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4223780 2020.04.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4223779 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4223778 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4223777 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4223776 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4223775 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4223774 2020.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4223773 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4223772 2020.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4223771 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 4223770 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4223769 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4223768 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4223767 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4223766 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4223765 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4223764 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4223763 2020.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4223762 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4106931 2020.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4106930 2020.04.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4106928 2020.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4106929 2020.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4106927 2020.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4106926 2020.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4106925 2020.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4106924 2020.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4106923 2020.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4106921 2020.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4106922 2020.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4106920 2020.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4106919 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4106918 2020.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4106917 2020.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4106916 2020.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4106914 2020.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4106915 2020.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4106912 2020.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4106913 2020.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4106911 2020.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4106910 2020.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4106908 2020.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4106909 2020.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4106907 2020.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4106906 2020.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4106903 2020.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4106902 2020.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4106904 2020.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4106905 2020.03.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4106898 2020.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4106901 2020.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4106900 2020.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4106899 2020.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4087851 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4087849 2020.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4087850 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4087848 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4087846 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4087847 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4087845 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4080879 2020.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4080878 2020.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4080877 2020.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4080876 2020.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4080874 2020.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4080872 2020.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4080873 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4080871 2020.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4080870 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4080875 2020.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4080869 2020.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4080868 2020.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 4080867 2020.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4080865 2020.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4080864 2020.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4080866 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4080863 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4080862 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4080860 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4080861 2020.03.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4053578 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4053579 2020.03.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4053580 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4053577 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4053576 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4053575 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4053573 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4053574 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4053571 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4053572 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4053569 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4053570 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4053568 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4053567 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4053564 2020.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4053565 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4053566 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4053563 2020.03.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4053561 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4053560 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4053562 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4053559 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4053557 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4053558 2020.03.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4053555 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4053554 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4053553 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4053556 2020.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4053552 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4053551 2020.03.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4053550 2020.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4053549 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4053546 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4053548 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4053547 2020.03.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4053544 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4053545 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4036980 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4036976 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4036979 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4036973 2020.03.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4036978 2020.03.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4036970 2020.03.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4036971 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4036972 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4036977 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4036974 2020.03.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4036969 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4036975 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4036968 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4036958 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4036957 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4036967 2020.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4036966 2020.03.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4036956 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4036965 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4036964 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4036961 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4036963 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4036960 2020.03.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4036962 2020.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4036959 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4036955 2020.03.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4036954 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4036953 2020.03.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4036952 2020.03.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4020924 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4020922 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4020917 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4020921 2020.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4020920 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4020907 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4020919 2020.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4020966 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4020909 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4020906 2020.03.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4020940 2020.03.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4020939 2020.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4020938 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4020936 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4020935 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4020934 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4020933 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4020930 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4020931 2020.03.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4020937 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4020969 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4020927 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4020929 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4020926 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4020928 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4020925 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 3969915 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 3969913 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 3969911 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 3969909 2020.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3969893 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3969895 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3969892 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3969890 2020.03.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3969888 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 3969887 2020.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3969885 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3969884 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3969879 2020.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3969877 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3969876 2020.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3969874 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3969871 2020.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 3969869 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 3969870 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3969867 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3969894 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3969891 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3969889 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 3969886 2020.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3969883 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3969882 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3969880 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3969881 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3969878 2020.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3969875 2020.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3969872 2020.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3969873 2020.03.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 3969868 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3969866 2020.03.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3969865 2020.03.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3969864 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3965521 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3965520 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3965518 2020.02.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3965517 2020.02.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3965516 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3965515 2020.02.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 3965513 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3965512 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3965514 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3965510 2020.02.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3965511 2020.02.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3965509 2020.02.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3965507 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3965508 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3965506 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3928617 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 3928616 2020.02.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 3927914 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 3927915 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3927885 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 3927884 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3927882 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3927883 2020.02.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3927881 2020.02.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3927879 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3927880 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3927878 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3926880 2020.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3926877 2020.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 3926876 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3926875 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3926879 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3926940 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3926942 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3926937 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3926935 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3926934 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3926932 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3926931 2020.02.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3926925 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3926927 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3926926 2020.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3926923 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3926918 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3926919 2020.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3926916 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3926913 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3926915 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3926944 2020.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3926943 2020.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3926941 2020.02.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3926939 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3926938 2020.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3926936 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3926933 2020.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3926929 2020.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3926928 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3926930 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3926924 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3926922 2020.02.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3926920 2020.02.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3926921 2020.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 3926917 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3926914 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3926910 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3926911 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 3926909 2020.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 3926906 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3926908 2020.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 3926907 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3926912 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3926905 2020.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3926904 2020.02.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3926903 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3926902 2020.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3926898 2020.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3926899 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3926896 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3926895 2020.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3926893 2020.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3926901 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3926900 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3926894 2020.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3926897 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3926892 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3926891 2020.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3926890 2020.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3926889 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3926887 2020.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3926888 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3926885 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3926886 2020.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 3926884 2020.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3926882 2020.02.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 3926881 2020.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3926883 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3926874 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3926873 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3926872 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3926871 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3926870 2020.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3926867 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3926865 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3926864 2020.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3926863 2020.02.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 40 3926869 2020.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3926868 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3926866 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3926862 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3926861 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3926860 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3926859 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3926857 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3926855 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3926856 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3926854 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 3926853 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3926852 2020.02.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3926851 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 3926850 2020.02.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3926848 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3926849 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3926847 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 3926846 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3926844 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3926845 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3926843 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3926842 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3912160 2020.02.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3912159 2020.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3912161 2020.02.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 3908598 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3908597 2020.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3908596 2020.02.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 3908595 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3908594 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 3908591 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3908599 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3908592 2020.02.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 3908593 2020.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3908590 2020.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 3908589 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3903920 2020.02.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3903919 2020.02.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3903917 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3903918 2020.02.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3903913 2020.02.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 3903915 2020.02.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 3903914 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3903916 2020.02.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3903912 2020.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 3893040 2020.02.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 3893038 2020.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3893039 2020.02.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3893035 2020.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3893037 2020.02.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3893036 2020.02.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 3893034 2020.02.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 14 3893032 2020.02.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3893033 2020.02.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3887840 2020.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3887839 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3887838 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 3887837 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 3887836 2020.02.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3887831 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3887832 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3887833 2020.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3887834 2020.02.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 3887830 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3887827 2020.02.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3887829 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3887828 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3887824 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3887823 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3887826 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 3887825 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3887822 2020.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3887821 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3887820 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3887819 2020.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3869992 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3869993 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3869994 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3869991 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 3869990 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3869988 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3869989 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3869987 2020.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3869986 2020.01.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3869985 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3869984 2020.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3869983 2020.01.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3869979 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3869982 2020.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3869980 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3869981 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3869978 2020.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3869977 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3869976 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3869975 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3869973 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3869974 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3869971 2020.01.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3869972 2020.01.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 3869969 2020.01.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3869970 2020.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3867973 2020.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3867970 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3867971 2020.01.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3867969 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3867968 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3867967 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3867966 2020.01.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3867965 2020.01.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3863906 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3863905 2020.01.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3863904 2020.01.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3863907 2020.01.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3863903 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3863902 2020.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3863901 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3863900 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3863899 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3863898 2020.01.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3863897 2020.01.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3863896 2020.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3863895 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3863894 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3863893 2020.01.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3863892 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3863891 2020.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3863890 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3863888 2020.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3863889 2020.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3863887 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3863885 2020.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3863886 2020.01.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3863883 2020.01.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3863884 2020.01.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3861598 2020.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3861599 2020.01.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3861600 2020.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3861601 2020.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 3861602 2020.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3861603 2020.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3861604 2020.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3861605 2020.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3861606 2020.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3861608 2020.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3861609 2020.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3853672 2020.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3853673 2020.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3847281 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3847280 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3847279 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3847278 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3847277 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3847276 2020.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3847275 2020.01.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3847274 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3847273 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3847272 2020.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3847271 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3847270 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3847269 2020.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3847267 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3847268 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 3847266 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3847265 2020.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3847264 2020.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3847263 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3847262 2020.01.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3847261 2020.01.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3847260 2020.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3845614 2020.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3845524 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3845525 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3845523 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3845522 2020.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3845520 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3845521 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3845519 2020.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3841679 2020.01.18 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 3841678 2020.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3841677 2020.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3841676 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3841675 2020.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3841711 2020.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3841710 2020.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3841709 2020.01.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3841708 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3841707 2020.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3841706 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3841705 2020.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3841703 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3841702 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3841701 2020.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3841700 2020.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3841699 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3841697 2020.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3841696 2020.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3841695 2020.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3841694 2020.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3841693 2020.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3841692 2020.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3841691 2020.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3841689 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3841690 2020.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3841688 2020.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3841687 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3841686 2020.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3841685 2020.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3841684 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3841683 2020.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3841681 2020.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3841682 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3841680 2020.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3840324 2020.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3840323 2020.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3840322 2020.01.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3840321 2020.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3840320 2020.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3840319 2020.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3840317 2020.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3840318 2020.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3840316 2020.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3840315 2020.01.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3840314 2020.01.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 3840313 2020.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 3840312 2020.01.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3820699 2020.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3797580 2020.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3797581 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3797579 2020.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3797578 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3797577 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3797597 2020.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3797596 2020.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 3797594 2020.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 3797595 2020.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 3797592 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3797593 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3797591 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 3797590 2020.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3797589 2020.01.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 3797587 2020.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3797588 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3797586 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3797585 2020.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3797584 2020.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3797582 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3797583 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3797576 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3797575 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3797574 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3797572 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3797573 2020.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3797571 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3797568 2020.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3797570 2020.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3797569 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3797566 2020.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3797565 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3797564 2020.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3797563 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3797562 2020.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3797561 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3792924 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3792922 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3792923 2020.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3792921 2020.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 3792919 2020.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3792920 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3792917 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3792918 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3787881 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3787879 2020.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3787882 2020.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3787878 2020.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 3787880 2020.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3787877 2020.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 3787876 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3787875 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3787874 2020.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3787872 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3787873 2020.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 3787871 2020.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 3787870 2020.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3785605 2020.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3785604 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 3785606 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3785603 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3785602 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 3785600 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3785596 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3785597 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 3785598 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3785599 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3785601 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 3775900 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3775899 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3775898 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 3775897 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 3775896 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3775895 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3775894 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 3775892 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3775893 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3775891 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3775888 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3775890 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3775889 2020.01.01 mapa